Jakie są standardy instalowania grzejników do jednostki zasilającej? Internetowa encyklopedia napraw

Jakie są standardy instalowania grzejników do jednostki zasilającej?

Jakie są standardy instalowania grzejników do jednostki zasilającej?

Wiadomość na stronie
demon185

Grupa: Członkowie forum
Posty: 593
Rejestracja: 9.10.2007
Od: Petersburg
Nr użytkownika: 11862

Grupa: Członkowie forum
Posty: 728
Rejestracja: 22.2.2007
Nr użytkownika: 6196

Grupa: Członkowie forum
Posty: 1859
Rejestracja: 28.8.2008
Od: Mińska Republika Białorusi
Nr użytkownika: 21932

Grupa: Członkowie forum
Posty: 151
Rejestracja: 8.12.2007
Od: Karelia
Nr użytkownika: 13614

Możesz odnieść się do klauzuli 7.8.2 SNiP 41-01-2003:
„Aby zabezpieczyć się przed zamarzaniem wody w rurkach nagrzewnic powietrza należy:

a) przewidzieć instalację pomp mieszających przy nagrzewnicach powietrza;

b) w przypadku braku pomp mieszających do nagrzewnic powietrza, prędkość ruchu wody w rurach należy uzasadnić obliczeniami lub przyjąć co najmniej 0,12 m/s przy temperaturze projektowej powietrza zewnętrznego według parametrów B i przy 0 °C;”;

Wcześniej w uzasadnieniu technicznym przewidziano montaż pomp mieszających)))

Projektant TM (niezależny)

Grupa: Członkowie forum
Posty: 4029
Rejestracja: 13.3.2005
Od: Czerepowiec – Petersburg – Woroneż – Gelendżik
Nr użytkownika: 543

Grupa: Członkowie forum
Posty: 612
Rejestracja: 8.5.2007
Od: RF
Nr użytkownika: 7757

Nie widziałem odpowiednich wymagań w ramach regulacyjnych! Przy dostawie musisz odpowiedzieć, że instalacja została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, tj. włącz głupca, tak jak zrobił to Zach.

Post został edytowany Pani — 30.12.2008, 11:54

Projektant TM (niezależny)

Grupa: Członkowie forum
Posty: 4029
Rejestracja: 13.3.2005
Od: Czerepowiec – Petersburg – Woroneż – Gelendżik
Nr użytkownika: 543

SNiP 41-01-2003:
12.19 Automatyczna ochrona przed zamarzaniem wody w nagrzewnicach powietrza powinna być zapewniona w obszarach o szacowanej temperaturze zewnętrznej dla pory zimnej wynoszącej minus 5 °C i poniżej (parametry B).
SP 41-101-95:
3.8 Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków są podłączone do sieci ciepłowniczych:
bezpośrednio – gdy nie jest wymagana zmiana parametrów projektowych chłodziwa;
poprzez pompy mieszające – w razie potrzeby obniżyć temperaturę wody w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; utrzymania stałej temperatury wody wpływającej do grzejników drugiego ogrzewania instalacji klimatyzacyjnych, a także zapewnienia, aby woda nie zagotowała się w szczytowych punktach rurociągów i grzejników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (jeśli pompy wspomagające dla innych systemy nie są instalowane zgodnie z punktem 3.5, b).
Miejsca montażu pomp mieszających do systemów wentylacyjnych dobiera się podobnie jak pomp mieszających do systemów grzewczych zgodnie z pkt 3.7.
3.7 Zainstalowane są pompy mieszające do systemów grzewczych:
a) na zworki pomiędzy zasilaniem i powrotem przy ciśnieniu dyspozycyjnym przed mieszaczem wystarczającym do pokonania oporów hydraulicznych instalacji grzewczej i sieci ciepłowniczych za centralą oraz przy ciśnieniu w rurociągu powrotnym sieć ciepłownicza za punktem grzewczym o co najmniej 0,05 MPa powyżej ciśnienia statycznego w instalacji grzewczej;
b) na rurociągu powrotnym przed mieszaczem lub na rurociągu zasilającym za mieszaczem o ciśnieniu dyspozycyjnym przed mieszaczem niewystarczającym do pokonania oporów hydraulicznych określonych w lit. z ust. 3.5, a, b, c, f.
3.20 Powyższe schematy podłączania odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczych nie obejmują wszystkich możliwych opcji. Można również zastosować inne schematy podłączania odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczych, zapewniające minimalny przepływ wody w sieciach grzewczych, oszczędzając ciepło dzięki zastosowaniu regulatorów i ograniczników przepływu ciepła dla maksymalnego przepływu wody w sieci, pomp korekcyjnych lub wind z automatycznym sterowaniem, obniżenie temperatury wody wpływającej do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
w pkt 4.10 podano wzory do wykonywania obliczeń doboru urządzeń pompujących do instalacji na tych schematach „rurociągów” dla nagrzewnic powietrza jednostek zasilających.

READ
Zwiększona ilość żelaza w wodzie: jak czyścić studnię i co jest niebezpieczne

Grupa: Członkowie forum
Posty: 612
Rejestracja: 8.5.2007
Od: RF
Nr użytkownika: 7757

ssn! Oczywistym jest, że nie wszystko jest tym, czego potrzebujesz.
Przypominam, że mówimy o jednostkach sterujących (rurociągach) z zaworami (2,3-drogowymi), zaworami równoważącymi, filtrami, zaworami zwrotnymi itp.

Opis nagrzewnic i zespołów rurowych do wentylacji nawiewnej

Wentylacja nawiewno-wywiewna polega na pobieraniu i przetwarzaniu powietrza z zewnątrz. W warunkach ujemnych temperatur i długiej zimy strumienie powietrza muszą być ogrzewane, ponieważ. jeśli wpuścisz je bezpośrednio, mikroklimat wewnątrz budynku stanie się nieodpowiedni dla ludzi. Powietrze nawiewane jest ogrzewane przez nagrzewnicę. Od tego zależy bezpośrednio wydajność systemu wentylacyjnego. Dlatego orurowanie nagrzewnicy powietrza nawiewanego musi być wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i zasadami i tylko z materiałów wysokiej jakości. W projekcie rozwijana jest część techniczna.

Zasada działania grzałki

Nagrzewnica kanałowa lub nagrzewnica powietrza to uniwersalne urządzenie do przekazywania energii cieplnej z elementów grzejnych do powietrza nawiewanego, które ogrzewa/schładza powietrze wewnątrz wentylowanego pomieszczenia.

Działa na zasadzie wymiennika ciepła i składa się z rur, przez które stale krąży podgrzany lub schłodzony czynnik chłodzący (woda, para wodna lub freon). Zimne lub ciepłe powietrze, przechodząc przez system wentylacji nawiewnej, wchodzi w kontakt z rurami wymiennika ciepła. Następuje transfer energii z jednego nośnika na drugi. Masy powietrza są podgrzewane/schładzane, a następnie wdmuchiwane do pomieszczenia.

Sam nagrzewnica kanałowa nie może działać i wymagany jest system rur. Jest inna nazwa – węzły do ​​regulacji głównych parametrów. Jest to zestaw dodatkowych elementów, które pełnią szereg powiązanych funkcji:

 • sterowanie wymiennikiem ciepła. Zapewnij nieprzerwaną pracę, sygnalizację awarii;
 • stała kontrola nad temperaturą chłodziwa. Aby powietrze było ogrzewane równomiernie, bez skoków, musi mieścić się w obliczonych wartościach;
 • zapobieganie oblodzeniu nagrzewnic kanałowych, a także kanałów wentylacyjnych.

Podstawowe zasady i przepisy

Projektowanie i montaż grzejników reguluje dokumentacja regulacyjna: SNiP 41-01-2003 „Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja” oraz SP 41-101-95 „Projektowanie punktów grzewczych”.

Wielu klientów wymaga od projektantów konkretnego SNiP lub GOST, z opisem konieczności zainstalowania zespołu rur grzewczych, a także przepisami dotyczącymi schematów. Takie informacje można uzyskać z dołączonej dokumentacji dostarczonej przez producenta sprzętu lub skontaktować się z organizacją sieciową obsługującą to urządzenie grzewcze – muszą mieć opracowane przepisy wewnętrzne.

READ
Dlaczego podgrzewany wieszak na ręczniki rdzewieje? | Artykuły i przydatne informacje

Temperatura wody, freonu, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni rur wymiennika ciepła jest określana na podstawie standardowych wartości – są to wymagania SNiP 41-01-2003. W każdym razie nie powinna być wyższa niż +150 0 С.

Szczególną uwagę przy projektowaniu i montażu nagrzewnic i zespołów rurowych przywiązuje się do jakości powietrza nawiewanego. Od tego parametru zależy wydajność i trwałość systemu wentylacyjnego. Powietrze jest oczyszczane z zanieczyszczeń o dużej skali: obliczona zawartość pyłu nie przekracza 0,5 mg / m 3, temperatura powietrza na zewnątrz wynosi do -20 0 С.

Rodzaje instalacji ogrzewania kanałowego

Grzejniki są trzech typów i różnią się rodzajem chłodziwa. Każdy typ ma swoją specyfikę pracy i zakres:

 • Elektryczny. Instalacje ogrzewania domowego. Metalowe elementy grzejne są ogrzewane elektrycznie. Instalacja jest prosta, bez konieczności instalowania skomplikowanej wiązarki. Moc wystarcza do posadzenia pomieszczenia do 100 m 2.
 • Woda. Pracują na wodzie krążącej w rurach. Powszechna opcja w systemach wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej i przemysłowych. Do efektywnego działania wymagana jest instalacja urządzenia do spinania taśmą.
 • Parowy. Charakteryzują się wysoką sprawnością, szybkością grzania, współczynnikiem wymiany powietrza. Nośnikiem ciepła jest para wodna podgrzana do temperatury projektowej. Grzejniki parowe są instalowane w systemach wentylacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, w których występuje źródło pary wodnej.

Schematy połączeń grzejników

Nagrzewnica ma jedno zadanie – podgrzewanie napływających mas powietrza, z możliwością regulacji temperatury chłodziwa. Istnieje kilka schematów instalacji:

 1. Jeden obwód wentylacyjny, jeden grzejnik. Najprostszy schemat polega na zainstalowaniu pojedynczego urządzenia na wlocie lub dowolnym innym punkcie kanału wentylacyjnego. Nadaje się do ogrzewania sezonowego. Brak zapasowego źródła ciepła.
 2. Dwa obwody wentylacyjne, kilka grzejników. Bardziej złożony schemat z licznymi węzłami spinającymi. Pierwszy obwód z grzałkami kanałowymi działa w okresie jesienno-zimowym, drugi – latem. Schemat podwójny ma zastosowanie do dużych budynków, które wymagają ogrzewania przez cały rok. Pozwala bezpiecznie przejść przez szczytowe przymrozki, włączając oba obiegi grzewcze.

Wiązanie węzłów

Chłodziwo dostarczane jest do nagrzewnicy i zapewnia kontrolę nad temperaturą i ciśnieniem w układzie.

Skład diagramu węzłów

Schemat pracy na przykładzie podgrzewacza wody

Skład klasycznego schematu węzła spinającego obejmuje:

 1. Pompa cyrkulacyjna.
 2. Agregat sprężarkowo-skraplaczowy (KKB). Stosowany jest w wiązaniu systemów chłodzenia jako jednostka zewnętrzna. Podłączany jest do chłodnic central wentylacyjnych nawiewnych lub klimatyzatorów kanałowych.
 3. Przyrządy do monitorowania głównych parametrów: temperatury i ciśnienia.
 4. Zawór odcinający.
 5. Objazd.
 6. Filtr do czyszczenia napływających mas powietrza.
 7. Zawór automatyczny. Są dwukierunkowe i trójdrożne.
 8. Rury i kształtki.
READ
Poszukaj przyczyny słabej cyrkulacji chłodziwa w dwururowym systemie grzewczym

Jednostkę rurową można podłączyć do systemu za pomocą rur sztywnych lub elastycznych:

 • Sztywny eyeliner. Prosta opcja połączenia przez metalowe rury. Jest to praktykowane, gdy miejsce instalacji nagrzewnicy jest znane i przygotowane wcześniej.
 • Elastyczny eyeliner. Bardziej złożona opcja połączenia. Stosowane są elastyczne węże faliste. Jest to praktykowane, gdy grzejnik jest instalowany w nieprzygotowanym miejscu.

Sterowanie ogrzewaniem

Projektanci identyfikują dwa sposoby regulacji temperatury nagrzewnicy kanałowej: ilościowe i jakościowe.

 • Ilościowy. Przestarzały sposób na dostosowanie. Temperatura jest bezpośrednio zależna od objętości chłodziwa, w tym celu w instalacji rurowej zainstalowany jest zawór dwudrogowy. Metodę uznaje się za nieracjonalną, ponieważ objętość zużytego chłodziwa stale „skacze”.
 • Jakościowy. Bardziej wydajny sposób. W dowolnym położeniu zaworu regulacyjnego chłodziwo jest zużywane zgodnie z zasadą liniową. Za liniowość odpowiada trójdrożny zawór trzpieniowy i pompa. Pompa włącza się bezpośrednio w obwód grzałki, jej wirnik obraca się w ciekłym medium. Nie ma potrzeby stosowania gruczołów, a przeciek jest całkowicie wyeliminowany.

W punkcie wejścia zainstalowany jest zawór trójdrogowy z trzpieniem. Jeśli jest zamknięty, to woda krąży w obiegu zamkniętym. W stanie otwartym możliwość recyrkulacji jest wykluczona, ponieważ przepływ wsteczny jest zapobiegany przez zawór zwrotny.

Schematy spinania

System wentylacji

Podczas instalowania wentylacji stosuje się kilka schematów urządzenia jednostek sterujących, ale każdy ma zalety i wady. Na wybór schematu mają wpływ takie czynniki jak: wymagana temperatura i intensywność ogrzewania; źródło zasilania nośnika ciepła; różnica między ciśnieniem wlotowym a ciśnieniem w układzie.

Istnieje kilka podstawowych schematów okablowania do spinania:

 1. Stosowany jest dwudrogowy zawór sterujący. Schemat zakłada jego instalację w punkcie wejścia bez dodatkowego wymiennika ciepła. Zawór pełni rolę bufora, rozpraszając ciśnienie przepływu wody wymagane przez grzałkę. Jest jedna wada – prawdopodobieństwo zamarznięcia w zimie. Aby zniwelować niebezpieczeństwo, na wewnętrznym obwodzie kanałowego wymiennika ciepła zainstalowana jest pompa.
 1. Stosowany jest trójdrożny zawór sterujący. Ten schemat pozwala uzyskać dwa systemy spinania. W pierwszym przypadku zawór rozdziela przepływy wody, w drugim je miesza. Grzejniki działające z orurowaniem zgodnie z systemem separacji są typowe dla autonomicznych sieci grzewczych. Mieszanie strumieni odbywa się poprzez zainstalowanie zaworu zwrotnego ze zworką.
READ
Czy spadnie ciśnienie, jeśli zamienię zawór z niepełnym portem na zawór z pełnym portem? Internetowa encyklopedia napraw

Każdy schemat spinania zapewnia kaptur. Tylko równowaga pomiędzy doprowadzeniem i odprowadzeniem ciepła umożliwia utrzymanie obliczonej temperatury wewnątrz pomieszczenia.

Zasłony termiczne

Schemat działania kurtyny termicznej

Kurtyna termiczna pracuje w specjalnym trybie: okresowe załączanie na 5-10 minut. Znajduje się z dala od źródła ciepła i jest montowany w dowolnym miejscu, nawet najbardziej do tego nieodpowiednim.

Główną cechą jest interwał dostawy nośnika ciepła. Zawory pracują w dwóch trybach: maksymalnym i minimalnym. Maksymalnie duża ilość chłodziwa jest dostarczana na jednostkę czasu. Grzejnik szybko się nagrzewa. W trybie minimalnym system „całkowicie zasypia”. Płyn chłodzący praktycznie nie jest dostarczany. Zawory kulowe oddzielają kurtynę termiczną od głównej linii. Filtr oczyszczający powietrze chroni zawory przed zanieczyszczeniem gruboziarnistym pyłem. Eklektyczny napęd zaworu rozdzielczego jest podłączony do sieci 220V.

Kurtyna termiczna pracuje wydajniej dzięki wysokiej jakości ochronie nagrzewnicy powietrza przed nagłymi zmianami temperatury i ciśnienia w sieci.

Dobór i obliczenia elementów spinających

Elementy orurowania nagrzewnicy

Skład systemu jest ujednolicony i taki sam dla wszystkich typów połączeń:

 • Zawór odcinający. Dźwigi do blokowania przepływu wody. Wykonany ze stali i mosiądzu. Do rur o średnicy do 40 mm – złączki gwintowane, powyżej 40 mm – kołnierzowe. Jest wybierany na podstawie mocy grzałki.
 • Sprawdź zawory. Bariera dla odpływu wody. Montowany na rurociągu powrotnym lub głównej zworki. Zależy od średnicy rurociągu.
 • Siłownik i zawór sterujący. Główna część wiązania węzła. W zależności od rodzaju wiązania stosuje się wiązanie trójstronne lub dwukierunkowe. Za pomocą zaworów regulowana jest moc grzałki. Napęd ogranicza możliwość zamarznięcia systemu. Jeśli automatyka zasygnalizuje krytycznie niską temperaturę, napęd otwiera przepustnicę tak bardzo, jak to możliwe, zwiększając natężenie przepływu.
 • Manometry, termometry. Umożliwia operatorowi monitorowanie kluczowych parametrów. Wybrane na podstawie obliczeń.
 • Kran do spuszczania i usuwania powietrza. Po napełnieniu układu nośnikiem ciepła usuwany jest nadmiar powietrza. Do opróżnienia systemu wymagany jest kurek spustowy. Wybrane na podstawie obliczeń.
 • zawór równoważący. Wyrównuje ciśnienie wody między grzałkami. Wybrany przez projekt.
 • Pompa. Zapewnia ciągłą cyrkulację chłodziwa wzdłuż obwodu wewnętrznego. Jest wybierany na podstawie objętości systemu.
 • Miska olejowa. Urządzenie do filtracji wody. Stosowana jest głównie siatka z ogniwem 500 mikronów.
READ
Czy można łączyć schematy ogrzewania jednorurowego i dwururowego?

Tylko z wysokimi kwalifikacjami możliwe jest prawidłowe obliczenie elementów spinających na podstawie wstępnych danych, projektu i życzeń klienta.

Przykładowy projekt spinania

Mega.ru posiada wszelkie środki i wykwalifikowany personel do realizacji projektów o dowolnej złożoności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami w celu osobistej konsultacji. Wszystkie sposoby kontaktu z nami są wymienione na stronie „Kontakty”.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: