Główny gazociąg: niuanse projektowe i schematy budowlane

Transport gazu rurociągami to jeden z najbardziej ekonomicznych i efektywnych sposobów dostarczania błękitnego paliwa. Jego jedyną istotną wadą są duże inwestycje kapitałowe w projektowanie i budowę.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że główny gazociąg kosztuje nieźle. Jednak z biegiem czasu wydatki się zwracają, a niewielkie koszty utrzymania pozwalają właścicielowi zaoszczędzić znaczne kwoty. Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego o projektowaniu i budowie systemu rurociągów dostarczających gaz.

Ogólna charakterystyka gazociągów centralnych

Gazociąg magistralny to system rur i konstrukcji służących do dostarczania paliwa z zakładów produkcyjnych lub produkcyjnych do klientów. Obejmuje rury główne i dodatkowe. Średnica tych ostatnich zależy od właściwości przedmiotu transportu, nie może jednak przekraczać 1420 mm.

Rurociągi dzielą się na trzy klasy w zależności od ciśnienia, pod jakim przenoszona jest substancja. Ten wskaźnik należy wziąć pod uwagę, ponieważ w przypadku przekroczenia normy wzrasta prawdopodobieństwo wypadku.

Ciśnienie w rurociągu

Główne gazociągi dzielą się na naziemne, podziemne i podwodne. Pierwszy ze względu na niewielki wzrost nie przeszkadza w ruchu pojazdów. Ta opcja dostawy służy do pokonywania przeszkód wodnych, wąwozów i innych przeszkód.

Sieci podziemne układane są w specjalnych wykopach. Głębokość tych ostatnich zależy od stopnia zamarzania gleby. Dlatego przy organizacji transportu mokrego gazu należy wziąć pod uwagę cechy klimatyczne obszaru, strukturę gleby, średnicę rur itp.

A w przypadku rur z wysuszonym gazem odpowiedni jest wykop o głębokości 0,8 m. Jego dno pokryte jest warstwą zagęszczonego piasku, układane rury są pokryte kilkoma warstwami mastyksu bitumiczno-polimerowego lub powłoki polimerowej, a następnie wypełniane glebą.

Systemy podwodne są tworzone w celu transportu produktów z obszarów morskich, wzdłuż dna rzek lub dużych jezior.

Standardowy rurociąg wyposażony jest w główne i pośrednie stacje sprężarkowe. Każdy z nich rozprowadza przepływ paliwa wzdłuż gałęzi o projektowanej średnicy i zmniejsza jego ciśnienie.

Na przykład przed dotarciem do odbiorcy końcowego gaz przechodzi przez główny, a następnie pośredni punkt dystrybucji. W rezultacie ciśnienie spada do wartości zapewnianej przez lokalne rurociągi.

Aby zapewnić zrównoważone funkcjonowanie systemu, bezpośrednio w obszarze konsumpcji tworzone są specjalne magazyny. Na przykład latem może gromadzić się gaz, który jest wykorzystywany w zimnych porach roku.

Nie dopuścić do zniszczenia rur w wyniku kontaktu z glebą, wodą lub powietrzem. Problem ten rozwiązuje zewnętrzna izolacja antykorozyjna.

Ochrona katodowa

Ważne jest, aby zapewnić niezawodność sieci gazowej. Gwarantują to urządzenia pompujące na stacjach sprężarkowych, zastosowanie wysokiej jakości rur stalowych, tworzenie dodatkowych równoległych linii, które są łączone z głównym dzięki zworom.

Kluczowe punkty w działaniu sieci

Po pierwsze, wydajność. Oblicza się go z uwzględnieniem bilansu paliwowo-energetycznego obszarów, na których będzie realizowany transport. Przewiduje się maksymalne obciążenia. A także trzeba liczyć się z tym, że dany region może się w przyszłości rozwijać, więc ilość dostarczanego gazu również wzrośnie.

Zapętlenie gazociągu służy do zwiększenia wydajności. Jeśli rurociąg pracuje ze średnią mocą, dmuchawy odśrodkowe nie wpływają szczególnie na wydajność. Ale ich rola wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia.

Po drugie, automatyczna regulacja. Podczas projektowania sieci analizowane są cechy zarządzania gazociągami. Aby to zrobić, określ stabilność systemu i wykryj procesy, które nie wystarczają do zrównoważonego funkcjonowania.

Transport i regulacja

Nowoczesne środki techniczne pozwalają na automatyczną zmianę wydajności. Jeśli niezbędny sprzęt nie jest dostępny, prędkość i wydajność transportu spada dosłownie do zera.

Z jednej strony ruch materii następuje pod wpływem bezwładności. Ale z drugiej strony system spowalnia ruch zarówno ze względu na zaokrąglenie rur, jak i bezpośrednio ze względu na wewnętrzny opór. Biorąc pod uwagę złożoność sprzętu, oba czynniki wymagają indywidualnego podejścia.

Za zarządzanie gazociągiem odpowiada Gazprom

Za zarządzanie głównym gazociągiem odpowiada spółka państwowa. W Rosji jest to OAO Gazprom

Trzecim kluczowym punktem jest notacja. Symbole specjalne pełnią funkcje informacyjne i ostrzegawcze. Umieszczanie znaków jest obowiązkową zasadą korzystania z głównych gazociągów.

Symbole pozwalają zdefiniować obiekty, strefę i głębokość rurociągu. W rzeczywistości są to kolumny z dwoma blokami informacyjnymi. Obszar pionowy wskazuje obszar obszaru szczególnego zagrożenia, miejsce występowania i inne ważne cechy.

A pozioma, z informacją o położeniu niebezpiecznego obszaru, ustawiona jest pod kątem do 30 stopni w stosunku do powierzchni ziemi. Pokazuje odległość w kilometrach na całej trasie.

READ
Co zrobić, jeśli kominek gazowy się nie włącza: możliwe przyczyny i rozwiązania problemu © Geostart

Jak projektuje się i buduje gazociągi?

Bezpieczeństwo zależy od prawidłowego zaprojektowania, obliczeń hydraulicznych gazociągu oraz spełnienia wymagań technologicznych w konstrukcji. Dlatego praca musi być wykonywana konsekwentnie i odpowiedzialnie.

Podstawy projektowania projektu

Pierwszy i kluczowy etap. Zapewnia tworzenie systemu dokumentów, który wyświetla informacje techniczne. Tutaj odnotowuje się średnicę i ciśnienie robocze rur. Wskazana jest liczba stacji, które będą odpowiedzialne za pompowanie.

Projekt zawiera schemat proponowanej lokalizacji głównego gazociągu, klasyfikację sieci w zależności od ciśnienia. W dokumencie odnotowuje się lokalizację instalacji centralnej i innych instalacji regulacyjnych.

Projekt musi gwarantować:

 • stały transport;
 • możliwość pracy profilaktycznej;
 • maksymalny komfort i bezpieczeństwo dla konsumentów.

Oprócz dokumentów technicznych i ekonomicznych konieczne jest również uwzględnienie niuansów środowiska zewnętrznego. Odpowiednia sekcja opisuje czynniki środowiskowe, strukturę gleby, położenie geograficzne itp.

Pozwolenie rządowe

Przed rozpoczęciem budowy projekt rurociągu jest poddawany ścisłej kontroli w organach państwowych

Cała dokumentacja podlega ścisłej kontroli w odpowiedzialnych organach państwowych. Środek ten ma na celu zapobieganie możliwym negatywnym konsekwencjom spowodowanym błędami w schemacie głównego gazociągu. Specjaliści mogą zezwolić, wymagać korekt lub nie zezwolić na budowę.

Prawidłowo sformułowany projekt to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa transportu, minimalizacja zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko.

Uwzględnienie i zgodność z ograniczeniami

Projektując systemy zasilania gazem dowolnego poziomu należy uwzględnić ograniczenia aktów prawnych, odpowiednich norm i zaleceń technicznych.

W szczególności surowo zabrania się budowy rurociągów w jakichkolwiek osiedlach, na obszarach, na których prowadzone są prace rolnicze, w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk i linii kolejowych. Istnieją również ograniczenia dotyczące portów i przystani.

Rurociąg i Ministerstwo Łączności Federacji Rosyjskiej

Podczas układania gazociągu ważne jest zachowanie minimalnej odległości od kabli. Połączenie rurociągów z kablami może pozwolić Ministerstwu Komunikacji Federacji Rosyjskiej

Zabronione jest również łączenie rurociągów, z których każdy jest przeznaczony do transportu substancji o różnych właściwościach. Jak już wspomniano, główna linia może się rozgałęziać – dodatkowe rury są połączone zworami, dzięki czemu wygodnie jest przeprowadzać prace naprawcze.

Głębokość rur podziemnych zależy od rodzaju transportowanej substancji oraz stopnia zamarzania gruntu w danym regionie. To ostatnie dotyczy szczególnie pompowania mokrego gazu.

W większości przypadków mówimy o substancji wysuszonej, więc poziom pogłębienia odgałęzień gazociągu wynosi od 0,8 do 1 metra. Ale i tutaj są osobliwości. Jeśli ten obszar zostanie osuszony, wskaźnik powinien wynosić więcej niż 1,1 metra. Wynika to z przyszłego zasiedlenia gleby.

Cechy transportu rur

Do transportu rur walcowanych wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy, wyposażone w przyczepy do rozpuszczania, kołowrotki i urządzenia mocujące. Przyczepę wyróżnia wzmocnione połączenie z nadwoziem pojazdu. A kabina ma specjalną osłonę, która gwarantuje bezpieczeństwo kierowcy.

Bezpośrednio przed budową przeprowadzana jest zewnętrzna kontrola jakości rur. Jeśli te ostatnie mają wady mechaniczne lub są uszkodzone przez korozję, nie są używane. Sprawdzane są również stosowane okucia i materiały.

Kontrola klienta

Rury stalowe stosuje się do rurociągów naziemnych i podziemnych. W przypadku tych ostatnich istotny jest również polietylen. Chociaż stal jest uniwersalna, pod pewnymi względami ustępuje innym opcjom.

Na przykład analogi polietylenu mają dłuższą żywotność, zwiększoną odporność na zniszczenie i nie wymagają stosowania dodatkowych materiałów antykorozyjnych. Podczas układania wewnętrznych sieci gazociągów często stosuje się droższe produkty miedziane wraz z rurami stalowymi.

Poniższy artykuł przybliży Państwu wytyczne dotyczące doboru rur do budowy przewodów instalacji gazowej, z którymi gorąco polecamy zapoznać się.

Subtelności instalacji sieci gazowej

Najpierw czyszczone jest wnętrze rur. Ponadto te ostatnie są montowane przez doświadczonych specjalistów. Konieczne jest nie tylko zapobieganie utracie substancji, ale także uwzględnienie szybkości transportu i poziomu ciśnienia.

Do instalacji systemu wykorzystywane są:

 • sekcje rur;
 • pół zgięcia;
 • przejścia;
 • zakręty;
 • odcinki;
 • węzły dla studni.

Zastosowanie tych elementów pozwala zapewnić szybką budowę zarówno głównych, jak i mniej znaczących gazociągów oraz stworzyć hermetyczną konstrukcję. Odbywa się dalsze spawanie rurociągu: prace przygotowawcze, tworzenie szczelnych połączeń, spawanie w odcinkach i na gwincie.

Spawanie rur gazociągowych

W tym przypadku stosuje się łuk gazowy i elektryczny, zgrzewanie doczołowe, lutowanie itp. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, zaangażowani są tylko profesjonaliści posiadający certyfikat zgodnie z RD 03-495.

READ
Jak zwiększyć moc palnika gazowego i poprawić płomień na kuchence: przegląd popularnych metod © Geostart

Spawacze 4 i 5 kategorii pracują z gazociągami wewnętrznymi. Spawanie można przeprowadzić zarówno bezpośrednio w wykopie (typowym dla podziemnego gazociągu), jak i w jego pobliżu.

Balastowanie i kontrola obiektu

Balastowanie i zabezpieczanie rurociągu pozwala zapewnić prawidłową lokalizację rurociągu. Na przykład dla typu podziemnego stosuje się następujące metody: betonowanie, wylewanie gruntu, zawieszanie żelbetowych obciążników i pojemników. Aby naprawić rurociąg, stosuje się urządzenia kotwiące.

Przed uruchomieniem sieć gazociągów podlega obowiązkowemu oczyszczeniu wewnętrznej powierzchni rur. Te ostatnie są kontrolowane i działają mechanicznie zgodnie ze środkami przewidzianymi w SNiP 42-01.

Wyniki spawania łukiem gazowym i elektrycznym muszą być zgodne z GOST 16037. Przedstawiciele klienta mają również prawo do kontroli.

Kontrola jakości prac instalacyjnych

Zapobieganie negatywnemu wpływowi czynników niszczących realizowane jest zgodnie z projektem korozyjnym

Jeśli rurociąg przeszedł wszystkie niezbędne testy i spełnia wymagania przepisów, norm i zaleceń, jest oddawany do eksploatacji u klienta. Najpierw musisz spuścić powietrze, a następnie zacząć transportować odpowiednią substancję.

Główna ochrona rurociągu

Centralna sieć gazowa nie jest zabawką. Dlatego ustalone są ścisłe zasady dotyczące jego użytkowania. Działalność podmiotów gospodarczych w pobliżu odcinków, przez które przebiega gazociąg i następuje przyłączenie do sieci gazowej, jest ograniczona. Musisz uzyskać pozwolenie od władz lokalnych.

Przedsiębiorstwo właścicielskie musi przynajmniej raz na kwartał informować ludność sąsiednich terytoriów o lokalizacji rurociągu. Wykorzystywane są media drukowane, lokalna telewizja lub radio.

Dokumentacja działania sieci

Zarządca rurociągu jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych i opracowania specjalnych zasad eksploatacji obiektu

Rurociąg jest uważany za obiekt o zwiększonym niebezpieczeństwie. Jest to determinowane zarówno bezpośrednio specyfiką transportu, jak i poważnymi właściwościami ropy naftowej, gazu i innych substancji.

Dlatego w przypadku zniszczenia integralności rury możliwe są:

 • eksplozja;
 • zniszczenie i zanieczyszczenie sąsiedniego terytorium;
 • tworzenie się chmury dymu;
 • ogień;
 • inne negatywne konsekwencje.

Obowiązkowe jest umieszczenie znaków informacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu na wysokości 1,5-2 m od poziomu gruntu. Muszą być czytelne i widoczne w odstępach 500 m i na każdym zakręcie trasy.

Skrzyżowanie autostrady i rurociągu jest niepożądane, jednak w niektórych przypadkach nie da się go uniknąć. Obszary te są oznaczone znakami zakazu parkowania samochodów.

Podstawowe zasady i niuanse podłączenia prywatnego domu do głównego systemu zaopatrzenia w gaz podano w artykule, którego treść zalecamy zapoznanie się.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wideo nr 1 Szczegóły dotyczące niuansów projektowania rurociągów o pierwszorzędnym znaczeniu:

Wideo nr 2 Budowa centralnej sieci gazowej:

Wideo #3 Ochrona antykorozyjna rurociągów:

Główny rurociąg jest obiektem zwiększonego zagrożenia. Podczas budowy konieczne jest uwzględnienie wymagań przepisów i zaangażowanie wyłącznie specjalistów posiadających odpowiednie certyfikaty.

W przyszłości konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymagań dotyczących funkcjonowania obiektu. Wówczas będzie stabilnym źródłem dochodu dla właściciela i zapewni odbiorcom końcowym gaz, ropę i inne produkty transportowe.

Prosimy o pozostawienie komentarzy w bloku poniżej. Podziel się przydatnymi informacjami na temat artykułu, które przydadzą się odwiedzającym witrynę. Zadawaj pytania w kontrowersyjnych kwestiach, publikuj ciekawe zdjęcia.

Projektowanie i budowa głównych rurociągów

Budowa głównych rurociągów umożliwia zaopatrywanie w to paliwo dowolnych regionów. Mówimy o transporcie systemów dostaw do odbiorcy końcowego oraz węzłach łączących poszczególne pola gazowe. Biorąc pod uwagę koszty i dostępność, budowa takich rurociągów umożliwia zaopatrzenie każdego regionu w ten surowiec naturalny.

Taki transport gazu stał się możliwy dzięki obecności Rosyjskiego Zunifikowanego Systemu Dostaw Gazu. Już teraz porozmawiamy o zawiłościach budowy gazociągów, które zaspokajają potrzeby wielu branż, a także ludności.

Cel głównego gazociągu

Cel głównego gazociągu

Wydobycie gazu ziemnego jest najbardziej bezpośrednio związane z jego dostawą rurociągami ze złoża i zakładów przetwórczych do odbiorcy końcowego. Wszystkie główne linie i rurociągi położone między złożami należą do Zunifikowanego Systemu Dostaw Gazu Federacji Rosyjskiej.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że rurociągi są uważane za duże rurociągi, które dostarczają gaz do przedsiębiorstwa lub stacji dystrybucyjnej. Linie, które biegną do konkretnego konsumenta, nazywane są ostrogami.

Rury główne wyróżniają się dużą średnicą – 720-1420 mm i utrzymaniem nadciśnienia wewnątrz. Budowa głównych gazociągów odbywa się z rur bez szwu zimnowalcowanych.

Układanie autostrad odbywa się za pomocą:

 • instalacja podziemna, która jest uważana za najbardziej opłacalną. Jednocześnie do układania rur stosuje się rowy o głębokości 0,8 m, jeśli średnica rur wynosi do metra i 1 m, o średnicy do 1,4 m. W miejscach o glebie bagiennej lub torfowej , wykopuje się rowy do głębokości 1,1 m, dla skał norma 0,6 m.
 • podniesione, gdy rury układane są na podporach nad ziemią.
 • grunt, w tym przypadku są rozmieszczone tamy masowe.
 • pod wodą, gdy produkcja gazu prowadzona jest pod zbiornikiem, konieczna jest instalacja gazociągu podwodnego.
READ
Układanie gazociągu w skrzynce przez ścianę: cechy wejścia rury gazowej do domu

Za stan funkcjonalny autostrad odpowiadają spółki Skarbu Państwa.

Odmiany głównych rurociągów

Odmiany głównych rurociągów

Porozmawiajmy teraz o systemach głównych rurociągów. Za podstawę ich klasyfikacji przyjmuje się różne znaki: średnica rur, ciśnienie wymagane do przesyłu gazu, technologia układania, projekt sieci rurociągów. Gazociągi różnią się wydajnością i przeznaczeniem.

W zależności od wartości ciśnienia roboczego występują:

 • systemy gazociągów pracujących pod wysokim ciśnieniem, przez które gaz dostarczany jest do przedsiębiorstw przemysłowych i stacji dystrybucji gazu na autostradach o średnim ciśnieniu;
 • główne sieci, w których utrzymywane jest średnie ciśnienie, służą do dostarczania błękitnego paliwa do zakładów użyteczności publicznej, małego przemysłu oraz do kierowania go do rurociągów o niskim ciśnieniu;
 • gazociągi niskociśnieniowe, które dostarczają gaz ludności i usługom komunalnym.
 • Zgodnie z celem

Budowa głównych gazociągów i związanych z nimi obiektów prowadzi do różnych celów. Dlatego są bardzo różne w skali:

 • Systemy bagażnika są zbudowane do transportu paliwa na duże odległości. Sieć składa się z rurociągów, pompowni i stacji dystrybucji gazu, oczyszczalni. Ważne jest zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji autostrady.
 • Cele technologiczne służą do dostarczania gazu do przedsiębiorstw. Z ich pomocą dostarczają nie tylko gaz, ale także parę i inne substancje. Ponadto są przeznaczone do usuwania płynów odpadowych i odpadów z procesu produkcyjnego.
 • Miejsca docelowe sieci użyteczności publicznej pomagają w transporcie pary. Działają przy niższym ciśnieniu, ale mają dość złożoną konstrukcję. Istnieje dystrybucja, tranzyt, a najmniejsze nazywane są oddziałami.
 • Morskie – systemy te dostarczają gaz do transportu wodnego.
 • Maszyna – rurociągi ciśnieniowe i bezciśnieniowe transportujące paliwo, różnego rodzaju oleje, są zazwyczaj niewielkich rozmiarów.

Dla każdego rodzaju rurociągu zapewnione jest specjalne oznaczenie, które jest wskazane w GOST, który jest odpowiedzialny za budowę głównych gazociągów. Znak oznaczający zawiera informacje o rurociągu oraz etykietę ostrzegawczą.

Na tej podstawie głównymi gazociągami są:

 • typ zewnętrzny i wewnętrzny, gdzie te pierwsze obejmują międzysklepowe, podwórzowe i wewnętrzne i odpowiednio przechodzą przez ulice. Drugie znajdują się we wnętrzu budynków. W rzeczywistości jest to odcinek sieci gazociągów między wejściem a urządzeniem końcowym, który działa na gazie (piece, kotły itp.)
 • naziemne, podziemne, a także powierzchniowe i podwodne.

Główne gazociągi

 • Zgodnie ze schematem budowy systemu może być::

– ślepy zaułek – z transportem gazu w jednym kierunku;

– pierścieniowy, gdy paliwo jest przemieszczane wzdłuż dwóch lub więcej gałęzi po konstrukcji z obiegami zamkniętymi (liczba obiegów nie jest taka sama).

Doświadczenie pokazuje, że systemy pierścieniowe są najbardziej niezawodne i łatwe w użyciu i utrzymaniu. Zwłaszcza, gdy rurociągi wymagają naprawy lub modernizacji. W takim przypadku możesz wyłączyć tylko tę część sieci, w której będą wykonywane naprawy.

 • Zgodnie z przeznaczeniem w sieci gazociąg nosi nazwę:

– wejście – jest to część układu pomiędzy linią wewnętrzną a urządzeniem odłączającym na wejściu.

– dystrybucyjne, obejmują odcinki gazociągów wychodzących na zewnątrz i transportujących paliwo z głównej rury do punktu wejścia, a także oddzielne gazociągi doprowadzające gaz do jednego obiektu.

– gazociąg-wejście – jest to odcinek pomiędzy węzłem przyłączeniowym sieci dystrybucyjnej a strukturą wejściową.

– gazociąg międzyosiedlowy lub sieć dystrybucyjna zlokalizowana pomiędzy osiedlami.

Budowa w pobliżu gazociągu: przepisy dotyczące odległości

Na podstawie tej zasady gazociągi są klasyfikowane w oparciu o wymagania dotyczące ich bezpiecznego urządzenia:

 • w granicach miasta, gdzie projektanci przywiązują dużą wagę do sezonowego osiadania gruntu, grubości i jakości dróg, dopuszczalnego (dopuszczalnego) natężenia ruchu pojazdów itp.
 • poza miastami.

Klasyfikację głównych rurociągów w zależności od głębokości ułożenia przeprowadza się z uwzględnieniem klasy i właściwości paliwa transportowanego systemem dystrybucji gazu. Również przy obliczaniu minimalnej i maksymalnej głębokości układania ważnym czynnikiem są warunki naturalne. Na przykład, jeśli firmy budują główne gazociągi do transportu suszonego gazu, to możliwe jest ułożenie gruntu w warstwie zamarzania.

READ
Zawór na rurze gazowej w mieszkaniu: normy i zasady instalacji

Rury wykorzystywane do budowy głównych gazociągów w Rosji

Rury wykorzystywane do budowy głównych gazociągów w Rosji

Do produkcji rur o różnym przeznaczeniu jako materiały stosuje się tworzywa sztuczne, stal lub żeliwo. Prace przy przebudowie i budowie głównych gazociągów są zwykle prowadzone przy użyciu wyrobów stalowych lub z tworzyw sztucznych. Rury stalowe z reguły wykazują wysoką wytrzymałość i mogą przez długi czas wytrzymywać duże obciążenia eksploatacyjne. Ich produkcja wymaga zastosowania specjalnej technologii i wysokiej jakości stali specjalnej. W przypadku systemów rur stalowych można zastosować instalację podziemną.

Plastik nie może się równać ze stalą w swoich właściwościach, jest lżejszy i bardziej kruchy. Dlatego w przypadku takich rur górne obciążenie jest niepożądane.

Przemysł produkuje rury o przekroju owalnym, okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym. Do klasyfikacji zwykle stosuje się pojęcia „elementu geometrycznego i technicznego”.

Wielkość produktu determinuje jego asortyment. Produkty używane do budowy głównych gazociągów muszą odpowiadać normom przewidzianym przez Państwową Normalizację. Produkcja gazociągów (technologia, materiały) jest ściśle regulowana przez pewien GOST. Na rurach rosyjskich producentów rozmiar jest podany w milimetrach. Cale można zobaczyć na importowanych produktach.

Standardowe metry służą do wskazywania długości produktów. Średnica mieści się w zakresie 159-1420 mm. Rury o mniejszej średnicy są rzadko potrzebne do budowy i naprawy gazociągów, dlatego są produkowane w małych ilościach lub na zamówienie. Na stronie dowolnego producenta i hurtownika można zapoznać się z tabelą rozmiarów rur.

Główne konstrukcje wchodzące w skład kompleksu głównego gazociągu

Główne konstrukcje wchodzące w skład kompleksu głównego gazociągu

Zgodnie ze wspólnym przedsięwzięciem do budowy głównych gazociągów i odgałęzień stosuje się rury o średnicy do 1420 mm. Kompleks gazociągów obejmuje:

 • studnia gazowa z „pętlą”;
 • punkt odbioru gazu;
 • kolektor pola gazowego;
 • kompleks zakładów leczniczych;
 • stacja sprężarek gazu;
 • główna linia gazociągu;
 • urządzenia blokujące;
 • przejściowa stacja sprężarek;
 • przejścia;
 • linia komunikacyjna;
 • zapasowy zestaw rur;
 • droga biegnąca wzdłuż autostrady z wjazdami;
 • instalacje do dystrybucji gazu;
 • zakręty;
 • system konstrukcji ochronnych;
 • zapętlanie;
 • miejski system gazociągów.

Pętla to linia rur, która powiela główny rurociąg i jest z nim układana równolegle. Ta gałąź jest montowana w celu poprawy wydajności głównej autostrady. Lokalizacja pętli nie jest regulowana.

Subtelności projektowania i budowy głównych gazociągów

Subtelności projektowania i budowy głównych gazociągów

Rurociągi magistralne umożliwiają transport gazu w najbardziej opłacalny i efektywny sposób. Ale zanim zaczniesz zarabiać, musisz poważnie zainwestować w projektowanie i budowę.

Oczywiście ilość nadchodzących inwestycji wygląda bardzo solidnie. Ale po uruchomieniu szkieletu właściciele będą mogli szybko zwrócić zainwestowane pieniądze, a poza tym nie będą musieli dużo wydawać na obsługę sieci.

Właściwy projekt, poważna organizacja i przestrzeganie technologii podczas budowy głównych gazociągów są ważnymi czynnikami bezpieczeństwa dla późniejszej eksploatacji. Prace należy wykonywać zgodnie ze wszystkimi normami i wymaganiami.

Na tym pierwszym i kluczowym etapie zbierane i przetwarzane są informacje techniczne, które są wyświetlane w odpowiednich dokumentach. Przede wszystkim mówimy o średnicy i ciśnieniu roboczym w rurach, określ liczbę jednostek pompujących.

Ważne miejsce zajmuje opracowanie układu systemu rurociągów, klasyfikacja linii zgodnie z ciśnieniem. Wskazana jest lokalizacja jednostki głównej i dodatkowych urządzeń do regulacji.

Projekt powinien stwarzać możliwości:

 • stały transport gazu;
 • prace kontrolne, naprawcze i zapobiegawcze;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i wygody dla użytkownika końcowego.

Projekt rurociągu byłby niekompletny bez szczegółowej części poświęconej względom środowiskowym. Niezbędne jest zbieranie danych dotyczących struktury gleby, wód gruntowych, poziomu opadów, terenu itp.

Cała dokumentacja jest poddawana ścisłej kontroli specjalistów kontroli państwowej. To niezbędny krok, który pomoże uniknąć błędów w budowie gazociągów. Wynikiem kontroli może być pozwolenie, nakaz usunięcia wad lub zakaz prowadzenia prac budowlanych.

Jeżeli nad projektem pracują kompetentni specjaliści, może to stanowić gwarancję stabilnej i bezpiecznej pracy gazociągu, minimalizować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na przyrodę.

Podczas pracy nad projektem dowolnego systemu gazociągów należy kierować się normami prawnymi, brać pod uwagę zalecenia techniczne i opracowane standardy.

Na przykład niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę głównych gazociągów w miastach dowolnego poziomu, na gruntach rolnych, w pobliżu lotnisk i linii kolejowych. Istnieją restrykcje w stosunku do terytorium portu lub mariny.

Zakaz obejmuje łączenie rurociągów przeznaczonych do transportu gazów i cieczy o różnym składzie i jakości. Zostało już powiedziane powyżej, że główny rurociąg może mieć odgałęzienia (mosty są instalowane między dodatkowymi rurami) dla wygody prac naprawczych.

READ
Dlaczego gaz na kuchence pali się czerwonym płomieniem, przyczyny pomarańczowego i żółtego płomienia

Głębokość ułożenia podziemnego gazociągu zależy od tego, jaką substancję planuje się przetransportować, liczy się również poziom zamarzania gleby na danym terenie. Drugi czynnik jest najważniejszy przy przenoszeniu gazu o dużej wilgotności.

Obecnie transportowany jest głównie wysuszony gaz, więc rury można układać w wykopach o głębokości 0,8-1,0 m. Oczywiście istnieją różne opcje dla różnych rodzajów gleby. Na przykład, jeśli terytorium zostanie osuszone przed budową, wówczas rowy powinny mieć głębokość 1,1 m, aby zrekompensować osiadanie ziemi.

Wymagania dotyczące transportu rur

Transport rur odbywa się na specjalnych pojazdach z przyczepami do rozpuszczania, bramkami obrotowymi i mocnym sprzętem mocującym. Ważną cechą tych ciężarówek jest wzmocnione połączenie przyczepy z zabudową, a zamontowanie specjalnej osłony z tyłu kabiny jest gwarancją bezpieczeństwa kierowcy.

Zgodnie z instrukcją budowy głównego gazociągu, przed instalacją rury są sprawdzane pod kątem obecności/braku uszkodzeń mechanicznych i oznak korozji, a produkty nienadające się do użytku są odrzucane. To samo dotyczy wszystkich akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.

Rurociągi typu naziemnego i podziemnego montuje się z rur stalowych, do układania podziemnego stosuje się również wyroby z tworzyw sztucznych. Oczywiście stal należy do materiałów uniwersalnych, ale w niektórych przypadkach preferowane są inne opcje.

Zaletami rur polietylenowych są trwałość, wysoka odporność na uszkodzenia i zużycie. W ogóle się też nie utleniają. Oprócz tych typów, wewnętrzne sieci gazociągów wyposażone są w produkty miedziane.

Projektowanie sieci dystrybucji gazu: zasady i etapy

W pierwszym etapie oczyszczane są wewnętrzne powierzchnie rur. Następnie eksperci dokonują instalacji. Wymagany jest wysoki poziom umiejętności i doświadczenia, aby uwzględnić różnorodne czynniki i zapobiegać stratom gazu przez połączenia.

Budowa rurociągów odbywa się za pomocą:

 • sekcje rur;
 • pół zgięcia;
 • części przejściowe;
 • opukanie;
 • buble;
 • konstruktywne części studni.

Niezawodne i terminowe wykonanie konstrukcji z wymienionymi elementami umożliwi wykonanie prac o wysokiej jakości, tworzenie rurociągów o dowolnej długości i przeznaczeniu. Po pracach przygotowawczych zaczynają formować ścisłe połączenia i spawać rury w sekcje i gwint.

Stosowane są różne rodzaje spawania: gaz, łuk elektryczny, styk doczołowy, a także lutowanie itp. Umożliwiaj wykonywanie prac specjalistom z certyfikatem odpowiadającym RD 03-495.

Spawanie wewnętrznych gazociągów może wykonywać specjaliści z 4 i 5 kategoriami. Miejscem pracy spawacza może być wykop, w którym układane są rury, lub obszar obok.

Montaż instalacji gazowej

Na ostatnim etapie wykonywany jest balast, a rurociąg jest mocowany, aby zapewnić prawidłową lokalizację. W tym celu na podziemnych autostradach prowadzone są prace związane z betonowaniem, zasypywaniem gruntem, wieszaniem obciążników żelbetowych i pojemników. Mocowanie odbywa się za pomocą urządzeń kotwiących.

Przygotowanie do uruchomienia gazociągu obejmuje procedurę oględzin i czyszczenia wewnętrznych powierzchni rur. Działania te są prowadzone w oparciu o wymagania SNiP 42-01.

Prace wykonywane przy użyciu spawania łukiem elektrycznym i gazowym są oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami GOST 16037. Kontrola jest również przeprowadzana przez firmę klienta.

Po przejściu wszystkich niezbędnych testów i sprawdzeniu zgodności z aktami prawnymi, przepisami, normami i zaleceniami rurociąg przekazywany jest do klienta do dalszej eksploatacji. Przed rozpoczęciem transportu gazu lub innych substancji jest przedmuchiwany powietrzem.

 • Środki ochrony głównych rurociągów

Systemy rurociągów magistralnych to obiekty o znaczeniu strategicznym. W związku z tym korzystanie z terytoriów, na których znajdują się te obiekty, podlega ścisłemu harmonogramowi. Opracowano specjalne zasady, według których muszą działać zlokalizowane tu podmioty gospodarcze. Samorządy lokalne sprawują kontrolę i wydają zezwolenia zgodnie z ograniczeniami.

Obowiązkiem właściciela gazociągu jest powiadamianie miejscowej ludności np. kwartalnie o lokalizacji gazociągu za pośrednictwem lokalnych mediów (prasa, radio, telewizja).

Rurociągi główne to obiekty o zwiększonym zagrożeniu. Wynika to ze sposobu przemieszczania się substancji, a także szczególnych właściwości transportowanych surowców – z reguły są to gaz, ropa, para wodna itp.

Uszkodzenie rury może prowadzić do:

 • eksplozja;
 • zniszczenie i zanieczyszczenie otaczającego obszaru;
 • tworzenie się chmury dymu;
 • ogień;
 • inne negatywne konsekwencje.

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest umieszczenie znaków informacyjnych w pobliżu rurociągów, ustawiając je na poziomie 1,5-2 metrów nad ziemią. Muszą być wyposażone w każdy zakręt toru, odległość między znakami wynosi 500 m. Napisy muszą być widoczne i czytelne.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: