Jak zaprojektować gazociąg: projektowanie systemu zaopatrzenia w gaz dla prywatnego domu © Geostart

Jak zaprojektować gazociąg: projektowanie systemu zaopatrzenia w gaz dla domu prywatnego

Organizacja dostaw gazu to najważniejszy moment w aranżacji wygodnego mieszkania. Praktyka pokazuje, że najczęściej ten rodzaj paliwa wybierany jest w celu zapewnienia działania sprzętu AGD, ale mieszanina gazów należy do substancji potencjalnie niebezpiecznych. Aby system działał sprawnie i bez problemów, będzie musiał być odpowiednio wyposażony.

Podpowiemy jak zaprojektować gazociąg, pokażemy jak wybrać odpowiedniego wykonawcę projektu. W prezentowanym przez nas artykule szczegółowo opisana jest procedura przygotowania, podane są dokumenty, których będzie potrzebował klient. Dzięki naszym radom skrócisz czas i koszty realizacji zamówienia.

Projekt zgazowania: co to jest?

Projekt zgazowania rozumiany jest jako schemat uruchomienia urządzeń energetycznych w obiekcie. Jest opracowywany w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i instrukcjami, biorąc pod uwagę życzenia klienta.

Projekt obejmuje obliczenia i wskaźniki efektywności energetycznej obiektu, szczegółowe specyfikacje urządzeń i materiałów zasilających, uzasadnienie decyzji o instalacji podziemnych lub naziemnych gazociągów itp.

W rzeczywistości projekt zgazowania rozumiany jest jako zbiór dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • Rysowanie lokalizacji gazociągów nadziemnych i podziemnych.
 • Rysunek rozmieszczenia sprzętu gazowego.
 • Rysunek lokalizacji wszystkich kanałów wentylacyjnych i dymowych.
 • Specyfikacje dostaw gazu.
 • Akty kontroli wszystkich kanałów wentylacyjnych i kominów.
 • Cała niezbędna dokumentacja powykonawcza dla gazociągu, do którego będzie wykonane przyłącze.
 • Paszporty i certyfikaty na każde z zainstalowanych urządzeń gazowych.
 • Notatka wyjaśniająca.

Ustawodawstwo wymaga, aby każda przebudowa lub budowa linii gazowej, montaż urządzeń gazowych odbywała się dopiero po wstępnej realizacji projektu.

Tylko za jego pomocą możesz prawidłowo dobrać sprzęt gazowy, określić cenę prac instalacyjnych i niezbędnych materiałów, prawidłowo dobrać i wyposażyć pomieszczenia do instalacji urządzeń gazowych. Ponadto istnienie projektu pozwala na przeprowadzenie niezbędnych zgód w odpowiednich urzędach.

Projekt zgazowania

Projekt zgazowania to zbiór dokumentów opisujących konkretne rozwiązanie doprowadzenia gazu do domu. Zawiera szczegółowe schematy, specyfikacje, opisy i dokumenty dotyczące urządzeń gazowych

Jak wybrać wykonawcę projektu?

Niemożliwe jest samodzielne przeprowadzenie projektu zgazowania z całym pragnieniem. I zaoszczędź też na jego rozwoju. Jest to dokument obowiązkowy, który jest opracowywany z uwzględnieniem wielu wymagań. Są one wskazane w specjalnej literaturze technicznej, podręcznikach i kodeksach postępowania, a także w normach państwowych.

Wszystkie te wymagania są znane profesjonalnym projektantom, którzy powinni zajmować się projektowaniem. Ponadto powinni to być pracownicy specjalnych działów projektowych, a nie tylko specjaliści oferujący swoje usługi.

Z reguły w Twoim mieście można jednocześnie znaleźć kilka organizacji zaangażowanych w realizację projektów zgazowania mieszkań. Najczęściej członkami SRO są organizacje wiarygodne. Ten akronim oznacza „Organizacje samoregulacyjne”.

Certyfikat na opracowanie projektu zgazowania w domu

Wszystkie organizacje wchodzące w skład SRO otrzymują certyfikat, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy projektowej

Najlepiej, aby klient miał do czynienia z takimi firmami. W tym przypadku ma pewność, że praca zostanie wykonana sprawnie, kompetentnie i terminowo.

Rzeczywiście, w przeciwnym razie organizacja boryka się z poważnymi problemami związanymi z problemami z reputacją i stratami finansowymi. Firmy spoza SRO mają ograniczony wybór klientów. Nie mogą liczyć na poważne zamówienia i nie mogą brać udziału w przetargach.

Aby dołączyć do SRO, organizacja musi dokładnie spełniać określone wymagania. Muszą mieć co najmniej dwóch profesjonalnych inżynierów projektantów na pełny etat.

Co trzy lata są zobowiązani do poddania się testom, które potwierdzają ich kwalifikacje i wiedzę. Kontrolę przeprowadza specjalna komisja, zgodnie z jej wynikami certyfikaty są wydawane lub nie wydawane specjalistom.

Ponadto tylko organizacja posiadająca licencję na prowadzenie tego typu działalności może opracować projekt. Ten punkt należy doprecyzować przed zawarciem umowy na realizację projektu zgazowania.

Kończąc ją, należy również doprecyzować, że wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za koordynację i zatwierdzanie dokumentów, wykonywanie pomiarów oraz wizyty służb gazowych. Taka klauzula w umowie pozwala klientowi na minimalny udział w procesie projektowania.

Od czego zacząć?

Musisz wiedzieć, że prace nad projektem zaopatrzenia w gaz można rozpocząć dopiero po uzgodnieniu i otrzymaniu warunków technicznych lub jak są one również nazywane TU dla zaopatrzenia obiektu w gaz.

Jest to ważny dokument specjalny, tylko organizacja dystrybucji gazu ma prawo go wydać. Uzyskanie specyfikacji technicznych daje właścicielowi serwisu możliwość zlecenia opracowania projektu.

Zgazowanie prywatnego domu

Uzyskanie Specyfikacji Technicznej pozwala właścicielowi domu lub działki pod jego budowę zlecić wykonanie projektu zgazowania. Bez specyfikacji technicznych taki projekt nie może powstać.

READ
Czy możliwe jest zamknięcie rury gazowej bocznicą: zasady i subtelności maskowania gazociągu © Geostart

W celu uzyskania warunków technicznych konieczne jest dostarczenie do lokalnego serwisu gazowego następującego pakietu dokumentacji:

 1. Wniosek o uzyskanie TU. Może go napisać tylko właściciel działki przeznaczonej pod budowę lub właściciel domu, jeśli budynek został już wzniesiony.
 2. Kopia dokumentu, który może zweryfikować tożsamość wnioskodawcy. Zwykle jest to paszport.
 3. Oryginalne dokumenty potwierdzające własność domu przez wnioskodawcę. Potrzebny będzie również dokument potwierdzający legalność budynku. Może to być umowa kupna / sprzedaży, a także akt przyjęcia budynku do eksploatacji lub paszport techniczny z WIT.
 4. Jeżeli budowa jest w toku, konieczne jest dostarczenie dokumentacji potwierdzającej własność terenu przez wnioskodawcę. Może to być dzierżawa lub kupno/sprzedaż działki, a także zaświadczenie o zarejestrowaniu własności.
 5. Wyjaśnienie budynku na ziemi.

Należy rozumieć, że proponowane podłączenie do sieci gazowej będzie dozwolone tylko wtedy, gdy obszar, na którym budowany jest dom, zostanie uwzględniony w planie zgazowania.

Ważne jest, aby istniała techniczna możliwość podłączenia. Zakłada się, że objętość gazu w istniejącym gazociągu pozwala na dodanie jeszcze jednego punktu poboru.

projekt zaopatrzenia domu w gaz

Gaz jest potencjalnie niebezpiecznym rodzajem paliwa, dlatego tylko profesjonaliści mogą projektować sieci gazowe

Pod względem czasu przygotowanie specyfikacji technicznych zajmuje około miesiąca. Podczas podłączania do sieci gazowej należy spełnić określone wymagania. Na przykład budynek można usunąć z gazociągu o nie więcej niż 200 m.

W takim przypadku powierzchnia projektowa budynku nie powinna przekraczać 250 metrów kwadratowych. m. Takie domy należą do pierwszej grupy odbiorców gazu. Mają prawo zużywać gaz w ilości nie większej niż 5 metrów sześciennych na godzinę.

Jeśli powierzchnia domu jest większa, możliwe jest również połączenie, ale uzyskanie specyfikacji technicznych stanie się znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ konieczne będzie dodatkowe skoordynowanie przeniesienia konsumenta z drugiej grupy do pierwszej.

Aby uzyskać warunki techniczne, możesz skorzystać z usług firm specjalnych, ale będzie to kosztowne. Dlatego warto samemu załatwić papierkową robotę.

Funkcje do rozważenia w projekcie

Każdy projekt jest opracowywany dla określonych warunków operacyjnych, które zawsze znajdują w nim odzwierciedlenie. Przyjrzyjmy się bliżej kilku ważnym punktom.

Rodzaj stosowanego zasilania gazem

Najłatwiejszym sposobem na zaopatrzenie domu w gaz jest połączenie ze scentralizowaną autostradą. Jego realizacja wymaga zgody służb gazowniczych oraz dostępności niezbędnych warunków technicznych.

Ponadto zgoda sąsiadów będzie również wymagana, jeśli przez ich teren będzie przechodził gazociąg. W praktyce najczęściej takie zezwolenie pobierane jest od służby gazowniczej, która w zdecydowanej większości będzie właścicielem gazociągu.

Autonomiczne zaopatrzenie w gaz

Autonomiczne zasilanie gazem jest stosowane tam, gdzie z jakiegoś powodu nie można połączyć się ze scentralizowaną siecią

Niestety podłączenie do scentralizowanego gazociągu nie zawsze jest możliwe. W takich przypadkach możliwe jest wyposażenie autonomicznego zaopatrzenia w gaz, co wiąże się z instalacją specjalnych zbiorników, z których gaz będzie dostarczany do domu.

Taki system może być zaprojektowany jako podstawowe lub zapasowe źródło paliwa. W drugiej wersji jest używany w razie wypadku na autostradzie lub przy odcięciu dopływu gazu.

Autonomiczne opcje dostaw gazu sprawdziły się jako główne źródło gazu w przypadku braku możliwości podłączenia do gazociągu.

Posiadają znaczne zalety, do których należy możliwość kontrolowania ilości zużytego gazu w domu oraz trwałości systemu. Pod warunkiem kompetentnego zaprojektowania i zainstalowania zbiornika gazu, niezależny system wytrzyma średnio około 40-50 lat.

Układ zewnętrznego gazociągu

Konstrukcyjnie zewnętrzny system zaopatrzenia w gaz można wykonać na dwa sposoby: naziemny i podziemny. Rozważmy je szczegółowo. Metoda układania podziemnego jest uważana za najbardziej optymalną do instalacji rur gazowych.

Zakłada, że ​​gazociąg układany jest w wykopach, których głębokość obliczana jest w trakcie projektowania. Ostatnio jednak ten sposób montażu został zastąpiony bardziej nowoczesnym montażem bezwykopowym.

Układanie rur podziemnych

Prawidłowo wykonane ułożenie rur podziemnych gwarantuje ich bezpieczeństwo i wydajność. To prawda, koszt instalacji jest znacznie wyższy

Wynika to z niższego kosztu tego ostatniego. Metoda bezwykopowa pozwala na dwu- a nawet trzykrotne obniżenie kosztów zgazowania. Ponadto ma inne znaczące zalety. Prace związane z układaniem rur wykonywane są w możliwie najkrótszym czasie.

READ
Co zrobić, gdy mieszkanie pachnie gazem?

Metoda bezwykopowa jest uznawana za najdelikatniejszą. W razie potrzeby umożliwia zachowanie integralności sztucznych i naturalnych obiektów napotkanych na trasie gazociągu, nawierzchni drogi.

Procedura układania bezwykopowego jest dość prosta. Najpierw wierci się studnię pilotową, a następnie formuje się szyb do układania komunikacji metodą wiercenia poziomego lub przebijania kierunkowego. Ściany wykopu wzmocnione są rurą osłonową lub roztworem stabilizującym grunt.

Po stwardnieniu rury gazociągowe są wprowadzane do studni i układane w niej. Do ochrony rury gazowej można użyć specjalnego etui. Jest to konieczne, jeśli komunikacja może ucierpieć z powodu prądów błądzących lub uszkodzeń mechanicznych.

W celu ułożenia podziemnego gazociągu rurę układa się w specjalnie wykopanych wykopach, których głębokość musi koniecznie odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej

Często do układania rur gazowych stosuje się metodę układania bezwykopowego. Polega na wywierceniu poziomego wykopu, przez który przejdzie rura gazowa.

W celu dodatkowej ochrony rur gazowych przed negatywnymi skutkami środowiska zewnętrznego układa się je pod ziemią za pomocą skrzynek ochronnych

W punkcie wyjścia rury gazowej z ziemi umieszcza się ją w specjalnej walizce ochronnej. Aby zapobiec dostawaniu się do niego wody i zanieczyszczeń, na krawędziach montuje się zatyczki lub wlewa się uszczelniacz

Jak zaprojektować gazociąg: projektowanie systemu zaopatrzenia w gaz dla domu prywatnego

Organizacja dostaw gazu to najważniejszy moment w aranżacji wygodnego mieszkania. Praktyka pokazuje, że najczęściej ten rodzaj paliwa wybierany jest w celu zapewnienia działania sprzętu AGD, ale mieszanina gazów należy do substancji potencjalnie niebezpiecznych. Aby system działał sprawnie i bez problemów, będzie musiał być odpowiednio wyposażony.

Projekt zgazowania: co to jest?

Projekt zgazowania rozumiany jest jako schemat uruchomienia urządzeń energetycznych w obiekcie. Jest opracowywany w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i instrukcjami, biorąc pod uwagę życzenia klienta.

Projekt obejmuje obliczenia i wskaźniki efektywności energetycznej obiektu, szczegółowe specyfikacje urządzeń i materiałów zasilających, uzasadnienie decyzji o instalacji podziemnych lub naziemnych gazociągów itp.

W rzeczywistości projekt zgazowania rozumiany jest jako zbiór dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • Rysowanie lokalizacji gazociągów nadziemnych i podziemnych.
 • Rysunek rozmieszczenia sprzętu gazowego.
 • Rysunek lokalizacji wszystkich kanałów wentylacyjnych i dymowych.
 • Specyfikacje dostaw gazu.
 • Akty kontroli wszystkich kanałów wentylacyjnych i kominów.
 • Cała niezbędna dokumentacja powykonawcza dla gazociągu, do którego będzie wykonane przyłącze.
 • Paszporty i certyfikaty na każde z zainstalowanych urządzeń gazowych.
 • Notatka wyjaśniająca.

Ustawodawstwo wymaga, aby każda przebudowa lub budowa linii gazowej, montaż urządzeń gazowych odbywała się dopiero po wstępnej realizacji projektu.

Tylko za jego pomocą możesz prawidłowo dobrać sprzęt gazowy, określić cenę prac instalacyjnych i niezbędnych materiałów, prawidłowo dobrać i wyposażyć pomieszczenia do instalacji urządzeń gazowych. Ponadto istnienie projektu pozwala na przeprowadzenie niezbędnych zgód w odpowiednich urzędach.

Projekt zgazowania to zbiór dokumentów opisujących konkretne rozwiązanie doprowadzenia gazu do domu. Zawiera szczegółowe schematy, specyfikacje, opisy i dokumenty dotyczące urządzeń gazowych

Jak wybrać wykonawcę projektu?

Niemożliwe jest samodzielne przeprowadzenie projektu zgazowania z całym pragnieniem. I zaoszczędź też na jego rozwoju. Jest to dokument obowiązkowy, który jest opracowywany z uwzględnieniem wielu wymagań. Są one wskazane w specjalnej literaturze technicznej, podręcznikach i kodeksach postępowania, a także w normach państwowych.

Wszystkie te wymagania są znane profesjonalnym projektantom, którzy powinni zajmować się projektowaniem. Ponadto powinni to być pracownicy specjalnych działów projektowych, a nie tylko specjaliści oferujący swoje usługi.

Z reguły w Twoim mieście można jednocześnie znaleźć kilka organizacji zaangażowanych w realizację projektów zgazowania mieszkań. Najczęściej członkami SRO są organizacje wiarygodne. Ten akronim oznacza „Organizacje samoregulacyjne”.

Wszystkie organizacje wchodzące w skład SRO otrzymują certyfikat, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy projektowej

Najlepiej, aby klient miał do czynienia z takimi firmami. W tym przypadku ma pewność, że praca zostanie wykonana sprawnie, kompetentnie i terminowo.

Rzeczywiście, w przeciwnym razie organizacja boryka się z poważnymi problemami związanymi z problemami z reputacją i stratami finansowymi. Firmy spoza SRO mają ograniczony wybór klientów. Nie mogą liczyć na poważne zamówienia i nie mogą brać udziału w przetargach.

Aby dołączyć do SRO, organizacja musi dokładnie spełniać określone wymagania. Muszą mieć co najmniej dwóch profesjonalnych inżynierów projektantów na pełny etat.

READ
Przenośna kuchenka gazowa na butlę: ocena TOP-10 i przegląd najlepszych modeli biurkowych z 2021 r. Do domków letniskowych i do domu

Co trzy lata są zobowiązani do poddania się testom, które potwierdzają ich kwalifikacje i wiedzę. Kontrolę przeprowadza specjalna komisja, zgodnie z jej wynikami certyfikaty są wydawane lub nie wydawane specjalistom.

Ponadto tylko organizacja posiadająca licencję na prowadzenie tego typu działalności może opracować projekt. Ten punkt należy doprecyzować przed zawarciem umowy na realizację projektu zgazowania.

Kończąc ją, należy również doprecyzować, że wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za koordynację i zatwierdzanie dokumentów, wykonywanie pomiarów oraz wizyty służb gazowych. Taka klauzula w umowie pozwala klientowi na minimalny udział w procesie projektowania.

Od czego zacząć?

Musisz wiedzieć, że prace nad projektem zaopatrzenia w gaz można rozpocząć dopiero po uzgodnieniu i otrzymaniu warunków technicznych lub jak są one również nazywane TU dla zaopatrzenia obiektu w gaz.

Jest to ważny dokument specjalny, tylko organizacja dystrybucji gazu ma prawo go wydać. Uzyskanie specyfikacji technicznych daje właścicielowi serwisu możliwość zlecenia opracowania projektu.

Uzyskanie Specyfikacji Technicznej pozwala właścicielowi domu lub działki pod jego budowę zlecić wykonanie projektu zgazowania. Bez specyfikacji technicznych taki projekt nie może powstać.

W celu uzyskania warunków technicznych konieczne jest dostarczenie do lokalnego serwisu gazowego następującego pakietu dokumentacji:

 • Wniosek o uzyskanie TU. Może go napisać tylko właściciel działki przeznaczonej pod budowę lub właściciel domu, jeśli budynek został już wzniesiony.
 • Kopia dokumentu, który może zweryfikować tożsamość wnioskodawcy. Zwykle jest to paszport.
 • Oryginalne dokumenty potwierdzające własność domu przez wnioskodawcę. Potrzebny będzie również dokument potwierdzający legalność budynku. Może to być umowa kupna / sprzedaży, a także akt przyjęcia budynku do eksploatacji lub paszport techniczny z WIT.
 • Jeżeli budowa jest w toku, konieczne jest dostarczenie dokumentacji potwierdzającej własność terenu przez wnioskodawcę. Może to być dzierżawa lub kupno/sprzedaż działki, a także zaświadczenie o zarejestrowaniu własności.
 • Wyjaśnienie budynku na ziemi.

Należy rozumieć, że proponowane podłączenie do sieci gazowej będzie dozwolone tylko wtedy, gdy obszar, na którym budowany jest dom, zostanie uwzględniony w planie zgazowania.

Ważne jest, aby istniała techniczna możliwość podłączenia. Zakłada się, że objętość gazu w istniejącym gazociągu pozwala na dodanie jeszcze jednego punktu poboru.

Gaz jest potencjalnie niebezpiecznym rodzajem paliwa, dlatego tylko profesjonaliści mogą projektować sieci gazowe

Pod względem czasu przygotowanie specyfikacji technicznych zajmuje około miesiąca. Podczas podłączania do sieci gazowej należy spełnić określone wymagania. Na przykład budynek można usunąć z gazociągu o nie więcej niż 200 m.

W takim przypadku powierzchnia projektowa budynku nie powinna przekraczać 250 metrów kwadratowych. m. Takie domy należą do pierwszej grupy odbiorców gazu. Mają prawo zużywać gaz w ilości nie większej niż 5 metrów sześciennych na godzinę.

Jeśli powierzchnia domu jest większa, możliwe jest również połączenie, ale uzyskanie specyfikacji technicznych stanie się znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ konieczne będzie dodatkowe skoordynowanie przeniesienia konsumenta z drugiej grupy do pierwszej.

Aby uzyskać warunki techniczne, możesz skorzystać z usług firm specjalnych, ale będzie to kosztowne. Dlatego warto samemu załatwić papierkową robotę.

Funkcje do rozważenia w projekcie

Każdy projekt jest opracowywany dla określonych warunków operacyjnych, które zawsze znajdują w nim odzwierciedlenie. Przyjrzyjmy się bliżej kilku ważnym punktom.

Rodzaj stosowanego zasilania gazem

Najłatwiejszym sposobem na zaopatrzenie domu w gaz jest połączenie ze scentralizowaną autostradą. Jego realizacja wymaga zgody służb gazowniczych oraz dostępności niezbędnych warunków technicznych.

Ponadto zgoda sąsiadów będzie również wymagana, jeśli przez ich teren będzie przechodził gazociąg. W praktyce najczęściej takie zezwolenie pobierane jest od służby gazowniczej, która w zdecydowanej większości będzie właścicielem gazociągu.

Autonomiczne zasilanie gazem jest stosowane tam, gdzie z jakiegoś powodu nie można połączyć się ze scentralizowaną siecią

Niestety podłączenie do scentralizowanego gazociągu nie zawsze jest możliwe. W takich przypadkach możliwe jest wyposażenie autonomicznego zaopatrzenia w gaz, co wiąże się z instalacją specjalnych zbiorników, z których gaz będzie dostarczany do domu.

Taki system może być zaprojektowany jako podstawowe lub zapasowe źródło paliwa. W drugiej wersji jest używany w razie wypadku na autostradzie lub przy odcięciu dopływu gazu.

Autonomiczne opcje dostaw gazu sprawdziły się jako główne źródło gazu w przypadku braku możliwości podłączenia do gazociągu.

READ
Jak i dlaczego gaz jest skroplony: technologia produkcji i zakres wykorzystania skroplonego gazu © Geostart

Posiadają znaczne zalety, do których należy możliwość kontrolowania ilości zużytego gazu w domu oraz trwałości systemu. Pod warunkiem kompetentnego zaprojektowania i zainstalowania zbiornika gazu, niezależny system wytrzyma średnio około 40-50 lat.

Układ zewnętrznego gazociągu

Konstrukcyjnie zewnętrzny system zaopatrzenia w gaz można wykonać na dwa sposoby: naziemny i podziemny. Rozważmy je szczegółowo. Metoda układania podziemnego jest uważana za najbardziej optymalną do instalacji rur gazowych.

Zakłada, że ​​gazociąg układany jest w wykopach, których głębokość obliczana jest w trakcie projektowania. Ostatnio jednak ten sposób montażu został zastąpiony bardziej nowoczesnym montażem bezwykopowym.

Prawidłowo wykonane ułożenie rur podziemnych gwarantuje ich bezpieczeństwo i wydajność. To prawda, koszt instalacji jest znacznie wyższy

Wynika to z niższego kosztu tego ostatniego. Metoda bezwykopowa pozwala na dwu- a nawet trzykrotne obniżenie kosztów zgazowania. Ponadto ma inne znaczące zalety. Prace związane z układaniem rur wykonywane są w możliwie najkrótszym czasie.

Metoda bezwykopowa jest uznawana za najdelikatniejszą. W razie potrzeby umożliwia zachowanie integralności sztucznych i naturalnych obiektów napotkanych na trasie gazociągu, nawierzchni drogi.

Procedura układania bezwykopowego jest dość prosta. Najpierw wierci się studnię pilotową, a następnie formuje się szyb do układania komunikacji metodą wiercenia poziomego lub przebijania kierunkowego. Ściany wykopu wzmocnione są rurą osłonową lub roztworem stabilizującym grunt.

Po stwardnieniu rury gazociągowe są wprowadzane do studni i układane w niej. Do ochrony rury gazowej można użyć specjalnego etui. Jest to konieczne, jeśli komunikacja może ucierpieć z powodu prądów błądzących lub uszkodzeń mechanicznych.

Te ostatnie są dość prawdopodobne, gdy autostrada przecina się z rurami wodociągowymi lub grzewczymi, a także przechodzi pod drogą. Zaleca się zabezpieczenie gazociągu skrzynką przy wejściu do budynku oraz przy jego wyjściu z ziemi. Jako obudowę stosuje się zwykle rurę stalową.

Podziemny gazociąg w dowolnym projekcie jest niezawodny, ale ma wysoki koszt. Bardziej budżetową opcją jest naziemne układanie rurociągu. Może być tańszy niż pod ziemią średnio o 60%. W takim przypadku rury gazowe układane są na specjalnych wspornikach zainstalowanych zgodnie ze ścieżką układania. Autostrada, ułożona nad ziemią, jest niezwykle wrażliwa.

Aby chronić podwyższoną autostradę, jest ona podnoszona do pewnej wysokości nad poziomem gruntu. Jednak takie rurociągi są bardziej wrażliwe niż podziemne.

Dlatego powinien być wyposażony w niezawodną ochronę przed naprężeniami, uszkodzeniami mechanicznymi, nagłymi zmianami temperatury i korozją. Rurociągi naziemne wymagają ochrony, aby wykluczyć możliwość nieautoryzowanego podsłuchu lub celowego uszkodzenia.

Dlatego zazwyczaj są one ułożone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć dostęp osób postronnych. Jedną z opcji jest umieszczenie rur na określonej wysokości. Należy rozumieć, że obie metody układania gazociągów są opłacalne. O tym, które z nich wykorzystać do realizacji projektu zgazowania decyduje inżynier projektu.

Czyni to na podstawie analizy zestawu danych, które obejmują cechy lokalnych warunków klimatycznych i krajobrazowych, lokalizację wód gruntowych, analizę chemiczną gleb i inne. W niektórych przypadkach można wybrać kombinowaną metodę układania.

Polega on na tym, że część gazociągu jest zamontowana nad ziemią, a część pod ziemią. Na przykład, jeśli tor przechodzi pod podłożem, należy go układać tylko pod ziemią, ale przed tym odcinkiem można go zamontować nad ziemią. Musisz wiedzieć, że tylko projektant decyduje o sposobie ułożenia rurociągu, opinia klienta jest brana pod uwagę w miarę możliwości, ale nie jest decydująca.

Procedura tworzenia projektu

Prace nad projektem zaopatrzenia w gaz dla prywatnego domu rozpoczynają się od obliczeń, które określą ilość gazu wymaganą do nieprzerwanego zasilania wszystkich korzystających z niego urządzeń. Następnie inżynier przystępuje do planowania trasy gazociągu.

Przeprowadza się go z uwzględnieniem wszystkich zaleceń i wymagań przepisów budowlanych. Rurociąg łączy budynek z gazociągiem lub podziemnym zbiornikiem. W każdym razie na odcinku łączącym należy zainstalować zawór, aby odciąć dopływ gazu, a przy wejściu do budynku – urządzenie pomiarowe.

W procesie tworzenia projektu należy wziąć pod uwagę wszystkie warunki pracy. Na przykład reduktor ciśnienia powinien być zainstalowany na wylocie gazociągu do domu.

Ważnym punktem jest wybór sprzętu gazowego. Powinien to zrobić inżynier projektu, biorąc pod uwagę życzenia klienta. Specjalista będzie mógł dobrać modele sprzętu, których charakterystyka jest optymalnie dostosowana do pracy w istniejących warunkach.

READ
Ywotność obiektów systemu dystrybucji gazu: GRPSh i gazociągów

Kupuj wybrane urządzenia tylko w wyspecjalizowanych sklepach. Umożliwi to wykluczenie możliwości zakupu produktów niskiej jakości lub niecertyfikowanych.

Każde z używanych urządzeń gazowych musi posiadać specjalny paszport techniczny oraz certyfikat z odpowiednimi znakami. Dokumentacja ta jest następnie przekazywana przedstawicielowi serwisu gazowniczego, który wyda upoważnienie do uruchomienia instalacji.

Projektant sporządza plan rozmieszczenia urządzeń gazowych i rurociągów wewnętrznych. Po jego wykonaniu wykonywane są obliczenia hydrauliczne projektowanego gazociągu.

Jest to konieczne do określenia dokładnego rozmiaru rur na wszystkich odcinkach rurociągu. Ponadto obliczenia hydrauliczne określają straty ciśnienia w rurociągu i potwierdzają sprawność projektowanej sieci gazowej. Dopiero po tym możesz zacząć sporządzać specyfikację.

Projekt doprowadzenia gazu do każdego urządzenia odbywa się w ścisłej zgodności z wymogami regulacyjnymi

Wynikiem przeprowadzonych prac są:

 • Schematy sieci gazowej od odcinka przyłączeniowego do miejsca instalacji sprzętu.
 • Sekcje budynku i plany pięter, które wskazują układ gazociągu i miejsce instalacji sprzętu.
 • Szczegółowe schematy zespołów montażowych wraz z objaśnieniami i zaleceniami dotyczącymi ich budowy.
 • Specyfikacja sprzętu i materiałów.
 • Opis środków niezbędnych do ochrony systemu przed różnymi negatywnymi skutkami.
 • Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji projektowanej instalacji gazowej.

Po zakończeniu wszystkich prac nad projektem jest on przekazywany do akceptacji do działu technicznego serwisu, który wcześniej wydał specyfikację. Specjaliści dokładnie sprawdzą projekt pod kątem bezpieczeństwa i zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu weryfikacji wydawana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu lub może zostać zwrócona do weryfikacji.

Późniejszy montaż urządzeń i ułożenie gazociągu należy przeprowadzić ściśle według uzgodnionego projektu. Jeśli w trakcie budowy planowane są jakiekolwiek zmiany, należy je ponownie uzgodnić z działem technicznym i poczekać na decyzję specjalistów. W przeciwnym razie system nie może zostać uruchomiony.

Musisz wiedzieć, że w archiwum serwisu gazowego znajduje się cała dokumentacja powykonawcza ilustrująca wykonane prace. W związku z tym nie będzie możliwe udowodnienie zasadności arbitralnych zmian w projekcie.

Dostępne opcje oszczędności dla projektu

Kwestia kosztu projektu niepokoi wielu klientów. Firma projektowa nie zawsze jednoznacznie odpowiada na to pytanie, częściej podaje przybliżone liczby, motywując to różną złożonością pracy w każdym przypadku. Można jednak uzyskać ogólne wyobrażenie o kwocie.

Praktyka pokazuje, że firmy państwowe będą miały minimalny koszt projektowania. Na przykład ten sam Gorgaz może świadczyć taką usługę.

Próba zaoszczędzenia pieniędzy na projekcie zgazowania może zakończyć się niepowodzeniem. Pracę powinni wykonywać tylko kompetentni specjaliści, których usługi nie mogą być bardzo tanie

Ale w tym przypadku musisz być przygotowany na to, że terminy realizacji zamówienia mogą się znacznie opóźnić. Czasem do sześciu miesięcy. Ci, którzy nie chcą lub nie mogą tak długo czekać, powinni skontaktować się z prywatnymi firmami, które działają szybciej.

Ale koszt ich usług będzie znacznie wyższy. Bardzo ważne jest, aby nie pomylić się przy wyborze organizacji, która będzie realizowała projekt.

Gotowy projekt musi dokładnie spełniać wszystkie wymagania norm. Kompetentni i doświadczeni specjaliści są dobrze zorientowani w wielu zawiłościach dokumentacji regulacyjnej i potrafią z nią pracować.

Każdy nowy projekt wymaga dokładnego przestudiowania zasad i przepisów. Profesjonalni projektanci wiedzą, że wymagania dotyczące instalacji gazowych mogą się różnić w zależności od sposobu ułożenia rurociągu, warunków budowy, rodzaju wybranego sprzętu i wielu innych czynników.

Jeśli przynajmniej jedna z aktualnych zasad nie jest spełniona, projekt jest zwracany do weryfikacji. Służby gazowe bardzo dokładnie sprawdzają całą dostarczoną im dokumentację i nie należy mieć nadziei na ich nieuwagę.

Każde z tych ulepszeń znacznie opóźnia zgazowanie. Dlatego warto powierzyć projekt kompetentnym specjalistom, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać projekt wysokiej jakości.

Zgazowanie domu jest niemożliwe bez kompetentnego projektu. Jest to dokument definiujący, który wskazuje wszystkie cechy określonych sieci gazowych, okablowania i wyposażenia.

Na podstawie projektu przeprowadzana jest następnie instalacja systemu i wydawane jest pozwolenie na jego dalszą eksploatację. Niezwykle ważne jest, aby projekt został wykonany poprawnie, dlatego musisz go zamówić tylko u kompetentnych specjalistów.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: