Autonomiczne zgazowanie prywatnego domu: schematy systemów zaopatrzenia w gaz

Autonomiczne zgazowanie prywatnego domu: rozmieszczenie systemu zaopatrzenia w gaz z butlami i zbiornikiem gazu

Co zrobić, jeśli jest dom, ale magistrala gazowa nie jest do niego podłączona? Odpowiedź jest prosta – potrzebujemy autonomicznej gazyfikacji prywatnego domu, która zapewnia dostawę niebieskiego paliwa do kuchenki gazowej i kotłów grzewczych. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga starannego projektowania, ścisłego przestrzegania przepisów budowlanych i specjalistycznej wiedzy.

Ale nadal warto bardziej szczegółowo rozważyć tę opcję zgazowania, ponieważ ma ona wiele zalet. Powiemy Ci, jak działa system, które jednostki pracy wchodzą w skład autonomicznego kompleksu.

Opiszemy specyfikę działania zbiornika gazu i dostaw gazu w butlach, a także wskażemy zasady projektowania, projektowania i instalowania gazociągu lokalnego.

Jak to działa?

Kuchenka gazowa podłączona do butli ze skroplonym gazem jest częstym zjawiskiem. Na tej samej zasadzie możliwe jest doprowadzenie niebieskiego paliwa do kotła gazowego, aby zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę dla całego domu. Potrzebujesz tylko większego pojemnika lub nawet kilku zbiorników skroplonego gazu.

Paliwo w takich układach jest analogiem gazu ziemnego, który składa się z mieszaniny butanu i propanu. Ta mieszanina nazywa się LPG – gaz płynny.

Zbiornik gazu to szczelny zbiornik przeznaczony do magazynowania i wsadowego zużycia mieszanki skroplonego gazu jako paliwa do eksploatacji kuchenek i kotłów gazowych w domach niezgazyfikowanych i obiektach handlowych

Korzystanie ze zbiornika gazu pozwala na dostarczanie gazu do domów prywatnych, przydrożnych kawiarni, mini-hoteli itp. gaz, jeśli podłączenie do scentralizowanej linii zasilania gazem nie jest możliwe lub jest opóźnione przez długi czas

Zainstalowanie zbiornika gazu wyeliminuje konieczność ciągłego tankowania butli z gazem, ponieważ jego objętość jest znacznie większa

Wszystkie trudności w trakcie eksploatacji są przy ścisłym przestrzeganiu zasad działania. Nie da się ich złamać – gaz jest wybuchowy

Aby zorganizować system autonomicznego lub alternatywnego zaopatrzenia w gaz w domu, konieczne jest połączenie następujących elementów w jeden system:

  • Zbiornik magazynowy LPG – jeden lub więcej;
  • parownik (regulator ciśnienia) do gazu; ;
  • kontrole systemu;
  • urządzenia zasilane gazem skroplonym: piec, kolumna, kocioł itp.

Specjalne urządzenia gazowe do autonomicznego zaopatrzenia w gaz wiejskiego domu nie są potrzebne. Jeśli kocioł lub kolumna mogą być obsługiwane z głównej sieci gazowej, można do niej podłączyć butlę lub zbiornik gazu. Jest to bardzo wygodne, jeśli w przyszłości planowane jest doprowadzenie do domu scentralizowanej sieci gazowej, nie trzeba zmieniać sprzętu.

READ
Przegląd metod łączenia rur gazowych i metod uszczelniania złączy

Autonomiczny schemat zgazowania

Autonomiczne dostarczanie gazu do prywatnego domu odbywa się zwykle za pomocą specjalnego pojemnika – zbiornika gazu, z którego gaz płynny jest rozprowadzany przez rury (+)

Głównym powodem, dla którego właściciele prywatnych domów odmawiają ogrzewania kotłów elektrycznych i na paliwo stałe na rzecz jednostek gazowych, są stosunkowo niskie koszty eksploatacji.

Gaz, w tym gaz płynny, jest tańszy niż prąd czy węgiel. Różnica pokrywa nawet koszt instalacji autonomicznego systemu zasilania gazem.

Kolejną zaletą kotłów na gaz płynny jest wysoki stopień automatyzacji urządzeń. Jeśli działanie urządzeń zużywających gaz jest poprawnie skonfigurowane, będą się włączać i wyłączać automatycznie, podczas podgrzewania chłodziwa i / lub ciepłej wody do ustawionej temperatury.

Jest to wygodne, a także pozwala zoptymalizować zużycie gazu. Przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa skroplony gaz można przechowywać przez bardzo długi czas, biorąc tylko wymaganą ilość. Zbiornik gazu lub butle można napełniać tylko raz lub dwa razy w roku.

Co musisz wiedzieć o SUG?

Zarówno propan, jak i butan w stanie skroplonym zajmują bardzo mało miejsca, dlatego LPG jest tak wygodny w użyciu do autonomicznego zasilania gazem. Gdy tylko zawór pojemnika się otworzy, ciśnienie wewnątrz spada.

Część gazu zmienia się z ciekłej w gazową, a następnie gromadzi się w górnej części cylindra. Przez rurę gazową paliwo przemieszcza się do urządzenia zużywającego gaz.

Proces przebiega w sposób ciągły, co pozwala w dużej mierze zautomatyzować operacje związane z eksploatacją alternatywnego systemu gazowego. Gdy zawór butli jest zamknięty, ciśnienie stabilizuje się i następuje zatrzymanie przejścia gazu ze stanu ciekłego do stanu gazowego.

Z każdą łatwopalną substancją należy obchodzić się ostrożnie, a LPG nie jest wyjątkiem. Objętość napełniania pojemnika skroplonym gazem nie powinna przekraczać 85%. Pozwala to na pozostawienie pewnej przestrzeni, aby paliwo mogło się wypuścić, gdy zbiornik jest podgrzewany, a jednocześnie ciśnienie wewnątrz butli nie osiąga poziomu krytycznego.

Propan rozszerza się szybciej po podgrzaniu, butan rozszerza się wolniej. Stosunek tych składników w butlach jest różny, więc niektóre butle mogą być używane zimą, a inne tylko latem.

Latem temperatura otoczenia może znacznie wzrosnąć, butle z gazem w naturalny sposób się nagrzewają, a znajdujący się w nich gaz rozszerza się. Ten punkt należy wziąć pod uwagę przy planowaniu alternatywnej dostawy gazu.

Butle przeznaczone do użytku latem nie powinny być używane zimą, ale z innych powodów. Niskie temperatury zapobiegają wzrostowi ciśnienia w cylindrze, a w wersji „letniej” ta zdolność mieszanki jest już zmniejszona. Jeśli cylinder zostanie wybrany niepoprawnie, jego działanie będzie nieefektywne.

READ
Konstrukcje na gazociągi projektowanie i budowa gazociągów z rur polietylenowych o średnicy do 300 mm. sp 42-101-96

Aby móc korzystać z tego samego zbiornika gazu skroplonego o każdej porze roku, konieczne jest zapewnienie mu stabilnej temperatury otoczenia. Można to osiągnąć, umieszczając pojemnik w ziemi. Nurkowanie powinno być wystarczająco głębokie – poniżej poziomu zamarzania.

Ci, którzy chcą zorganizować autonomiczny system zasilania gazem, mogą wybrać zbiornik w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie na gaz. W sprzedaży dostępne są duże zbiorniki gazu, które mogą obsłużyć kilka kotłów, kuchenkę gazową, konwektory i obwód oświetlenia ulicznego lub kompaktowe naczynia do podawania

Zgodnie z metodą umieszczania na miejscu zbiorniki gazu są podzielone na modele do instalacji naziemnej i podziemnej. Montaż naziemnych jest tańszy, ale ich cena jest wyższa ze względu na zwiększoną wytrzymałość kadłuba

Do instalacji zbiorników gazowych zanurzonych w ziemi opracowywana jest studnia. Nie boją się zmian temperatury i efektów mechanicznych, jednak naczynia muszą swobodnie wytrzymywać napór gleby.

Zgodnie z orientacją geometryczną uchwyty na gaz są podzielone na poziome i pionowe. Poziome są odpowiednie dla dużych powierzchni

Modele pionowe zajmują minimalną ilość miejsca w planie, ale po zainstalowaniu pod ziemią muszą wykopać głęboki dół ze wzmocnieniem ścian wykopu szalunkiem

Jeśli gaz będzie podłączony tylko do konwektorów lub do pieca na wsi wystarczy mały zbiornik

W zależności od możliwości ruchu zbiorniki gazu dzielą się na mobilne i stacjonarne. Mobilne wyposażone w koła lub uzupełnione o przyczepę, w celu zatankowania przewożone są na stacje benzynowe

Zbiorniki gazowe instalowane bez zanurzenia w ziemi muszą być chronione przed opadami atmosferycznymi za pomocą markizy, daszka lub pawilonu wybudowanego specjalnie dla nich. Ich ciało owinięte jest izolacją termiczną

Autonomiczne zgazowanie prywatnego domu

Autonomiczne zgazowanie domu „pod klucz” skroplonym gazem to bezpieczna, ekonomiczna i przyjazna środowisku alternatywa dla paliwa naturalnego.

Zintegrowane podejście: wykonamy dokumentację, dostarczymy, zainstalujemy, zawieziemy do domu, podłączymy do kotła i pieca, oddamy do użytku.

Ciesz się życiem w cieple i ciepłej wodzie za pomocą skroplonego gazu

Nie czekaj na podłączenie głównego gazu – instalacja systemu zgazowania w prywatnym domu zajmuje 1 dzień.

Rachunki za wodę i ogrzewanie domków i domów prywatnych wyniosą mniej niż 100 000 rubli. W roku.

Wybierz obszar obiektu:

Następujące opcje są odpowiednie dla Twojej nieruchomości:

Uchwyt na gaz 3,1 cu. m.

Sprzedam zbiornik gazu bez instalacji. Odbiór z magazynu firmy.

READ
Zasady tankowania domowych butli gazowych na stacjach benzynowych: czy można tankować i jak to zrobić?
Uchwyt na gaz 3,1 cu. m. z instalacją pod klucz

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy ROSAVTONOMGAZ.

Uchwyt na gaz 3,1 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy i pełnym tankowaniem.

Uchwyt na gaz 3,1 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem + kocioł

Uchwyt gazowy z instalacją pod klucz, pełne zatankowanie i montaż kotła gazowego.

Uchwyt na gaz 4,95 cu. m.

Sprzedam zbiornik gazu bez instalacji. Odbiór z magazynu firmy.

Uchwyt na gaz 4,95 cu. m. z instalacją pod klucz

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy ROSAVTONOMGAZ.

Uchwyt na gaz 4,95 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy i pełnym tankowaniem.

Uchwyt na gaz 4,95 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem + kocioł

Uchwyt gazowy z instalacją pod klucz, pełne zatankowanie i montaż kotła gazowego.

Uchwyt na gaz 5,7 cu. m.

Sprzedam zbiornik gazu bez instalacji. Odbiór z magazynu firmy.

Uchwyt na gaz 5,7 cu. m. z instalacją pod klucz

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy ROSAVTONOMGAZ.

Uchwyt na gaz 5,7 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy i pełnym tankowaniem.

Uchwyt na gaz 5,7 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem + kocioł

Uchwyt gazowy z instalacją pod klucz, pełne zatankowanie i montaż kotła gazowego.

Uchwyt na gaz 7,4 cu. m.

Sprzedam zbiornik gazu bez instalacji. Odbiór z magazynu firmy.

Uchwyt na gaz 7,4 cu. m. z instalacją pod klucz

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy ROSAVTONOMGAZ.

Uchwyt na gaz 7,4 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy i pełnym tankowaniem.

Uchwyt na gaz 7,4 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem + kocioł

Uchwyt gazowy z instalacją pod klucz, pełne zatankowanie i montaż kotła gazowego.

Uchwyt na gaz 11 cu. m.

Sprzedam zbiornik gazu bez instalacji. Odbiór z magazynu firmy.

Uchwyt na gaz 11 cu. m. z instalacją pod klucz

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy ROSAVTONOMGAZ.

Uchwyt na gaz 11 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem

Zbiornik gazu z instalacją pod klucz od specjalistów firmy i pełnym tankowaniem.

READ
Gejzer zapala się i gaśnie: dlaczego gejzer gaśnie i jak to naprawić © Geostart
Uchwyt na gaz 11 cu. m. z instalacją pod klucz i tankowaniem + kocioł

Uchwyt gazowy z instalacją pod klucz, pełne zatankowanie i montaż kotła gazowego.

Produkujemy we własnym zakładzie z uwzględnieniem rosyjskiej zimy. Do produkcji użyto stali 09G2S-12 o grubości 6 mm. Spoiny są wykonywane przez napawanie powierzchni za pomocą spawarki proszkowej (SAW) i są zgodne z GOST 8713-79. Produkcja posiada certyfikację technologii spawania.
Na wszystkich etapach produkcji zbiorniki są kontrolowane: ultradźwiękowa i chemiczna kontrola połączeń spawanych, hydrotesty i próby ciśnieniowe, metoda elektroiskrowa do sprawdzania powłoki. Zbiorniki spełniają wszystkie wymagania i posiadają certyfikaty zgodności nr ТС RU C-RU.МЮ62.В.02156.

Stosujemy antykorozyjny materiał dwuskładnikowy oraz żywice epoksydowe do nadania plastyczności powłoki zbiornika

Autonomiczne zgazowanie domu na każdym etapie budowy

Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu.
Zadzwoń po więcej informacji!

Aby zainstalować autonomiczne zgazowanie w wiejskim domu, nie musisz uzyskiwać pozwolenia, dostarczać dokumenty do zatwierdzenia.

Rozwiązanie spraw trwa 1 dzień bez udziału organów państwowych.

Autonomiczny system zaopatrzenia w gaz prywatnego domu nie podlega rejestracji w Rostekhnadzor.

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń domu

Ilość urządzeń (piec, bojler, kotłownia, prądnica)

Dowiedz się, jak możesz zacząć mieszkać w domu z gazem w 1 dzień Zostaw swój numer telefonu, inżynier skonsultuje się i pomoże Ci dokonać wyboru

RosAvtonomGaz działa na rynku autonomicznej gazyfikacji od ponad 15 lat, korzystając ze sprzętu znanych europejskich producentów.

Cały cykl prac wykonywany jest pod klucz: od produkcji po montaż zbiorników gazowych,
co wyklucza zrzucenie odpowiedzialności za pracę.

Dlaczego ogrzewanie LPG jest lepsze niż jakikolwiek inny?

Ile kosztuje napełnienie baku?

Zalecenia dotyczące właściwego doboru kotła, kuchenki, generatora elektrycznego

Zadbaj o zdrowie swojej rodziny, czyste powietrze bez substancji toksycznych i sadzy, w przeciwieństwie do systemu na benzynę, olej napędowy, węgiel

Będziesz miał swój własny autonomiczny system gazociągów, który nie zależy od ciśnienia w sieci

Brak siarki i stałe ciśnienie na wlocie do palnika wydłuża żywotność kotła i systemów spalinowych 1,5-2 razy

Nawet jeśli zbiornik z gazem ulegnie awarii i wybuchnie gaz, to nie ma się czym martwić
Skroplony gaz szybko przechodzi w fazę gazową i odparowuje do atmosfery

Zbiornik gazu napełniany jest 1-2 razy w roku

Gazowiec podjeżdża na teren witryny i wlewa paliwo przez specjalny wąż

Koszt tankowania zależy od wielkości zbiornika gazu i powierzchni domu

Średnio zużycie wynosi 27-30 litrów gazu rocznie na 1 mkw.

READ
Czy można podłączyć gaz do niezarejestrowanego domu i jak ułożyć gazociąg w stanie niedokończonym?

Ogrzewanie domu o powierzchni 100 m2900 będzie wymagało 36 litrów rocznie = XNUMX tysięcy rubli

zbiornik gazu pod klucz

Pojawiło się pytanie z krawędzią – jak ogrzać dom? Drewno opałowe jest niewygodne, prąd jest zbyt drogi. Postanowiono zwrócić się do organizacji gazowej Rosavtonomgaz o zainstalowanie autonomicznego systemu zaopatrzenia w gaz w domu.

Na miejsce najpierw przybył inżynier, aby dokonać niezbędnych pomiarów i przygotować plan. Obliczenia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową domu. Wybrano wyposażenie, w tym przypadku jest to sam zbiornik gazu o pojemności 10 metrów sześciennych. oraz 2 kotły gazowe o mocy 50 kW. Zbiornik gazu został „zawalcowany” w betonie, nad nim wzniesiono budynek garażowy, który spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Zbiornik gazu pod klucz w prywatnym domu 140 mkw.

Do całorocznego użytku wybudowano prywatny dom prywatny o powierzchni 140 mkw. W pobliżu nie było gazociągu, postanowiono zainstalować autonomiczny system zgazowania. Na wykonawcę wybrano firmę Rosavtonomgaz.

Początkowo na miejsce przyjechał inżynier firmy, aby dobrać najodpowiedniejszy sprzęt, ocenić teren i przygotować plan instalacji. Po uzgodnieniu planu i podpisaniu umowy, w wyznaczonym dniu, do obiektu przyjechała ekipa w celu wykonania instalacji. Dla tego obiektu wybrano pojemność 4.8 mXNUMX. m.

Siergiej B.

Klient miał standardową sytuację dla wielu właścicieli domów na wsi – brak centralnej komunikacji. Ponieważ w domu planowano mieszkać przez cały rok, kwestia ogrzewania musiała zostać rozwiązana na etapie budowy. Ze względu na to, że ogrzewanie gazowe jest najbardziej ekonomiczną opcją, zdecydowano się na instalację autonomicznych systemów zgazowania.

Na etapie budowy, mając plan domu i terenu, specjaliści firmy Rosavtonomgaz opracowali projekt zgazowania. Po uzgodnieniu projektu i podpisaniu umowy, w dogodnym dla klienta dniu, zainstalowano zbiornik gazu o pojemności 6.4 mXNUMX. Specjaliści firmy zainstalowali kocioł i kocioł, a także okablowanie systemów grzewczych domu.

Andrei .

Przez kilka lat były ogrzewane prądem, co mocno „uderzyło w kieszeń”. Postanowiono przeprowadzić gaz. Ponieważ wioska wakacyjna położona jest z dala od centralnej komunikacji, wybór padł na autonomiczne systemy zgazowania. W celu instalacji systemów autonomicznych klient zwrócił się do Rosavtonomgaz.

Pierwszym etapem było „rozpoznanie terenu”, opracowanie planu i opracowanie projektu zgazowania. W tym celu inżynier firmy udał się na stronę klienta. Po wszystkich działaniach przygotowawczych postanowiono zainstalować zbiornik gazu o pojemności 5.7 metra sześciennego. Po podpisaniu umowy i wybraniu dogodnego dnia na montaż do obiektu wyjechał manipulator ze zbiornikiem gazu, minikoparka oraz ekipa instalatorów. Instalacja systemu została zakończona w jeden dzień.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: