Czy można ułożyć kabel zbrojony w ziemi bez rury ochronnej?

Temat: Czy można ułożyć kabel zbrojony w ziemi bez rury ochronnej?

Czy można ułożyć kabel zbrojony w ziemi bez rury ochronnej?

Wymieniamy kabel zasilający, pojawiło się pytanie, czy można ułożyć kabel zbrojony w ziemi bez rury ochronnej?

Kabel zbrojony można układać bez rurki ochronnej. Należy tylko zauważyć, że w miejscach, w których kabel przechodzi pod drogami, kabel, w tym opancerzony, musi być ułożony w rurze. W innych miejscach można go ułożyć bezpośrednio w wykopie na poduszce z piasku lub przesianej ziemi.
Spójrz na te wymagania, które dotyczą Twojego okablowania.
PUE, pkt 2.3.83. W przypadku układania linii kablowych bezpośrednio w ziemi, kable muszą być układane w wykopach i mieć zasypkę od dołu i zasypkę od góry warstwą drobnej ziemi, która nie zawiera kamieni, gruzu budowlanego i żużla.
Kable na całej długości należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez powlekanie na napięcie 35 kV i więcej płytami żelbetowymi o grubości co najmniej 50 mm; przy napięciach poniżej 35 kV – z płytami lub zwykłymi cegłami glinianymi w jednej warstwie w poprzek trasy kablowej; podczas kopania rowu za pomocą mechanizmu do robót ziemnych o szerokości noża mniejszej niż 250 mm, a także dla jednego kabla – wzdłuż trasy linii kablowej.
Niedopuszczalne jest stosowanie cegieł silikatowych oraz glinianych pustaków lub cegieł perforowanych.
Podczas układania na głębokości 1 – 1,2 m kable o napięciu 20 kV i niższym (z wyjątkiem miejskich kabli energetycznych) mogą nie być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kable do 1 kV powinny mieć taką ochronę tylko w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych (np. w miejscach częstych wykopów). Nawierzchnie asfaltowe ulic itp. są uważane za miejsca, w których w rzadkich przypadkach prowadzone jest kopanie. W przypadku linii kablowych do 20 kV, z wyjątkiem linii powyżej 1 kV, zasilających odbiorniki elektryczne kategorii I*, w wykopach z nie więcej niż dwiema liniami kablowymi, które spełniają wymagania techniczne zatwierdzone przez Ministerstwo Energii ZSRR. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm sygnalizacyjnych na skrzyżowaniach linii kablowych z mediami i złączy nadkablowych w odległości 2 m w każdym kierunku od skrzyżowania komunikacji lub sprzęgu, a także na dojściach linii do rozdzielnic i podstacji w obrębie promień 5 m.
____________
* Zgodnie z lokalnymi warunkami, za zgodą właściciela linii, dozwolone jest rozszerzenie zakresu taśm sygnałowych.
Taśmę sygnalizacyjną należy ułożyć w wykopie nad kablami w odległości 250 mm od ich zewnętrznych osłon. Gdy jeden kabel znajduje się w wykopie, taśmę należy układać wzdłuż osi kabla, przy większej liczbie kabli krawędzie taśmy powinny wystawać poza kable skrajne o co najmniej 50 mm. W przypadku układania więcej niż jednej taśmy na całej szerokości wykopu, sąsiednie taśmy należy układać z zakładką o szerokości co najmniej 50 mm.
W przypadku stosowania taśmy sygnałowej układanie kabli w wykopie z amortyzatorem kablowym, zraszanie kabli pierwszą warstwą ziemi oraz układanie taśmy, w tym zraszanie taśmy warstwą ziemi na całej długości, należy przeprowadzić w obecność przedstawiciela organizacji instalacji elektrycznej i właściciela sieci elektroenergetycznej.
pkt 2.3.84. Głębokość linii kablowych od znaku planowania powinna wynosić co najmniej: linie do 20 kV 0,7 m; 35 kV 1 m; na skrzyżowaniu ulic i placów, niezależnie od napięcia 1 m.
Linie kablowe wypełnione olejem 110 – 220 kV muszą mieć głębokość układania od znaku planowania co najmniej 1,5 m.
Dopuszcza się zmniejszenie głębokości do 0,5 m na odcinkach o długości do 5 m przy wprowadzaniu linii do budynków, a także na ich skrzyżowaniach z konstrukcjami podziemnymi, pod warunkiem zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. układanie w rurach). ).
Układanie linii kablowych 6 – 10 kV na gruntach ornych powinno odbywać się na głębokości co najmniej 1 m, natomiast pas nad trasą może być zajęty przez uprawy.
pkt 2.3.97. Gdy linie kablowe przecinają tory kolejowe i drogi, kable należy układać w tunelach, blokach lub rurach na całej szerokości strefy wyłączonej na głębokości co najmniej 1 m od koryta i co najmniej 0,5 m od dna rowów melioracyjnych. W przypadku braku strefy wyłączonej określone warunki układania muszą być spełnione tylko na skrzyżowaniu plus 2 m po obu stronach drogi.
Gdy linie kablowe krzyżują się pod napięciem i podlegają elektryfikacji prądem stałym * koleje, bloki i rury muszą być izolowane (patrz 2.3.90). Przejście musi znajdować się w odległości co najmniej 10 m od zwrotnic, skrzyżowań i miejsc, w których przewody ssące są przymocowane do szyn.
Skrzyżowanie kabli z torami zelektryfikowanego transportu kolejowego powinno odbywać się pod kątem 75 – 90° do osi toru.
_____________
* Uzgodniono z Ministerstwem Kolei.
Końce bloków i rur należy zaizolować plecionymi sznurami jutowymi pokrytymi wodoodporną (zmiętą) gliną na głębokość co najmniej 300 mm.
Przy przekraczaniu ślepych uliczek przemysłowych o małym natężeniu ruchu, a także tras specjalnych (np. na pochylniach itp.) kable z reguły należy układać bezpośrednio w ziemi.
Przy przekraczaniu trasy linii kablowych nowo wybudowaną niezelektryfikowaną linią kolejową lub autostradą nie jest wymagane przekładanie istniejących linii kablowych. Na skrzyżowaniu należy ułożyć bloki rezerwowe lub rury ze szczelnie zamkniętymi końcami na wypadek naprawy kabli w wymaganej ilości.
W przypadku przejścia linii kablowej w linię napowietrzną, kabel musi wychodzić na powierzchnię w odległości co najmniej 3,5 m od dna nasypu lub od krawędzi plandeki.
pkt 2.3.99. Gdy linie kablowe przecinają wjazdy dla pojazdów na place, garaże itp. kable należy układać w rurach. W ten sam sposób należy zabezpieczyć kable na skrzyżowaniu strumieni i rowów.

Instalacja kabla w ziemi – 20 typowych błędów. Formuła idealnego podziemnego wejścia do domu.

układanie kabli w ziemi wejście do domu przy domku na daczy

Instalując w domu wejście elektryczne, każdy z nas zastanawia się, jak najlepiej to zrobić – drogą powietrzną czy pod ziemią?

READ
Mokra ściana z szybu wentylacyjnego! forum

Instalacja powietrza SIP jest zawsze wielokrotnie szybsza i kilkakrotnie tańsza.

doprowadzenie energii elektrycznej do budynku pod ziemią lub powietrzem

Po pierwsze, jest bardziej niezawodny. A po drugie nie psuje elewacji budynku i wyglądu otoczenia.

jak zainstalować stojak na rury do wprowadzania SIP do rysunków domu?

Często te dwie metody są połączone. Początkowo wejście z podpory jest wprowadzane do specjalnego stojaka na rury.

jak położyć SIP na elewacji domu

I już z tej szafy rozdzielczej kabel jest układany w ziemi i wprowadzany do domu. Gdy podpora znajduje się w pobliżu budynku, niektóre przewody SIP są montowane bezpośrednio na elewacji.

Ale zwrócimy się konkretnie do wejścia podziemnego. Przyjrzyjmy się, jakie trudności napotkasz podczas układania kabla w ziemi i połóżmy szczególny nacisk na typowe błędy podczas wykonywania tej pracy, które ostatecznie prędzej czy później doprowadzą do awarii kabla.

Instalację kabli w ziemi można wykonać na dwa sposoby:

  • bez żadnej ochrony (przy użyciu znaków pancernych KL)
  • w rurach lub specjalnej pofałdowaniu

Przyjrzyjmy się najpierw pierwszej metodzie. Tutaj z reguły stosuje się kabel z pancerzem taśmowym – VBbShv lub AVBbShv.

kabel z taśmą wzmacniającą do podziemnego wejścia do budynku
dekodowanie liter w nazwach kabli z izolacją PVC

przewód uziemiający

Wcale nie jest konieczne stosowanie pancerza typu AABL, AASHV, gdzie występuje jednoczęściowa, odlewana aluminiowa powłoka ochronna. Mogą to być po prostu wstążki zachodzące na siebie.

Pancerz w tym przypadku chroni nie tyle przed wpływami zewnętrznymi (ktoś zaczął kopać tam, gdzie nie można tego zrobić), ale przed deformacją i siłami rozciągającymi podczas falowania gleby.

jakich marek kabli nie można układać w ziemi?

111

To samo dotyczy przewodu SIP. Nie można go układać w ziemi nawet w rurach.

Przekrój kabla należy dobrać odpowiednio do podłączonego obciążenia, ale nie mniej niż 10mm2 dla miedzi lub 16mm2 dla aluminium.

Często na YouTube można znaleźć filmy, w których zastosowano kabel miedziany z przewodami 6mm2 lub aluminium 10mm2. Wyjaśnia to rzekomo niewielka liczba urządzeń elektrycznych w domu lub w kraju.

Pod względem obciążenia może to ci wystarczyć, ale zgodnie z wymaganiami dotyczącymi minimalnego przekroju przewodu PEN będziesz mieć naruszenie. Przy zasilaniu jednofazowym kabel musi być trójżyłowy, przy zasilaniu trójfazowym – pięciożyłowy.

Wybrany kabel należy starannie ułożyć w wykopie. Jaki powinien być rozmiar, jakie odległości należy zachować przy jego wykopywaniu?

wykopanie rowu na kabel w pobliżu fundamentów domu jest zabronione
minimalna odległość od wykopu z kablem do fundamentu domu to 60cm

Konieczne jest zachowanie pewnej odległości 60cm.

odległość od kabla w ziemi do fundamentu

Kabel po ułożeniu w ziemi nie powinien opadać na linii działania siły fundamentowej skierowanej pod kątem 45 stopni od podstawy.

READ
Czy konieczne jest instalowanie zaworów podczas podłączania do gazociągu? Internetowa encyklopedia napraw

Wymagane są również znormalizowane wcięcia z roślin i drzew w Twojej witrynie. Oto minimalne wymiary do układania kabli podziemnych od najbliższych uzbrojenia, konstrukcji i przeszkód.

minimalne odległości kabla w ziemi od drzew, roślin, budynków
odległości od kabla w ziemi do rur
odległości od kabla w ziemi do rur

standardowa konstrukcja do układania kabla w ziemi A5-92

Jakie wymiary powinien mieć ten wykop? Tutaj można poruszać się po standardowym projekcie A5-92 „Układanie kabli o napięciu do 35 kV w wykopach” – pobierz.

głębokość kabla w ziemi 700m lub 900mm

Głębokość kabla wynosi 0,7m. Zauważ, że jest to odległość od powierzchni do górnej części samego kabla.

Biorąc pod uwagę fakt, że pod nim będzie poduszka z piasku o długości 10-15 cm, całkowita głębokość wykopu powinna wynosić co najmniej 900 mm.

jak głęboko zakopać kabel w ziemi

wykopy pod kablówkę

Skąd wzięły się te wszystkie liczby? Dlaczego nie możesz po prostu wykopać kabla na swoim podwórku na głębokość bagnetu łopatowego? Dlaczego taka udręka?

Instalację wykonujesz nie w miejscu publicznym na ulicy miasta lub na placu budowy, na którym będą jeździć ciężkie ciężarówki.

Głównym powodem takiej głębokości występowania jest zapewnienie optymalnego reżimu temperaturowego kabla.

Dlaczego kable są zakopane tak głęboko?

Układając go jak najbliżej ziemi, stracisz główną zaletę układania pod ziemią – brak wpływu temperatury otoczenia i warunków atmosferycznych.

Górne warstwy gleby nagrzewają się znacznie bardziej, a wilgoć po dobrych deszczach po prostu nie dotrze do osłony kabla, jeśli masz ją na 70 cm. Czego nie można powiedzieć o 30-40cm.

Drugim punktem takiej głębokości zakładki jest nacisk. Im głębiej leży kabel, tym bardziej równomiernie rozkłada się na niego nacisk z góry.

Zwłaszcza w przypadku wpływów zewnętrznych – przejazdu samochodu autostradą KL, na wierzchu położono coś ciężkiego itp.

Jeśli twoje wejście do domu przechodzi od podpory w poprzek drogi, to tutaj musisz zakopać kabel na jeszcze większą głębokość – 1000mm.

głębokość kabla podczas przechodzenia przez jezdnię

Minimalna szerokość wykopu jest obliczana ze wzoru = średnica kabla + 100 mm z każdej strony dla podsypki piaskowej.

pętla uziemienia w jednym wykopie z kablem

Nawiasem mówiąc, aby tak żmudna praca przy kopaniu rowu nie poszła na marne, niektórzy dodatkowo układają w nim pętlę uziemienia. To tylko wtedy, gdy
nie zapomnij o minimalnym wcięciu 300-350mm.

111-73

Cóż, w przypadku ochrony kabla rurą obwód wcale nie jest przeszkodą. W końcu nie jest konieczne, aby był w formie trójkąta lub kwadratu.

READ
Jak zrobić pompę solarną do podlewania ogrodu

A jeśli pozwala na to geometria terenu i lokalizacja wejścia, ten sam wykop jest przystosowany do jednoczesnego układania:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: