Jak podłączyć RCD w mieszkaniu bez uziemienia: analiza obwodów

Jak podłączyć RCD w mieszkaniu bez uziemienia: analiza obwodów i instrukcje krok po kroku

Obecne standardy budowlane mają na celu uwzględnienie znacznej ilości sprzętu elektrycznego, który wyposaża mieszkania. W związku z tym ważnym wymogiem jest ochrona właścicieli przed możliwym porażeniem prądem. Jedną z głównych ról w organizacji skutecznej bariery jest wyłącznik różnicowoprądowy.

Powiemy Ci, jak podłączyć RCD w mieszkaniu bez uziemienia. Przedstawiony przez nas artykuł szczegółowo opisuje sprawdzone schematy montażu sieci elektrycznych z mechanizmem ochronnym. Niezależni rzemieślnicy domowi znajdą u nas instrukcję montażu.

Konieczność uziemienia RCD

Uważa się, że doskonałe działanie wyłącznika różnicowoprądowego osiąga się tylko wtedy, gdy istnieje sieć elektryczna z fazowym przewodem kontaktowym, przewodem „zerowym” i szyną uziemiającą.

W rzeczywistości, jeśli weźmiemy pod uwagę działanie RCD i szyny uziemiającej, funkcjonalnie oba urządzenia są zaprojektowane do wykonywania podobnych działań – do odłączenia napięcia w obwodzie w przypadku wycieku prądu do obudowy. Różnica jest widoczna tylko w zasadzie obwodu.

Wiązka automatyczny-RCD

Klasyczna para montażowa, dzięki której zapewniona jest dość skuteczna blokada zarówno przed porażeniem prądem, jak i ewentualnym pożarem w wyniku zwarcia

Wynika z tego logiczny wniosek: oba rozwiązania obwodów znajdują zastosowanie w praktyce zasilania domu. Co więcej, możliwość łącznego wykorzystania tych dwóch rozwiązań obwodów jest postrzegana jako optymalna.

Jeśli RCD jest zainstalowany na linii zasilającej, można w zasadzie wykluczyć organizację uziemienia. Jednocześnie wprowadzenie urządzenia ochronnego jest również postrzegane jako rozsądne rozwiązanie dla dwuprzewodowej sieci elektrycznej, w której technicznie nie ma szyny uziemiającej.

RCD wraz z uziemieniem

Optymalne rozwiązanie techniczne do budowy okablowania obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, w którym oprócz urządzenia zabezpieczającego jest również szyna uziemiająca. Podobne rozwiązania są standardem dla nowych budynków

W rzeczywistości, jeśli dokładnie zbadasz samo urządzenie RCD, nie będziesz w stanie znaleźć na nim zacisków specjalnie zaprojektowanych do podłączenia „masy”.

Czynnik ten po raz kolejny potwierdza możliwość włączenia bez uziemienia. Jednak nowoczesne projekty budownictwa mieszkaniowego koniecznie wymagają obecności magistrali naziemnej.

Jak działa urządzenie ochronne bez „uziemienia”?

Opcja połączenia bez uziemienia jest typowym przypadkiem dla mieszkań i domów prywatnych w starych budynkach. Zasilanie takich budynków z reguły jest zorganizowane bez szyny uziemiającej. Ale na ile poprawnego powinniśmy oczekiwać działania RCD bez włączania „ziemi”?

READ
Odizolowanie przewodów: najlepsze sposoby na zdejmowanie izolacji z przewodów i kabli

Połączenie RCD bez uziemienia

Opcja okablowania, która jest szeroko rozpowszechniona w przypadku projektów nieruchomości w starym stylu. Wprowadzenie wyłączników różnicowoprądowych do starej infrastruktury musi nastąpić przy braku szyny uziemiającej

Na przykład podczas pracy sprzętu elektrycznego w obudowie doszło do awarii. W przypadku braku szyny uziemiającej nie trzeba liczyć na natychmiastowe działanie zainstalowanego RCD. Jeśli osoba dotknie korpusu zepsutego sprzętu, prąd upływu popłynie do „ziemi” przez ludzkie ciało.

Wyłączenie RCD zajmie trochę czasu (próg ustawienia urządzenia). W tym czasie (dość krótkim) ryzyko obrażeń spowodowanych działaniem prądu elektrycznego pozostaje całkiem do przyjęcia. Tymczasem RCD działałby natychmiast, gdyby istniała magistrala naziemna.

Prąd upływu bez uziemienia

Schemat połączeń bez obecności „masy”, gdzie urządzenie ochronne jest podłączone bez dodatkowej szyny uziemiającej, nadal pozostaje nieco niebezpieczny dla użytkownika. W takich sytuacjach należy ostrożnie dostroić RCD do progu zadziałania

W tym przykładzie łatwo jest wywnioskować, że wyłączniki RCD i wyłączniki w osłonie mieszkania lub osłonie domu prywatnego powinny być zawsze połączone razem z połączeniem do szyny uziemiającej. Inną kwestią jest to, że istnieje wystarczająca liczba budynków, w których nie jest to możliwe ze względu na brak „gruntu” w schematach projektów.

W przypadku opcji budowlanych, w których zasilanie jest zorganizowane bez uziemienia, urządzenie zabezpieczające przełączanie za pomocą RCD faktycznie wygląda jak jedyny skuteczny środek ochrony, który można zastosować w takich warunkach. Dlatego rozważymy możliwe schematy mające zastosowanie do zasilania mieszkań prywatnych.

Schematy połączeń RCD bez uziemienia

Jednym z tradycyjnych rozwiązań obwodów, w których stosuje się zabezpieczenie RCD, jest możliwość montażu urządzenia bezpośrednio na wejściu zasilania do konstrukcji obiektu. Oznacza to, że urządzenie różnicowoprądowe jest montowane bezpośrednio za licznikiem energii elektrycznej.

Schemat połączeń z wejściem RCD

Połączenie tradycyjne, typowe dla większości przypadków stosowania wyłącznika różnicowoprądowego na liniach elektroenergetycznych w sektorze prywatnym

Takie podejście zapewnia pełną ochronę okablowania elektrycznego domu, co oznacza, że ​​monitorowany jest upływ prądu dowolnego domowego urządzenia elektrycznego. Z sieci elektrycznej napięcie dostarczane jest kablem do urządzenia, które łączy w jednej obudowie dwa fazowe i dwa zerowe zaciski (są też urządzenia trójfazowe).

Te dwie pary zacisków są podzielone na wejście i wyjście. Linia fazowa przechodzi przez jedną parę, zero przez drugą. Po wykonaniu okablowania zgodnie z tym schematem, dla każdego rodzaju obciążenia instalowane są dodatkowe maszyny.

READ
Praktyczne zastosowanie i schematy połączeń przekaźnika półprzewodnikowego

RCD dla połączenia trójfazowego

Wykonanie urządzenia trójfazowego: 1 – zacisk do zasilania magistrali zerowej; 2 – wartość prądu roboczego; 3 – wartość dopuszczalnych przetężeń; 4 – wartość prądu odcięcia; 5 – typ urządzenia; 6-fazowe zaciski; 7 – klucz testowy; 8 – wskaźnik działania; 9 – klawisz napinający

Zaletą tego rozwiązania obwodu jest oszczędność na sprzęcie elektrycznym. Wystarczy zainstalować jedno urządzenie, aby skutecznie rozwiązać problem ochrony. Jednak z drugiej strony, jeśli obiekt upływu prądu pojawi się w sieci domowej, dom jest całkowicie pozbawiony zasilania.

W niektórych przypadkach taka sytuacja może nie być odpowiednia. W pewnym stopniu zmniejsza się komponent komfortu dla właścicieli nieruchomości. Możliwe jest rozwiązanie takiej wady za pomocą innego projektu obwodu – bardziej funkcjonalnego pod względem wyłączania sekcja po sekcji.

Włączanie RCD o rozszerzonej funkcjonalności

Nieco inna konstrukcja obwodu, polegająca na wprowadzeniu wyłącznika RCD na każdej gałęzi zasilacza, pozwala na „miękkie” zabezpieczenie w stosunku do blokowania zasilania.

Schemat funkcjonalnie rozszerzony

Nieco zmodyfikowana wersja projektu obwodu, w której zastosowano dwa (lub kilka) urządzeń ochronnych. W tym przypadku jeden działa jako wprowadzający, reszta to pośrednie: 1, 2 – listwy zaciskowe magistrali zerowej

Stosuje się tutaj kilka urządzeń zabezpieczających, w zależności od liczby gałęzi elektrycznej sieci mieszkaniowej.

Na przykład, jeśli są dwie gałęzie, obwód będzie wyglądał tak:

  1. Instalacja jednego RCD jest podobna do pierwszej opcji – przy wejściu.
  2. Instalacja kolejnych RCD po selektywnie zainstalowanych automatycznych zaczepach sieciowych.
  3. Na każdym odgałęzieniu ochrona linii przez liczbę odbiorców.

Przy takiej konstrukcji obwodu, kontrola i odcięcie napięcia odbywa się w odniesieniu do oddzielnej gałęzi okablowania domowego. Dlatego fakt upływu prądu, ustalony na osobnej linii, doprowadzi do zablokowania tylko odcinka sieci, do którego podłączony jest uszkodzony ładunek. Pozostałe sekcje będą nadal działać.

Zaawansowana wersja RCD

W przypadku pokazanego powyżej okablowania obwodów charakterystyczny jest wzrost gabarytów szaf sterowniczych. Dlatego ta opcja nie zawsze jest akceptowalna dla urządzenia w prywatnym domu.

Ale dzięki bardziej funkcjonalnemu rozwiązaniu nie obejdzie się bez pewnych wad. Oczywiste jest, że wraz ze wzrostem liczby urządzeń rozdzielnica będzie musiała zostać rozbudowana. Problemem dla użytkownika może być również zwiększenie wymiarów rozdzielnicy. Ponadto od strony finansowej wybór wykorzystania wskazanego schematu również wydaje się nie do końca udany.

READ
Jak wybrać sterownik LED - rodzaje i główne cechy

Koszty będą prawie dwukrotnie wyższe w porównaniu z pierwszą opcją. To prawda, że ​​jeśli już myślisz o skutecznej, w pełni funkcjonalnej ochronie, oszczędzanie nie jest zalecane.

Niuanse połączeń w prywatnych gospodarstwach domowych

Budynki prywatne znacznie różnią się od mieszkań komunalnych. Przede wszystkim korzystanie ze sprzętu, który nigdy nie jest używany w mieszkaniach. Na przykład ogrzewanie elektryczne lub elektryczny moduł grzewczy łaźni to tradycyjne wyposażenie prywatnej gospodarki.

Schemat podłączenia kotła przez RCD

Często konieczne jest włączenie blokady zabezpieczającej dla obwodów zasilania potężnych urządzeń gospodarstwa domowego. Podobnie jak w tym przypadku, gdy kocioł elektryczny jest zaangażowany w prywatny sektor mieszkaniowy. W przypadku takiego sprzętu szyna naziemna jest obowiązkowa.

W przypadku każdego z tych systemów konieczne jest ustawienie wyłączenia ochronnego, ponieważ nie jest to tylko sprzęt gospodarstwa domowego, ale raczej potężny sprzęt technologiczny. Tutaj RCD jest nie tylko zabezpieczeniem przed upływem prądu do obudowy, ale pełni również funkcję urządzenia przeciwpożarowego.

W związku z takimi projektami często stosowane jest rozwiązanie obwodów według systemu „TT”, co zapewnia względne bezpieczeństwo w przypadku upływu prądu do obudowy sprzętu.

Schemat podłączenia przekładnika prądowego

Schemat „TT” dla sieci elektrycznych, w których stosuje się głucho uziemiony przewód neutralny: 1 – transformator z uziemioną szyną neutralną; 2 – rezystor ograniczający; 3 – ochronne urządzenie wyłączające; 4, 5 – sekcje obciążenia konsumenta

Dodanie takiego obwodu z blokadą bezpieczeństwa przyczynia się do zwiększenia stopnia niezawodności. Jednak system „TT” wymaga szyny uziemiającej.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wdrażania ochrony

Aby uzyskać pełne informacje dotyczące podłączenia urządzeń zapewniających odcięcie ochronne, rozważymy krok po kroku proces tworzenia obwodu komunikacyjnego z wprowadzeniem urządzenia zabezpieczającego:

  1. Podłącz kabel zasilający do panelu elektrycznego ze scentralizowanego interfejsu, aby wprowadzić energię do domu.
  2. Zamontuj wyłącznik wewnątrz osłony (to urządzenie jest wstępnie obliczone do wyłączenia zgodnie z całkowitym obciążeniem sieci).
  3. Zamontuj licznik elektryczny w dogodnym miejscu i podłącz wyjście maszyny do zacisków wejściowych licznika.
  4. Zamontuj RCD wewnątrz osłony i podłącz wejście urządzenia (górne zaciski) do zacisków wyjściowych licznika elektrycznego.
  5. Podłącz przewód fazowy domowego okablowania elektrycznego do zacisku wyjściowego (fazy) RCD.
  6. Podłącz przewód neutralny domowego okablowania elektrycznego do zacisku wyjściowego (zerowego) RCD.
  7. Podłącz główny kabel do zacisków wyłącznika wejściowego.
READ
Zasada działania wyłącznika różnicowego

Podczas wykonywania zaznaczonych operacji należy wziąć pod uwagę pewne niuanse. Na przykład konieczne jest przestrzeganie zasady sekwencyjnego łączenia wyłącznika z urządzeniem odcinającym.

Jeśli nie planuje się wprowadzenia automatu do sieci, konieczne jest zainstalowanie bezpieczników zamiast automatu.

Bezpieczniki do sieci 220

Łączniki topikowe, które mogą być stosowane do ochrony obwodów elektrycznych przed prądami zwarciowymi. Elementy topikowe mogą czasami być wykorzystywane do ochrony, zastępując funkcje wyłączników

Z reguły zaleca się, aby wartość prądu znamionowego modułu ochronnego była nieco wyższa niż wartość prądu wyłącznika. W niektórych przypadkach ten parametr można wybrać równy parametrom maszyny.

Podczas wykonywania prac nad włączeniem urządzenia ochronnego do sieci zasilającej zaleca się sprawdzenie wszystkich dostępnych obwodów pod kątem możliwych wad. Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić skuteczność odcięcia. Do tej operacji na przednim panelu urządzenia znajduje się specjalny klucz testowy.

Klucz testowy RCD

Klucze do testowania poprawności działania zabezpieczenia. Po zainstalowaniu i podłączeniu RCD należy użyć tych elementów urządzenia, aby sprawdzić funkcję ochronną

Podczas instalacji wszystkie prace przyłączeniowe należy wykonywać ostrożnie.

Zasilanie linii sieciowych powinno być wykonane ściśle według oznaczeń znajdujących się na obudowie urządzenia. Oznacza to, że faza jest połączona z „fazą” i odpowiednio zero jest połączone z „zerem”. Od zmiany miejsc „warunków” istnieje wysokie ryzyko awarii urządzenia ochronnego.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Ten film kończy artykuł o urządzeniach stosowanych jako systemy ochronne dla sieci elektrycznych, urządzeń oraz użytkowników mieszkań i domów prywatnych. Przejrzyj materiał ze wszystkimi subtelnościami użytkowania, które z pewnością przydadzą się w praktyce.

Podłączanie RCD bez uziemienia w mieszkaniach w nowoczesnym stylu nie tylko nie jest zalecane, ale także zabronione. Jeśli istnieje potrzeba zainstalowania sprzętu w panelu elektrycznym, należy skontaktować się z kapitanem obsługującym dom. Wszystkie prace związane z wypełnieniem ogólnej osłony mieszkania muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Opowiedz nam, w jaki sposób podłączyłeś wyłącznik różnicowoprądowy, aby przerwać zasilanie w przypadku niebezpiecznej sytuacji. Możliwe, że Twoja rada będzie bardzo przydatna dla odwiedzających witrynę. Prosimy o zostawianie komentarzy w poniższym bloku, zamieszczanie zdjęć, zadawanie pytań.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: