Dlaczego butle gazowe eksplodują: główne przyczyny i środki zapobiegawcze © Geostart

Przedsiębiorstwa spożywcze stosują różne skompresowane (N22, powietrze, siarkowodór), skroplony (NH3,WIĘC2,WSPÓŁ2, czynniki chłodnicze) i rozpuszczone (acetylen) gazy, których ciśnienie wynosi 30-150 atm. Przedsiębiorstwa PMP używają stalowych butli do acetylenu, tlenu, dwutlenku węgla, amoniaku, gazów palnych, zabarwionych w zależności od zawartych w nich gazów w określonym kolorze.

Przyczyny wybuchów butli mogą być wspólne dla wszystkich butli, jak również specyficzne dla poszczególnych:

Typowe powody to:

1. Obecność mikropęknięć i korozji, które zmniejszają wytrzymałość cylindrów.

2. Uderzanie lub upuszczanie cylindrów, szczególnie w wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ w pierwszym przypadku ciśnienie w cylindrze gwałtownie wzrasta z powodu ogrzewania zawartego w nim gazu, aw drugim przypadku metal staje się kruchy.

Wybuchom butli od uderzeń i upadków zapobiega się poprzez zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej poprzez zastosowanie specjalnych materiałów i metod produkcyjnych, kontrolę jakości produkcji, dostawę zatyczek ochronnych i obuwia nośnego, przestrzeganie zasad transportu i eksploatacji. Do produkcji butli stosuje się bezszwowe rury ze stali węglowej. A w przypadku butli niskociśnieniowych (do 3 MPa) dozwolone są butle spawane.

3. Przepełnienie butli skroplonym gazem bez pozostawienia wolnej znormalizowanej objętości około 10% całkowitej objętości butli.

4. Wpływ wysokich temperatur. Pod wpływem wysokich temperatur, światła słonecznego, następuje gwałtowny wzrost ciśnienia w butli, np. przy wzroście temperatury z 10 do 50 0 C w butli z amoniakiem ciśnienie wzrasta z 6 atm do 600, ulega zniszczeniu , dlatego. dopuszczalne ciśnienie butli z amoniakiem wynosi 100 atm. Dlatego odległość od urządzeń grzewczych wynosi co najmniej 1,0 m, od otwartego ognia – 5 m.

Ciśnienie w butli określa wzór: P= *(t1-t2)

α- współczynnik termicznej rozszerzalności objętościowej;

β- współczynnik kompresji objętościowej;

t1,t2 – początkowa i końcowa temperatura butli, 0 С

5. Błędne napełnienie butli innym gazem. Dlatego, aby zapobiec wybuchom z powodu nieprawidłowego lub szybkiego wydobycia gazu, butle są wyposażone w zawór, przez który gaz jest napełniany lub usuwany. Zawór butli jest zabezpieczony nasadką. Zawory mają różne gwinty: do gazów obojętnych i tlenu zawory mają gwint prawy, zawory palne mają gwint lewy, a do acetonu mają zacisk. Dodatkowo butle są oznaczone, tj. malowane są na różne kolory, dostarczane z odpowiednimi napisami i paskami.

N-r, azot: kolor cylindra czarny, napis azot, kolor napisu żółty, kolor paska brązowy; dwutlenek siarki: cylinder czarny, napis siarkowy, napis biały, pasek żółty.

Szybkiemu gromadzeniu się lub usuwaniu gazu z butli towarzyszy gwałtowne nagrzewanie się gazu. Dzięki szybkiemu doborowi CO2 ostro zamienia się w śnieg o temperaturze -79 0 C, co prowadzi do odmrożeń. Dlatego pobieranie próbek gazu odbywa się za pomocą reduktora (dwa manometry i zawór bezpieczeństwa).

6. Długoterminowe przechowywanie butli. Temperatura w magazynach butli < 35 0 С.

Konkretne powody:

1. Olej dostał się na zawór butli tlenowych, ponieważ Utlenianie oleju może się zapalić i eksplodować.

2. Obecność rdzy lub kamienia kotłowego w uszkodzonym cylindrze, podczas którego ruchu mogą powstawać iskry i kumulować się elektryczność statyczna, a następnie iskrzenie, które może spowodować wybuch tlenu w cylindrze;

3. Szybkie wydobywanie gazu z butli, co może powodować iskrzenie w strumieniu O2.

READ
Ile kosztuje podłączenie gazu do prywatnego domu: cena zorganizowania dostawy gazu © Geostart

4. Słaba jakość masy porowatej butli acetylenowych, szybkie wydobycie gazu z butli, co może powodować przenoszenie acetonu. Acetylen w zwykłych butlach (bez masy porowatej) wybucha przy ciśnieniu większym niż 0,1 MPa. Dlatego w celu zmniejszenia jego wybuchowości stosuje się butle stalowe wypełnione porowatą masą (węgiel bukowy) impregnowaną acetonem pod ciśnieniem 2 MPa.

Cylindry standardowe podzielone są na 5 typów.

Typ gaz P, atm
działa test
А О2, N2,CH2,N2
Б Z2
В С2Н2
Г SO2
Е NIE3Cl2, fenol

Odrzucone cylindry oznaczone są znakiem tektury falistej: krzyżykiem w kole o średnicy 12 mm. Takie butle są wysyłane na złom.

Na górnej kulistej części cylindra znajduje się stempel, na którym zainstalowano:

– znak towarowy producenta;

– data produkcji (test);

– rok następnego testu;

– robocze ciśnienie próbne.

Przeglądy okresowe butli obejmują: kontrolę powierzchni, kontrolę masy, pojemności oraz próby hydrauliczne. Próby hydrauliczne przeprowadzane są przy ciśnieniu próbnym, które utrzymuje się przez 5 minut (z wyjątkiem butli acetylenowych, ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu).

Dlaczego butle z gazem eksplodują: główne przyczyny i środki zapobiegawcze

Zgadzam się, wiadomość, że gdzieś doszło do wybuchu butli z gazem, co niestety czasami słyszymy w telewizji lub od znajomych, skłania nas do myślenia o własnym bezpieczeństwie. I nie ma miejsca na samozadowolenie, że nam się to nie przydarzy.

Konsekwencje takiej eksplozji i wynikającego z niej pożaru mogą być najsmutniejsze, nie tylko dla mienia, ale także dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Pomożemy Ci zrozumieć, dlaczego butle z gazem mogą eksplodować i jak bez poświęcania wygody ich używania możesz uniknąć kłopotów.

Podstawowe informacje o butlach gazowych

Dotychczasową niezbędność butli gazowych w życiu codziennym z całą pewnością może potwierdzić znaczna część ludności Rosji.

Dla wielu osób korzystanie z butli ze skroplonym gazem to nie tylko możliwość posiadania dodatkowych udogodnień w kraju, ale jedyna dostępna opcja zgazowania budynku mieszkalnego

Na poziomie państwowym Rostekhnadzor zidentyfikował typowe problemy w korzystaniu ze statków gazowych, o których należy pamiętać, ponieważ są one związane z ich bezpiecznym użytkowaniem:

  • przestarzała flota – około 90% wszystkich butli nie jest chronionych przed przepełnieniem podczas tankowania;
  • brak jasnych regulacji państwowych w zakresie obrotu butlami na rynku, co może obejmować obecność nielegalnych stacji benzynowych;
  • konieczność doskonalenia i dostosowania norm parametrów technicznych do standardów międzynarodowych.

Nieprzestrzeganie tych wymagań i zaleceń Komisji Europejskiej utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa produktów balonów gazowych wykorzystywanych w Rosji i importowanych.

Oprócz znajomości ogólnych problemów, aby łatwiej wyobrazić sobie przyczyny prowadzące do wybuchu i warunki, które mogą się do tego przyczynić, przydatne będzie poznanie istniejących butli, zrozumienie urządzenia, zrozumienie niektórych niuansów fizyka wybuchu i spalania zastosowanej w nich mieszanki.

Rodzaje zbiorników gazowych

W zależności od obszaru zastosowania, zastosowanego wypełniacza i sposobu podłączenia, zbiorniki gazowe mogą różnić się zarówno konstrukcją, jak i materiałem, z którego wykonany jest korpus.

Do potrzeb domowych z reguły stosuje się metalowe (stalowe) naczynia gazowe lub kolby wykonane z materiałów kompozytowych. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy

READ
Czy możliwe jest zamknięcie rury gazowej bocznicą: zasady i subtelności maskowania gazociągu © Geostart

Największą popularnością cieszą się butle metalowe, zarówno nowe, jak i stare statki parkowe. Głównym powodem zwiększonego popytu na tego typu czołgi jest ich stosunkowo niska cena oraz duża liczba ofert na rynku, w tym ze względu na czołgi wyprodukowane jeszcze w czasach sowieckich.

Jednak to butle stalowe są najbardziej narażone na wybuch i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wymagają spełnienia szeregu warunków podczas ich przechowywania i eksploatacji. Dlatego omówimy je bardziej szczegółowo.

Jak ułożony jest balon?

Z założenia zbiornik gazowy przypomina zwykłą zapalniczkę, której pojemność jest również wypełniona substancją w dwóch stanach skupienia. Część zbiornika zajmuje gaz w fazie ciekłej, pozostała wolna przestrzeń jest wypełniona tą samą substancją, ale w postaci gazowej (roboczej). Poprzez urządzenie odcinające gaz dostaje się do odpowiedniego urządzenia do zapłonu i użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Standardowe wyposażenie butli gazowej obejmuje:

Nakrętka jest przymocowana do specjalnej gwintowanej części – pierścienia szyjki cylindra.

Przydatnym urządzeniem technicznym i zabezpieczającym, które można wyposażyć w butle z gazem, jest reduktor propanu wraz z manometrem

Jego zastosowanie pozwala obniżyć, ustabilizować i utrzymać ciśnienie mieszanki na wartościach określonych dla konkretnego odbiorcy gazu. Taki adapter można łatwo zainstalować na wszelkiego rodzaju butlach.

Mieszanka gazowa do butli domowych

Butle wypełnione są gazem węglowodorowym – mieszaniną propanu i butanu, który pompowany jest do naczynia pod ciśnieniem do 15 MPa.

Stosunek tych węglowodorów determinuje sezonowość użytkowania mieszaniny lub określony region. Faktem jest, że przy stosunkowo takich samych podstawowych właściwościach propan i butan mają znaczną różnicę w wartościach temperatury parowania: butan – 0,5 ° C, propan – 43 ° C (ze znakiem minus).

Ze względu na niecelowość produkcji dla każdego regionu poszczególnych marek gazu w butlach, GOST zapewnia zunifikowaną mieszaninę propan-butan z pewnym procentem tych gazów

Znajomość zasady mieszania węglowodorów stosowanych w zbiornikach gazowych jest niezbędna nie tylko do obniżenia kosztów paliwa (butan jest tańszy od propanu), ale także do zmniejszenia, ze względu na mniej intensywne parowanie butanu, ryzyka powstania nadciśnienia przy znacznym wzroście temperatura otoczenia. Gwałtowny wzrost ciśnienia w zbiorniku może spowodować jego obniżenie ciśnienia i odpowiednio wybuch lub pożar.

Warunki wybuchu

Pomimo rosnących wymagań dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z butlami i ich jakości, każdego roku w Rosji ponad 200 osób pada śmiertelnymi ofiarami eksplozji gazu w butlach, a o rząd wielkości jest rannych.

Podsumowując informacje producentów zbiorników gazowych, przedstawiamy zakresy ciśnień, przy których możliwe jest zniszczenie kolb:

Objętość butli gazowej Ciśnienie, przy którym możliwa jest eksplozja, MPa Ciśnienie, przy którym możliwa jest eksplozja, atm
5 l 15-16 120-160
27 l 7,5-13 75-130
50 l 7,5-12 75-120

Wraz ze spadkiem wytrzymałości ścianek kolby krytyczna wartość ciśnienia, prowadząca do jej rozhermetyzowania, spada do 5,3 MPa.

Wybuch lub spalanie gazu

Musisz zrozumieć, że eksplozja i zapłon cylindra to nie to samo. Na przykład na pytanie, czy domowa butla gazowa, która otrzymała fragmentację lub dziurę po kuli, może eksplodować, nie można jednoznacznie odpowiedzieć „tak”.

READ
Co jest lepsze - kuchenka gazowa czy płyta gazowa? Przegląd porównawczy

Gaz wydobywający się z uszkodzonego zbiornika ciśnieniowego po prostu się spali. Wybuch wymaga zamkniętej przestrzeni. Jest to z reguły sama butla, w określonych warunkach, lub silnie zagazowane pomieszczenie

Mieszanina propan-butan z tlenem eksploduje w powietrzu na zewnątrz butli lub wciągnięta, gdy ciśnienie wewnątrz kolby zrówna się z ciśnieniem atmosferycznym.

Dlaczego butle z gazem wybuchają lub palą się?

Cylinder w strefie pożarowej

Zagrożenie wybuchem pojemnika, który wpadł do strefy spalania, w którym znajduje się mieszanina gazów pod ciśnieniem, jest bardzo wysokie. Według GOST maksymalna bezpieczna temperatura butli z węglowodorami wynosi 45 °C. Oczywiste jest, że w miejscu pożaru znacznie przekracza dopuszczalną wartość.

Fizyka procesu jest następująca. Przy wysokiej temperaturze ogrzewania mieszanina w naczyniu wrze i odpowiednio wzrasta w niej ciśnienie. Ponadto nierównomierne nagrzewanie się powierzchni skorupy osłabia jej początkową wytrzymałość i prowadzi do zniszczenia ścian.

Zwykle, ze względu na duże szczątkowe odkształcenie plastyczne naczynia za pomocą gazu i jego nagrzewanie, po jednej stronie występuje miejscowe pęcznienie ścianki (wybrzuszenie). Pęknięcie często występuje wzdłuż spoiny

Szybko odparowując i zapalając się, węglowodór wyrzucany z cylindra w stanie ciekłym i parowym ma dodatkowy efekt cieplny w strefie pożaru na wszystko dookoła.

Rozumiejąc, dlaczego butle z gazem eksplodują podczas pożaru w domach, powinieneś również wiedzieć, jak mogą się zachowywać po podgrzaniu.

Istnieją dwie możliwości rozbicia kolby:

W pierwszym przypadku faza ciekła, przy wzroście temperatury do 60 ° C, wypełni objętość naczynia do normy 85% pod ciśnieniem 1,5 – 2,5 MPa. Zniszczenie powłoki nastąpi wraz z dalszym wzrostem temperatury w pomieszczeniu do 70 – 75 ° C.

Druga opcja ma miejsce, gdy w naczyniu nie ma fazy ciekłej, jeśli na przykład odparowanie skroplonej mieszaniny nastąpiło w wyniku obniżenia ciśnienia w urządzeniu blokującym, w podwyższonych temperaturach w warunkach pożaru.

W każdym przypadku fragmenty rozerwanego balonu mogą rozlecieć się w różnych kierunkach z dużą prędkością, stwarzając zagrożenie zranienia osoby i zniszczenia mienia.

Przepełnienie butli gazem

Często napełniając zbiorniki skroplonym gazem, przepełniają się. Dzieje się tak przez zaniedbanie lub świadomie chcąc zaoszczędzić na wskaźniku wykorzystania zbiornika.

Należy rozumieć, że nadciśnienie skroplonego gazu w kolbie podczas tankowania powyżej dopuszczalnego może spowodować naruszenie jego wytrzymałości

Część wolnej objętości powinna pozostać w zbiorniku – poduszka, na fazę lotną węglowodorów. Bezpieczna objętość takiej poduszki to co najmniej 15% całkowitej objętości zbiornika. W przypadku jej braku ciśnienie w kolbie wzrasta o 0,7 MPa wraz ze wzrostem temperatury mieszaniny o każdy stopień, co jest niedopuszczalne zgodnie z normami bezpieczeństwa i może prowadzić do przeciążenia płaszcza i jego pęknięcia.

Ilość gazu wtłaczanego do zbiornika jest ściśle regulowana pod względem ciśnienia i masy i nie powinna przekraczać 0,425 kg na 1 litr pojemności zbiornika.

Nawet w temperaturze +45 °C wymaganej przez GOST, przepełniona kolba stwarza duże niebezpieczeństwo możliwości pęknięcia wzdłużnego wzdłuż spoiny.

Ogrzewanie lub chłodzenie ścian naczynia

Mieszanka propan-butan, posiadająca duży współczynnik rozszerzalności, nawet przy niewielkim wzroście jej temperatury, znacznie zwiększa objętość.

READ
Gaz zimowy i letni: główne różnice między paliwami, który gaz jest lepszy na zbiornik gazu?

Wzrost ciśnienia w cylindrze do wartości krytycznej jest możliwy, gdy naczynie jest ogrzewane przez długi czas na słońcu, pod bezpośrednim działaniem promieni

Niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia mieszaniny na ściankach kolby istnieje również w cylindrze zainstalowanym obok źródła ciepła.

Oprócz ogrzewania wiele niebezpieczeństw wiąże się również z negatywnym wpływem ujemnych temperatur. Pierwszy to wzrost kruchości metalu. Po drugie, należy na zawsze pamiętać, że w żadnym wypadku naczynie, które przez długi czas było zimne, nie powinno być wprowadzane do ciepłego pomieszczenia. Gwałtowny wzrost temperatury mieszaniny węglowodorów jest niebezpieczny.

Uderzenia i krople balonów

Ostre uderzenia mechaniczne w jego ściany mogą spowodować uszkodzenie i zapłon naczynia z gazem, zwłaszcza gdy zbiornik znajduje się w warunkach niskich lub odwrotnie zbyt wysokich temperatur.

Podczas używania cylindra w nienormalnie zimnych warunkach zmieniają się właściwości mechaniczne metalu – zmniejsza się udarność stali.

Z tego powodu silne uderzenie w butlę lub jej mocny opad może uszkodzić szczelność naczynia i przyczynić się do uwolnienia gazu, który zmieszany z tlenem i w kontakcie z iskrą doprowadzi do detonacji gaz-powietrze mieszanina.

W drugim przypadku wzrost temperatury i ogrzanie gazu zawartego w kolbie, jak już powiedziano, gwałtownie zwiększa jego ciśnienie, co przy dodatkowym uderzeniu w naczynie może go złamać.

ciała obce w gazie

Niebezpieczeństwo wybuchu czai się, gdy woda i siarkowodór dostaną się do naczynia z ciekłym gazem. Ich wysoka zawartość w zbiorniku przyczynia się do powstawania rozwarstwień i wybrzuszeń na wewnętrznej metalowej powierzchni skorupy.

Takie wady zbiornika występują, gdy siarkowodór jest obecny w propanie od 0,3% lub więcej i można je zaobserwować po dwuletnim okresie użytkowania butli.

Wada spoiny

Rzadziej, ale występują problemy związane z rozprężaniem zbiorników gazowych w strefie bliskiej spoiny.

W przypadku defektu spoiny może dojść do osłabienia jej przekroju roboczego, koncentracji naprężeń i w efekcie rozwarcia spoiny wzdłużnej lub obwodowej

Ogólna integralność skorupy może zostać zachowana w przypadku zerwania wadliwej spoiny.

Scenariusze konsekwencji wybuchu butli

Powyższe przyczyny wybuchu lub pożaru zbiorników gazowych mogą na różne sposoby wywołać następujące niebezpieczne scenariusze.

Pęknięcie cylindra i wyrzut płomienia

Wybuch butli i zapłon propan-butanu są niebezpieczne ze względu na następujące czynniki:

  • kolumna silnego płomienia, szybko zwiększająca obszar ognia;
  • wysoka temperatura ognia w wybuchu;
  • toksyczność produktów spalania.

Klęska może również wynikać z uduszenia, ze względu na znaczny spadek tlenu przy ostrym stężeniu szkodliwych gazów.

Przeprowadzone badania wykazały, że uszczelnienie 50-litrowego naczynia gazowego ze skroplonym gazem, który znalazł się w ogniu, psuje się w czasie krótszym niż 5 minut. W efekcie – błysk błyskowy z wyzwoleniem „ognistej kuli” osiągającej średnicę 10 m

Zwykle pęknięcie naczynia następuje wzdłuż jego bocznej części.

Wtórne szkodliwe skutki eksplozji

Wtórnymi, ale nie mniej poważnymi niszczącymi skutkami wybuchu butli są:

  • separacja zaworów;
  • wpływ fali ściskającej lub fali uderzeniowej;
  • uszkodzenia od fragmentów pocisków.

Odłamki z cylindra i jego oderwane elementy mogą rozsypać się bardzo daleko, powodując uszkodzenia w promieniu do 250 m i wznieść się na wysokość trzydziestu metrów.

READ
Jak i czym myć ruszt kuchenki gazowej z tłuszczu i sadzy: przegląd skutecznych domowych środków zaradczych © Geostart

Niebezpieczeństwo wycieku gazu

Niebezpieczeństwo wycieku propanu z uszkodzonego zbiornika polega na tym, że w pomieszczeniu bardzo szybko i w dużych ilościach powstaje wybuchowe stężenie mieszaniny węglowodoru i tlenu – znacznie szybciej niż przy wycieku ciekłych substancji palnych.

Silny wyciek mieszanki z kolby lub wadliwy zawór odcinający można rozpoznać po zapachu lub uchu – dźwięk podobny do tego, który słyszymy, gdy szybko opróżniamy balon.

W przypadku podejrzenia wycieku gazu lub w celu kontrolowania jego braku wystarczy nanieść na cylinder roztwór mydła za pomocą gąbki i określić miejsce rozhermetyzowania przez powstałe bąbelki.

W przypadku wycieku gazu należy zakryć miejsce rozhermetyzowania mokrą szmatką, ostrożnie wyjąć naczynie na zewnątrz i wezwać gazowników.

Od 2016 roku przepisy techniczne przewidują obowiązkową instalację alarmów gazowych w nowych domach. W przypadku wcześniej budowanych mieszkań norma ta ma charakter doradczy, ale zalety tego urządzenia, zwłaszcza w domach, w których używany jest gaz z butli, są niezaprzeczalne.

Faktem jest, że gęstość mieszaniny węglowodorów jest większa niż gęstość powietrza. Jeśli uszczelnienie kolby, urządzenia odcinającego lub węża łączącego zostanie zerwane, gaz zaczyna gromadzić się na dnie, a jego zapach może nie zostać natychmiast wykryty. Dlatego mieszanina propanu uwalniana do powietrza z uszkodzonej butli z gazem często wybucha w domach od jakiejkolwiek iskry, niezauważona.

Podstawy bezpiecznej obsługi butli

Przed zamontowaniem butli i podłączeniem jej do urządzeń gazowych, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że nie ma uszkodzeń, rdzy na korpusie oraz czy zawór jest w dobrym stanie.

Stosowane będą wyłącznie certyfikowane butle dostarczone przez wyspecjalizowane organizacje, posiadające papierowy paszport na wszystkie cykle eksploatacji i odpowiednie oznakowanie wykonane metodą stemplowania uderzeniowego.

Główne wymagania techniczne, których należy przestrzegać podczas eksploatacji butli, to:

Oczywiste, ale często zapominane środki bezpieczeństwa podczas używania zbiorników z gazem, należy przypisać i podjąć w celu ścisłego wykonania:

Ponadto należy ściśle przestrzegać ram czasowych określonych przez producenta dla użytkowania butli. Statki wyprodukowane przed grudniem 2014 roku mogą być używane przez 40 lat.

W przypadku braku informacji o dozwolonym okresie użytkowania butli gazowych wyprodukowanych po tej dacie i braku towarzyszącej im dokumentacji, Rostekhnadzor zaleca przyjęcie 20 lat jako okresu przechowywania butli.

Bezpieczną alternatywą dla stalowych butli gazowych są nowocześniejsze zbiorniki polimerowo-kompozytowe – eurobutle. Ich kolby są chronione plastikową obudową, nie kumulują elektryczności statycznej. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe butli kompozytowych zapewnia wyposażenie ich w zabezpieczenia nowej generacji – łącznik topliwy oraz zawór zwrotny nadciśnieniowy.

Jak prawidłowo używać butli gazowych w życiu codziennym i jakie wymagania muszą spełniać:

Przy wszystkich istniejących czynnikach ryzyka, które towarzyszą działaniu sprzętu do balonów gazowych, nie ma powodu, aby się bać i odmawiać wygody korzystania z nich w życiu codziennym.

Teoretyczna wiedza o przyczynach i warunkach towarzyszących wybuchowi domowych butli gazowych ma pomóc w przezwyciężeniu takiego strachu. A przestrzeganie podanego zestawu norm dotyczących ich bezpiecznego użytkowania będzie niezawodnym zabezpieczeniem przed poważnymi skutkami wybuchu gazu i pożaru.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: