Czy konieczne jest zainstalowanie czujnika wycieku gazu: przepisy prawne i zalecenia ekspertów © Geostart

Czy konieczne jest zainstalowanie czujnika wycieku gazu: przepisy prawne i porady ekspertów?

Sprzęt gazowy zawsze był uważany za jeden z najniebezpieczniejszych pod względem działania. Jednocześnie wykorzystanie gazu w życiu codziennym stało się integralną częścią gospodarstwa domowego. Począwszy od gotowania w małych kuchniach budynków Chruszczowa, a skończywszy na ogrzewaniu ogromnych wiejskich domów.

Niestety większość tragedii, które miały miejsce w ostatnich latach, wiąże się z wyciekiem gazu. Dlatego kwestia instalacji czujnika wycieku gazu uzyskała taką wartość rezonansową, ponieważ wcześniej ustawodawca nie nakazywał obowiązkowej instalacji tego urządzenia w komunikacji instalacji gazowej.

W tym artykule dowiemy się, czym jest czujnik wycieku gazu, dlaczego i gdzie jest potrzebny. Zastanowimy się również nad aktualnymi przepisami prawa na 2019 r. dotyczącymi instalacji czujników, dowiemy się, czy konieczne jest zamontowanie czujnika wycieku gazu i przeanalizujemy porady ekspertów w tej dziedzinie.

Co to jest czujnik wycieku gazu?

Jeżeli wyciek gazu najczęściej wykrywany jest jedynie specyficznym zapachem, co często zdarza się zbyt często, to czujnik wycieku gazu pozwala to zrobić znacznie wcześniej. Jest przeznaczony do wykrywania cząstek gazu z gospodarstw domowych w powietrzu w pomieszczeniach, które przekraczają dopuszczalną wartość (w procentach).

Po ustaleniu wzrostu stężenia gazu urządzenie informuje o tym osobę sygnałem dźwiękowym. Również nowoczesne czujniki wyposażone są w możliwość dodatkowego zgłoszenia tej informacji do serwisu gazowego, co pozwala na szybkie działanie w sytuacjach, gdy właściciela mieszkania nie ma w domu.

Konstrukcja czujnika gazu zawiera czuły element, który jest wyzwalany przy najmniejszym odchyleniu od standardowych wartości składu powietrza.

Należy pamiętać, że w praktyce użytkownicy często spotykają się z przypadkami błędnego działania czujnika wycieku gazu. Ale nie zaniedbuj tego sygnału i wyłącz urządzenie w przyszłości. W kwestiach związanych ze sprzętem gazowym lepiej jeszcze raz zagrać bezpiecznie i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Czujnik wycieku gazu

Sam czujnik wycieku to niewielkie urządzenie. Może być wykonany zgodnie z określonym stylem i w różnych kolorach. Miejsce jego instalacji regulują wymagania instrukcji.

Pod względem wymiarów i instalacji analizatory gazów domowych są dość kompaktowe i można je umieścić w dowolnym miejscu.

Urządzenie i zasada działania urządzenia

W zależności od grup gazów, które mają być oznaczane, konstrukcja urządzenia przewiduje różnego rodzaju czujniki: optyczne, elektromechaniczne, termomechaniczne i inne.

Główne węzły w konstrukcji czujnika:

 • konwerter głównyle, który określa wielkość stężenia gazu w otaczającej przestrzeni;
 • moduł pomiarowy, który porównuje dane otrzymane z konwertera pierwotnego z dopuszczalnym przepływem gazu w kosmosie;
 • mechanizm uruchamiający, który automatycznie odcina dopływ gazu z instalacji;
 • zasilacz, który zapewnia ciągłą pracę czujnika – najczęściej jest to bateria lub zasilacz.

Wszystkie elementy konstrukcyjne są zmontowane w kompaktowym opakowaniu.

Gdy stężenie gazu przekroczy dopuszczalną wartość, element pomiarowy przetwornika pierwotnego, który mierzy skład otaczającego powietrza, zmienia swoją charakterystykę. Zmiana ta staje się sygnałem dla modułu pomiarowego, który w przypadku odchylenia od zadanych wartości daje sygnał świetlny/dźwiękowy, a także polecenie odcięcia gazu (jeśli jest to czujnik z zaworem odcinającym ) i włącza alarm.

Podstawowe funkcje czujnika wycieku gazu

Następnie porozmawiajmy o tym, czy w zasadzie czujnik wycieku gazu jest potrzebny do użytku domowego.

Tak więc, w oparciu o zasadę działania, czujnik wycieku gazu wykonuje następujące funkcje:

 • powiadomienie o wypadku;
 • automatyczne odcięcie dopływu gazu za pomocą elektromagnetycznych zaworów odcinających;
 • aktywacja wentylacji zapewniającej wyciąg powietrza.

To tylko operacja. Dalsze działania mające na celu wyeliminowanie wycieku muszą przeprowadzić specjaliści z serwisu gazowego. Okazuje się, że taki czujnik jest bardzo przydatny w życiu codziennym.

Czujnik wycieku gazu zainstalowany obok okapu

Instalacja czujnika nie zastępuje monitorowania normalnego funkcjonowania urządzeń gazowych. Nawet jeśli jest czujnik, należy okresowo sprawdzać komunikację gazową i poprawność działania podłączonych urządzeń

READ
Instalacja gazociągów: zasady i wymagania techniczne

Kto i dlaczego wymaga instalacji czujników?

Przede wszystkim konieczna jest instalacja czujników wycieku gazu, aby zmniejszyć liczbę wybuchów, pożarów i innych wypadków. I oczywiście, aby zmniejszyć liczbę ofiar.

Z tego powodu obowiązkowa instalacja tych urządzeń sterujących została zgłoszona do Dumy Państwowej na początku tego roku. Uzasadniając obecność nowoczesnych technologii w tym zakresie, autorzy projektu postulują opracowanie i podłączenie wszędzie systemu kontroli gazu, który w razie awarii będzie automatycznie powiadamiał i odcinał dopływ gazu.

Projekt miał zmienić artykuły Kodeksu Mieszkaniowego.

Nawiasem mówiąc, rozwiązanie problemu instalacji takich systemów powinno być zapewnione na koszt funduszu naprawy kapitału, którego zakres obejmuje:

 • naprawa windy;
 • naprawa piwnic i dachów;
 • naprawa i utrzymanie normalnego funkcjonowania wewnętrznych systemów inżynieryjnych.

Twórcy projektu sugerują, aby czujniki montować w piwnicach z kotłami gazowymi oraz w kuchniach.

W rezultacie kodeks mieszkaniowy nie został zmieniony, ale opracowano i zatwierdzono specjalne zasady regulujące projektowanie systemów zużycia gazu w budynkach mieszkalnych. Niniejsze zasady są skrócone jako SP 402.1325800.2018 i weszły w życie od czerwca 2019 r.

Zgodnie z rozdziałem ósmym regulaminu zabezpieczenie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SP 4.13130.2013 i SP 7.13130.2013.

Instalacja czujnika wycieku

Zainstalowanie czujnika wycieku gazu jest niezbędnym środkiem, który w dalszej kolejności powinien zapobiec możliwości tragicznych konsekwencji wypadków

W tej samej sekcji wskazano przypadki obowiązkowej instalacji czujników gazu:

 • w zablokowanych domach;
 • niezależnie od miejsca instalacji o mocy urządzeń gazowych powyżej 50 kW;
 • w kotłowniach, które znajdują się na kondygnacjach piwnic i w piwnicach;
 • w budynkach mieszkalnych;
 • w kotłowniach zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych do zabudowy lub przyłączonych lokali użyteczności publicznej;
 • przy umieszczaniu sprzętu wykorzystującego gaz w pokojach mieszkań.

Dla zrozumienia należy podać definicję sprzętu wykorzystującego gaz – są to systemy, w których gaz jest używany jako paliwo. Dotyczy to kotłów gazowych, gazowych podgrzewaczy wody, pieców i innych rzeczy.

Jednak na podstawie punktu 4 możemy stwierdzić, że konieczne jest zastosowanie czujników wycieku gazu w budynkach mieszkalnych.

Miniaturowy układ czujnika

Nowoczesne technologie, dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnych mikroukładów, umożliwiają nie tylko miniaturyzację czujników wycieku gazu, ale także dodanie nowych funkcji, od standardowego alarmu dźwiękowego po alarm na telefonie komórkowym właściciela lub służbę ratowniczą miasta

Dlatego od czerwca 2019 roku przy projektowaniu nowych domów bezwzględnie należy stosować czujniki gazu.

Obowiązkowa instalacja czujników wycieków

Jeśli chodzi o kwestię obowiązkowej instalacji domowych czujników wycieku gazu, ustawodawstwo krajowe nie opracowało jeszcze prawa dla mieszkańców wybudowanych budynków mieszkalnych.

Duma Państwowa rozumie, że realizacja tego projektu będzie wymagała wielu kosztów:

 • wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, którzy instalują analizatory gazów;
 • wyposażenie w środki techniczne analizujące sytuację;
 • sprzęt i personel do szybkiego reagowania;
 • układanie komunikacji;
 • niezbędny sprzęt do gaszenia i naprawy instalacji gazowych.

Środki na rozwiązanie tych problemów prawdopodobnie zostaną przeznaczone z funduszy podatkowych, co z kolei może doprowadzić do wzrostu podatków od mieszkalnictwa i usług komunalnych.

koszt czujnika wycieku gazu

W zależności od funkcjonalności, wielkości i stylu projektu koszt czujnika wycieku gazu wynosi od 500 rubli do 5000 rubli

W obowiązującej instrukcji bezpiecznego użytkowania gazu w rozwiązywaniu potrzeb gospodarstw domowych N 1614 / pr., która weszła w życie 5 grudnia 2017 r., na wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej będących właścicielami mieszkań i budynków mieszkalnych nałożono następujące obowiązki :

 • utrzymanie sprzętu gazowego w należytym stanie i czystości;
 • zachowanie integralności zainstalowanych plomb;
 • przekazywanie informacji odbiorcom gazu na temat użytkowania.

Jednocześnie nie ma ani jednej wzmianki o obowiązkowej instalacji czujnika wycieku gazu. Instalowanie lub nieinstalowanie tego sprzętu jest uważane za przywilej właściciela domu.

Porady ekspertów dotyczące wyboru

Jednym z głównych problemów, które straszą odbiorców gazu, jest możliwość odłączenia dopływu gazu od komunikacji i nałożenia kar za brak czujnika wycieku gazu. Prawnicy pomagają odpowiedzieć na pytanie o konieczność zainstalowania domowych czujników gazu.

READ
Jak prawidłowo używać butli gazowej w życiu codziennym: instrukcje cenne wskazówki © Geostart

Tak więc, jeśli istnieje umowa na dostawę energii i terminowa płatność za dostawy gazu, nie ma naruszeń w zakresie technicznego użytkowania urządzeń gazowych i zgodności z wymaganiami dotyczącymi jego konserwacji, dostawca gazu nie ma prawa do wstrzymania dostaw.

Obecność czujnika wycieku gazu w kuchniach budynków mieszkalnych lub w kuchniach domów prywatnych nie jest konieczna, jeśli używana jest tylko kuchenka gazowa.

Samodzielna instalacja.

Procedura instalacji czujnika wycieku gazu nie jest obecnie regulowana przez prawo. Właściciel mieszkania może samodzielnie zakupić standardowy czujnik, który powiadomi o przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej zawartości gazu w powietrzu. Montaż czujników z automatycznym odcięciem gazu wymaga udziału specjalistów serwisu gazowego

Zgodnie z częścią 2 art. 16 ustawy nr 2300-1 „O ochronie praw konsumentów” z dnia 7 lutego 1992 r. Zabrania się nakładania usług, w tym przypadku obowiązkowej instalacji czujników wycieku gazu. Dlatego nie należy bezwarunkowo zgadzać się na instalację tego sprzętu pod groźbą odcięcia dopływu gazu.

Jednak większość ekspertów w dziedzinie zgazowania jest kategoryczna i uważa, że ​​instalacja czujników wycieku gazu jest warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa życia. Odnoszą się one do wielu krajów europejskich, takich jak Niemcy, Norwegia i Dania, gdzie instalacja czujników jest obowiązkowa.

Według statystyk liczba wypadków związanych ze skutkami wycieku gazu zmniejszyła się o 85% po wprowadzeniu obowiązkowej instalacji tych urządzeń.

Różne formy czujnika

Czujniki wycieku gazu mogą mieć różne formy. W zależności od wnętrza i stylu, w jakim wykonana jest kuchnia, możesz wybrać kształty okrągłe, kwadratowe, prostokątne. Różnorodność kształtów w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność czujnika.

Jeśli chodzi o rodzaj zasilania czujnika, możesz wybrać opcję bezprzewodową lub zasilaną z sieci. Te pierwsze są preferowane, ponieważ będą w stanie powiadomić właściciela o niebezpieczeństwie nawet w przypadku awarii zasilania.

Jeśli mówimy o kategorii jakościowej i cenowej wybranego urządzenia, to nie ma jednoznacznej oceny. Oczywiście wybierając droższy egzemplarz otrzymujesz nie tylko bardziej niezawodny i czuły sensor.

Ale ta opcja będzie miała szereg dodatkowych funkcji:

 • określenie krytycznego stężenia gazu w powietrzu;
 • szybkie powiadomienie służb ratowniczych o wycieku gazu;
 • powiadomienie właściciela mieszkania za pośrednictwem komunikacji komórkowej.

Tańsze urządzenia nie zawsze wyraźnie radzą sobie ze swoim zadaniem. Często czujniki reagują nie tylko na ulatnianie się gazu, ale także na podwyższoną temperaturę lub zwiększone stężenie dymu i pary, które powstają podczas gotowania.

Nie masz jeszcze wykrywacza nieszczelności, ale przeszkadza Ci uporczywy zapach gazu w pomieszczeniu? Co robić i gdzie dzwonić, szczegółowo opisaliśmy w tym materiale.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Aby dowiedzieć się, jak samodzielnie zainstalować czujnik wycieku gazu, możesz obejrzeć ten film:

Czy nadal zastanawiasz się, czy obecnie obowiązkowe jest instalowanie analizatorów gazów w domu lub mieszkaniu i czy za ich brak będzie kara pieniężna? Odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie: nie. Jednak na podstawie powyższego warto zauważyć, że instalacja czujników wycieku gazu jest obowiązkowa przy projektowaniu i budowie domów począwszy od lipca 2019 roku. Ponadto instalacja analizatorów gazu jest obecnie uważana za dobrowolną, a w przypadku ich braku wstrzymanie dostaw gazu do mieszkania lub domu jest zabronione. Ale w niedalekiej przyszłości możliwe są zmiany w przepisach, które zobowiązują do zainstalowania czujników w każdej kuchni.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że czujnik wycieku gazu to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo. Jego instalacja może zapobiec poważnym tragediom, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy budynków mieszkalnych zawsze przestrzegają zasad obsługi urządzeń gazowych.

Co osobiście myślisz o zamontowaniu czujnika wycieku gazu? Czy uważasz, że jest to ważny element zapobiegania pożarom i wybuchom w przypadku wycieku? A może takie czujniki to tylko kolejne „oszustwo finansowe” naiwnych użytkowników? Wyraź swoją opinię, podziel się doświadczeniem w obsłudze czujników, weź udział w dyskusji – formularz kontaktowy znajduje się poniżej.

READ
Charakterystyka typowych 50-litrowych butli gazowych: waga, wymiary, ile metrów sześciennych mieści gaz

Czy konieczne jest zainstalowanie czujnika wycieku gazu: przepisy prawne i porady ekspertów?

Sprzęt gazowy zawsze był uważany za jeden z najniebezpieczniejszych pod względem działania. Jednocześnie wykorzystanie gazu w życiu codziennym stało się integralną częścią gospodarstwa domowego. Począwszy od gotowania w małych kuchniach budynków Chruszczowa, a skończywszy na ogrzewaniu ogromnych wiejskich domów.

Niestety większość tragedii, które miały miejsce w ostatnich latach, wiąże się z wyciekiem gazu. Dlatego kwestia instalacji czujnika wycieku gazu uzyskała taką wartość rezonansową, ponieważ wcześniej ustawodawca nie nakazywał obowiązkowej instalacji tego urządzenia w komunikacji instalacji gazowej.

Co to jest czujnik wycieku gazu?

Jeżeli wyciek gazu najczęściej wykrywany jest jedynie specyficznym zapachem, co często zdarza się zbyt często, to czujnik wycieku gazu pozwala to zrobić znacznie wcześniej. Jest przeznaczony do wykrywania cząstek gazu z gospodarstw domowych w powietrzu w pomieszczeniach, które przekraczają dopuszczalną wartość (w procentach).

Po ustaleniu wzrostu stężenia gazu urządzenie informuje o tym osobę sygnałem dźwiękowym. Również nowoczesne czujniki wyposażone są w możliwość dodatkowego zgłoszenia tej informacji do serwisu gazowego, co pozwala na szybkie działanie w sytuacjach, gdy właściciela mieszkania nie ma w domu.

Konstrukcja czujnika gazu zawiera czuły element, który jest wyzwalany przy najmniejszym odchyleniu od standardowych wartości składu powietrza.

Należy pamiętać, że w praktyce użytkownicy często spotykają się z przypadkami błędnego działania czujnika wycieku gazu. Ale nie zaniedbuj tego sygnału i wyłącz urządzenie w przyszłości. W kwestiach związanych ze sprzętem gazowym lepiej jeszcze raz zagrać bezpiecznie i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Sam czujnik wycieku to niewielkie urządzenie. Może być wykonany zgodnie z określonym stylem i w różnych kolorach. Miejsce jego instalacji regulują wymagania instrukcji.

Pod względem wymiarów i instalacji analizatory gazów domowych są dość kompaktowe i można je umieścić w dowolnym miejscu.

Urządzenie i zasada działania urządzenia

W zależności od grup gazów, które mają być oznaczane, konstrukcja urządzenia przewiduje różnego rodzaju czujniki: optyczne, elektromechaniczne, termomechaniczne i inne.

Główne węzły w konstrukcji czujnika:

 • konwerter główny le, który określa wielkość stężenia gazu w otaczającej przestrzeni;
 • moduł pomiarowy , który porównuje dane otrzymane z konwertera pierwotnego z dopuszczalnym przepływem gazu w kosmosie;
 • mechanizm uruchamiający , który automatycznie odcina dopływ gazu z instalacji;
 • zasilacz , który zapewnia ciągłą pracę czujnika – najczęściej jest to bateria lub zasilacz.

Wszystkie elementy konstrukcyjne są zmontowane w kompaktowym opakowaniu.

Gdy stężenie gazu przekroczy dopuszczalną wartość, element pomiarowy przetwornika pierwotnego, który mierzy skład otaczającego powietrza, zmienia swoją charakterystykę. Zmiana ta staje się sygnałem dla modułu pomiarowego, który w przypadku odchylenia od zadanych wartości daje sygnał świetlny/dźwiękowy, a także polecenie odcięcia gazu (jeśli jest to czujnik z zaworem odcinającym ) i włącza alarm.

Podstawowe funkcje czujnika wycieku gazu

Następnie porozmawiajmy o tym, czy w zasadzie czujnik wycieku gazu jest potrzebny do użytku domowego.

Tak więc, w oparciu o zasadę działania, czujnik wycieku gazu wykonuje następujące funkcje:

 • powiadomienie o wypadku;
 • automatyczne odcięcie dopływu gazu za pomocą elektromagnetycznych zaworów odcinających;
 • aktywacja wentylacji zapewniającej wyciąg powietrza.

To tylko operacja. Dalsze działania mające na celu wyeliminowanie wycieku muszą przeprowadzić specjaliści z serwisu gazowego. Okazuje się, że taki czujnik jest bardzo przydatny w życiu codziennym.

Instalacja czujnika nie zastępuje monitorowania normalnego funkcjonowania urządzeń gazowych. Nawet jeśli jest czujnik, należy okresowo sprawdzać komunikację gazową i poprawność działania podłączonych urządzeń

Kto i dlaczego wymaga instalacji czujników?

Przede wszystkim konieczna jest instalacja czujników wycieku gazu, aby zmniejszyć liczbę wybuchów, pożarów i innych wypadków. I oczywiście, aby zmniejszyć liczbę ofiar.

READ
Wymiana gazomierza w 2022 r: cena, termin, zasady, dokumenty, dokąd się udać

Z tego powodu obowiązkowa instalacja tych urządzeń sterujących została zgłoszona do Dumy Państwowej na początku tego roku. Uzasadniając obecność nowoczesnych technologii w tym zakresie, autorzy projektu postulują opracowanie i podłączenie wszędzie systemu kontroli gazu, który w razie awarii będzie automatycznie powiadamiał i odcinał dopływ gazu.

Nawiasem mówiąc, rozwiązanie problemu instalacji takich systemów powinno być zapewnione na koszt funduszu naprawy kapitału, którego zakres obejmuje:

 • naprawa windy;
 • naprawa piwnic i dachów;
 • naprawa i utrzymanie normalnego funkcjonowania wewnętrznych systemów inżynieryjnych.

Twórcy projektu sugerują, aby czujniki montować w piwnicach z kotłami gazowymi oraz w kuchniach.

W rezultacie kodeks mieszkaniowy nie został zmieniony, ale opracowano i zatwierdzono specjalne zasady regulujące projektowanie systemów zużycia gazu w budynkach mieszkalnych. Niniejsze zasady są skrócone jako SP 402.1325800.2018 i weszły w życie od czerwca 2019 r.

Zgodnie z rozdziałem ósmym regulaminu zabezpieczenie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SP 4.13130.2013 i SP 7.13130.2013.

Zainstalowanie czujnika wycieku gazu jest niezbędnym środkiem, który w dalszej kolejności powinien zapobiec możliwości tragicznych konsekwencji wypadków

W tej samej sekcji wskazano przypadki obowiązkowej instalacji czujników gazu:

 • w zablokowanych domach;
 • niezależnie od miejsca instalacji o mocy urządzeń gazowych powyżej 50 kW;
 • w kotłowniach, które znajdują się na kondygnacjach piwnic i w piwnicach;
 • w budynkach mieszkalnych;
 • w kotłowniach zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych do zabudowy lub przyłączonych lokali użyteczności publicznej;
 • przy umieszczaniu sprzętu wykorzystującego gaz w pokojach mieszkań.

Dla zrozumienia należy podać definicję sprzętu wykorzystującego gaz – są to systemy, w których gaz jest używany jako paliwo. Dotyczy to kotłów gazowych, gazowych podgrzewaczy wody, pieców i innych rzeczy.

Jednak na podstawie punktu 4 możemy stwierdzić, że konieczne jest zastosowanie czujników wycieku gazu w budynkach mieszkalnych.

Nowoczesne technologie, dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnych mikroukładów, umożliwiają nie tylko miniaturyzację czujników wycieku gazu, ale także dodanie nowych funkcji, od standardowego alarmu dźwiękowego po alarm na telefonie komórkowym właściciela lub służbę ratowniczą miasta

Dlatego od czerwca 2019 roku przy projektowaniu nowych domów bezwzględnie należy stosować czujniki gazu.

Obowiązkowa instalacja czujników wycieków

Jeśli chodzi o kwestię obowiązkowej instalacji domowych czujników wycieku gazu, ustawodawstwo krajowe nie opracowało jeszcze prawa dla mieszkańców wybudowanych budynków mieszkalnych.

Duma Państwowa rozumie, że realizacja tego projektu będzie wymagała wielu kosztów:

 • wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, którzy instalują analizatory gazów;
 • wyposażenie w środki techniczne analizujące sytuację;
 • sprzęt i personel do szybkiego reagowania;
 • układanie komunikacji;
 • niezbędny sprzęt do gaszenia i naprawy instalacji gazowych.

Środki na rozwiązanie tych problemów prawdopodobnie zostaną przeznaczone z funduszy podatkowych, co z kolei może doprowadzić do wzrostu podatków od mieszkalnictwa i usług komunalnych.

W zależności od funkcjonalności, wielkości i stylu projektu koszt czujnika wycieku gazu wynosi od 500 rubli do 5000 rubli

W istniejącej instrukcji bezpiecznego użytkowania gazu w rozwiązywaniu potrzeb domowych N 1614 / pr. , która weszła w życie 5 grudnia 2017 r., wszyscy obywatele Federacji Rosyjskiej posiadający mieszkania i budynki mieszkalne podlegają następującym obowiązkom:

 • utrzymanie sprzętu gazowego w należytym stanie i czystości;
 • zachowanie integralności zainstalowanych plomb;
 • przekazywanie informacji odbiorcom gazu na temat użytkowania.

Jednocześnie nie ma ani jednej wzmianki o obowiązkowej instalacji czujnika wycieku gazu. Instalowanie lub nieinstalowanie tego sprzętu jest uważane za przywilej właściciela domu.

Porady ekspertów dotyczące wyboru

Jednym z głównych problemów, które straszą odbiorców gazu, jest możliwość odłączenia dopływu gazu od komunikacji i nałożenia kar za brak czujnika wycieku gazu. Prawnicy pomagają odpowiedzieć na pytanie o konieczność zainstalowania domowych czujników gazu.

READ
Jak i czym myć ruszt kuchenki gazowej z tłuszczu i sadzy: przegląd skutecznych domowych środków zaradczych © Geostart

Tak więc, jeśli istnieje umowa na dostawę energii i terminowa płatność za dostawy gazu, nie ma naruszeń w zakresie technicznego użytkowania urządzeń gazowych i zgodności z wymaganiami dotyczącymi jego konserwacji, dostawca gazu nie ma prawa do wstrzymania dostaw.

Obecność czujnika wycieku gazu w kuchniach budynków mieszkalnych lub w kuchniach domów prywatnych nie jest konieczna, jeśli używana jest tylko kuchenka gazowa.

Procedura instalacji czujnika wycieku gazu nie jest obecnie regulowana przez prawo. Właściciel mieszkania może samodzielnie zakupić standardowy czujnik, który powiadomi o przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej zawartości gazu w powietrzu. Montaż czujników z automatycznym odcięciem gazu wymaga udziału specjalistów serwisu gazowego

Zgodnie z częścią 2 art. 16 ustawy nr 2300-1 „O ochronie praw konsumentów” z dnia 7 lutego 1992 r. Zabrania się nakładania usług, w tym przypadku obowiązkowej instalacji czujników wycieku gazu. Dlatego nie należy bezwarunkowo zgadzać się na instalację tego sprzętu pod groźbą odcięcia dopływu gazu.

Jednak większość ekspertów w dziedzinie zgazowania jest kategoryczna i uważa, że ​​instalacja czujników wycieku gazu jest warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa życia. Odnoszą się one do wielu krajów europejskich, takich jak Niemcy, Norwegia i Dania, gdzie instalacja czujników jest obowiązkowa.

Według statystyk liczba wypadków związanych ze skutkami wycieku gazu zmniejszyła się o 85% po wprowadzeniu obowiązkowej instalacji tych urządzeń.

Czujniki wycieku gazu mogą mieć różne formy. W zależności od wnętrza i stylu, w jakim wykonana jest kuchnia, możesz wybrać kształty okrągłe, kwadratowe, prostokątne. Różnorodność kształtów w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność czujnika.

Jeśli chodzi o rodzaj zasilania czujnika, możesz wybrać opcję bezprzewodową lub zasilaną z sieci. Te pierwsze są preferowane, ponieważ będą w stanie powiadomić właściciela o niebezpieczeństwie nawet w przypadku awarii zasilania.

Jeśli mówimy o kategorii jakościowej i cenowej wybranego urządzenia, to nie ma jednoznacznej oceny. Oczywiście wybierając droższy egzemplarz otrzymujesz nie tylko bardziej niezawodny i czuły sensor.

Ale ta opcja będzie miała szereg dodatkowych funkcji:

 • określenie krytycznego stężenia gazu w powietrzu;
 • szybkie powiadomienie służb ratowniczych o wycieku gazu;
 • powiadomienie właściciela mieszkania za pośrednictwem komunikacji komórkowej.

Tańsze urządzenia nie zawsze wyraźnie radzą sobie ze swoim zadaniem. Często czujniki reagują nie tylko na ulatnianie się gazu, ale także na podwyższoną temperaturę lub zwiększone stężenie dymu i pary, które powstają podczas gotowania.

Nie masz jeszcze wykrywacza nieszczelności, ale przeszkadza Ci uporczywy zapach gazu w pomieszczeniu? Co robić i gdzie dzwonić, szczegółowo opisaliśmy w tym materiale.

Czy nadal zastanawiasz się, czy obecnie obowiązkowe jest instalowanie analizatorów gazów w domu lub mieszkaniu i czy za ich brak będzie kara pieniężna? Odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie: nie. Jednak na podstawie powyższego warto zauważyć, że instalacja czujników wycieku gazu jest obowiązkowa przy projektowaniu i budowie domów począwszy od lipca 2019 roku. Ponadto instalacja analizatorów gazu jest obecnie uważana za dobrowolną, a w przypadku ich braku wstrzymanie dostaw gazu do mieszkania lub domu jest zabronione. Ale w niedalekiej przyszłości możliwe są zmiany w przepisach, które zobowiązują do zainstalowania czujników w każdej kuchni.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że czujnik wycieku gazu to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo. Jego instalacja może zapobiec poważnym tragediom, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy budynków mieszkalnych zawsze przestrzegają zasad obsługi urządzeń gazowych.

Co osobiście myślisz o zamontowaniu czujnika wycieku gazu? Czy uważasz, że jest to ważny element zapobiegania pożarom i wybuchom w przypadku wycieku? A może takie czujniki to tylko kolejne „oszustwo finansowe” naiwnych użytkowników? Wyraź swoją opinię, podziel się doświadczeniem w obsłudze czujników, weź udział w dyskusji – formularz kontaktowy znajduje się poniżej.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: