Jak podłączyć kocioł gazowy Ariston: zalecenia dotyczące instalacji, podłączenia, konfiguracji i pierwszego uruchomienia © Geostart

Jak podłączyć kocioł gazowy Ariston: zalecenia dotyczące instalacji, podłączenia, konfiguracji i pierwszego uruchomienia

Kotły gazowe produkowane są przez różne firmy, czemu towarzyszy dostarczanie na rynek urządzeń wymagających indywidualnego podejścia do montażu i eksploatacji. Ale nie chcesz przepłacać za wezwanie specjalisty do prac instalacyjnych, prawda? Ale jak samodzielnie podłączyć kocioł gazowy Ariston, biorąc pod uwagę indywidualne cechy zakupionego sprzętu?

Postaramy się pomóc Ci poradzić sobie z tym zadaniem – nasza publikacja opisuje procedurę instalacji, podłączenia i konfiguracji kotła gazowego. Podana jest również kolejność prac podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Prezentowany materiał uzupełniają zdjęcia wizualne i wideo.

Procedura podłączenia kotła Ariston

Kotły naścienne są prawdopodobnie najczęstsze wśród domowych urządzeń gazowych – są najczęściej wybierane przez potencjalnych nabywców do instalacji w domu.

Tak więc nowoczesny gazowy kocioł naścienny modelu Ariston Net pozwala na: uruchamianie, zatrzymywanie i sterowanie temperaturą tła ogrzewania i ciepłej wody. Co więcej, wszystkie te czynności można wykonać z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, korzystając ze znanego smartfona lub komputera osobistego.

Nowoczesny kocioł gazowy Ariston Net

Oto taki inteligentny sprzęt gazowy na przykładzie domowego kotła Ariston Net, który potencjalni nabywcy XXI wieku wolą instalować

System zapewnia stały monitoring zużycia energii, czemu towarzyszą znaczne oszczędności gazu. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu właściciel sprzętu otrzymuje powiadomienia w czasie rzeczywistym o usterkach.

Ponadto, aktywując zdalne sterowanie, większość problemów można rozwiązać zdalnie. Przyjrzyjmy się jednak najpierw, jak prawidłowo zainstalować domowy kocioł gazowy marki Ariston, a także cechy jego połączenia, ustawień i procedury podczas pierwszego uruchomienia.

Etap nr 1 – zapoznaj się z wymaganiami producenta dotyczącymi instalacji

Sądząc po wymaganiach producenta kotłów Ariston, instalacja sprzętu jest wyłączną prerogatywą specjalistów.

Stąd odpowiedni wniosek – niezależna instalacja i pierwsze włączenie domowego kotła gazowego Ariston jest teoretycznie niemożliwe (a dokładniej niedopuszczalne). Co więcej, pierwsze uruchomienie sprzętu jest zabronione bez przedstawiciela serwisu gazowego.

Producent przypomina również przyszłemu użytkownikowi o jakości wody, z jaką będzie pracował gazowy kocioł wiszący. Należy zauważyć: jeśli jakość wody (skład chemiczny) nie spełnia wymagań technicznych, wydajność urządzeń gazowych nie jest gwarantowana przez producenta w ustalonym okresie gwarancyjnym.

Wymiary gabarytowe do montażu kotła na ścianie

Wymiary montażowe i punkty podłączenia: A – wylot wody do instalacji grzewczej; B – wylot wody do obiegu ciepłej wody; C – rura doprowadzająca gaz; D – punkt wejścia zimnej wody; E – Punkt powrotu CWU

Oprócz technologicznych punktów przyłączeniowych wskazanych na powyższym schemacie, w ramach projektu kotła gazowego Ariston występują jeszcze cztery punkty przyłączenia:

 1. Spuścić z zaworu bezpieczeństwa.
 2. Uzupełnij wodą z sieci.
 3. Odpływ systemu.
 4. Linia powrotna z kotła.

Kocioł gazowy Ariston jest przeznaczony do włączenia do obwodów zaopatrzenia w ciepłą wodę i ogrzewania, które są odpowiednie dla specyfikacji technicznych.

Działanie sprzętu uważa się za niedopuszczalne, jeśli tryb pracy nie odpowiada zamierzonemu celowi systemu. Niedopuszczalne jest również, zgodnie z wymaganiami producenta, samodzielne przeprowadzanie napraw.

Etap 2 – przygotowanie i montaż kotła na ścianie

Instalacja jednostki głównej (kocioł gazowy) odbywa się na ścianie o wysokim stopniu wytrzymałości. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań wzdłuż konstrukcji ściany, na której zainstalowany jest kocioł gazowy Ariston.

Rurociągi podłączone do urządzeń powinny być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także przewody elektryczne zasilające kocioł gazowy.

Pomieszczenie do instalacji należy dobrać z uwzględnieniem zapewnionych warunków technicznych i sanitarnych:

 • wystarczający poziom oświetlenia;
 • skuteczna wentylacja;
 • trwałe konstrukcje.

Wreszcie podczas procesu instalacji należy przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Schemat instalacji kotła gazowego Ariston

Dopuszczalne minimalne wymiary instalacji – parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji kotła gazowego Ariston w obszarze pomieszczenia roboczego

Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy wykonać następujące operacje:

 • płukanie obiegów CWU i ogrzewania;
 • sprawdzić gaz pod kątem zgodności z rodzajem paliwa;
 • sprawdzić projekt kanału gazowego pod kątem zgodności z wymaganą normą;
 • sprawdzić jakość (skład chemiczny) wody.

Kotły Ariston o typowej konstrukcji „C”, wyposażone w szczelną komorę spalania, wspomagającą funkcję dostarczania powietrza z zewnątrz, nie są ograniczone wymaganiami wentylacyjnymi i wymiarami pomieszczenia roboczego.

Normalne funkcjonowanie kotła gazowego Ariston trwa przy minimalnej temperaturze roboczej +5 ° C w pomieszczeniu roboczym. Jednocześnie zaleca się zabezpieczenie kotła przed ewentualnym wpływem czynników zewnętrznych i opadów atmosferycznych.

READ
TOP 10 kuchenek gazowych do namiotów: przegląd najlepszych kryteriów wyboru palników i grzejników

Domowy kocioł gazowy Ariston jest montowany na solidnie zainstalowanej ścianie, zbudowanej z niepalnego materiału, który jest w stanie utrzymać cały ciężar urządzenia. Lokalizacja kotła gazowego musi być wybrana z uwzględnieniem minimalnych dopuszczalnych odległości (diagram powyżej) do pobliskich obiektów. Wymagania te mają na celu zapewnienie dostępu w celu wygodnej konserwacji.

Etap 3 – wykonanie przyłączy hydraulicznych

Zgodnie z parametrami technicznymi producenta maksymalne dopuszczalne ciśnienie wewnątrz rur systemu zaopatrzenia w wodę jest dozwolone na poziomie nie większym niż 6 atmosfer. W przypadku przekroczenia tego limitu scentralizowanego ciśnienia wody w sieci konieczne będzie dodatkowe zainstalowanie w systemie reduktora ciśnienia.

Konstrukcja reduktora ciśnienia wody

Konstrukcja reduktora ciśnienia wody: 1 – śruba regulacyjna; 2 – rura wlotowa wody; 3 – przyłącze manometru; 4 – odpływ wody

Określanie wymiarów wodociągów i urządzeń grzewczych tworzących obwód grzewczy odbywa się zgodnie z ciśnieniem resztkowym. Poziom tego ciśnienia jest obliczany jako funkcja wymaganego przepływu wody. Uwzględnia to również parametry techniczne pompy obiegowej.

Instrukcja obsługi wymaga podłączenia rury spustowej (w zestawie) do wylotu zaworu bezpieczeństwa. Wylot spustu zaworu bezpieczeństwa połączony jest z syfonem spustowym według schematu, który umożliwia wizualną obserwację działania zaworu bezpieczeństwa.

Konstrukcja kotła gazowego Ariston przewiduje podłączenie zewnętrznego kotła pośredniego w celu produkcji ciepłej wody. Temperatura ciepłej wody jest domyślnie kontrolowana przez czujnik NTC. Jeżeli sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą termostatu, konieczne będzie dokonanie korekty w ustawieniach sterowania kotłem gazowym.

Etap 4 – organizacja nadmuchu i komina

Konstrukcja kotła gazowego Ariston pozwala na organizację instalacji według schematu “B” (wykorzystywane jest powietrze w pomieszczeniu) i zgodnie ze schematem “DO” (wykorzystywane jest powietrze zewnętrzne).

Aby zapobiec przedostawaniu się produktów spalania do systemu kanałów powietrznych, wymagane jest staranne wykonanie uszczelek montażowych. Wymagane jest zamontowanie modułu odprowadzenia spalin z uwzględnieniem wykluczenia uszkodzenia uszczelnienia i uniemożliwienia przedostawania się spalin do kanału.

System usuwania produktów spalania kotła Ariston

System usuwania produktów spalania, opracowany dla niektórych modeli urządzeń gazowych produkowanych przez Ariston. Możliwe są inne konfiguracje w zależności od typowej konstrukcji systemu

Zgodnie z instrukcją producenta poziome odcinki kanałów gazowych są montowane z nachyleniem około 3%, skierowanymi w kierunku od kotła. Zapobiega to gromadzeniu się kondensatu.

Instalacja urządzeń gazowych zgodnie ze schematem „B” wymaga zorganizowania skutecznej wentylacji i wlotu powietrza w pomieszczeniach roboczych.

Pomieszczenia, w których w składzie powietrza mogą pojawić się korozyjne opary mogą być instalowane wyłącznie według schematu „C” (czerpnia powietrza z zewnątrz). Takie wymagania zapewniają ochronę antykorozyjną kotłów gazowych Ariston.

Montaż systemu współosiowego (podwójnego) (odprowadzanie gazu i doprowadzenie powietrza), producent wymaga oryginalnych okuć i akcesoriów.

Komina nie wolno umieszczać w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych. Zabronione jest również instalowanie komina przez konstrukcje wykonane na bazie materiałów palnych. W przypadku wymiany starego kotła na nowy należy wymienić wszystkie części modułów wentylacji i usuwania produktów spalania.

Etap nr 5 – podłączenie komina/kanału

Istnieje kilka opcji podłączenia komina, w zależności od konfiguracji sprzętu gazowego:

 • układ koncentryczny (rura w rurze);
 • oddzielny system;
 • pojedynczy komin.

W przypadku opcji podłączenia kotła gazowego zgodnie ze schematem „rura w rurze” stosuje się materiały i komponenty o wysokim stopniu odporności na kondensat. W tym artykule omówiliśmy bardziej szczegółowo instalację komina współosiowego.

Zestawy do podłączenia komina / kanału powietrznego z reguły nie znajdują się na liście wyposażenia kotła gazowego Ariston. W związku z tym zamawiane są dodatkowe zestawy do konkretnego połączenia.

układ koncentryczny

Tak wygląda system „rura w rurze”, który jest wykorzystywany przy projektowaniu kotłów gazowych Ariston niektórych modeli

Wiele kotłów gazowych marki Ariston jest produkowanych z uwzględnieniem dopływu powietrza i spalin za pośrednictwem układu koncentrycznego, którego średnice rur wynoszą 60 i 100 mm. Lub oddzielna wersja może być używana z rurami o średnicach 80 na 80 mm. Doborze konfiguracji spalin i kanału powietrznego towarzyszy uwzględnienie dodatkowego oporu aerodynamicznego.

Etap 6 – podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej

Aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo, producent wymaga zaangażowania wykwalifikowanego specjalisty do podłączenia i sprawdzenia wszystkich połączeń elektrycznych kotła gazowego Ariston. Producent unieważnia gwarancję na sprzęt w przypadku zastosowania złej jakości sieci zasilającej i uziemienia.

Uziemiający kocioł gazowy Ariston

Pętla uziemienia dla kotła gazowego zainstalowanego w prywatnym domu jest obowiązkowym wydarzeniem, które jest wymagane nie tylko w przypadku kotłów marki Ariston, ale także w przypadku każdego innego podobnego sprzętu

READ
Czym jest plan sytuacyjny działki pod zgazowanie i jak go zdobyć

Układ zasilania obliczany jest dla parametru maksymalnego poboru mocy kotła gazowego. Do podłączenia sprzętu stosuje się przewody elektryczne o przekroju co najmniej 0,75 mm2. Właściwą bezpieczną pracę kotła gazowego zapewnia niezawodne uziemienie.

Parametry zasilania należy dostosować do norm sieci 230V / 50 Hz z zachowaniem biegunowości i obecności przewodu uziemiającego. Przewód uziemiający musi być używany dłużej w stosunku do przewodu fazowego i neutralnego. Połączenie przewodowe – ściśle trwałe, bez użycia gniazd i wtyczek, wykonane za pomocą maszyny dwubiegunowej.

Pierwsze uruchomienie i regulacja kotła

Po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniowych można przystąpić do konfiguracji i testowania sprzętu.

Wykonywanie pierwszego biegu

Pierwszą czynnością towarzyszącą pierwszemu uruchomieniu kotła gazowego marki Ariston jest napełnienie obiegu grzewczego wodą. W takim przypadku konieczne jest ustawienie zaworów powietrznych grzejników w stanie roboczym (otwartym).

Te same czynności mające na celu odpowietrzenie instalacji dotyczą pompy cyrkulacyjnej kotła. Gdy obwód jest napełniony wodą, powietrze jest usuwane z układu, ciśnienie wody na manometrze osiąga 1 – 1,5 atmosfery, zawór na linii zasilającej jest zamknięty.

Pierwsze uruchomienie i regulacja kotła Ariston

Pierwszemu uruchomieniu kotła gazowego zwykle towarzyszą czynności przygotowawcze związane z napełnieniem instalacji wodą, odpowietrzeniem, sprawdzeniem szczelności przewodów gazowych

W kolejnym etapie rozruchu kotła gazowego wykonywane są czynności związane z dostawą gazu.

Procedura jest w przybliżeniu następująca:

 • otwórz drzwi i okna pokoju pracy;
 • wyeliminować obecność źródeł otwartego ognia;
 • sprawdzić obwód palnika i system sterowania pod kątem wycieków.

Sprawdzenie sterownika i palnika pod kątem szczelności przeprowadza się przez krótkie otwarcie (nie dłużej niż 10 minut) głównego zaworu odcinającego linii gazowej. W takim przypadku elektrozawór i przepustnica ręczna kotła są ustawione w pozycji zamkniętej. Przy takiej pozycji układu przepływomierz powinien pokazywać wynik zerowy (brak wycieku).

Manipulacje regulacyjne za pomocą panelu sterowania

Nowoczesne urządzenia do ogrzewania gazowego wyposażone są w panel sterowania, na którym użytkownik może ustawić żądane parametry pracy urządzenia. Następnie przyjrzymy się bliżej, jak skonfigurować domowy kocioł gazowy marki Ariston.

Panel sterowania kotła gazowego Ariston

Sterowanie w trakcie pracy kotła, a także sterowanie w trybie pierwszego uruchomienia z niezbędnymi ustawieniami odbywa się poprzez panel sterowania użytkownika Ariston

Właściwie działania użytkownika na panelu sterowania są tutaj oczywiste:

 1. Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF.
 2. Zaznacz parametry trybu pracy na wyświetlaczu.
 3. Zaznacz na wyświetlaczu funkcje trybu serwisowego.

Następnie sprawdzane są parametry gazu, dla którego demontowany jest panel przedni kotła, opuszczana jest płyta panelu sterującego i wykonywane są manipulacje testowe z podłączeniem manometru pomiarowego do kurków ciśnieniowych.

Operacje te są prerogatywą specjalistów ds. usług gazowych.. Samodzielne wykonanie nie jest zalecane, ponieważ konieczne jest dokładne poznanie funkcjonalności sprzętu.

Układ panelu sterowania kotła gazowego Ariston

Układ klawiatury pilota Ariston: 1 – ekran informacyjny; 2 – regulacja temperatury CWU; 3 – klawisz wyboru trybu (Mode); 4 – funkcja „Komfort”; 5 – klawisz ON/OFF; 6 – tryb „Auto”; 7 – klawisz resetowania „Resetuj”; 8 – regulacja temperatury obiegu grzewczego

Kocioł jest następnie uruchamiany w trybie testowym za pomocą funkcji systemowej „Kominiarz”. Aby wejść w tryb testowy, aktywuj przycisk Reset i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Wyjście z trybu testowego następuje po ponownym naciśnięciu przycisku resetowania.

Testowanie maksymalnej/minimalnej mocy

Ten rodzaj badania przewiduje również kontrolne pobieranie próbek ciśnienia w wyspecjalizowanych punktach aparatury, a następnie pomiar parametrów na manometrze. Konieczne jest odłączenie rury kompensacyjnej komory spalania. Ponownie używany jest tryb „Kominiarz”, aktywowany za pomocą panelu sterowania.

Podobnie kocioł jest testowany pod kątem minimalnego poziomu mocy. To prawda, że ​​śruba regulacyjna modulatora jest dodatkowo używana, jeśli konieczne jest skorygowanie wartości minimalnego ciśnienia roboczego kotła. Z tej okazji poniżej zamieszczono film, w którym z jakiegoś powodu modulator nazywa się silnikiem.

Uruchomienie sprzętu

Proces uruchamiania urządzenia przewiduje następujące akcje użytkownika:

 1. Aktywuj przycisk ON/OFF.
 2. Wybierz tryb gotowości.
 3. Przytrzymaj przycisk trybu przez 3-10 sekund.
 4. Poczekaj na cykl krwawienia (około 7 minut).
 5. Otwórz kurek gazowy przewodu.
 6. Włączyć tryb pracy CWU przyciskiem „Tryb”.

Jeżeli wszystkie czynności wykonał mistrz wyspecjalizowanej firmy, sprawdza on zgodność ciśnienia gazu podczas pracy urządzenia i sporządza odpowiedni akt.

READ
Ywotność gazomierza Akty, próbki, formularze, umowy ConsultantPlus

A także poucza o bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych i udziela gwarancji na kocioł.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Pokazano film o cechach pierwszego uruchomienia kotła Ariston, w szczególności o ustawieniu serwisowym pompy obiegowej. W rzeczywistości jest to praca specjalistów, ale jak pokazuje wideo, możesz to zrobić sam:

Kotły gazowe naścienne z serii nowoczesnych urządzeń marki Ariston to dość skomplikowana technika, nawet jeśli jest przeznaczona do użytku domowego. Stąd logiczny wniosek dotyczący instalacji i uruchomienia kotła gazowego Ariston – pierwsze uruchomienie systemu należy powierzyć specjalistom. Koszty są oczywiście nieuniknione, ale z drugiej strony gwarantowana jest prawidłowa praca instalacji gazowej.

Czy samodzielnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś kocioł gazowy marki Ariston, czy też powierzyłeś tę pracę specjalistom? Podziel się wrażeniami z innymi odwiedzającymi naszą stronę w bloku komentarzy – dodaj zdjęcie swojego kotła, opowiedz nam o trudnych momentach, które napotkałeś podczas samodzielnego instalowania sprzętu.

Jak podłączyć kocioł gazowy Ariston: zalecenia dotyczące instalacji, podłączenia, konfiguracji i pierwszego uruchomienia

Kotły gazowe produkowane są przez różne firmy, czemu towarzyszy dostarczanie na rynek urządzeń wymagających indywidualnego podejścia do montażu i eksploatacji. Ale nie chcesz przepłacać za wezwanie specjalisty do prac instalacyjnych, prawda? Ale jak samodzielnie podłączyć kocioł gazowy Ariston, biorąc pod uwagę indywidualne cechy zakupionego sprzętu?

Procedura podłączenia kotła Ariston

Kotły naścienne są prawdopodobnie najczęstsze wśród domowych urządzeń gazowych – są najczęściej wybierane przez potencjalnych nabywców do instalacji w domu.

Tak więc nowoczesny gazowy kocioł naścienny modelu Ariston Net pozwala na: uruchamianie, zatrzymywanie i sterowanie temperaturą tła ogrzewania i ciepłej wody. Co więcej, wszystkie te czynności można wykonać z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, korzystając ze znanego smartfona lub komputera osobistego.

Oto taki inteligentny sprzęt gazowy na przykładzie domowego kotła Ariston Net, który potencjalni nabywcy XXI wieku wolą instalować

System zapewnia stały monitoring zużycia energii, czemu towarzyszą znaczne oszczędności gazu. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu właściciel sprzętu otrzymuje powiadomienia w czasie rzeczywistym o usterkach.

Ponadto, aktywując zdalne sterowanie, większość problemów można rozwiązać zdalnie. Przyjrzyjmy się jednak najpierw, jak prawidłowo zainstalować domowy kocioł gazowy marki Ariston, a także cechy jego połączenia, ustawień i procedury podczas pierwszego uruchomienia.

Etap nr 1 – zapoznaj się z wymaganiami producenta dotyczącymi instalacji

Sądząc po wymaganiach producenta kotłów Ariston, instalacja sprzętu jest wyłączną prerogatywą specjalistów.

Stąd odpowiedni wniosek – niezależna instalacja i pierwsze włączenie domowego kotła gazowego Ariston jest teoretycznie niemożliwe (a dokładniej niedopuszczalne). Co więcej, pierwsze uruchomienie sprzętu jest zabronione bez przedstawiciela serwisu gazowego.

Producent przypomina również przyszłemu użytkownikowi o jakości wody, z jaką będzie pracował gazowy kocioł wiszący. Należy zauważyć: jeśli jakość wody (skład chemiczny) nie spełnia wymagań technicznych, wydajność urządzeń gazowych nie jest gwarantowana przez producenta w ustalonym okresie gwarancyjnym.

Wymiary montażowe i punkty podłączenia: A – wylot wody do instalacji grzewczej; B – wylot wody do obiegu ciepłej wody; C – rura doprowadzająca gaz; D – punkt wejścia zimnej wody; E – Punkt powrotu CWU

Oprócz technologicznych punktów przyłączeniowych wskazanych na powyższym schemacie, w ramach projektu kotła gazowego Ariston występują jeszcze cztery punkty przyłączenia:

Kocioł gazowy Ariston jest przeznaczony do włączenia do obwodów zaopatrzenia w ciepłą wodę i ogrzewania, które są odpowiednie dla specyfikacji technicznych.

Działanie sprzętu uważa się za niedopuszczalne, jeśli tryb pracy nie odpowiada zamierzonemu celowi systemu. Niedopuszczalne jest również, zgodnie z wymaganiami producenta, samodzielne przeprowadzanie napraw.

Etap 2 – przygotowanie i montaż kotła na ścianie

Instalacja jednostki głównej (kocioł gazowy) odbywa się na ścianie o wysokim stopniu wytrzymałości. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań wzdłuż konstrukcji ściany, na której zainstalowany jest kocioł gazowy Ariston.

Rurociągi podłączone do urządzeń powinny być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także przewody elektryczne zasilające kocioł gazowy.

Pomieszczenie do instalacji należy dobrać z uwzględnieniem zapewnionych warunków technicznych i sanitarnych:

 • wystarczający poziom oświetlenia;
 • skuteczna wentylacja;
 • trwałe konstrukcje.

Wreszcie podczas procesu instalacji należy przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Dopuszczalne minimalne wymiary instalacji – parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji kotła gazowego Ariston w obszarze pomieszczenia roboczego

READ
Kary za gazomierze: powody nakładania mandatów na liczniki i wysokość kar © Geostart

Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy wykonać następujące operacje:

 • płukanie obiegów CWU i ogrzewania;
 • sprawdzić gaz pod kątem zgodności z rodzajem paliwa;
 • sprawdzić projekt kanału gazowego pod kątem zgodności z wymaganą normą;
 • sprawdzić jakość (skład chemiczny) wody.

Kotły Ariston o typowej konstrukcji „C”, wyposażone w szczelną komorę spalania, wspomagającą funkcję dostarczania powietrza z zewnątrz, nie są ograniczone wymaganiami wentylacyjnymi i wymiarami pomieszczenia roboczego.

Normalne funkcjonowanie kotła gazowego Ariston trwa przy minimalnej temperaturze roboczej +5 ° C w pomieszczeniu roboczym. Jednocześnie zaleca się zabezpieczenie kotła przed ewentualnym wpływem czynników zewnętrznych i opadów atmosferycznych.

Domowy kocioł gazowy Ariston jest montowany na solidnie zainstalowanej ścianie, zbudowanej z niepalnego materiału, który jest w stanie utrzymać cały ciężar urządzenia. Lokalizacja kotła gazowego musi być wybrana z uwzględnieniem minimalnych dopuszczalnych odległości (diagram powyżej) do pobliskich obiektów. Wymagania te mają na celu zapewnienie dostępu w celu wygodnej konserwacji.

Etap 3 – wykonanie przyłączy hydraulicznych

Zgodnie z parametrami technicznymi producenta maksymalne dopuszczalne ciśnienie wewnątrz rur systemu zaopatrzenia w wodę jest dozwolone na poziomie nie większym niż 6 atmosfer. W przypadku przekroczenia tego limitu scentralizowanego ciśnienia wody w sieci konieczne będzie dodatkowe zainstalowanie w systemie reduktora ciśnienia.

Konstrukcja reduktora ciśnienia wody: 1 – śruba regulacyjna; 2 – rura wlotowa wody; 3 – przyłącze manometru; 4 – odpływ wody

Określanie wymiarów wodociągów i urządzeń grzewczych tworzących obwód grzewczy odbywa się zgodnie z ciśnieniem resztkowym. Poziom tego ciśnienia jest obliczany jako funkcja wymaganego przepływu wody. Uwzględnia to również parametry techniczne pompy obiegowej.

Instrukcja obsługi wymaga podłączenia rury spustowej (w zestawie) do wylotu zaworu bezpieczeństwa. Wylot spustu zaworu bezpieczeństwa połączony jest z syfonem spustowym według schematu, który umożliwia wizualną obserwację działania zaworu bezpieczeństwa.

Konstrukcja kotła gazowego Ariston przewiduje podłączenie zewnętrznego kotła pośredniego w celu produkcji ciepłej wody. Temperatura ciepłej wody jest domyślnie kontrolowana przez czujnik NTC. Jeżeli sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą termostatu, konieczne będzie dokonanie korekty w ustawieniach sterowania kotłem gazowym.

Etap 4 – organizacja nadmuchu i komina

Konstrukcja kotła gazowego Ariston pozwala na organizację instalacji według schematu “B” (wykorzystywane jest powietrze w pomieszczeniu) i zgodnie ze schematem “DO” (wykorzystywane jest powietrze zewnętrzne).

Aby zapobiec przedostawaniu się produktów spalania do systemu kanałów powietrznych, wymagane jest staranne wykonanie uszczelek montażowych. Wymagane jest zamontowanie modułu odprowadzenia spalin z uwzględnieniem wykluczenia uszkodzenia uszczelnienia i uniemożliwienia przedostawania się spalin do kanału.

System usuwania produktów spalania, opracowany dla niektórych modeli urządzeń gazowych produkowanych przez Ariston. Możliwe są inne konfiguracje w zależności od typowej konstrukcji systemu

Zgodnie z instrukcją producenta poziome odcinki kanałów gazowych są montowane z nachyleniem około 3%, skierowanymi w kierunku od kotła. Zapobiega to gromadzeniu się kondensatu.

Instalacja urządzeń gazowych zgodnie ze schematem „B” wymaga zorganizowania skutecznej wentylacji i wlotu powietrza w pomieszczeniach roboczych.

Pomieszczenia, w których w składzie powietrza mogą pojawić się korozyjne opary mogą być instalowane wyłącznie według schematu „C” (czerpnia powietrza z zewnątrz). Takie wymagania zapewniają ochronę antykorozyjną kotłów gazowych Ariston.

Montaż systemu współosiowego (podwójnego) (odprowadzanie gazu i doprowadzenie powietrza), producent wymaga oryginalnych okuć i akcesoriów.

Komina nie wolno umieszczać w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych. Zabronione jest również instalowanie komina przez konstrukcje wykonane na bazie materiałów palnych. W przypadku wymiany starego kotła na nowy należy wymienić wszystkie części modułów wentylacji i usuwania produktów spalania.

Etap nr 5 – podłączenie komina/kanału

Istnieje kilka opcji podłączenia komina, w zależności od konfiguracji sprzętu gazowego:

 • układ koncentryczny (rura w rurze);
 • oddzielny system;
 • pojedynczy komin.

Zestawy do podłączenia komina / kanału powietrznego z reguły nie znajdują się na liście wyposażenia kotła gazowego Ariston. W związku z tym zamawiane są dodatkowe zestawy do konkretnego połączenia.

Tak wygląda system „rura w rurze”, który jest wykorzystywany przy projektowaniu kotłów gazowych Ariston niektórych modeli

Wiele kotłów gazowych marki Ariston jest produkowanych z uwzględnieniem dopływu powietrza i spalin za pośrednictwem układu koncentrycznego, którego średnice rur wynoszą 60 i 100 mm. Lub oddzielna wersja może być używana z rurami o średnicach 80 na 80 mm. Doborze konfiguracji spalin i kanału powietrznego towarzyszy uwzględnienie dodatkowego oporu aerodynamicznego.

READ
Urządzenie kuchenki gazowej: schemat i struktura elementów. Jak jest ustawiony palnik? Zasada działania piekarnika

Etap 6 – podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej

Aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo, producent wymaga zaangażowania wykwalifikowanego specjalisty do podłączenia i sprawdzenia wszystkich połączeń elektrycznych kotła gazowego Ariston. Producent unieważnia gwarancję na sprzęt w przypadku zastosowania złej jakości sieci zasilającej i uziemienia.

Pętla uziemienia dla kotła gazowego zainstalowanego w prywatnym domu jest obowiązkowym wydarzeniem, które jest wymagane nie tylko w przypadku kotłów marki Ariston, ale także w przypadku każdego innego podobnego sprzętu

Układ zasilania obliczany jest dla parametru maksymalnego poboru mocy kotła gazowego. Do podłączenia sprzętu stosuje się przewody elektryczne o przekroju co najmniej 0,75 mm2. Właściwą bezpieczną pracę kotła gazowego zapewnia niezawodne uziemienie.

Parametry zasilania należy dostosować do norm sieci 230V / 50 Hz z zachowaniem biegunowości i obecności przewodu uziemiającego. Przewód uziemiający musi być używany dłużej w stosunku do przewodu fazowego i neutralnego. Połączenie przewodowe – ściśle trwałe, bez użycia gniazd i wtyczek, wykonane za pomocą maszyny dwubiegunowej.

Pierwsze uruchomienie i regulacja kotła

Po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniowych można przystąpić do konfiguracji i testowania sprzętu.

Wykonywanie pierwszego biegu

Pierwszą czynnością towarzyszącą pierwszemu uruchomieniu kotła gazowego marki Ariston jest napełnienie obiegu grzewczego wodą. W takim przypadku konieczne jest ustawienie zaworów powietrznych grzejników w stanie roboczym (otwartym).

Te same czynności mające na celu odpowietrzenie instalacji dotyczą pompy cyrkulacyjnej kotła. Gdy obwód jest napełniony wodą, powietrze jest usuwane z układu, ciśnienie wody na manometrze osiąga 1 – 1,5 atmosfery, zawór na linii zasilającej jest zamknięty.

Pierwszemu uruchomieniu kotła gazowego zwykle towarzyszą czynności przygotowawcze związane z napełnieniem instalacji wodą, odpowietrzeniem, sprawdzeniem szczelności przewodów gazowych

W kolejnym etapie rozruchu kotła gazowego wykonywane są czynności związane z dostawą gazu.

Procedura jest w przybliżeniu następująca:

 • otwórz drzwi i okna pokoju pracy;
 • wyeliminować obecność źródeł otwartego ognia;
 • sprawdzić obwód palnika i system sterowania pod kątem wycieków.

Sprawdzenie sterownika i palnika pod kątem szczelności przeprowadza się przez krótkie otwarcie (nie dłużej niż 10 minut) głównego zaworu odcinającego linii gazowej. W takim przypadku elektrozawór i przepustnica ręczna kotła są ustawione w pozycji zamkniętej. Przy takiej pozycji układu przepływomierz powinien pokazywać wynik zerowy (brak wycieku).

Manipulacje regulacyjne za pomocą panelu sterowania

Nowoczesne urządzenia do ogrzewania gazowego wyposażone są w panel sterowania, na którym użytkownik może ustawić żądane parametry pracy urządzenia. Następnie przyjrzymy się bliżej, jak skonfigurować domowy kocioł gazowy marki Ariston.

Sterowanie w trakcie pracy kotła, a także sterowanie w trybie pierwszego uruchomienia z niezbędnymi ustawieniami odbywa się poprzez panel sterowania użytkownika Ariston

Właściwie działania użytkownika na panelu sterowania są tutaj oczywiste:

Następnie sprawdzane są parametry gazu, dla którego demontowany jest panel przedni kotła, opuszczana jest płyta panelu sterującego i wykonywane są manipulacje testowe z podłączeniem manometru pomiarowego do kurków ciśnieniowych.

Operacje te są prerogatywą specjalistów ds. usług gazowych. . Samodzielne wykonanie nie jest zalecane, ponieważ konieczne jest dokładne poznanie funkcjonalności sprzętu.

Układ klawiatury pilota Ariston: 1 – ekran informacyjny; 2 – regulacja temperatury CWU; 3 – klawisz wyboru trybu (Mode); 4 – funkcja „Komfort”; 5 – klawisz ON/OFF; 6 – tryb „Auto”; 7 – klawisz resetowania „Resetuj”; 8 – regulacja temperatury obiegu grzewczego

Kocioł jest następnie uruchamiany w trybie testowym za pomocą funkcji systemowej „Kominiarz”. Aby wejść w tryb testowy, aktywuj przycisk Reset i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Wyjście z trybu testowego następuje po ponownym naciśnięciu przycisku resetowania.

Testowanie maksymalnej/minimalnej mocy

Ten rodzaj badania przewiduje również kontrolne pobieranie próbek ciśnienia w wyspecjalizowanych punktach aparatury, a następnie pomiar parametrów na manometrze. Konieczne jest odłączenie rury kompensacyjnej komory spalania. Ponownie używany jest tryb „Kominiarz”, aktywowany za pomocą panelu sterowania.

Uruchomienie sprzętu

Proces uruchamiania urządzenia przewiduje następujące akcje użytkownika:

Jeżeli wszystkie czynności wykonał mistrz wyspecjalizowanej firmy, sprawdza on zgodność ciśnienia gazu podczas pracy urządzenia i sporządza odpowiedni akt.

A także poucza o bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych i udziela gwarancji na kocioł.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: