Czy można odmówić zainstalowania gazomierza: co przewiduje prawo? © Geostart

Czy można odmówić zainstalowania gazomierza: co przewiduje prawo?

Czy kiedykolwiek musiałeś odmówić zainstalowania gazomierza? Krok jest dość desperacki, ponieważ zgodnie z prawem każdy właściciel musi bezbłędnie zainstalować gazomierz w swoim domu. Obowiązek ten jest nałożony na każdego obywatela Federacji Rosyjskiej, który posiada nieruchomość, więc zignorowanie konieczności zainstalowania takiego urządzenia będzie miało dla niego przykre konsekwencje w postaci grzywny.

Wraz z tym użytkownik nowego sprzętu otrzymuje fakturę za opłacenie licznika, a tym samym jego instalację. Zgadzam się, płatna usługa powinna oznaczać wybór, dlatego tak ważne jest, aby dowiedzieć się, jak odmówić instalacji gazomierza we własnym domu i czy można to zrobić legalnie.

Wielu mieszkańców budynków mieszkalnych i mieszkalnych jest oburzonych nowymi zasadami przymusowej instalacji takiego urządzenia, dlatego kwestia możliwości odmowy usługi staje się z każdym dniem coraz bardziej dotkliwa. Pomożemy Ci zrozumieć specyfikę prawa i zrozumieć, czy można odmówić usługi bez konsekwencji.

Co mówi prawo?

Zgodnie z ustawą federalną nr 261 „O oszczędzaniu energii i efektywności energetycznej oraz o zmianach niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej” właściciele domów prywatnych i właściciele mieszkań korzystających z gazu są zobowiązani do bezproblemowego instalowania urządzeń do pomiaru gazu.

W drodze wyjątku wszyscy mieszkańcy gospodarstwa domowego wykorzystujący gaz tylko do gotowania nie mogą instalować drogiego licznika. Innymi słowy, z obowiązku przestrzegania prawa zwolnieni są właściciele prywatnych mieszkań lub mieszkań, którzy nie wykorzystują urządzeń gazowych do ogrzewania lokalu.

Przykład kuchni z podstawowymi urządzeniami gazowymi

Jeśli kuchenka gazowa i podgrzewacz wody są zainstalowane w pomieszczeniu, nie można obejść się bez zainstalowania gazomierza

W takim przypadku opłata za gaz dokonywana jest zgodnie ze standardami, natomiast kwota do zapłaty obliczana jest na podstawie liczby osób mieszkających w mieszkaniu. Ustawa nie dotyczy również mieszkańców mieszkań i domów, w których zużycie gazu wykorzystywanego do ogrzewania nie przekracza 2 metrów sześciennych na godzinę.

Oprócz tych przypadków wszyscy mieszkańcy kraju posiadający nieruchomości byli zobowiązani do zainstalowania gazomierza przed 1 stycznia 2019 r. Przed odmową zainstalowania gazomierza należy zrozumieć, że urządzenie zostanie w każdym przypadku przymusowo zamontowane przez pracowników użyteczności publicznej.

Odmowa zainstalowania licznika

Jeśli właściciel odmówi dobrowolnego zainstalowania licznika, pracownicy spółki dystrybucyjnej gazu mają prawo do tego przymusowo. W takim przypadku właściciel jest zobowiązany zapewnić specjalistom możliwość zainstalowania przepływomierza gazu w mieszkaniu.

READ
Jak ukryć gazomierz w kuchni: normy i wymagania popularne sposoby na ukrycie © Geostart

Niezależnie od tego, czy licznik montowany jest za zgodą właściciela, czy też nie, wszelkimi kosztami jego instalacji zostanie obciążony odbiorca.

Dokument płatności za zużycie gazu

Całkowity koszt prac instalacyjnych jest podzielony na kilka miesięcy, natomiast miesięczna opłata wskaże dodatkową kwotę za instalację licznika

Do tej pory spółka dystrybucyjna gazu nie ustaliła żadnych kar za odmowę wykonania ustawy o instalowaniu gazomierzy.

Jeżeli właściciel nie spieszy się ze złożeniem wniosku o konieczność montażu rozgałęźnika do oddziału terenowego gazownictwa, nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zignorowanie prawa, czego nie można powiedzieć o utrudnianiu prac instalacyjnych przez służby gazownicze specjalistów.

Istnieją również preferencyjne kategorie ludności, dla których zapewniona jest bezpłatna instalacja gazomierzy. Przeczytaj więcej w tym materiale.

Kara za utrudnianie instalacji licznika

Jeśli właściciel nie zgodzi się z koniecznością zainstalowania licznika zużycia gazu, będzie musiał wpuścić pracowników gazowni do swojego mieszkania i nie ingerować w prace instalacyjne.

W przypadku odmowy wykonania wymienionych czynności przez właściciela mieszkania specjaliści serwisowi mają prawo złożyć pozew w sądzie, aby zapobiec obowiązkowym alimentom.

Gazownicy przybyli, aby wymienić licznik

Koszt kosztów sądowych w wysokości ustalonych kar znacznie przekroczy początkowy koszt opłacenia instalacji gazomierza

Obowiązkiem właściciela domu jest zapewnienie pracownikom gazowym dostępu do konserwacji urządzeń gazowych. Właśnie w trakcie wykonywania planowanych prac odkryto brak gazomierza.

Za odmowę wpuszczenia pracowników serwisu gazowego w celu konserwacji właściciel domu zostaje ukarany grzywną w wysokości do 2 rubli.

Koszt pracy

Dziś instalacja gazomierza jest klasyfikowana jako usługa kosztowna, dlatego wielu konsumentów odmawia jej wykonania. Średnio wraz z instalacją nowy gazomierz będzie kosztował mieszkańca Rosji około 8 rubli, w zależności od wybranego modelu urządzenia.

Przybliżony koszt gazomierzy odpowiednich do mieszkania zaczyna się od 2 rubli, chociaż większość modeli znajduje się w kategorii cenowej około 000 rubli. Oznacza to, że jeśli chcesz kupić wysokiej jakości licznik, będziesz musiał dodatkowo zapłacić za instalację, w tym koszt niezbędnych materiałów.

Montaż gazomierza przez specjalistę

Chociaż samodzielna instalacja urządzenia znacznie obniży koszty, tylko wykwalifikowana osoba powinna wykonać prace instalacyjne.

Ponieważ dla wielu obywateli kraju kwota ta okazała się zbyt wysoka, dlatego nie wszyscy konsumenci mogą zapłacić jednorazowo, gazownicy poszli na spotkanie ze swoimi klientami. Dystrybutor gazu oferuje obecnie plany ratalne za usługę, umożliwiając konsumentom płacenie określonej kwoty w wielu ratach.

READ
Kuchenka gazowa zrób to sam: najlepsze opcje dla domowych płytek z improwizowanych materiałów © Geostart

Obiecana rata zostanie przekazana odbiorcy gazu w wysokości 7,75% w skali roku. Maksymalny okres płatności wynosi pięć lat, jednak na życzenie kupującego można go skrócić.

Czy instalacja licznika się opłaca?

Jeżeli wcześniejsza opłata za gaz została obliczona w zależności od liczby zarejestrowanych mieszkańców, to przy instalacji licznika użytkownik płaci za rzeczywiste zużycie zasobów energetycznych.

Ilość zużytego gazu jest wskazana w odczycie licznika, dzięki czemu wielu konsumentów nie będzie już musiało płacić losowych kwot wyświetlanych na rachunkach. Tak więc każdy obywatel może niezależnie regulować ilość zużytego gazu.

Odczyty liczników przez właściciela nieruchomości

Instalacja gazomierza obiecuje znaczne obniżenie opłat za gaz, a urządzenie zwraca się za kilka lat

Pracownicy służb gazowych przeprowadzają masową odprawę ludności na temat konieczności instalowania liczników i odpowiedzialności za korzystanie z takiego sprzętu. Możliwość uzyskania planu ratalnego ułatwia wielu obywatelom kraju, dlatego jest coraz mniej osób, które chcą odmówić zainstalowania licznika.

Odpowiedzialność za działanie urządzeń pomiarowych

Za stan i działanie urządzenia odpowiada właściciel lokalu, w którym zainstalowany jest gazomierz. Natychmiast po zainstalowaniu licznika zużycia gazu właściciel domu musi podpisać umowę na konserwację urządzeń gazowych z odpowiednią organizacją, której obowiązkiem jest okresowa weryfikacja licznika gazu.

Konsekwencje nieprawidłowego działania sprzętu gazowego

Brak umowy na konserwację sprzętu gazowego z wyspecjalizowaną organizacją od co najmniej jednego właściciela domu zagraża wszystkim mieszkańcom budynku mieszkalnego

Procedura podpisania umowy z firmą gazową jest warunkiem wstępnym dla każdego właściciela domu z podłączonym do niego sprzętem gazowym. W takim przypadku umowę można zawrzeć z organizacją instalującą licznik lub dowolną inną firmą dostarczającą energię.

W przypadku wykrycia problemów z działaniem licznika specjaliści usuwają go w celu naprawy. Często za naprawę urządzenia odpowiada producent. Po wyeliminowaniu wszystkich usterek urządzenie montuje się na swoim pierwotnym miejscu, a pracownicy firmy zobowiązani są do ponownego sprawdzenia jego działania.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Możesz dowiedzieć się, kto nadal ma prawo nie zgodzić się z instalacją gazomierza z wideo:

W artykule przedstawiono najważniejsze punkty dotyczące instalacji gazomierza, w tym koszt usług, oraz ujawniono główne pytanie, czy obywatel Federacji Rosyjskiej może odmówić instalacji gazomierza. Prawo stanowi, że wszyscy właściciele domów muszą zainstalować urządzenie, z kilkoma wyjątkami.

Wszelkie utrudnianie pracownikom spółki gazowniczej wykonywania prac instalacyjnych pociąga za sobą grzywny, a nawet spory sądowe. Dzięki temu instalacja gazomierza będzie znacznie tańsza.

READ
Wymagania dotyczące układania gazociągu w osiedlach: głębokość i zasady układania rurociągu naziemnego i podziemnego © Geostart

Możesz porozmawiać o tym, jak udało ci się odmówić zainstalowania gazomierza lub podzielić się własnym doświadczeniem w instalacji urządzenia. Poinformuj nas również o kosztach, które musiałeś ponieść podczas procesu instalacji. Opowiedz swoją historię w komentarzach poniżej. Można tam również uzyskać fachową poradę od naszych stałych ekspertów.

Czy można odmówić zainstalowania gazomierza: co przewiduje prawo?

Czy kiedykolwiek musiałeś odmówić zainstalowania gazomierza? Krok jest dość desperacki, ponieważ zgodnie z prawem każdy właściciel musi bezbłędnie zainstalować gazomierz w swoim domu. Obowiązek ten jest nałożony na każdego obywatela Federacji Rosyjskiej, który posiada nieruchomość, więc zignorowanie konieczności zainstalowania takiego urządzenia będzie miało dla niego przykre konsekwencje w postaci grzywny.

Wraz z tym użytkownik nowego sprzętu otrzymuje fakturę za opłacenie licznika, a tym samym jego instalację. Zgadzam się, płatna usługa powinna oznaczać wybór, dlatego tak ważne jest, aby dowiedzieć się, jak odmówić instalacji gazomierza we własnym domu i czy można to zrobić legalnie.

Wielu mieszkańców budynków mieszkalnych i mieszkalnych jest oburzonych nowymi zasadami przymusowej instalacji takiego urządzenia, dlatego kwestia możliwości odmowy usługi staje się z każdym dniem coraz bardziej dotkliwa. Pomożemy Ci zrozumieć specyfikę prawa i zrozumieć, czy można odmówić usługi bez konsekwencji.

Co mówi prawo?

Zgodnie z ustawą federalną nr 261 „O oszczędzaniu energii i efektywności energetycznej oraz o zmianach niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej” właściciele domów prywatnych i właściciele mieszkań korzystających z gazu są zobowiązani do bezproblemowego instalowania urządzeń do pomiaru gazu.

W drodze wyjątku wszyscy mieszkańcy gospodarstwa domowego wykorzystujący gaz tylko do gotowania nie mogą instalować drogiego licznika. Innymi słowy, z obowiązku przestrzegania prawa zwolnieni są właściciele prywatnych mieszkań lub mieszkań, którzy nie wykorzystują urządzeń gazowych do ogrzewania lokalu.

Jeśli kuchenka gazowa i podgrzewacz wody są zainstalowane w pomieszczeniu, nie można obejść się bez zainstalowania gazomierza

W takim przypadku opłata za gaz dokonywana jest zgodnie ze standardami, natomiast kwota do zapłaty obliczana jest na podstawie liczby osób mieszkających w mieszkaniu. Ustawa nie dotyczy również mieszkańców mieszkań i domów, w których zużycie gazu wykorzystywanego do ogrzewania nie przekracza 2 metrów sześciennych na godzinę.

Oprócz tych przypadków wszyscy mieszkańcy kraju posiadający nieruchomości byli zobowiązani do zainstalowania gazomierza przed 1 stycznia 2019 r. Przed odmową zainstalowania gazomierza należy zrozumieć, że urządzenie zostanie w każdym przypadku przymusowo zamontowane przez pracowników użyteczności publicznej.

READ
Drzwi w kuchni z kuchenką gazową: czy można je usunąć zgodnie z prawem, wymagania SNiP

Odmowa zainstalowania licznika

Jeśli właściciel odmówi dobrowolnego zainstalowania licznika, pracownicy spółki dystrybucyjnej gazu mają prawo do tego przymusowo. W takim przypadku właściciel jest zobowiązany zapewnić specjalistom możliwość zainstalowania przepływomierza gazu w mieszkaniu.

Niezależnie od tego, czy licznik montowany jest za zgodą właściciela, czy też nie, wszelkimi kosztami jego instalacji zostanie obciążony odbiorca.

Całkowity koszt prac instalacyjnych jest podzielony na kilka miesięcy, natomiast miesięczna opłata wskaże dodatkową kwotę za instalację licznika

Do tej pory spółka dystrybucyjna gazu nie ustaliła żadnych kar za odmowę wykonania ustawy o instalowaniu gazomierzy.

Jeżeli właściciel nie spieszy się ze złożeniem wniosku o konieczność montażu rozgałęźnika do oddziału terenowego gazownictwa, nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zignorowanie prawa, czego nie można powiedzieć o utrudnianiu prac instalacyjnych przez służby gazownicze specjalistów.

Istnieją również preferencyjne kategorie ludności, dla których zapewniona jest bezpłatna instalacja gazomierzy. Przeczytaj więcej w tym materiale.

Kara za utrudnianie instalacji licznika

Jeśli właściciel nie zgodzi się z koniecznością zainstalowania licznika zużycia gazu, będzie musiał wpuścić pracowników gazowni do swojego mieszkania i nie ingerować w prace instalacyjne.

W przypadku odmowy wykonania wymienionych czynności przez właściciela mieszkania specjaliści serwisowi mają prawo złożyć pozew w sądzie, aby zapobiec obowiązkowym alimentom.

Koszt kosztów sądowych w wysokości ustalonych kar znacznie przekroczy początkowy koszt opłacenia instalacji gazomierza

Obowiązkiem właściciela domu jest zapewnienie pracownikom gazowym dostępu do konserwacji urządzeń gazowych. Właśnie w trakcie wykonywania planowanych prac odkryto brak gazomierza.

Za odmowę wpuszczenia pracowników serwisu gazowego w celu konserwacji właściciel domu zostaje ukarany grzywną w wysokości do 2 rubli.

Koszt pracy

Dziś instalacja gazomierza jest klasyfikowana jako usługa kosztowna, dlatego wielu konsumentów odmawia jej wykonania. Średnio wraz z instalacją nowy gazomierz będzie kosztował mieszkańca Rosji około 8 rubli, w zależności od wybranego modelu urządzenia.

Przybliżony koszt gazomierzy odpowiednich do mieszkania zaczyna się od 2 rubli, chociaż większość modeli znajduje się w kategorii cenowej około 000 rubli. Oznacza to, że jeśli chcesz kupić wysokiej jakości licznik, będziesz musiał dodatkowo zapłacić za instalację, w tym koszt niezbędnych materiałów.

Chociaż samodzielna instalacja urządzenia znacznie obniży koszty, tylko wykwalifikowana osoba powinna wykonać prace instalacyjne.

READ
Na którym piętrze są zgazowane domy: normy prawne i zasady zgazowania wieżowców © Geostart

Ponieważ dla wielu obywateli kraju kwota ta okazała się zbyt wysoka, dlatego nie wszyscy konsumenci mogą zapłacić jednorazowo, gazownicy poszli na spotkanie ze swoimi klientami. Dystrybutor gazu oferuje obecnie plany ratalne za usługę, umożliwiając konsumentom płacenie określonej kwoty w wielu ratach.

Obiecana rata zostanie przekazana odbiorcy gazu w wysokości 7,75% w skali roku. Maksymalny okres płatności wynosi pięć lat, jednak na życzenie kupującego można go skrócić.

Czy instalacja licznika się opłaca?

Jeżeli wcześniejsza opłata za gaz została obliczona w zależności od liczby zarejestrowanych mieszkańców, to przy instalacji licznika użytkownik płaci za rzeczywiste zużycie zasobów energetycznych.

Ilość zużytego gazu jest wskazana w odczycie licznika, dzięki czemu wielu konsumentów nie będzie już musiało płacić losowych kwot wyświetlanych na rachunkach. Tak więc każdy obywatel może niezależnie regulować ilość zużytego gazu.

Instalacja gazomierza obiecuje znaczne obniżenie opłat za gaz, a urządzenie zwraca się za kilka lat

Pracownicy służb gazowych przeprowadzają masową odprawę ludności na temat konieczności instalowania liczników i odpowiedzialności za korzystanie z takiego sprzętu. Możliwość uzyskania planu ratalnego ułatwia wielu obywatelom kraju, dlatego jest coraz mniej osób, które chcą odmówić zainstalowania licznika.

Odpowiedzialność za działanie urządzeń pomiarowych

Za stan i działanie urządzenia odpowiada właściciel lokalu, w którym zainstalowany jest gazomierz. Niezwłocznie po zainstalowaniu licznika zużycia gazu, wynajmujący musi podpisać umowę serwisową urządzenia gazowego z odpowiednią organizacją, do której obowiązków należy okresowa weryfikacja licznika.

Brak umowy na konserwację sprzętu gazowego z wyspecjalizowaną organizacją od co najmniej jednego właściciela domu zagraża wszystkim mieszkańcom budynku mieszkalnego

Procedura podpisania umowy z firmą gazową jest warunkiem wstępnym dla każdego właściciela domu z podłączonym do niego sprzętem gazowym. W takim przypadku umowę można zawrzeć z organizacją instalującą licznik lub dowolną inną firmą dostarczającą energię.

W przypadku stwierdzenia usterek w działaniu licznika specjaliści usuwają go w celu naprawy. Często za naprawę urządzenia odpowiada producent. Po usunięciu wszystkich usterek urządzenie montuje się na swoim pierwotnym miejscu, a pracownicy firmy zobowiązani są do ponownego sprawdzenia jego działania.

Wszelkie utrudnianie pracownikom spółki gazowniczej wykonywania prac instalacyjnych pociąga za sobą grzywny, a nawet spory sądowe. Dzięki temu instalacja gazomierza będzie znacznie tańsza.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: