Czy można umieścić liczniki do ogrzewania w mieszkaniu i za nie zapłacić?

Czy można umieścić liczniki do ogrzewania w mieszkaniu i za nie zapłacić?

Czy można umieścić liczniki do ogrzewania w mieszkaniu i za nie zapłacić?

Obecność urządzeń pomiarowych w mieszkaniach i domach Rosjan nie jest już hołdem dla mody, ale pilną potrzebą i zgodnością z ustawodawstwem federalnym, zgodnie z którym instalacja poszczególnych liczników jest obowiązkowa. Ale, jak pokazuje praktyka, ta sprawa nie może obejść się bez wyjątków, w przeciwnym razie pytanie, czy można umieścić liczniki do ogrzewania w mieszkaniu i zapłacić za nie, nie miałoby znaczenia. Jednocześnie takie trudności nie pojawiają się przy pomiarach zużycia innych zasobów – wszystko jest tam jasne i zrozumiałe: ile na przykład zużyłeś wody lub gazu, musisz zapłacić za to zużycie.

W przypadku ciepła rozliczanie jest trudniejsze, ponieważ ogrzewana jest nie tylko część mieszkalna właścicieli mieszkań, ale także pomieszczenia wspólne. Ponadto mają wpływ również specyfika prowadzenia rur stosowanych w większości obiektów: w domach wybudowanych przed 2000 rokiem, a nawet później dominuje system pionowy, w którym organizacja dokładnej indywidualnej księgowości jest zadaniem trudnym technicznie i ekonomicznie.

Licznik ciepła

Jak umieścić licznik do ogrzewania w budynku mieszkalnym

Jak umieścić liczniki ciepła w mieszkaniu? Wydawałoby się, że nic skomplikowanego: zamówione, kupione, zainstalowane. Ale nie wszystko jest takie proste z tymi urządzeniami pomiarowymi, wiele w tym przypadku zależy nie tylko (i nie tak bardzo) od pragnienia konsumenta, ale przede wszystkim od domu, w którym znajduje się mieszkanie: rok, w którym zostało umieszczone do eksploatacji, rodzaj okablowania systemu grzewczego, a nawet nastrój sąsiadów.

Oczywiście obecność indywidualnego licznika ciepła jest najlepszą opcją pomiaru dla tego rodzaju zasobu, ponieważ w tym przypadku łatwo jest kontrolować i, co najważniejsze, regulować zużycie. Ale zanim zadam sobie pytanie, czy mogę postawić licznik do ogrzewania w moim mieszkaniu, muszę odpowiedzieć na kilka innych:

 • rodzaj okablowania instalacji grzewczej w mieszkaniu: poziome lub pionowe;
 • rok oddania domu do użytku;
 • stosunek sąsiadów do kwestii instalowania indywidualnych i wspólnych domowych przyrządów pomiarowych itp.

Rodzaj dystrybucji ogrzewania jest uważany za prawdopodobnie najważniejszy punkt, ponieważ w przypadku systemu pionowego instalacja konwencjonalnych ciepłomierzy nie jest możliwa. To znaczy nie do końca: technicznie możliwe jest ich osadzenie, ale nie jest już możliwe ich uruchomienie. Ale nawet jeśli to się udało, to do jednego małego jednopokojowego mieszkania potrzebne będą co najmniej dwa urządzenia. W przypadku mieszkań w domach oddanych do użytku po 2012 roku nie ma takiego problemu, ponieważ wszystkie przyrządy pomiarowe, w tym ciepłomierze, muszą być w nich zainstalowane przed uruchomieniem.

Schemat instalacji licznika ciepła

W nowych budynkach mieszkalnych stosuje się wyłącznie poziomy system okablowania, którego główną cechą są indywidualne odgałęzienia do każdego mieszkania ze wspólnego pionu. Nawiasem mówiąc, ta sama zasada jest stosowana w domach, w których przeprowadzana jest poważna przebudowa. W nich zamiast tradycyjnego dla naszego kraju okablowania pionowego konieczne jest ułożenie poziomego, ale takich obiektów mieszkalnych jest niewiele, więc jest to istotne dla niewielkiej liczby osób.

READ
Zabezpieczenie transformatora przed przepięciem i przeciążeniem: odmiany

Montaż ciepłomierzy mieszkaniowych jest procesem, choć technicznie nieskomplikowanym, ale w wielu przypadkach wymagającym wstępnej pomocy doradczej. I bardzo łatwo go zdobyć, jeśli skontaktujesz się ze specjalistami strony internetowej RosAccount. Dodatkowo możesz u nas kupić dowolny model ciepłomierza, a także zamówić usługi montażu, wymiany lub weryfikacji urządzenia.

ZAMÓW USŁUGĘ OD AKREDYTOWANYCH FIRM

Jak zorganizować pomiar zużycia ciepła w domach z pionowym rozkładem systemu grzewczego?

W przypadku braku indywidualnych urządzeń pomiarowych opłaty za ciepło naliczane są zgodnie ze standardem, którego wyliczenie dla wielu konsumentów budzi wątpliwości co do jego uczciwości. Ale właściciele mieszkań mieszkających na przykład w domu wybudowanym w ubiegłym wieku, w tym Chruszczow, w rzeczywistości nie mają możliwości zorganizowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

Najlepszą, ale nie idealną opcją jest zainstalowanie wspólnego licznika ciepła w domu, w obecności którego naliczane są rozliczenia na podstawie całkowitego zużycia, a dla każdego mieszkania jego udział jest przydzielany proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Koszty ogrzewania części wspólnych rozkładają się w ten sam sposób. Ale nawet w takich przypadkach mogą pojawić się sztuczki, na przykład ze strony firmy zarządzającej, która może nadal naliczać rozliczenia zgodnie ze standardami, więc nie możesz się obejść bez kontroli ze strony mieszkańców.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w domach z pionowym orurowaniem nadal możliwe jest zorganizowanie indywidualnego pomiaru zużycia, ale w tym celu konieczne jest wyposażenie co najmniej 50% mieszkań w dystrybutory ciepła i, co najważniejsze, wspólny w domu musi być zainstalowane domowe urządzenie pomiarowe. Urządzenia te są instalowane bezpośrednio na grzejniku i są w stanie obliczyć ilość energii cieplnej otrzymanej w danym pomieszczeniu.

Cechą takiej księgowości jest to, że tacy dystrybutorzy będą potrzebować tyle, ile baterii jest zainstalowanych w mieszkaniu. Ale ich ważną zaletą jest dość przystępna cena i prosty montaż, który w rzeczywistości jest prostym przymocowaniem urządzenia do grzejnika.

Ciepłomierz na grzejniku

Po uruchomieniu dystrybutorów właściciel mieszkania może zgodnie ze swoimi zeznaniami przejść na płatność, ale nadal musi zapłacić swoją część za ogrzewanie części wspólnych – ta pozycja wydatków pozostaje niewzruszona.

Jak prawidłowo płacić za ciepło, jeśli w mieszkaniu są zainstalowane liczniki ciepła?

Powinieneś wiedzieć, że aby przejść na płatność zgodnie z odczytami indywidualnego licznika ciepła, nie wystarczy zainstalować urządzenie w jednym mieszkaniu. Będzie to również wymagało obecności wspólnego przyrządu pomiarowego w domu. W nowych domach oddanych do użytku po 2012 roku problem ten nie występuje, ponieważ takie obiekty mieszkalne zostały już oddane do użytku ze wszystkimi zainstalowanymi licznikami. Ale w innych nieruchomościach mieszkalnych oddanych do użytku przed tym terminem (nawet jeśli w każdym mieszkaniu jest poziomy system doprowadzania chłodziwa), aby przejść na tę opcję płatności, wymagana będzie zgoda mieszkańców całego budynku, którzy również muszą zainstalować urządzenia pomiarowe.

READ
Rejestracja wodomierzy (zimnych i gorących) w mieszkaniu: jak i gdzie zarejestrować nowe urządzenie, czy jest to możliwe w MFC, w Służbach Państwowych?

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że do 2015 roku (a czasem do dziś) istniała norma, zgodnie z którą za poszczególne liczniki można było płacić tylko wtedy, gdy były dostępne we wszystkich mieszkaniach. Konflikt ten irytował konsumentów, którzy próbowali to zmienić, ponieważ w tym przypadku, nawet jeśli jeden z właścicieli zapomniał sprawdzić swoje urządzenie, cały dom przestawił się na płatność według wskazań licznika wspólnego domu. Oczywiście ta opcja nie jest wcale sprawiedliwa, a także nie promuje odpowiedzialnej konsumpcji ze strony użytkowników. W rzeczywistości każdy właściciel mieszkania, biorąc pod uwagę, że bardziej opłaca się mu płacić zgodnie ze wskazaniami wspólnego licznika domu, a nie licznika mieszkania, może łatwo zdemontować urządzenie, jednocześnie pozbawiając innych konsumentów tej opcji płatności.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego taka norma prawa została uznana za niesprawiedliwą, dzięki czemu teraz pojawiła się specjalna opcja dla takich „zwinnych” sąsiadów – zapłata według standardu (a nie według wskazań wspólny licznik domu). A ci konsumenci, którzy z powodzeniem obsługują indywidualne liczniki ciepła, nie mogą się martwić i płacić zgodnie z naliczeniami swojego urządzenia pomiarowego. Jednak taka norma nie zawsze działa, a powstała luka jest czasami z powodzeniem wykorzystywana przez struktury komunalne, ponieważ poza orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego do tej pory nie wprowadzono żadnych zmian w prawie.

Licznik ciepła

Jak obniżyć koszty ogrzewania płacąc za pomocą urządzeń pomiarowych

Bez względu na to, czy w każdym mieszkaniu zainstalowano tylko zwykły domowy licznik ciepła, czy dodatkowo w każdym mieszkaniu stosuje się liczniki indywidualne, opłaty będą naliczane według ich odczytów, czyli za ilość chłodziwa, która dostała się do domu. Dlatego czasami zamiast oszczędzania może okazać się odwrotny skutek, a cały problem polega na tym, że część ciepła, a czasem znacząca, po prostu „gubi się” i idzie na ogrzanie środowiska, czyli ulic. Wynika to z faktu, że nie będzie można w żaden sposób zaoszczędzić, jeśli dom ma słabą izolację termiczną. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się działania związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych.

A jeśli dla domów, w których płacą zgodnie ze standardem, służą wyłącznie zwiększeniu poziomu komfortu, to dla obiektów wyposażonych w urządzenia pomiarowe odgrywają ważną rolę właśnie w zakresie oszczędzania chłodziwa, za które płacą konsumenci. Obecność skutecznej izolacji termicznej budynku może zmniejszyć wysokość wpłat nawet do do 30%, a biorąc pod uwagę taryfy ciepła, jest to dość znaczne zmniejszenie obciążenia budżetu każdej rodziny mieszkającej w takim domu.

Opłaty za ogrzewanie

Ponadto, aby korzystanie z ciepłomierzy było jak najbardziej efektywne, konieczna jest instalacja sprzęt zależny od pogody. Jednocześnie, jeśli ciepło jest dostarczane przez lokalne kotłownie obsługujące od jednego do kilku domów, nie należy również zaniedbywać takiego sprzętu w tych obiektach, ponieważ pozwala on automatycznie regulować temperaturę dostarczanego chłodziwa.

READ
Kanalizacja w piwnicy. SPS i sololift w piwnicy prywatnego domu

Ile kosztuje umieszczenie licznika do ogrzewania w mieszkaniu?

Ile kosztuje instalacja licznika ciepła w mieszkaniu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz wiedzieć, jak wygląda proces instalacji ciepłomierza. I to nie tylko instalacja urządzenia. Zanim do tego dojdzie, będziesz musiał popracować: uzyskać odpowiednie zezwolenia od firmy zarządzającej lub zajmującej się zaopatrzeniem w surowce i opracować dokumentację techniczną.

Następnie musisz wybrać i kupić sam przyrząd pomiarowy, którego cena stanowi znaczną część kosztów instalacji urządzenia. Dodatkowo będziesz musiał również zakupić komponenty, filtry, sprzęt zależny od pogody itp., w zależności od warunków technicznych, stanu systemu grzewczego i zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Instalacja licznika ciepła

Po pracach przygotowawczych można przystąpić bezpośrednio do instalacji urządzenia, podczas gdy nie ma ścisłych wymagań co do tego, kto może wykonać taką pracę, ale najbardziej racjonalnym i technicznie kompetentnym jest skontaktowanie się ze specjalistami, którzy z reguły świadczą usługi pod klucz i towarzyszyć klientowi do momentu uruchomienia ciepłomierza.

W przypadku konieczności zainstalowania ciepłomierza w mieszkaniu lub domu możesz złożyć wniosek i sporządzić umowę na montaż przyrządu pomiarowego na stronie sklepu internetowego RosAccount. Możesz również kupić u nas ciepłomierz w przystępnej cenie, a wszystkie prezentowane modele urządzeń pomiarowych są certyfikowane w Rosji i dopuszczone do eksploatacji w kraju.

Jak zainstalować licznik ciepła w domu z centralnym ogrzewaniem?

Dziś wielu mieszkańców budynków mieszkalnych zdało sobie sprawę, że jeśli zainstalujesz licznik ciepła na wejściu, możesz znacznie zaoszczędzić na płaceniu za tę usługę komunalną. W takim przypadku oszczędności mogą wynieść nawet trzydzieści procent. Ale często mieszkańcy mieszkań zastanawiają się, jak prawidłowo zainstalować takie urządzenia na rurach centralnego ogrzewania. W końcu problem jest nie tyle techniczny, co formalny. W tym artykule omówimy szczegółowo wszystkie niuanse instalacji liczników ciepła w domu z centralnym ogrzewaniem.

 • Czy w mieszkaniach można zainstalować liczniki ciepła?
 • Licznik ciepła do domu z centralnym ogrzewaniem – normy prawne
 • Jak opłacalna jest instalacja licznika ciepła w systemach grzewczych budynku mieszkalnego?
 • Jak wybrać miernik

Licznik ciepła do domu z centralnym ogrzewaniem

Czy w mieszkaniach można zainstalować liczniki ciepła?

Na chwilę obecną w obowiązującym prawodawstwie nie ma zakazu takich działań. Jednak Twoje pragnienie może nie zostać „zrozumiane” przez firmę dostarczającą ciepło. Co więcej, obecne przepisy nie pozwalają na ingerencję w scentralizowaną sieć ciepłowniczą, nawet jeśli chcesz tylko zainstalować licznik. W takim przypadku nieautoryzowany sprzęt nie zostanie przyjęty do eksploatacji. A właściciel mieszkania również musi zapłacić grzywnę.

Oznacza to, że przed zainstalowaniem licznika w domu z centralnym ogrzewaniem należy napisać wniosek do zakładu ciepłowniczego. Procedura wygląda wtedy tak:

 1. specjaliści firmy powinni sprawdzić, czy jest możliwe zainstalowanie urządzenia pomiarowego. Jeśli odpowiedź brzmi tak, wydawany jest specjalny dokument – warunki techniczne (TU);
 2. jeśli w budynku mieszkalnym istnieje stowarzyszenie współwłaścicieli (OSMD), kopia wniosku będzie musiała zostać wysłana do osoby odpowiedzialnej, a ta kwestia również zostanie z nią uzgodniona;
READ
Problem pojawienia się efektu odwrotnego ciągu w mieszkaniu wielopiętrowego budynku i jego rozwiązanie

Licznik ciepła do domu z centralnym ogrzewaniem

Schemat instalacji ciepłomierza

 1. po otrzymaniu warunków technicznych możesz skontaktować się z organizacją projektową, która ma pozwolenie na taką pracę. Za opłatą jego specjaliści wykonają wszystkie obliczenia, sporządzą projekt instalacji i poświadczą całą dokumentację swoją pieczęcią;
 2. ponadto dokumentacja projektowa jest uzgadniana z dostawcą ciepła;
 3. po ostatnim zatwierdzeniu możesz skontaktować się z organizacją instalacyjną uprawnioną do instalowania liczników ciepła;
 4. zainstalowany licznik jest uruchamiany w organizacji dostarczającej ciepło. Z osobą fizyczną, właścicielem mieszkania, sporządzana jest umowa, zgodnie z którą ten ostatni zapłaci za dostawę energii cieplnej za pośrednictwem urządzenia pomiarowego.

Jeśli chcesz przyspieszyć tę procedurę, lepiej natychmiast skontaktować się z organizacją, która zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i instalacją oraz koordynacją wszystkich szczegółów; i musisz tylko zapłacić. Często cały ten zakres usług świadczy sam dostawca ciepła lub ten ostatni bezpośrednio wskazuje biuro, z którym należy się skontaktować. W takich „przyjaznych” stosunkach między organizacjami nie ma nic nielegalnego, chyba że opowiadasz się za ścisłym przestrzeganiem prawa konkurencji. Ale głównym plusem jest to, że w ten sposób instalacja ciepłomierza zostanie wykonana tak szybko, jak to możliwe.

Licznik ciepła do domu z centralnym ogrzewaniem – normy prawne

Ale jeśli już mówimy o prawie, nie możemy nie wspomnieć o aktualnym akcie prawnym regulującym instalację tych urządzeń pomiarowych. Tak więc, zgodnie z ustawą nr 261, instalacja liczników ciepła odbywa się na koszt mieszkańców budynku mieszkalnego. Ale metodologia obliczania kosztów ciepła w obecności takich urządzeń jest opisana w dekrecie Rady Ministrów nr 354. W rzeczywistości niespecjalistowi trudno będzie zrozumieć, co jest napisane w danych w dokumentach, ale kilka głównych tez „przetłumaczymy” na język publiczny:

 1. jeśli na wejściu nie ma urządzenia pomiarowego, ciepło jest płacone według taryf ze współczynnikiem mnożenia;
 2. chociaż prawo Federacji Rosyjskiej nie zobowiązuje właścicieli mieszkań do instalowania liczników ciepła, nie zabraniają tego;
 3. odczyty twojego urządzenia pomiarowego są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy wszystkie inne mieszkania, a także ogrzewane pomieszczenia wspólne, są wyposażone w liczniki ciepła; a na wejściu zainstalowana jest wspólna jednostka pomiarowa;
 4. po zainstalowaniu ciepłomierza zostaje on oddany do eksploatacji przez dostawcę ciepła, ale na koszt właściciela mieszkania.

Ustawodawstwo w tym zakresie często się zmienia i poprawia, dlatego też, aby nie popaść w bałagan, należy od czasu do czasu zainteresować się tymi zmianami.

Licznik ciepła do domu z centralnym ogrzewaniem

Ciepłomierze do domu z centralnym ogrzewaniem

READ
Systemy wentylatorów do jachtów i łodzi. « Domowa stocznia jachtowa.

Jednak w tej chwili możemy już wyciągnąć kilka ważnych wniosków z powyższego. Po pierwsze, nadal lepiej jest zainstalować wspólny licznik ciepła w domu, w przeciwnym razie koszt tego zasobu będzie kosztował około półtora raza więcej. A odczyty pojedynczego licznika w mieszkaniu nie są brane pod uwagę. Po drugie, w indywidualnym urządzeniu pomiarowym w mieszkaniu na ogół nie ma sensu, nawet jeśli otrzymałeś wszystkie zgody na jego instalację.

Aby jego zeznania zostały wzięte pod uwagę, zużycie ciepła musi być kontrolowane we wszystkich innych pomieszczeniach budynku mieszkalnego. Po trzecie, czasami zwykła domowa stacja pomiarowa jest po prostu niemożliwa technicznie do zainstalowania na centralnym ogrzewaniu. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest porozumienie dla wszystkich najemców i zainstalowanie liczników ciepła dla wszystkich w każdym mieszkaniu, a jeszcze lepiej – w wejściach. W przeciwnym razie koszt ciepła wydanego na ogrzewanie lokali niemieszkalnych zostanie podzielony między wszystkich mieszkańców.

Jak opłacalna jest instalacja licznika ciepła w systemach grzewczych budynku mieszkalnego?

Jeśli wszystko jest uzgodnione, instalacja jest przeprowadzana, urządzenie zostaje przyjęte do eksploatacji, a jego odczyty są brane pod uwagę, otrzymujesz następujące korzyści:

 • płacisz tylko za ciepło, z którego korzystasz;
 • gdy ciepło nie jest wymagane, można je zaoszczędzić;
 • jeśli zainwestujesz w izolację ścian, podłóg i stropów, to za metr zapłacisz jeszcze mniej.

Jeśli mówimy o zwrocie projektu, wiele zależy od kosztu świadczonych usług i ceny urządzenia. Możemy jednak z całą pewnością powiedzieć, że oszczędności ciepła przy instalacji tych ostatnich wynoszą średnio 25-30 proc. Ale jeśli nadal masz wątpliwości, podnieś rachunki sprzed 2-5 lat i porównaj, ile wtedy kosztowało ciepło, a ile płacisz teraz. A ceny tylko idą w górę.

Licznik ciepła do domu z centralnym ogrzewaniem

Ciepłomierz na grzejniku

Jak wybrać miernik

Jeśli urządzenie jest zaprojektowane z myślą o niskim zużyciu, czyli w mieszkaniu, zwykle wybierają spośród dwóch rodzajów liczników:

 • tachometryczny (mechaniczny);
 • ultradźwiękowy.

Jaka jest różnica między nimi? Aby to zrozumieć, musisz wiedzieć, jak działa licznik ciepła. Z reguły ta ostatnia składa się z 3 elementów:

 1. RaFlowmeter – zliczanie ilości wody przepływającej przez rurę w jednostce czasu;
 2. czujniki temperatury powrotu i bezpośredniego zasilania;
 3. kalkulator elektroniczny, który odbiera dane z przepływomierza i czujników; a specjalny program oblicza wynik. Ten ostatni odbija się na monitorze; a może, w zależności od modelu, przesyłane do dostawcy ciepła przez Internet lub połączenie GSM.

Zasadniczo typy liczników różnią się konstrukcją samego przepływomierza. Tak więc w mechanice stosuje się wirnik. A w ultradźwiękach – objętość wody przechodzącej przez rurę określa się za pomocą ultradźwięków. A ponieważ takie urządzenia są dokładniejsze, bardziej niezawodne i bezpretensjonalne w pielęgnacji. Kosztują jednak o 15-20 proc. więcej. Nawiasem mówiąc, firmy dostarczające ciepło zalecają instalowanie urządzeń ultradźwiękowych, ponieważ właściciel mieszkania nie będzie mógł w żaden sposób wpłynąć na ich odczyty.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: