Czenie przez i krzyżowe przełączniki

W jednym z poprzednich artykułów szczegółowo przeanalizowaliśmy już schematy połączeń prostych przełączników jedno- i dwutorowych (więcej szczegółów w artykule: Podłączanie przełącznika), jednak takie przełączniki mają jedną poważną wadę – sterowanie oświetleniem , tj. można go włączać i wyłączać tylko z jednego miejsca. Wyobraź sobie sytuację, z którą borykali się wszyscy, na przykład: idziesz do domu, włączasz światło na korytarzu, zdejmujesz odzież wierzchnią i wchodzisz do pokoju, ale przestań, musisz zgasić światło na korytarzu i po wykonaniu tego , będziesz musiał wyjść z korytarza po ciemku, to samo dotyczy długich korytarzy czy biegów schodowych. W takich sytuacjach konieczne staje się sterowanie oświetleniem z dwóch miejsc, a do rozwiązania takich problemów służą tzw. łączniki przelotowe.

W tym artykule rozważymy różne opcje podłączenia przełączników przejściowych do sterowania oświetleniem z 2, 3 lub więcej miejsc.

UWAGA: Przed podłączeniem przełącznika przelotowego należy sprawdzić schemat podany w paszporcie i / lub schemat wydrukowany na odwrocie samego przełącznika (jeśli występuje).

2. Sterowanie oświetleniem z dwóch miejsc:

Aby zorganizować sterowanie oświetleniem z dwóch miejsc, konieczne jest zastosowanie 2 przełączników przelotowych. Poniżej znajdują się schematy okablowania dla dwóch pojedynczych (pojedynczych) i dwóch podwójnych (podwójnych) przełączników przejściowych.

2.1 Podłączenie dwóch przełączników jednobiegunowych.

Na początek zastanówmy się, czym jest przełącznik jednokierunkowy, na zewnątrz jest praktycznie nie do odróżnienia od konwencjonalnego przełącznika jednobiegunowego, jednak w przeciwieństwie do tego drugiego, nie ma 2, ale 3 zaciski do podłączenia przewodów, w dodanie dwóch trójkątów umieszczonych pionowo jeden nad drugim i skierowanych ich wierzchołkami odpowiednio w górę i w dół:

przełącznik jednoprzyciskowy przez przejście, wygląd, oznaczenie na schemacie

Jak widać na powyższym rysunku, na odwrocie przełącznika przelotowego z reguły znajduje się jego schemat, natomiast zaciski do podłączenia przewodów do przełącznika mogą mieć różne oznaczenia alfabetyczne, numeryczne lub symboliczne np. , może to być: „L,1,2”; lub „1,2,3”; oznaczeniami mogą być również strzałki, w tym przypadku jedna strzałka wskazuje wewnątrz przełącznika, a pozostałe dwie strzałki wskazują.

Połączenie jednoklawiszowych przełączników przejściowych odbywa się za pomocą kabli trójżyłowych (jak pokazano na powyższym rysunku), na przykład za pomocą kabla VVG 3×1,5 – jeśli okablowanie wewnętrzne jest wykonane z miedzi lub z Kabel AVVG 3×2,5 – jeśli okablowanie wewnętrzne jest wykonane z aluminium.

READ
Kanał kablowy do przewodów elektrycznych: rodzaje konstrukcji i ich klasyfikacja © Geostart

Schemat podłączenia przełącznika przejścia:

schemat podłączenia dwóch przez przełączniki do sterowania z 2 (dwóch) miejsc

Podłączanie przewodów do przełączników jednobiegunowych odbywa się w następujący sposób:

podłączenie przewodów do jednokierunkowego przełącznika przelotowego

Podłączając w ten sposób 2 przełączniki przejściowe, możesz zorganizować sterowanie oświetleniem z dwóch miejsc. Jak dokładnie działa taki schemat, można zobaczyć na poniższej animacji GIF:

Jak widać na tym schemacie, w przeciwieństwie do konwencjonalnych przełączników, które po prostu przerywają (wyłączają) obwód elektryczny (patrz artykuł: podłączanie przełącznika), przełączniki przelotowe tak często przełączają się z jednego obwodu do drugiego przełączniki przejść są nazywane przełączniki przelotowe.

2.2 Podłączenie dwóch przełączników dwubiegunowych.

Przełącznik dwuprzepustowy to odpowiednio dwa jednokierunkowe przełączniki tranzytowe połączone w jednej obudowie, taki przełącznik będzie miał 6 zacisków do podłączenia przewodów, dlatego połączenie dwuklawiszowego przełącznika przejścia musi być wykonane z dwoma trzema kable rdzeniowe.

poprzez przełącznik dwubiegunowy, wygląd, oznaczenie na schemacie

Schemat połączeń dla dwutorowego przełącznika tranzytowego dla 2 punktów:

Schemat połączeń dwuprzyciskowych przełączników przejściowych dla 2 punktów

Okablowanie do przełączników dwuprzebiegowych wykonuje się w następujący sposób:

podłączenie przewodów do przełączników dwuprzyciskowych

3. Sterowanie oświetleniem z trzech lub więcej miejsc

W przypadku konieczności podłączenia łączników przelotowych do sterowania oświetleniem z 3 lub więcej miejsc, jako trzecia, czwarta itd. przełączniki muszą być połączone krzyżowo lub, jak się je nazywa, przełączniki pośrednie (przełączniki), otrzymały tę nazwę, ponieważ przełączniki te muszą być włączone w obwód między dwoma przełącznikami.

Przełączniki krzyżowe jednoklawiszowe mają 4 zaciski do podłączenia przewodów, przełączniki dwuklawiszowe odpowiednio – 8 zacisków itp. Na klawiszach przełączników pośrednich, a także na przełącznikach, można zastosować dwa trójkąty, jednak w przeciwieństwie do przełączników są one umieszczone względem siebie nie pionowo, ale poziomo:

Przełącznik krzyżowy, wygląd, oznaczenie na schemacie

Przełącznik krzyżowy podłącza się zgodnie z jednym z poniższych schematów.

Schemat podłączenia łączników 3-drogowych (2-drogowych i jeden krzyżowy) do sterowania oświetleniem z trzech miejsc będzie wyglądał następująco:

Schemat połączeń przełącznika krzyżowego do sterowania z trzech miejsc

Z kolei podłączenie przewodów do przełączników o takim schemacie zostanie wykonane w następujący sposób (uwaga: przed podłączeniem należy sprawdzić schemat znajdujący się z tyłu przełącznika lub podany w paszporcie):

podłączenie przewodów do przełącznika krzyżowego

Ten schemat okablowania przełączników przejściowych wraz z krzyżowym pozwala zorganizować sterowanie oświetleniem z trzech miejsc. Zasadę działania takiego schematu można zbadać na poniższej animacji GIF:

W przypadku konieczności sterowania oświetleniem z 4 miejsc, do tego obwodu między łącznikami przelotowymi podłącza się drugi łącznik pośredni (krzyżowy).

schemat podłączenia przełączników dwuprzelotowych i dwóch krzyżowych do sterowania z czterech miejsc

Analogicznie, dodając do tego obwodu łączniki pośrednie, można sterować oświetleniem z pięciu, sześciu lub więcej miejsc.

READ
Ważne parametry i cechy lamp LED

Na końcu artykułu przedstawiamy schemat sterowania oświetleniem z 3 miejsc do dwóch punktów za pomocą dwóch dwutorowych przejść przelotowych i jednego dwutorowego przełącznika krzyżowego:

Schemat podłączenia dwuprzelotowych i jednego krzyżowego przełącznika dwubiegunowego dla 2 punktów do sterowania z trzech miejsc

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? A może masz pytania pozostają? Napisz w komentarzach!

Nie znaleźliśmy artykułu na stronie, który Cię interesuje związane z elektrycznością? Napisz do nas tutaj. Na pewno Ci odpowiemy.

Jak podłączyć przełącznik pętli

W artykule omówiono zasadę działania przełącznika przelotowego i dwustabilnego, przedstawiono schematy połączeń dla łączników przeznaczonych do sterowania oświetleniem z dwóch, trzech lub więcej miejsc. Podano wskazówki dotyczące prawidłowej realizacji prac instalacyjnych związanych z podłączeniem przełączników przelotowych.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Pomysł, na podstawie którego powstał przełącznik tranzytowy, nie jest nowy, pierwsze obwody pojawiły się w domach radioamatorów już w latach 60-tych, a szczególną popularność zyskały w latach 90-tych, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze importowane przełączniki” zaostrzony” do sterowania lampą z różnych miejsc.

Urządzenie i zasada działania przełącznika przelotowego

Najprostszym przedstawicielem rodziny przełączników przelotowych jest wersja jednoklawiszowa.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Zewnętrznie nie różni się niczym od konwencjonalnego przełącznika, z wyjątkiem obwodu wewnętrznego, który zwykle jest wskazany z tyłu obudowy.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Zasada działania przełącznika przelotowego jest prosta: po przesunięciu klucza przełącznika wewnętrzny ruchomy styk otwiera jeden obwód i automatycznie zamyka drugi (tzw. styk przełączny). Na rysunku zacisk „2” jest stykiem wspólnym, zaciski „3” i „6” to wyjście przełączające.

Schemat obwodu przełącznika przejścia wygląda tak:

Jak podłączyć przełącznik pętli

Wykorzystując ten efekt można stworzyć najprostszy obwód przełącznika przelotowego, w którym jedna lampa będzie sterowana z dwóch różnych miejsc jednocześnie:

Jak podłączyć przełącznik pętli

1,2 – przełączniki przejściowe; 3 – do korpusu lampy

Podłączanie przełącznika przejścia

Instalacja odbywa się za pomocą kabla trzyżyłowego. Aby uprościć prace instalacyjne, jego rdzenie muszą mieć fabryczne oznaczenie kolorem. Przekrój wybranego drutu musi wytrzymać podłączone przez niego obciążenie. Ponieważ moc styków przełącznika jest ograniczona do 10–16 A, do instalacji najczęściej stosuje się miedziany elastyczny kabel o przekroju drutu od 1 do 1,5 mm2.

Jak podłączyć przełącznik przejścia:

  1. Na przełączniku przelotowym musisz znaleźć wspólny zacisk (na schemacie jest to oznaczone cyfrą „1”).
  2. Na pierwszym przełączniku, znajdującym się najbliżej skrzynki przyłączeniowej, wprowadzamy „fazę” i podłączamy ją do wspólnego zacisku „1”. Do instalacji używamy najjaśniejszego drutu (zwykle czerwony lub pomarańczowy, biały jest używany na rysunku objaśniającym).
  3. Dwa pozostałe przewody kładziemy na zaciskach wyjściowych przełącznika przepustu (zgodnie ze schematem są to zaciski „2” i „3”), pamiętajmy o dopasowaniu kolorów zastosowanego rdzenia i oznaczeniach na przepustach przełącznik listwy zaciskowej.
  4. Na drugim przełączniku podłączamy kabel w taki sam sposób jak pierwszy (ściśle przestrzegamy oznaczenia kolorów przewodów i odpowiednich zacisków przełącznika).
  5. W skrzynce połączeniowej podłączamy najjaśniejszy przewód (na rysunku objaśniającym jest biały), który pochodzi z drugiego przełącznika przelotowego z fazą lampy.
  6. Pozostałe dwa przewody, zgodnie z oznaczeniem koloru, łączymy z przewodem tego samego koloru, który pochodził z pierwszego przełącznika (np. zielony z zielonym, niebieski z niebieskim itd.), przewody zielony i czerwony łączymy w rysunek wyjaśniający.
  7. Natychmiast podłączamy przewód neutralny i uziemiający w skrzynce przyłączeniowej do kabla o tym samym celu, który idzie do lampy.
  8. Dokręcamy skręty, jeśli to konieczne, majstrujemy, jakościowo izolujemy gołe odcinki drutów.
READ
Jak zacisnąć kabel typu skrętka: przewodnik krok po kroku - Lifehacker

Możesz również użyć następującego połączenia:

Jak podłączyć przełącznik pętli

1 – skrzynka przyłączeniowa; 2 – do korpusu lampy; 3, 4 – puszki gniazdowe

Przełącznik przejścia jest montowany w następującej kolejności:

1. Demontujemy przełącznik.

2. Podłączamy przewody do przełącznika przelotowego zgodnie ze schematem.

Jak podłączyć przełącznik pętli

3. Wkładamy przełącznik do puszki montażowej i mocujemy w niej.

Jak podłączyć przełącznik pętli

4. Zamykamy wyłącznik nakładkami ochronnymi i dekoracyjnymi.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Ważny! Korzystając z kontrolki, upewnij się, który przewód w skrzynce przyłączeniowej jest „fazowy”. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy wyłączyć zasilanie. Nie łącz przewodów miedzianych i aluminiowych w jednym skręcie.

Sprawdzenie działania obwodu

Należy upewnić się, że każdy przełącznik może zarówno włączać, jak i wyłączać lampę, niezależnie od położenia drugiego przełącznika.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Jak podłączyć przełącznik pętli

Każde przełączenie przełącznika przelotowego powinno spowodować wyłączenie lub włączenie lamp elektrycznych, jeśli tak się nie stanie należy znaleźć i wyeliminować błąd w instalacji.

Przełączniki tranzytowe z dwoma przełącznikami

Te przełączniki przejściowe fizycznie składają się z dwóch pojedynczych przełączników przejściowych zamontowanych w jednej obudowie.

Jak podłączyć przełącznik pętli

1 – przez dwukrotny przełącznik; 2 – przełączniki przejściowe

Przełącznik dwuprzebiegowy umożliwia sterowanie wieloma lampami jednocześnie. Aby to zrobić, musisz złożyć następujący schemat:

Jak podłączyć przełącznik pętli

1, 2 – przez dwubiegunowy przełącznik; 3 – do korpusu lampy

Do przełączania można użyć zarówno przewodów trójżyłowych ułożonych równolegle, jak i przewodów sześciożyłowych, najważniejsze jest, aby nie popełnić błędu podczas łączenia.

Zmontowany obwód pozwala niezależnie włączać i wyłączać dwie lampy lub dwie lampy z dwóch różnych miejsc.

Na przykład włączmy lampę numer 1, zmieniając położenie pierwszego przełącznika.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Podobnie możesz włączyć drugą lampę.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Wyłączenie można wykonać za pomocą pierwszego lub drugiego przełącznika.

Sterowanie oświetleniem z trzech lub więcej miejsc

W niektórych przypadkach nie wystarczy możliwość sterowania oświetleniem z dwóch miejsc. Aby skutecznie sterować oświetleniem trzypiętrowego biegu schodów, potrzebujesz co najmniej trzech punktów kontrolnych. W tym przypadku wraz z klasycznymi przełącznikami przejściowymi stosowany jest dodatkowy typ przełącznika – krzyż.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Zainstalowany jest przełącznik krzyżowy, aby przerwać połączenie między dwoma przełącznikami przelotowymi, co pozwala na stworzenie kolejnego punktu sterowania oświetleniem.

Jak podłączyć przełącznik pętli

1, 3 – przełączniki przejściowe; 2 – przełącznik krzyżowy; 4 – do korpusu lampy

Za pomocą dodatkowej sekwencyjnej instalacji wyłączników krzyżowych można zwiększyć liczbę miejsc, z których sterowane jest oświetlenie.

READ
Dławik do świetlówek: urządzenie, przeznaczenie, schemat połączeń © Geostart

Jak widać na schemacie, przełączenie któregokolwiek z przełączników spowoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia.

Jak podłączyć przełącznik pętli

Montaż obwodu sterowania lampą z trzech różnych miejsc można wykonać w następujący sposób:

Jak podłączyć przełącznik pętli

1 – przez przełącznik; 2 – przełącznik krzyżowy; 3, 5 – gniazda do przełączników przejściowych; 4 – gniazdo do przełącznika krzyżowego; 6 – skrzynka przyłączeniowa; 7 – do korpusu lampy

Instalacja odbywa się podobnie jak w przypadku omówionej powyżej opcji z pojedynczym przełącznikiem przelotowym, instalacja wymaga kabla dwu- i trzyżyłowego.

Jak widać z rozważanego materiału, za pomocą przełączników przelotowych można zorganizować sterowanie jedną lampą z dwóch różnych miejsc. Użycie przełącznika krzyżowego pozwala zwiększyć liczbę punktów kontrolnych do trzech lub więcej.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: