Jak samodzielnie skonfigurować tuner anteny satelitarnej: kroki konfiguracji sprzętu © Geostart

Jak samodzielnie skonfigurować tuner anteny satelitarnej: kroki konfiguracji sprzętu

Telewizja satelitarna to technologia o szerokim zakresie zastosowań, w tym zastosowań w życiu codziennym, która zyskała dużą popularność. Sprzęt cyfrowy, który stanowi podstawę technologii, to złożona elektronika.

Jednak przy całej złożoności sprzętu, użytkownikowi końcowemu dość łatwo jest wymyślić, jak samodzielnie skonfigurować tuner anteny satelitarnej, bez angażowania do tego kreatora.

To zadanie rozwiązuje się prawie w taki sam sposób, jak ustawianie każdego innego nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawą strojenia jest przestrzeganie instrukcji dołączonych do każdego konkretnego tunera. Rozważmy ten punkt, aby jeszcze bardziej ułatwić samodzielną konfigurację sprzętu.

Cel tunera i jego lokalizacja

Dla użytkowników, a jest ich wielu, którzy zupełnie nie znają elektroniki radiowej i telewizyjnej, słowo „tuner” jest postrzegane jako trudne do pełnego zrozumienia.

Jednak w tym słowie nie ma nic skomplikowanego, ponieważ w rzeczywistości ukrywa ono zwykłe znaczenie odbiornika sygnału.

Tuner systemu telewizji satelitarnej

Jedna z wielu odmian konstrukcyjnych odbiornika (tunera) sygnału telewizyjnego z satelity, tradycyjnie stanowiąca podstawę systemu satelitarnego wraz z „daniem” – anteną satelitarną

W tym przypadku mówimy o odbiorniku sygnału telewizyjnego nadanym przez satelitę.

Sygnał odbierany przez tuner jest konwertowany w celu spójnego przetwarzania przez telewizor. W rezultacie użytkownik wizualnie postrzega na ekranie telewizora obraz telewizyjny tworzony przez sygnał.

Przed przystąpieniem do instalacji tunera zalecamy przeczytanie naszych innych artykułów, w których szczegółowo opisaliśmy, jak prawidłowo zainstalować antenę satelitarną własnymi rękami i skonfigurować „talerz” dla satelity.

Prawidłowa instalacja tunera

Po zakupie odbiornika telewizyjnego użytkownik będzie musiał go skonfigurować. Oznacza to, że wykonaj serię kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami, zanim odebrany sygnał zostanie poprawnie przekonwertowany i wyświetlony na ekranie telewizora.

Ponadto proces ten zostanie szczegółowo omówiony na przykładzie tunera systemu telewizji Tricolor.

Tuner jeszcze przed rozpoczęciem ustawień należy zainstalować na płaskiej, solidnej powierzchni, najlepiej obok telewizora, ale nie bliżej niż 10-15 cm od panelu ekranu lub tylnej ściany.

Prawidłowa instalacja tunera

W przybliżeniu konieczne jest umieszczenie urządzenia w pobliżu odbiornika telewizyjnego. Prawidłowy montaż tunera – gdy używana jest płaska, twarda powierzchnia i zachowane są odległości techniczne między nim a telewizorem

Moduł odbiornika musi być zainstalowany z niezakłóconym dopływem powietrza do obszarów wentylacyjnych, zwykle pokryw dolnych i górnych lub pokryw bocznych. Naruszenie trybu wentylacji grozi przegrzaniem i awarią urządzenia.

Zazwyczaj zakres dostawy to:

 • moduł tunera;
 • panel sterowania (RC);
 • moduł zasilacza;
 • kabel łączący typ 3RCA.

Tuner zainstalowany lokalnie należy podłączyć do telewizora odpowiednimi kablami. Czynność tę należy wykonać przy odłączonym kablu sieciowym.

Interfejsy i elementy sterujące

Obudowa standardowego tunera jest prostokątna, posiada przedni i tylny panel, na którym znajdują się elementy sterujące i interfejsy systemowe. Te pierwsze z reguły zajmują obszar przedniego panelu. Te ostatnie znajdują się w okolicy tylnego panelu obudowy.

Spośród elementów sterujących główne to przycisk włączania / wyłączania zasilania, przyciski do zmiany trybów i kanałów, wyświetlacz informacyjny i gniazdo karty użytkownika.

Interfejsy do łączenia

Element interfejsu nowoczesnego tunera zapewnia użytkownikowi końcowemu różnorodne opcje podłączenia źródła wyjściowego obrazu i transmisji dźwięku

READ
Gniazdo podwójne - zalety, zasady montażu, schematy

Interfejsy zwykle znajdują się na tylnym panelu. Liczba interfejsów współczesnego tunera jest dość duża i może sięgać ponad 10:

 1. Pod kablem RF (RF OUT) połączenie z telewizorem.
 2. Pod kablem anteny naziemnej (RF IN).
 3. Podłączanie do innego tunera (LNB OUT).
 4. Podłączenie kabla anteny satelitarnej (LNB IN).
 5. Wideo kompozytowe (WIDEO).
 6. W połączeniu z komputerem (USB).
 7. Połączenie telewizyjne (SCART).
 8. Połączenie telewizyjne (HDMI).
 9. Podłączanie dźwięku przez „tulipan” (AUDIO).

W tym samym miejscu – na tylnym panelu tradycyjnie znajduje się gniazdo pod wtyczkę zasilacza, czasem przełączniki trybów i bezpieczniki.

Kabel połączeniowy SCART

Opcjonalny kabel połączeniowy (SCART/3RSA), którego można użyć podczas podłączania wyjścia tunera telewizji satelitarnej do interfejsu wejściowego standardowego odbiornika telewizyjnego

Podłączenie tunera kablem do odbiornika telewizyjnego odbywa się zwykle za pomocą kabla „SCART” (pełne okablowanie) przez odpowiednie złącze.

Jednak inne opcje nie są wykluczone, w tym sygnał RF OUT przez standardowe wejście antenowe telewizora. Ale w tych opcjach jakość obrazu i dźwięku jest obniżona.

Konfiguracja krok po kroku

Tak więc po podłączeniu tunera i telewizora przez odpowiednie interfejsy można podłączyć zasilacz i ustawić przycisk sieciowy w stan „włączony”.

Pierwszemu uruchomieniu zwykle towarzyszy pojawienie się na ekranie telewizora funkcji „Kreator konfiguracji”. Dla niedoświadczonych użytkowników jest to najlepsza opcja ustawienia.

Krok #1 – wybierz język i strefę czasową

Pierwszy ekran „kreatora” to regionalne ustawienia parametrów, takich jak język komunikacji z menu, język audio i strefa czasowa.

Wybór parametrów na ekranie żądanych opcji odbywa się za pomocą przycisków strzałek góra-dół, prawo-lewo na pilocie.

Pierwszy krok konfiguracji

Pierwszy ekran konfiguracji, na przykładzie systemu Tricolor TV, poprzez opcje, których użytkownik ustawia niezbędne parametry standardów regionalnych

Potwierdzenie wyboru – przycisk „OK”. Jeśli język menu jest tradycyjnie wybierany zgodnie z regionem, język audio jest zwykle wybierany z dwiema opcjami – z których jedna obsługuje automatyczny wybór w zależności od treści.

Krok #2 – Skonfiguruj interfejsy audio/wideo

Na drugim (ekranowym) etapie konfiguracji należy zdecydować o ustawieniach odpowiedzialnych za podłączenie do odbiornika telewizyjnego.

Drugi ekran konfiguracji

Drugi ekran konfiguracji, poprzez sekwencyjny wybór opcji, których użytkownik ustawia parametry określające wszystkie niuanse podłączenia tunera do odbiornika telewizyjnego

Ponownie za pomocą przycisków strzałek należy kolejno przeglądać listę menu ekranowego.

I ustaw parametry na odpowiednich zakładkach:

 • Tryb wideo -RGB lub CVBS. Z reguły RGB jest wybierane po podłączeniu kablem „SCART”.
 • Kanał audio – TV SCART lub AUDIO L/R. Tutaj definiuje się tryb mono/stereo.
 • Format ekranu – zwykle 16×9, rzadziej 4×3.
 • Format obrazu – zazwyczaj domyślnie dodatkowo: kopertowe, przycięte, połączone.

Musisz także wybrać opcje w zakładce Odbiornik telewizyjny w standardzie – PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM D/K). Wymagany standard można określić w dokumentacji na telewizorze.

Krok #3 — Konfiguracja systemu antenowego

Zazwyczaj parametry tej części menu ustawień ogólnych są domyślnie ustawiane przez dostawcę sprzętu telewizji satelitarnej.

Trzeci ekran konfiguracji

Trzeci ekran konfiguracji, poruszając się po opcjach, w których użytkownik ma możliwość konfiguracji parametrów anteny satelitarnej (pozostaw wartości domyślne lub ustaw niestandardowe)

READ
Co to jest ściemniacz i jak działa?

Jednak mogą być wymagane indywidualne ustawienia użytkownika:

 • zasilanie LNB;
 • typ LNB;
 • dolna granica częstotliwości;
 • górna granica częstotliwości;
 • sygnał dźwiękowy.

Ekran tej części konfiguracji, oprócz zakładek konfiguracji, zawiera skale sterujące do strojenia sygnału antenowego.

Za pomocą jednej skali reguluje się poziom sygnału, za pomocą drugiej skali reguluje się jakość dekodowania.

Krok nr 4 – wyszukaj kanały

Przejściu do tej części konfiguracji towarzyszy automatyczne wyszukiwanie i wykrywanie kanałów nadawczych. Wykryte audycje są ułożone na ekranie w dwóch listach – kanały telewizyjne i kanały radiowe.

Wówczas funkcja „Kreator instalacji” zostaje zakończona, o czym użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem. Po potwierdzeniu komunikatu użytkownik może przejść do funkcji oglądania telewizji.

Czwarty ekran konfiguracji

Czwarty ekran strojenia to ostatni główny cykl postaci strojenia. Potwierdzając wyświetlony komunikat, użytkownik automatycznie zapisuje wszystkie dokonane ustawienia

Właściwie pod tym względem konfigurację tunera telewizji satelitarnej można uznać za kompletną. Wszystkie kolejne operacje wykonywane za pomocą pilota praktycznie nie różnią się od tych wykonywanych za pomocą konwencjonalnego telewizora.

Praca z pilotem po podstawowych ustawieniach

W zależności od modelu tunera funkcjonalność sterowania może się nieznacznie różnić. Ale w przypadku każdego tunera pakiet zawsze zawiera instrukcję obsługi, która kolejno opisuje wszystkie funkcje sterowania.

Ekran zakończenia ustawień

Wynik pomyślnego skonfigurowania tunera telewizji satelitarnej. Teraz dziesiątki kanałów o różnej tematyce są dostępne dla użytkownika za pomocą pilota zdalnego sterowania

Tunery cyfrowe to dość funkcjonalne urządzenia. Dlatego oprócz standardowych funkcji przełączania z kanału na kanał nadal istnieje wiele różnych manipulacji.

Na przykład wszystkie kanały określone przez wyszukiwanie można tworzyć na różne sposoby, co jest wygodne dla użytkownika:

 • jedna kolumna, dwie lub trzy;
 • szybkie sortowanie;
 • wyświetlanie listy ulubionych itp.

Za pomocą pilota można wyświetlić listę dostępnych języków audio i ustawić żądany język. Możliwy jest również wybór między nadawaniem mono a stereo lub, w razie potrzeby, podłączenie napisów.

Funkcjonalność pilota z reguły obsługuje wyświetlanie tak zwanych „banerów informacyjnych”, które pełnią rolę programu telewizyjnego.

Pasek informacyjny pokazuje również aktualną datę i godzinę, wyświetlany kanał, program telewizyjny i inne parametry nadawania informacji.

Baner informacyjny tunera

Baner informacyjny, w którym użytkownik otrzymuje obszerny zestaw danych, obejmujący nie tylko program telewizyjny, ale także informacje techniczne o sprzęcie

Jeszcze bardziej „zaawansowana” w tym zakresie jest funkcja „Przewodnik TV”, która oprócz bieżącej emisji wskazuje szereg innych emisji zaplanowanych do emisji w bliskim przedziale czasowym.

Jednym słowem, funkcje kontrolne tunera, nawet „najtańsze” według standardów użytkownika, to bardzo bogaty zestaw manipulacji, które wymagają osobnego przestudiowania.

Oferujemy również zapoznanie się z ciekawymi pomysłami na budowę i strojenie anteny telewizyjnej z improwizowanych materiałów.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Autor filmu demonstruje awaryjne strojenie tunera, które może być wymagane w różnych przypadkach awarii wcześniej skonfigurowanego odbiornika. Takie momenty zdarzają się rzadko, ale mogą być przydatne w praktyce użytkownika:

READ
Przekaźniki impulsowe do sterowania oświetleniem i ich zastosowanie

Jak pokazują powyższe instrukcje użytkownika, całkiem możliwe jest samodzielne skonfigurowanie odbioru sygnału telewizyjnego z satelity przez tuner. Co więcej, proces jest dość prosty, jak początkowo może wydawać się niedoświadczonemu użytkownikowi..

Każdy producent uzupełnia dostawę instrukcją i nazywa tę instrukcję obsługi. Dlatego nie ma potrzeby zamawiania ustawienia u mistrza, gdy naprawdę można to zrobić samemu.

Być może sam musiałeś wyregulować tuner i znasz pewne subtelności, o których nie wspomnieliśmy w tym materiale? Podziel się informacjami z odwiedzającymi naszą stronę – zostaw swoje komentarze w bloku poniżej. Tam również możesz zadawać pytania dotyczące tematu artykułu.

Jak samodzielnie skonfigurować tuner anteny satelitarnej: kroki konfiguracji sprzętu

Telewizja satelitarna to technologia o szerokim zakresie zastosowań, w tym zastosowań w życiu codziennym, która zyskała dużą popularność. Sprzęt cyfrowy, który stanowi podstawę technologii, to złożona elektronika.

Jednak przy całej złożoności sprzętu, użytkownikowi końcowemu dość łatwo jest wymyślić, jak samodzielnie skonfigurować tuner anteny satelitarnej, bez angażowania do tego kreatora.

To zadanie rozwiązuje się prawie w taki sam sposób, jak ustawianie każdego innego nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawą strojenia jest przestrzeganie instrukcji dołączonych do każdego konkretnego tunera. Rozważmy ten punkt, aby jeszcze bardziej ułatwić samodzielną konfigurację sprzętu.

Cel tunera i jego lokalizacja

Dla użytkowników, a jest ich wielu, którzy zupełnie nie znają elektroniki radiowej i telewizyjnej, słowo „tuner” jest postrzegane jako trudne do pełnego zrozumienia.

Jednak w tym słowie nie ma nic skomplikowanego, ponieważ w rzeczywistości ukrywa ono zwykłe znaczenie odbiornika sygnału.

Jedna z wielu odmian konstrukcyjnych odbiornika (tunera) sygnału telewizyjnego z satelity, tradycyjnie stanowiąca podstawę systemu satelitarnego wraz z „daniem” – anteną satelitarną

W tym przypadku mówimy o odbiorniku sygnału telewizyjnego nadanym przez satelitę.

Sygnał odbierany przez tuner jest konwertowany w celu spójnego przetwarzania przez telewizor. W rezultacie użytkownik wizualnie postrzega na ekranie telewizora obraz telewizyjny tworzony przez sygnał.

Prawidłowa instalacja tunera

Po zakupie odbiornika telewizyjnego użytkownik będzie musiał go skonfigurować. Oznacza to, że wykonaj serię kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami, zanim odebrany sygnał zostanie poprawnie przekonwertowany i wyświetlony na ekranie telewizora.

Ponadto proces ten zostanie szczegółowo omówiony na przykładzie tunera systemu telewizji Tricolor.

Tuner jeszcze przed rozpoczęciem ustawień należy zainstalować na płaskiej, solidnej powierzchni, najlepiej obok telewizora, ale nie bliżej niż 10-15 cm od panelu ekranu lub tylnej ściany.

W przybliżeniu konieczne jest umieszczenie urządzenia w pobliżu odbiornika telewizyjnego. Prawidłowy montaż tunera – gdy używana jest płaska, twarda powierzchnia i zachowane są odległości techniczne między nim a telewizorem

Moduł odbiornika musi być zainstalowany z niezakłóconym dopływem powietrza do obszarów wentylacyjnych, zwykle pokryw dolnych i górnych lub pokryw bocznych. Naruszenie trybu wentylacji grozi przegrzaniem i awarią urządzenia.

Zazwyczaj zakres dostawy to:

 • moduł tunera;
 • panel sterowania (RC);
 • moduł zasilacza;
 • kabel łączący typ 3RCA.

Tuner zainstalowany lokalnie należy podłączyć do telewizora odpowiednimi kablami. Czynność tę należy wykonać przy odłączonym kablu sieciowym.

READ
11 najlepszych lamp LED z podstawą E27 - Ocena 2022

Interfejsy i elementy sterujące

Obudowa standardowego tunera jest prostokątna, posiada przedni i tylny panel, na którym znajdują się elementy sterujące i interfejsy systemowe. Te pierwsze z reguły zajmują obszar przedniego panelu. Te ostatnie znajdują się w okolicy tylnego panelu obudowy.

Spośród elementów sterujących główne to przycisk włączania / wyłączania zasilania, przyciski do zmiany trybów i kanałów, wyświetlacz informacyjny i gniazdo karty użytkownika.

Element interfejsu nowoczesnego tunera zapewnia użytkownikowi końcowemu różnorodne opcje podłączenia źródła wyjściowego obrazu i transmisji dźwięku

Interfejsy zwykle znajdują się na tylnym panelu. Liczba interfejsów współczesnego tunera jest dość duża i może sięgać ponad 10:

W tym samym miejscu – na tylnym panelu tradycyjnie znajduje się gniazdo pod wtyczkę zasilacza, czasem przełączniki trybów i bezpieczniki.

Opcjonalny kabel połączeniowy (SCART/3RSA), którego można użyć podczas podłączania wyjścia tunera telewizji satelitarnej do interfejsu wejściowego standardowego odbiornika telewizyjnego

Podłączenie tunera kablem do odbiornika telewizyjnego odbywa się zwykle za pomocą kabla „SCART” (pełne okablowanie) przez odpowiednie złącze.

Jednak inne opcje nie są wykluczone, w tym sygnał RF OUT przez standardowe wejście antenowe telewizora. Ale w tych opcjach jakość obrazu i dźwięku jest obniżona.

Konfiguracja krok po kroku

Tak więc po podłączeniu tunera i telewizora przez odpowiednie interfejsy można podłączyć zasilacz i ustawić przycisk sieciowy w stan „włączony”.

Pierwszemu uruchomieniu zwykle towarzyszy pojawienie się na ekranie telewizora funkcji „Kreator konfiguracji”. Dla niedoświadczonych użytkowników jest to najlepsza opcja ustawienia.

Krok #1 – wybierz język i strefę czasową

Pierwszy ekran „kreatora” to regionalne ustawienia parametrów, takich jak język komunikacji z menu, język audio i strefa czasowa.

Wybór parametrów na ekranie żądanych opcji odbywa się za pomocą przycisków strzałek góra-dół, prawo-lewo na pilocie.

Pierwszy ekran konfiguracji, na przykładzie systemu Tricolor TV, poprzez opcje, których użytkownik ustawia niezbędne parametry standardów regionalnych

Potwierdzenie wyboru – przycisk „OK”. Jeśli język menu jest tradycyjnie wybierany zgodnie z regionem, język audio jest zwykle wybierany z dwiema opcjami – z których jedna obsługuje automatyczny wybór w zależności od treści.

Na drugim (ekranowym) etapie konfiguracji należy zdecydować o ustawieniach odpowiedzialnych za podłączenie do odbiornika telewizyjnego.

Drugi ekran konfiguracji, poprzez sekwencyjny wybór opcji, których użytkownik ustawia parametry określające wszystkie niuanse podłączenia tunera do odbiornika telewizyjnego

Ponownie za pomocą przycisków strzałek należy kolejno przeglądać listę menu ekranowego.

I ustaw parametry na odpowiednich zakładkach:

Musisz także wybrać opcje w zakładce Odbiornik telewizyjny w standardzie – PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM D/K). Wymagany standard można określić w dokumentacji na telewizorze.

Krok #3 — Konfiguracja systemu antenowego

Zazwyczaj parametry tej części menu ustawień ogólnych są domyślnie ustawiane przez dostawcę sprzętu telewizji satelitarnej.

Trzeci ekran konfiguracji, poruszając się po opcjach, w których użytkownik ma możliwość konfiguracji parametrów anteny satelitarnej (pozostaw wartości domyślne lub ustaw niestandardowe)

Jednak mogą być wymagane indywidualne ustawienia użytkownika:

 • zasilanie LNB;
 • typ LNB;
 • dolna granica częstotliwości;
 • górna granica częstotliwości;
 • sygnał dźwiękowy.
READ
Terminale Wago: rodzaje, cechy, jak wybrać i jak prawidłowo z nich korzystać

Ekran tej części konfiguracji, oprócz zakładek konfiguracji, zawiera skale sterujące do strojenia sygnału antenowego.

Za pomocą jednej skali reguluje się poziom sygnału, za pomocą drugiej skali reguluje się jakość dekodowania.

Krok nr 4 – wyszukaj kanały

Przejściu do tej części konfiguracji towarzyszy automatyczne wyszukiwanie i wykrywanie kanałów nadawczych. Wykryte audycje są ułożone na ekranie w dwóch listach – kanały telewizyjne i kanały radiowe.

Wówczas funkcja „Kreator instalacji” zostaje zakończona, o czym użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem. Po potwierdzeniu komunikatu użytkownik może przejść do funkcji oglądania telewizji.

Czwarty ekran strojenia to ostatni główny cykl postaci strojenia. Potwierdzając wyświetlony komunikat, użytkownik automatycznie zapisuje wszystkie dokonane ustawienia

Właściwie pod tym względem konfigurację tunera telewizji satelitarnej można uznać za kompletną. Wszystkie kolejne operacje wykonywane za pomocą pilota praktycznie nie różnią się od tych wykonywanych za pomocą konwencjonalnego telewizora.

Praca z pilotem po podstawowych ustawieniach

W zależności od modelu tunera funkcjonalność sterowania może się nieznacznie różnić. Ale w przypadku każdego tunera pakiet zawsze zawiera instrukcję obsługi, która kolejno opisuje wszystkie funkcje sterowania.

Wynik pomyślnego skonfigurowania tunera telewizji satelitarnej. Teraz dziesiątki kanałów o różnej tematyce są dostępne dla użytkownika za pomocą pilota zdalnego sterowania

Tunery cyfrowe to dość funkcjonalne urządzenia. Dlatego oprócz standardowych funkcji przełączania z kanału na kanał nadal istnieje wiele różnych manipulacji.

Na przykład wszystkie kanały określone przez wyszukiwanie można tworzyć na różne sposoby, co jest wygodne dla użytkownika:

 • jedna kolumna, dwie lub trzy;
 • szybkie sortowanie;
 • wyświetlanie listy ulubionych itp.

Za pomocą pilota można wyświetlić listę dostępnych języków audio i ustawić żądany język. Możliwy jest również wybór między nadawaniem mono a stereo lub, w razie potrzeby, podłączenie napisów.

Funkcjonalność pilota z reguły obsługuje wyświetlanie tak zwanych „banerów informacyjnych”, które pełnią rolę programu telewizyjnego.

Pasek informacyjny pokazuje również aktualną datę i godzinę, wyświetlany kanał, program telewizyjny i inne parametry nadawania informacji.

Baner informacyjny, w którym użytkownik otrzymuje obszerny zestaw danych, obejmujący nie tylko program telewizyjny, ale także informacje techniczne o sprzęcie

Jeszcze bardziej „zaawansowana” w tym zakresie jest funkcja „Przewodnik TV”, która oprócz bieżącej emisji wskazuje szereg innych emisji zaplanowanych do emisji w bliskim przedziale czasowym.

Jednym słowem, funkcje kontrolne tunera, nawet „najtańsze” według standardów użytkownika, to bardzo bogaty zestaw manipulacji, które wymagają osobnego przestudiowania.

Oferujemy również zapoznanie się z ciekawymi pomysłami na budowę i strojenie anteny telewizyjnej z improwizowanych materiałów.

Jak pokazują powyższe instrukcje użytkownika, całkiem możliwe jest samodzielne skonfigurowanie odbioru sygnału telewizyjnego z satelity przez tuner. Co więcej, proces jest dość prosty, jak początkowo może wydawać się niedoświadczonemu użytkownikowi. .

Każdy producent uzupełnia dostawę instrukcją i nazywa tę instrukcję obsługi. Dlatego nie ma potrzeby zamawiania ustawienia u mistrza, gdy naprawdę można to zrobić samemu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: