Jak prawidłowo używać butli gazowej w życiu codziennym: instrukcje cenne wskazówki © Geostart

Jak korzystać z butli gazowej w życiu codziennym: instrukcje + cenne wskazówki

Czy uważasz, że brak gazu w osadzie to poważny powód do odmowy korzystania z błękitnego paliwa? Zgadzam się, że nawet w przypadku braku gazociągu zawsze można zorganizować działanie kuchenki gazowej, grzejnika lub kolumny. Wystarczy kupić i napełnić domową butlę z gazem, aby odczuć wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji.

Porozmawiamy o istniejących typach butli, jak prawidłowo używać butli gazowej w życiu codziennym. Zaproponowany przez nas artykuł opisuje szczegółowo, jak podłączyć sprzęt i napełnić pustą butlę.

Na ekranach telewizorów coraz częściej pojawiają się przerażające wiadomości o wybuchach gazu w gospodarstwach domowych. Wymieniliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzeń gazowych. Znając wymagania, będzie można bez obaw korzystać z butli gazowych i nie martwić się o swoje życie, zdrowie i życie najbliższych.

Rodzaje domowych butli gazowych

W zdecydowanej większości w życiu codziennym butle gazowe służą do organizowania pracy pieców. Dlatego niniejszy przegląd skupi się właśnie na takim sposobie działania.

W zależności od rodzaju użytego materiału butle gazowe to:

 • stal;
 • Kompozyt polimerowy;
 • Kompozyt metalowy.

Najczęściej używane cylindry stalowe (metalowe). To z nimi rozpoczęła się era mobilnego zgazowania.

Pomimo wielu wad (ciężkość, niepewność, podatność na korozję, nieprzezroczystość), to właśnie te butle są bardzo poszukiwane ze względu na ich dostępność i niską cenę.

Stalowe butle gazowe

Stalowe butle gazowe wyróżniają się dostępnością oraz możliwością doboru zbiorników o różnych pojemnościach

Butle polimerowo-kompozytowe są o 35-40% lżejsze od stalowych, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się włókno szklane wypełnione żywicą epoksydową. Takie butle są przeciwwybuchowe i odporne na uderzenia, które zapewnia obudowa ochronna.

Nie podlegają korozji, przezroczyste, wyposażone w zawór obejściowy. To prawda, że ​​mają mniejszą objętość niż odpowiedniki stalowe, a ich cena jest o rząd wielkości wyższa.

Butle polimerowo-kompozytowe

Ze względu na obecność obudowy ochronnej butle z polimerowo-kompozytowym gazem charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia i bezpieczeństwem.

Cylindry metalowo-kompozytowe to skrzyżowanie kompozytu polimerowego i stali. Pod względem bezpieczeństwa i odporności na uderzenia ustępują produktom z kompozytów polimerowych.

Zalety i wady butli gazowych

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w życiu codziennym można używać butli z gazem, trzeba uporać się ze wszystkimi ich mocnymi i słabymi stronami. Autonomiczna butla gazowa jest niezbędna w przypadku braku scentralizowanego zaopatrzenia w gaz.

Ale nie będzie ingerował w dom i, że tak powiem, tylko w przypadku pożaru. W końcu często zdarza się, że dostawa gazu jest zawieszana na prace konserwacyjne i naprawcze.

Główne zalety stosowania gazu w butlach:

 • Mobilność – zbiornik można transportować, przestawiać;
 • Czas przechowywania – butla wypełniona gazem może być przechowywana przez kilka lat;
 • Duży wybór – możesz kupić butelkę o różnych rozmiarach.

Wady związane są głównie z niebezpieczeństwem, które może wynikać z błędów połączenia i obsługi:

 • Zagrożenie pożarem i wybuchem. W przypadku gwałtownego skoku temperatury lub pożaru metalowy cylinder może eksplodować, powodując znaczne szkody w domu i zdrowiu osób znajdujących się w strefie wybuchu.
 • Niebezpieczeństwo wdychania gazu. Z butli może wyciekać gaz, a mieszanina propan-butan w wysokich stężeniach może prowadzić do śmierci. Jest to możliwe w przypadku wycieku, gdy butla znajduje się w obszarze mieszkalnym.
 • Niebezpieczeństwo spowodowane nagłym przewróceniem. Z powodu skoku ciśnienia możliwy jest nagły wybuch płomienia, w wyniku którego może dojść do uszkodzenia urządzeń gazowych.

Przestrzegając zasad i przepisów dotyczących eksploatacji sprzętu do balonów gazowych, ryzyko związane z ich użyciem jest zminimalizowane.

Bezpieczna eksploatacja domowych butli gazowych

Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z butli gazowej, musisz bardziej szczegółowo zastanowić się nad ich podłączeniem, instalacją, obsługą i tankowaniem.

Podłączanie butli gazowej do urządzeń poboru

Nie wystarczy mieć butlę z gazem i urządzenie, do którego będzie podłączona.

Autonomiczne zgazowanie oznacza obecność całego systemu sprzętu:

 • Urządzenie, które będzie „żywić się” gazem (kuchenka, kolumna, grill itp.);
 • Butla z gazem; ;
 • Reduktor;
 • Zaciski do węży.
READ
Kurki gazowe: odmiany, główne cechy i cechy do wyboru

Ciśnienie w butli gazowej zależy od temperatury i nie jest stałe. Dlatego do jego wyrównania stosuje się reduktor gazu, który nie tylko obniża, ale również wyrównuje ciśnienie do wartości niezbędnej do normalnej pracy urządzenia.

Reduktor gazu

Prosty reduktor gazu (żaba) redukuje i wyrównuje ciśnienie gazu do wartości wymaganej do pracy urządzeń gazowych

Reduktor przykręcany jest do złączki zaworu i podłączany do urządzenia pobierającego gaz za pomocą węża. Na wszystkich połączeniach gwintowanych nawinięte są 3-4 warstwy taśmy gazowej. Wąż łączący w miejscu mocowania musi być dodatkowo zabezpieczony stalowymi zaciskami.

Połączenie gwintowane

Podczas łączenia połączeń gwintowanych należy najpierw nawinąć 3-4 warstwy taśmy gazowej i dokręcić nakrętkę z odpowiednią siłą

Wszystkie połączenia należy sprawdzić pod kątem ich szczelności. Niezawodność połączenia sprawdza się za pomocą mydlin – obecność bąbelków wskazuje na niewystarczającą szczelność. Aby wyeliminować wyciek, dokręć z dużą siłą nakrętkę łączącą złączkę z reduktorem.

W przypadku wycieku gazu w obszarze przewodu łączącego dokręcić śruby zacisku. Po zakończeniu regulacji konieczne jest ponowne sprawdzenie za pomocą mydła. Kontrolę tę należy zawsze przeprowadzić podczas podłączania butli gazowej, zarówno po raz pierwszy, jak i po jej wymianie.

Roztwór mydła

Niektórzy gazmistrzowie sprawdzają wycieki gazu za pomocą zapalonej zapałki. Ten rodzaj testu szczelności jest zabroniony przez przepisy bezpieczeństwa. Po pierwsze, w świetle dziennym małe płomienie można po prostu przeoczyć. Po drugie, znaczny wyciek gazu może doprowadzić do zapłonu, a nawet wybuchu.

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji butli gazowych

Jednym z najważniejszych kryteriów bezpiecznej eksploatacji butli gazowej jest stałe monitorowanie przegrzania i ewentualnego wycieku. Sama mieszanina propan-butan jest bezwonna, ale obecność w składzie węglowodoru merkaptanowego pozwala określić wyciek.

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji gazu w butlach:

 • Sprzęt gazowy musi być sprawny. Butle należy sprawdzać co najmniej raz na 5 lat. Podłączając lub wymieniając butlę, sprawdź szczelność wszystkich połączeń roztworem mydła.
 • Nie używać butli ze śladami rdzy, z uszkodzonym zaworem, w przypadku braku oznaczenia gazu.
 • Butlę należy przechowywać w specjalnej wentylowanej szafce, która chroni butlę przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Odległość od szafy do okna lub drzwi musi wynosić co najmniej 1 m.
 • W przypadku umieszczenia w pomieszczeniu odległość od otwartego źródła ognia musi wynosić co najmniej 5 m. Ponadto odległość od źródeł ciepła (grzejniki, grzejniki elektryczne itp.) musi wynosić co najmniej 1 m. Butle o dużej pojemności należy umieszczać w specjalna szafka z zewnętrzną obudową.
 • Zabrania się przechowywania butli w piwnicy lub zakopywania ich w ziemi.
 • W stanie roboczym cylinder musi znajdować się w pozycji pionowej.
 • Podczas wymiany butli należy upewnić się, że nie ma żadnych źródeł ognia.

Nigdy nie zaniedbuj powyższych zasad dla bezpiecznej eksploatacji gazu w butlach, ponieważ nawet najmniejsze naruszenie może stać się zagrożeniem dla życia.

Co zrobić w przypadku wykrycia wycieku gazu?

Wyciek gazu można określić wizualnie za pomocą mydlin. Najczęściej wycieki występują w armaturach lub połączeniach węży.

Silny wyciek można rozpoznać po uchu, przynajmniej będzie to wskazówka do miejsca nałożenia roztworu mydła. Kolejnym czynnikiem kontroli wycieku jest pojawienie się charakterystycznego zapachu.

Standardy bezpieczeństwa

Zgodność z normami bezpieczeństwa pozwala nie tylko uniknąć wycieku gazu, ale także zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom

Niebezpieczeństwo polega na tym, że mieszanina propan-butan jest cięższa od powietrza, więc gdy wycieka, gaz pędzi na podłogę, może gromadzić się pod podłogą lub w piwnicy. Wystarczy jedna iskra, aby wywołać eksplozję. Główną przyczyną wybuchu gazu jest najczęściej zaniedbanie i zaniedbanie norm bezpieczeństwa.

Aby uniknąć ryzyka zatrucia tlenkiem węgla i zapobiec wybuchowi, ustal sobie następujące zasady korzystania z butli gazowej w swoim domu:

 • Instalacja alarmów gazowych przy podłodze;
 • Wentylacja pomieszczenia przed otwarciem zaworu butli;
 • Dołączone urządzenia gazowe muszą być pod stałym nadzorem;
 • Kuchenki gazowe nie mogą być używane do ogrzewania lub ogrzewania pomieszczeń;
 • Butle gazowe, podobnie jak sprzęt gazowy, powinny być naprawiane wyłącznie przez specjalistów;
 • W przypadku długotrwałej nieobecności mieszkańców butle gazowe należy wynieść z mieszkania.
READ
Jak i w jaki sposób mierzone jest zużycie gazu: przegląd metod pomiarowych wszystkich typów gazomierzy © Geostart

Jeśli jednak dojdzie do wycieku gazu, zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Nie wykonuj czynności, które przyczyniają się do powstawania iskier.

W przypadku wykrycia nieszczelności butla musi natychmiast zamknąć zawór butli gazowej, odłączyć ją od urządzeń zasilanych gazem i wynieść na zewnątrz. Wszystko trzeba robić szybko i ostrożnie, gdyż upadek cylindra może doprowadzić do jego zapłonu.

Jeśli gaz wycieka z butli, może się zapalić. Pierwszym krokiem jest próba zamknięcia zaworu. W przypadku małego płomienia można spróbować ugasić go mokrym ręcznikiem, a następnie wyjąć butlę na zewnątrz. Zgaszenie dużego płomienia jest ryzykowne, ponieważ nagromadzony w pomieszczeniu gaz może eksplodować.

Pamiętaj, że przegrzanie cylindra do 180 stopni może spowodować jego wybuch. Podczas spalania gazu prawdopodobieństwo wybuchu jest minimalne, wybuch jest możliwy, gdy butla przegrzeje się z powodu płonących w pobliżu obiektów. Dlatego natychmiast po pożarze należy zakręcić zawór, wyjąć butlę z pokoju i wezwać pogotowie.

Cechy działania butli gazowych

Gaz płynny w butli znajduje się pod ciśnieniem, a po doprowadzeniu do urządzeń gazowych przechodzi w stan gazowy.

Procesowi temu towarzyszy gwałtowny spadek temperatury, a przy intensywnym użytkowaniu sprzętu temperatura może spaść do wartości krytycznej, przy której dalsza konwersja staje się niemożliwa.

Najprostszym rozwiązaniem jest zmniejszenie zużycia gazu. Możesz również skorzystać z dodatkowego podgrzewania butli, ale zabrania się używania źródeł ogrzewania z otwartym płomieniem. Izolacja butli gazowych nie jest dozwolona, ​​ale istnieje możliwość zastosowania specjalnych „płaszczy grzewczych” i osłon termicznych.

Osłona termiczna

Właściciele butli gazowych mogą również napotkać podobne trudności zimą, jeśli butle znajdują się w nieogrzewanym pomieszczeniu. W takim przypadku najlepiej stosować specjalne mieszanki propan-butan o różnej zawartości procentowej składników.

Standardowa mieszanka gazowa na sezon ciepły zawiera 60% butanu, 40% propanu. Krytyczne mieszanki na mroźną zimę mogą zawierać 80% propanu i 20% butanu, ale mieszanka jest znacznie droższa.

Tankowanie butli gazowych

Zaleca się, aby tankowanie domowych butli gazowych odbywało się w specjalistycznych „punktach napełniania gazem”. Oprócz zgodności z normami napełnienia każdy zbiornik ma gwarancję szczelności, zgodności z żywotnością oraz obecności osadu w postaci ciężkich frakcji.

Podczas napełniania butli mieszaniną propan-butan należy wziąć pod uwagę, że napełnianie powinno być wykonane nie więcej niż 85%. Nie każda stacja benzynowa ma niezbędne odcięcia, a tankowanie odbywa się objętościowo, a nie wagowo, co obarczone jest występowaniem podwyższonego ciśnienia w butli.

Napełnianie balonu

Jeśli istnieje pewność, że butla jest w dobrym stanie, benzyna została sprawdzona i usunięta, to tankowanie można również przeprowadzić na stacjach benzynowych.

Jednak tankowanie na stacjach benzynowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że proces tankowania odbywa się nie objętością niebieskiego paliwa, ale jego wagą, która jest kontrolowana za pomocą wagi elektronicznej.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Oznakowanie badania technicznego butli gazowych do użytku domowego:

Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji domowych butli propan-butan:

Wymagania i zasady działania butli gazowych: mity i rzeczywistość:

Butle gazowe są niezbędnym atrybutem każdego właściciela domku letniskowego lub domu, którego mieszkanie znajduje się poza scentralizowanym zaopatrzeniem w gaz.

Zgodność z zasadami podłączania i wymiany butli, normami ich działania i tankowania nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców, ale także zapewnia komfort korzystania z prawie wszystkich urządzeń gazowych.

READ
Kuchenka gazowa bez piekarnika na gaz w butlach: TOP-6 najlepszych modeli ocena 2022-2023, dane techniczne, zalety i wady

Komentarze prosimy pisać w formularzu blokowym znajdującym się pod tekstem artykułu. Opowiedz nam o swoich doświadczeniach z gazem w butlach. Udostępniaj przydatne informacje, które mogą być przydatne dla odwiedzających witrynę, zadawaj pytania, publikuj zdjęcia na temat artykułu.

Jak korzystać z butli gazowej w życiu codziennym: instrukcje + cenne wskazówki

Czy uważasz, że brak gazu w osadzie to poważny powód do odmowy korzystania z błękitnego paliwa? Zgadzam się, że nawet w przypadku braku gazociągu zawsze można zorganizować działanie kuchenki gazowej, grzejnika lub kolumny. Wystarczy kupić i napełnić domową butlę z gazem, aby odczuć wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji.

Na ekranach telewizorów coraz częściej pojawiają się przerażające wiadomości o wybuchach gazu w gospodarstwach domowych. Wymieniliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzeń gazowych. Znając wymagania, będzie można bez obaw korzystać z butli gazowych i nie martwić się o swoje życie, zdrowie i życie najbliższych.

Rodzaje domowych butli gazowych

W zdecydowanej większości w życiu codziennym butle gazowe służą do organizowania pracy pieców. Dlatego niniejszy przegląd skupi się właśnie na takim sposobie działania.

W zależności od rodzaju użytego materiału butle gazowe to:

 • stal;
 • Kompozyt polimerowy;
 • Kompozyt metalowy.

Najczęściej używane cylindry stalowe (metalowe). To z nimi rozpoczęła się era mobilnego zgazowania.

Pomimo wielu wad (ciężkość, niepewność, podatność na korozję, nieprzezroczystość), to właśnie te butle są bardzo poszukiwane ze względu na ich dostępność i niską cenę.

Stalowe butle gazowe wyróżniają się dostępnością oraz możliwością doboru zbiorników o różnych pojemnościach

Butle polimerowo-kompozytowe są o 35-40% lżejsze od stalowych, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się włókno szklane wypełnione żywicą epoksydową. Takie butle są przeciwwybuchowe i odporne na uderzenia, które zapewnia obudowa ochronna.

Nie podlegają korozji, przezroczyste, wyposażone w zawór obejściowy. To prawda, że ​​mają mniejszą objętość niż odpowiedniki stalowe, a ich cena jest o rząd wielkości wyższa.

Ze względu na obecność obudowy ochronnej butle z polimerowo-kompozytowym gazem charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia i bezpieczeństwem.

Cylindry metalowo-kompozytowe to skrzyżowanie kompozytu polimerowego i stali. Pod względem bezpieczeństwa i odporności na uderzenia ustępują produktom z kompozytów polimerowych.

Zalety i wady butli gazowych

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w życiu codziennym można używać butli z gazem, trzeba uporać się ze wszystkimi ich mocnymi i słabymi stronami. Autonomiczna butla gazowa jest niezbędna w przypadku braku scentralizowanego zaopatrzenia w gaz.

Ale nie będzie ingerował w dom i, że tak powiem, tylko w przypadku pożaru. W końcu często zdarza się, że dostawa gazu jest zawieszana na prace konserwacyjne i naprawcze.

Główne zalety stosowania gazu w butlach:

 • Mobilność – zbiornik można transportować, przestawiać;
 • Czas przechowywania – butla wypełniona gazem może być przechowywana przez kilka lat;
 • Duży wybór – możesz kupić butelkę o różnych rozmiarach.

Wady związane są głównie z niebezpieczeństwem, które może wynikać z błędów połączenia i obsługi:

 • Zagrożenie pożarem i wybuchem. W przypadku gwałtownego skoku temperatury lub pożaru metalowy cylinder może eksplodować, powodując znaczne szkody w domu i zdrowiu osób znajdujących się w strefie wybuchu.
 • Niebezpieczeństwo wdychania gazu. Z butli może wyciekać gaz, a mieszanina propan-butan w wysokich stężeniach może prowadzić do śmierci. Jest to możliwe w przypadku wycieku, gdy butla znajduje się w obszarze mieszkalnym.
 • Niebezpieczeństwo spowodowane nagłym przewróceniem. Z powodu skoku ciśnienia możliwy jest nagły wybuch płomienia, w wyniku którego może dojść do uszkodzenia urządzeń gazowych.

Przestrzegając zasad i przepisów dotyczących eksploatacji sprzętu do balonów gazowych, ryzyko związane z ich użyciem jest zminimalizowane.

Bezpieczna eksploatacja domowych butli gazowych

Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z butli gazowej, musisz bardziej szczegółowo zastanowić się nad ich podłączeniem, instalacją, obsługą i tankowaniem.

Podłączanie butli gazowej do urządzeń poboru

Nie wystarczy mieć butlę z gazem i urządzenie, do którego będzie podłączona.

READ
11 najlepszych gazowych promienników podczerwieni - ocena 2022 - Top 11

Autonomiczne zgazowanie oznacza obecność całego systemu sprzętu:

 • Urządzenie, które będzie „żywić się” gazem (kuchenka, kolumna, grill itp.);
 • Butla z gazem;
 • Wąż gazowy ;
 • Reduktor;
 • Zaciski do węży.

Ciśnienie w butli gazowej zależy od temperatury i nie jest stałe. Dlatego do jego wyrównania stosuje się reduktor gazu, który nie tylko obniża, ale również wyrównuje ciśnienie do wartości niezbędnej do normalnej pracy urządzenia.

Prosty reduktor gazu (żaba) redukuje i wyrównuje ciśnienie gazu do wartości wymaganej do pracy urządzeń gazowych

Reduktor przykręcany jest do złączki zaworu i podłączany do urządzenia pobierającego gaz za pomocą węża. Na wszystkich połączeniach gwintowanych nawinięte są 3-4 warstwy taśmy gazowej. Wąż łączący w miejscu mocowania musi być dodatkowo zabezpieczony stalowymi zaciskami.

Podczas łączenia połączeń gwintowanych należy najpierw nawinąć 3-4 warstwy taśmy gazowej i dokręcić nakrętkę z odpowiednią siłą

Wszystkie połączenia należy sprawdzić pod kątem ich szczelności. Niezawodność połączenia sprawdza się za pomocą mydlin – obecność bąbelków wskazuje na niewystarczającą szczelność. Aby wyeliminować wyciek, dokręć z dużą siłą nakrętkę łączącą złączkę z reduktorem.

W przypadku wycieku gazu w obszarze przewodu łączącego dokręcić śruby zacisku. Po zakończeniu regulacji konieczne jest ponowne sprawdzenie za pomocą mydła. Kontrolę tę należy zawsze przeprowadzić podczas podłączania butli gazowej, zarówno po raz pierwszy, jak i po jej wymianie.

Roztwór mydlany zawsze pomaga w identyfikacji niewystarczającej szczelności połączeń.

Niektórzy gazmistrzowie sprawdzają wycieki gazu za pomocą zapalonej zapałki. Ten rodzaj testu szczelności jest zabroniony przez przepisy bezpieczeństwa. Po pierwsze, w świetle dziennym małe płomienie można po prostu przeoczyć. Po drugie, znaczny wyciek gazu może doprowadzić do zapłonu, a nawet wybuchu.

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji butli gazowych

Jednym z najważniejszych kryteriów bezpiecznej eksploatacji butli gazowej jest stałe monitorowanie przegrzania i ewentualnego wycieku. Sama mieszanina propan-butan jest bezwonna, ale obecność w składzie węglowodoru merkaptanowego pozwala określić wyciek.

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji gazu w butlach:

 • Sprzęt gazowy musi być sprawny. Butle należy sprawdzać co najmniej raz na 5 lat. Podłączając lub wymieniając butlę, sprawdź szczelność wszystkich połączeń roztworem mydła.
 • Nie używać butli ze śladami rdzy, z uszkodzonym zaworem, w przypadku braku oznaczenia gazu.
 • Butlę należy przechowywać w specjalnej wentylowanej szafce, która chroni butlę przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Odległość od szafy do okna lub drzwi musi wynosić co najmniej 1 m.
 • W przypadku umieszczenia w pomieszczeniu odległość od otwartego źródła ognia musi wynosić co najmniej 5 m. Ponadto odległość od źródeł ciepła (grzejniki, grzejniki elektryczne itp.) musi wynosić co najmniej 1 m. Butle o dużej pojemności należy umieszczać w specjalna szafka z zewnętrzną obudową.
 • Zabrania się przechowywania butli w piwnicy lub zakopywania ich w ziemi.
 • W stanie roboczym cylinder musi znajdować się w pozycji pionowej.
 • Podczas wymiany butli należy upewnić się, że nie ma żadnych źródeł ognia.

Co zrobić w przypadku wykrycia wycieku gazu?

Wyciek gazu można określić wizualnie za pomocą mydlin. Najczęściej wycieki występują w armaturach lub połączeniach węży.

Silny wyciek można rozpoznać po uchu, przynajmniej będzie to wskazówka do miejsca nałożenia roztworu mydła. Kolejnym czynnikiem kontroli wycieku jest pojawienie się charakterystycznego zapachu.

Zgodność z normami bezpieczeństwa pozwala nie tylko uniknąć wycieku gazu, ale także zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom

Niebezpieczeństwo polega na tym, że mieszanina propan-butan jest cięższa od powietrza, więc gdy wycieka, gaz pędzi na podłogę, może gromadzić się pod podłogą lub w piwnicy. Wystarczy jedna iskra, aby wywołać eksplozję. Główną przyczyną wybuchu gazu jest najczęściej zaniedbanie i zaniedbanie norm bezpieczeństwa.

Aby uniknąć ryzyka zatrucia tlenkiem węgla i zapobiec wybuchowi, ustal sobie następujące zasady korzystania z butli gazowej w swoim domu:

 • Instalacja alarmów gazowych przy podłodze;
 • Wentylacja pomieszczenia przed otwarciem zaworu butli;
 • Dołączone urządzenia gazowe muszą być pod stałym nadzorem;
 • Kuchenki gazowe nie mogą być używane do ogrzewania lub ogrzewania pomieszczeń;
 • Butle gazowe, podobnie jak sprzęt gazowy, powinny być naprawiane wyłącznie przez specjalistów;
 • W przypadku długotrwałej nieobecności mieszkańców butle gazowe należy wynieść z mieszkania.
READ
Obliczanie średnicy gazociągu: przykład obliczeń i cechy układania sieci gazowej © Geostart

Jeśli jednak dojdzie do wycieku gazu, zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Nie wykonuj czynności, które przyczyniają się do powstawania iskier.

W przypadku wykrycia nieszczelności butla musi natychmiast zamknąć zawór butli gazowej, odłączyć go od urządzeń zasilanych gazem i wynieść na zewnątrz. Wszystko trzeba robić szybko i ostrożnie, gdyż upadek cylindra może doprowadzić do jego zapłonu.

Jeśli gaz wycieka z butli, może się zapalić. Pierwszym krokiem jest próba zamknięcia zaworu. W przypadku małego płomienia można spróbować ugasić go mokrym ręcznikiem, a następnie wyjąć butlę na zewnątrz. Zgaszenie dużego płomienia jest ryzykowne, ponieważ nagromadzony w pomieszczeniu gaz może eksplodować.

Pamiętaj, że przegrzanie cylindra do 180 stopni może spowodować jego wybuch. Podczas spalania gazu prawdopodobieństwo wybuchu jest minimalne, wybuch jest możliwy, gdy butla przegrzeje się z powodu płonących w pobliżu obiektów. Dlatego natychmiast po pożarze należy zakręcić zawór, wyjąć butlę z pokoju i wezwać pogotowie.

Cechy działania butli gazowych

Gaz płynny w butli znajduje się pod ciśnieniem, a po doprowadzeniu do urządzeń gazowych przechodzi w stan gazowy.

Procesowi temu towarzyszy gwałtowny spadek temperatury, a przy intensywnym użytkowaniu sprzętu temperatura może spaść do wartości krytycznej, przy której dalsza konwersja staje się niemożliwa.

Najprostszym rozwiązaniem jest zmniejszenie zużycia gazu. Możesz również skorzystać z dodatkowego podgrzewania butli, ale zabrania się używania źródeł ogrzewania z otwartym płomieniem. Izolacja butli gazowych nie jest dozwolona, ​​ale istnieje możliwość zastosowania specjalnych „płaszczy grzewczych” i osłon termicznych.

Osłony termiczne chronią butle z gazem przed krytycznym spadkiem temperatury

Właściciele butli gazowych mogą również napotkać podobne trudności zimą, jeśli butle znajdują się w nieogrzewanym pomieszczeniu. W takim przypadku najlepiej stosować specjalne mieszanki propan-butan o różnej zawartości procentowej składników.

Standardowa mieszanka gazowa na sezon ciepły zawiera 60% butanu, 40% propanu. Krytyczne mieszanki na mroźną zimę mogą zawierać 80% propanu i 20% butanu, ale mieszanka jest znacznie droższa.

Tankowanie butli gazowych

Zaleca się, aby tankowanie domowych butli gazowych odbywało się w specjalistycznych „punktach napełniania gazem”. Oprócz zgodności z normami napełnienia każdy zbiornik ma gwarancję szczelności, zgodności z żywotnością oraz obecności osadu w postaci ciężkich frakcji.

Podczas napełniania butli mieszaniną propan-butan należy wziąć pod uwagę, że napełnianie powinno być wykonane nie więcej niż 85%. Nie każda stacja benzynowa ma niezbędne odcięcia, a tankowanie odbywa się objętościowo, a nie wagowo, co obarczone jest występowaniem podwyższonego ciśnienia w butli.

Napełnianie butli gazowej musi być kontrolowane przez wagę elektroniczną

Jeśli istnieje pewność, że butla jest w dobrym stanie, benzyna została sprawdzona i usunięta, to tankowanie można również przeprowadzić na stacjach benzynowych.

Jednak tankowanie na stacjach benzynowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że proces tankowania odbywa się nie objętością niebieskiego paliwa, ale jego wagą, która jest kontrolowana za pomocą wagi elektronicznej.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji domowych butli propan-butan:

Wymagania i zasady działania butli gazowych: mity i rzeczywistość:

Butle gazowe są niezbędnym atrybutem każdego właściciela domku letniskowego lub domu, którego mieszkanie znajduje się poza scentralizowanym zaopatrzeniem w gaz.

Zgodność z zasadami podłączania i wymiany butli, normami ich działania i tankowania nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców, ale także zapewnia komfort korzystania z prawie wszystkich urządzeń gazowych.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: