Kary za gaz w prywatnym domu i mieszkaniu: za jakie naruszenia naliczane są grzywny

Grzywny za gaz w prywatnym domu i mieszkaniu: za jakie naruszenia naliczane są grzywny + kary

Dziś kary za gaz, a raczej za naruszenie środków bezpieczeństwa i nieuczciwość w jego zużyciu, można otrzymać nie tylko za jakieś działanie, ale także za bezczynność. Powodem jest to, że rosyjskie ustawodawstwo jest dość surowe w stosunku do naruszeń w tej dziedzinie. Co więcej, wysokość odszkodowania może być dość poważna.

Ty, jak większość odbiorców gazu, nie masz ochoty „zarabiać pieniędzy”, prawda? Co więcej, uniknięcie kar nie jest trudne – w tym celu musisz znać swoje prawa i obowiązki określone na poziomie legislacyjnym. To właśnie te kwestie szczegółowo omówimy w naszym artykule, zwracając uwagę na wysokość grzywien i zasady ich obliczania.

Za co konsument może zostać ukarany grzywną?

Ustawodawstwo krajowe daje prawo do nakładania na konsumentów kar pieniężnych w różnych sytuacjach.

Ale wszystkie można podzielić na 2 kategorie:

 • naruszenie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z gazu, specjalnego sprzętu gazowego (kotły, piece itp.);
 • naruszenie procedury księgowej, płatność za konsumpcję niebieskie paliwo.

Aby uniknąć kary, powinieneś znać niuanse, które wystarczą w każdej z kategorii.

Domowe zużycie gazu

Gaz i sprzęt, który go dostarcza, tradycyjnie stanowił źródło zagrożenia. Zwłaszcza przy nieostrożnym obchodzeniu się. Z czym ma do czynienia państwo, masowo karząc konsumentów grzywnami

#1 – Naruszenie zasad bezpieczeństwa

Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej (w skrócie Kodeks wykroczeń administracyjnych) stanowi, że osoby, które nie przestrzegają zasad konserwacji kotłów gazowych, pieców, kolumn, liczników i wszelkich innych urządzeń gazowych, mogą zostać ukarane.

Mianowicie nie przestrzegają terminów, częstotliwości realizacji procedur określonych w obowiązujących dokumentach dotyczących konserwacji, naprawy lub wykonania niezbędnych prac przy urządzeniach gazowych. Obejmuje to również niechęć do otrzymywania wymaganych usług.

Ponadto kary za niewłaściwe użycie gazu w mieszkaniu są identyczne z grzywnami nakładanymi za niewłaściwe użycie gazu przez obywateli mieszkających w domach prywatnych.

Niewłaściwe użycie sprzętu gazowego

Aby uniknąć kar za używanie gazu, konieczne jest przestrzeganie wymagań ustalonych dla tego obszaru. Mianowicie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania sprzętu poprzez regularne wykonywanie procedury jego konserwacji, naprawy i w razie potrzeby wymiany

reguluje tę dziedzinę prawa. Art. 9.23 Kodeksu wykroczeń administracyjnych.

Ten artykuł Kodeksu stwierdza, że ​​naruszeniem jest:

 • Odmowa podpisania umowy, zgodnie z którą przeprowadzana jest konserwacja i naprawa wszystkich urządzeń gazowych. Za ten czyn sprawca będzie musiał zapłacić grzywnę, której wysokość wynosi 1-2 tysiące rubli.
 • Nieprzestrzeganie częstotliwości, terminów, standardów jakości napraw, konserwacji jakichkolwiek urządzeń gazowych. Za takie przestępstwo do budżetu trzeba będzie przelać 1-2 tysiące rubli.
 • Nie zezwalanie specjalistom z organizacji gazowniczych na przeprowadzanie wymaganych procedur konserwacji i napraw jakiegokolwiek sprzętu gazowego. Ta pozycja jest uważana za ważną, jeśli właściciel nieruchomości został powiadomiony o nadchodzących pracach i w określony sposób, czyli na piśmie. Za ten czyn są karani grzywną, której wysokość wynosi 1-2 tysiące rubli.
 • Unikanie wymiany urządzeń gazowych zainstalowanych w obudowie, jeśli taka procedura jest obowiązkowa. Na przykład, paragraf ten wchodzi w życie, jeżeli piec, kocioł lub jakiekolwiek inne urządzenie jest wadliwe technicznie i właściciel lokalu został o tym powiadomiony, ale nie podejmuje skutecznych działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa. Kara za opisany czyn wynosi 1-2 tysiące rubli.
READ
Jak i dlaczego gaz jest skroplony: technologia produkcji i zakres wykorzystania skroplonego gazu © Geostart

Co więcej, w każdym z powyższych przypadków nie zawsze można wyjść z bardzo małymi kwotami.

Konsekwencje niewłaściwego użycia gazu

Najważniejsze jest to, że konsumenci muszą zrozumieć, że najstraszniejszą konsekwencją niebezpiecznego użycia gazu nie są grzywny, ale znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia bliskich, przyjaciół i innych osób mieszkających w pobliżu

ponieważ p.5, Podobnie Art. 9.23 Kodeksu wykroczeń administracyjnych wymaga podjęcia bardziej surowych środków przeciwko osobom naruszającym zasady, jeśli nie chcą terminowo i skutecznie przeprowadzać konserwacji, naprawy, wymiany kotła lub innego sprzętu. Nie zapewniają też dostępu do specjalistów, a ich działania zagrażają życiu innych ludzi. W takim przypadku będziesz musiał zapłacić 10-30 tysięcy rubli.

Również w p.6 mówi się, że każde powtarzające się wykroczenie pociąga za sobą grzywnę, której wysokość wynosi 2-5 tysięcy rubli.

Ustawodawstwo umożliwia karanie naruszeń na podstawie kilku artykułów jednocześnie. Dlatego jest całkiem możliwe, że w przypadku powtarzającej się kary i zagrożenia życia innych mieszkańców, będziesz musiał zapłacić do 30 tysięcy rubli zgodnie z wymogami ust. 5 i do 5 tysięcy na na podstawie § 6 Kodeksu wykroczeń administracyjnych. W rezultacie kwota zwrotu może osiągnąć 35 tysięcy rubli.

nr 2 – naruszenie kolejności księgowania lub płatności

Należy mieć świadomość, że za naruszenie procedury rozliczania lub płacenia odbiorcy gazu czekają znacznie surowsze kary niż za zaniedbanie bezpieczeństwa.

Kara za nielegalne podłączenie do gazu

W takich sytuacjach znak to Sztuka. 7.19 Kodeks Administracyjny. Bo to w nim wskazano, jaka powinna być wysokość grzywny za nielegalne podłączenie konsumenta do gazu. I mówi, że właściciel domu będzie musiał zapłacić państwu 10-15 tysięcy rubli.

Ponadto należy rozumieć, że nieautoryzowane połączenie obejmuje takie czynności, jak wymiana kotłów, podłączanie pieców bez pozwolenia, przebudowa z ruchem jakichkolwiek urządzeń gazowych.

Jak również samodzielne wyłączenie lub wymianę liczników, wszelkie inne zakłócenia w ich pracy. Na przykład zastosowanie magnesów w celu zmniejszenia zużycia gazu.

Wypadki spowodowane niewłaściwym użyciem gazu

Obecnie za niebezpieczne korzystanie ze sprzętu gazowego nakładane są umiarkowane grzywny. Głównym zadaniem którego jest rozumowanie z konsumentami. Ale Rosjanie nie wyciągają wniosków, o czym świadczą statystyki mówiące, że w wielu regionach co trzeci właściciel sprzętu gazowego używa go niewłaściwie. Dlatego na uboczu służby gazowej, Dumy Państwowej, krążą pogłoski o zbliżającym się i imponującym wzroście kar.

Ważną kwestią jest to, że wraz z kwotą mandatu będziesz musiał zapłacić również koszt „niebieskiego” paliwa zużytego bez pozwolenia. I to nie w najlepszych cenach. Ale stanie się tak tylko wtedy, gdy osoby odpowiedzialne ujawnią niepodważalne fakty wskazujące na fakt kradzieży. Przestępstwo uważa się za popełnione z chwilą zakończenia niedozwolonych działań.

Tak więc grzywna za nieautoryzowane podłączenie gazu po procedurze odłączenia (jeśli z jakiegoś powodu gospodarstwo domowe / mieszkanie zostało odłączone) jest nakładana w wysokości 10-15 tysięcy rubli, jeśli czyn został popełniony po raz pierwszy. Ta kara jest określona w Sztuka. 7.19 Kodeks Administracyjny.

Przy każdej kolejnej próbie będziesz musiał zapłacić do 80 tysięcy rubli. Ponadto kara będzie wykonywana zgodnie z normami określonymi w Kodeksie karnym, a mianowicie w jego artykuł 215.3. A po ponownym podłączeniu do głównego gazociągu kara wyniesie do 200 tysięcy rubli.

READ
Zasady tankowania domowych butli gazowych na stacjach benzynowych: czy można tankować i jak to zrobić?

Nieautoryzowane podłączenie gazu

Najpoważniejsze konsekwencje dla konsumentów pojawiają się po ujawnieniu faktów nielegalnego przyłączenia do gazociągów, a zwłaszcza w przypadku udowodnienia faktu nielegalnego wyboru nośnika energii, czyli kradzieży. W takich przypadkach grzywny mogą sięgać dziesiątek, a nawet setek tysięcy rubli. Powodem jest to, że takie czyny są społecznie niebezpieczne. Na przykład, według statystyk, firmy gazowe tracą nawet 6% swoich zysków z powodu nielegalnego zużycia gazu, co zmusza ustawodawców do regularnego podwyższania kar.

Jeśli nieautoryzowane podłączenie doprowadziło do uszkodzenia konstrukcji gazociągu, innego sprzętu, wówczas kwota kar może osiągnąć 400-500 tysięcy rubli.

Wymienione kary pieniężne nałożone zgodnie z powyższym artykułem Kodeksu karnego mogą zostać zastąpione wypłatami w wysokości równej wynagrodzeniu wszelkich innych dochodów sprawcy przez określony czas (od 6 do 18 miesięcy).

Opłaty za kradzież gazu

Jeżeli zostanie ustalone, że dokonano nieautoryzowanego podłączenia do dowolnego gazociągu w celu nielegalnego wyboru „niebieskiego” paliwa i zostanie to udowodnione, wówczas kara zostanie wykonana zgodnie z wymogami UK artykuł 158 s. 3. Tam, gdzie mówi się, że kradzież gazu podlega karze grzywny, której wysokość wyniesie 100-500 tysięcy rubli. Stałą kwotę można zastąpić karą w wysokości wynagrodzenia za 1-3 lata.

Ponadto przepisy pozwalają na ograniczenie wolności sprawcy na okres do półtora roku z równoczesnym zapłaceniem kary grzywny w wysokości wynagrodzenia od 1 do 6 miesięcy.

W poniższym materiale rozmawialiśmy o zawiłościach oficjalnego zgazowania wiejskiego domu.

Kiedy grzywny nie mogą być nałożone

Przydałoby się przypomnieć, że nielegalne używanie gazu i sprzętu może doprowadzić do sytuacji, w której nawet duża grzywna nie wystarczy. I dzieje się to regularnie, a ludzie regularnie umierają z powodu pozbawionych skrupułów konsumentów. Potwierdzenie tego znajduje się na zdjęciu, które zostało zrobione we Fryazino, zaraz po wybuchu w mieszkaniu, do którego doszło z winy właściciela nieruchomości

Jeśli nieautoryzowane połączenie doprowadziło do kradzieży gazu w tak zwanych szczególnie dużych kwotach, grzywna może sięgnąć miliona rubli. Co więcej, jednocześnie sprawca może zostać pozbawiony wolności (do 2 lat). Kara będzie taka sama, jeśli czyn został popełniony przez zorganizowaną grupę.

W obu przypadkach ryczałtową kwotę można zastąpić grzywną, której wysokość będzie równa dochodom sprawcy przez pewien okres (do 5 lat). W takim przypadku możliwe jest ograniczenie wolności do 18 miesięcy.

Ponieważ surowość kary zależy od ilości nielegalnie wyselekcjonowanego gazu, warto wiedzieć, że art. 158 wskazuje:

 • Wielka kradzież – gdy szkoda zostanie wyrządzona powyżej 250 tysięcy rubli;
 • bardzo duży rozmiar kradzież „niebieskiego” paliwa jest uważana za ponad milion rubli.

Co więcej, nie ma znaczenia prawo, w którym doszło do nielegalnego wydobycia – w mieszkaniu lub domu prywatnym – kara za gaz będzie taka sama. Oznacza to, że bierze się pod uwagę tylko obecność zamiaru i powagę czynu.

Zasady naliczania grzywien

Jeżeli odbiorca gazu nie zapewni odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przedstawiciele służby gazowniczej, którzy ujawnią fakt naruszenia, mogą nałożyć grzywnę. W takim przypadku właściciel lokalu musi zostać pisemnie powiadomiony o naliczeniu kary.

Interwencja w eksploatacji urządzeń gazowych

Nielegalnym podłączeniem może być zwykła wymiana jednego kotła gazowego, kuchenki, dowolnego innego urządzenia na nowe, jakakolwiek ingerencja w działanie aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym liczników. W każdym razie wysokość grzywny na pewno będzie imponująca. Ale gwałcicielom będzie najtrudniej, jeśli zostanie udowodnione, że działali z intencją najemników.

READ
Dlaczego gazy skroplone i sprężone są przechowywane w butlach? Rodzaje kontenerów Zasady eksploatacji © Geostart

W przypadku nieuprawnionego podłączenia do jakichkolwiek gazociągów prawo do odnotowania faktu naruszenia mają wyłącznie policjanci.

I tylko sądy powinny nakładać grzywny za nielegalne używanie gazu, specjalnego sprzętu w każdym prywatnym domu lub mieszkaniu. Cóż, decyzję każdej odpowiedzialnej osoby można zakwestionować.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Poniższy film pomoże ci zrozumieć, dlaczego wysokość grzywien ostatnio znacznie wzrosła w Rosji. A także, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykrywane są przypadki nieautoryzowanego podłączenia, nielegalnego pobierania gazu i co się z tym dzieje:

Po obejrzeniu poniższego filmu możesz być pewien, że nieautoryzowane podłączenie do dowolnego rurociągu jest czynem nielegalnym i bardzo niebezpiecznym, za który będziesz musiał zapłacić przynajmniej finansowo:

Korzystanie ze sprzętu gazowego musi być bezpieczne dla właściciela domu, jego gospodarstwa domowego i otaczających go osób. Dlatego za używanie wadliwego sprzętu, jego nieterminową konserwację grożą grzywny, których wysokość i procedura pobierania są wyraźnie określone w przepisach..

Ale jeszcze trudniej w Rosji są ludzie, którzy próbują działać nieuczciwie, próbując arbitralnie podłączyć się do rurociągów, ukraść gaz.

Czy chciałbyś dodać przydatne komentarze do powyższego materiału? A może możesz podzielić się własnym doświadczeniem w zakresie płacenia kar z innymi użytkownikami? Zostaw swoje komentarze, zadawaj pytania naszym ekspertom i innym odwiedzającym stronę, weź udział w dyskusji – formularz opinii znajduje się pod artykułem.

Grzywny za gaz w prywatnym domu i mieszkaniu: za jakie naruszenia naliczane są grzywny + kary

Dziś kary za gaz, a raczej za naruszenie środków bezpieczeństwa i nieuczciwość w jego zużyciu, można otrzymać nie tylko za jakieś działanie, ale także za bezczynność. Powodem jest to, że rosyjskie ustawodawstwo jest dość surowe w stosunku do naruszeń w tej dziedzinie. Co więcej, wysokość odszkodowania może być dość poważna.

Za co konsument może zostać ukarany grzywną?

Ustawodawstwo krajowe daje prawo do nakładania na konsumentów kar pieniężnych w różnych sytuacjach.

Ale wszystkie można podzielić na 2 kategorie:

 • naruszenie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z gazu, specjalnego sprzętu gazowego (kotły, piece itp.);
 • naruszenie procedury księgowej, płatność za konsumpcję niebieskie paliwo.

Aby uniknąć kary, powinieneś znać niuanse, które wystarczą w każdej z kategorii.

Gaz i sprzęt, który go dostarcza, tradycyjnie stanowił źródło zagrożenia. Zwłaszcza przy nieostrożnym obchodzeniu się. Z czym ma do czynienia państwo, masowo karząc konsumentów grzywnami

#1 – Naruszenie zasad bezpieczeństwa

Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej (w skrócie Kodeks wykroczeń administracyjnych) stanowi, że osoby, które nie przestrzegają zasad konserwacji kotłów gazowych, pieców, kolumn, liczników i wszelkich innych urządzeń gazowych, mogą zostać ukarane.

Mianowicie, nie dotrzymują terminów, częstotliwości wykonywania konserwacji, naprawy lub wykonywania niezbędnych prac przy urządzeniach gazowych określonych w obowiązujących dokumentach. Obejmuje to również niechęć do otrzymywania wymaganych usług.

Ponadto kary za niewłaściwe użycie gazu w mieszkaniu są identyczne z grzywnami nakładanymi za niewłaściwe użycie gazu przez obywateli mieszkających w domach prywatnych.

Aby uniknąć kar za używanie gazu, konieczne jest przestrzeganie wymagań ustalonych dla tego obszaru. Mianowicie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania sprzętu poprzez regularne wykonywanie procedury jego konserwacji, naprawy i w razie potrzeby wymiany

 • Odmowa podpisania umowy, zgodnie z którą przeprowadzana jest konserwacja i naprawa wszystkich urządzeń gazowych. Za ten czyn sprawca będzie musiał zapłacić grzywnę, której wysokość wynosi 1-2 tysiące rubli.
 • Nieprzestrzeganie częstotliwości, terminów, standardów jakości napraw, konserwacji jakichkolwiek urządzeń gazowych. Za takie przestępstwo do budżetu trzeba będzie przelać 1-2 tysiące rubli.
 • Nie zezwalanie specjalistom z organizacji gazowniczych na przeprowadzanie wymaganych procedur konserwacji i napraw jakiegokolwiek sprzętu gazowego. Ta pozycja jest uważana za ważną, jeśli właściciel nieruchomości został powiadomiony o nadchodzących pracach i w określony sposób, czyli na piśmie. Za ten czyn są karani grzywną, której wysokość wynosi 1-2 tysiące rubli.
 • Unikanie wymiany urządzeń gazowych zainstalowanych w obudowie, jeśli taka procedura jest obowiązkowa. Na przykład, paragraf ten wchodzi w życie, jeżeli piec, kocioł lub jakiekolwiek inne urządzenie jest wadliwe technicznie i właściciel lokalu został o tym powiadomiony, ale nie podejmuje skutecznych działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa. Kara za opisany czyn wynosi 1-2 tysiące rubli.
READ
10 najlepszych przenośnych detektorów gazu: najlepsze oferty sprawdzone i porady dotyczące wyboru - internetowa encyklopedia napraw

Co więcej, w każdym z powyższych przypadków nie zawsze można wyjść z bardzo małymi kwotami.

Najważniejsze jest to, że konsumenci muszą zrozumieć, że najstraszniejszą konsekwencją niebezpiecznego użycia gazu nie są grzywny, ale znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia bliskich, przyjaciół i innych osób mieszkających w pobliżu

Również w p.6 mówi się, że każde powtarzające się wykroczenie pociąga za sobą grzywnę, której wysokość wynosi 2-5 tysięcy rubli.

nr 2 – naruszenie kolejności księgowania lub płatności

Należy mieć świadomość, że za naruszenie procedury rozliczania lub płacenia odbiorcy gazu czekają znacznie surowsze kary niż za zaniedbanie bezpieczeństwa.

Kara za nielegalne podłączenie do gazu

W takich sytuacjach znak to Sztuka. 7.19 Kodeks Administracyjny . Bo to w nim wskazano, jaka powinna być wysokość grzywny za nielegalne podłączenie konsumenta do gazu. I mówi, że właściciel domu będzie musiał zapłacić państwu 10-15 tysięcy rubli.

Ponadto należy rozumieć, że nieautoryzowane połączenie obejmuje takie czynności, jak wymiana kotłów, podłączanie pieców bez pozwolenia, przebudowa z ruchem jakichkolwiek urządzeń gazowych.

Jak również samodzielne wyłączenie lub wymianę liczników, wszelkie inne zakłócenia w ich pracy. Na przykład zastosowanie magnesów w celu zmniejszenia zużycia gazu.

Obecnie za niebezpieczne korzystanie ze sprzętu gazowego nakładane są umiarkowane grzywny. Głównym zadaniem którego jest rozumowanie z konsumentami. Ale Rosjanie nie wyciągają wniosków, o czym świadczą statystyki mówiące, że w wielu regionach co trzeci właściciel sprzętu gazowego używa go niewłaściwie. Dlatego na uboczu służby gazowej, Dumy Państwowej, krążą pogłoski o zbliżającym się i imponującym wzroście kar.

Ważną kwestią jest to, że wraz z kwotą mandatu będziesz musiał zapłacić również koszt „niebieskiego” paliwa zużytego bez pozwolenia. I to nie w najlepszych cenach. Ale stanie się tak tylko wtedy, gdy osoby odpowiedzialne ujawnią niepodważalne fakty wskazujące na fakt kradzieży. Przestępstwo uważa się za popełnione z chwilą zakończenia niedozwolonych działań.

Tak więc grzywna za nieautoryzowane podłączenie gazu po procedurze odłączenia (jeśli z jakiegoś powodu gospodarstwo domowe / mieszkanie zostało odłączone) jest nakładana w wysokości 10-15 tysięcy rubli, jeśli czyn został popełniony po raz pierwszy. Ta kara jest określona w Sztuka. 7.19 Kodeks Administracyjny .

READ
Dysze do kuchenki gazowej: co to jest? Jakie dysze powinny oznaczać gaz w butlach? Jak je czyścić i zmieniać?

Najpoważniejsze konsekwencje dla konsumentów pojawiają się po ujawnieniu faktów nielegalnego przyłączenia do gazociągów, a zwłaszcza w przypadku udowodnienia faktu nielegalnego wyboru nośnika energii, czyli kradzieży. W takich przypadkach grzywny mogą sięgać dziesiątek, a nawet setek tysięcy rubli. Powodem jest to, że takie czyny są społecznie niebezpieczne. Na przykład, według statystyk, firmy gazowe tracą nawet 6% swoich zysków z powodu nielegalnego zużycia gazu, co zmusza ustawodawców do regularnego podwyższania kar.

Jeśli nieautoryzowane podłączenie doprowadziło do uszkodzenia konstrukcji gazociągu, innego sprzętu, wówczas kwota kar może osiągnąć 400-500 tysięcy rubli.

Opłaty za kradzież gazu

Ponadto przepisy pozwalają na ograniczenie wolności sprawcy na okres do półtora roku z równoczesnym zapłaceniem kary grzywny w wysokości wynagrodzenia od 1 do 6 miesięcy.

W poniższym materiale rozmawialiśmy o zawiłościach oficjalnego zgazowania wiejskiego domu.

Przydałoby się przypomnieć, że nielegalne używanie gazu i sprzętu może doprowadzić do sytuacji, w której nawet duża grzywna nie wystarczy. I dzieje się to regularnie, a ludzie regularnie umierają z powodu pozbawionych skrupułów konsumentów. Potwierdzenie tego znajduje się na zdjęciu, które zostało zrobione we Fryazino, zaraz po wybuchu w mieszkaniu, do którego doszło z winy właściciela nieruchomości

Jeśli nieautoryzowane połączenie doprowadziło do kradzieży gazu w tak zwanych szczególnie dużych kwotach, grzywna może sięgnąć miliona rubli. Co więcej, jednocześnie sprawca może zostać pozbawiony wolności (do 2 lat). Kara będzie taka sama, jeśli czyn został popełniony przez zorganizowaną grupę.

W obu przypadkach ryczałtową kwotę można zastąpić grzywną, której wysokość będzie równa dochodom sprawcy przez pewien okres (do 5 lat). W takim przypadku możliwe jest ograniczenie wolności do 18 miesięcy.

Ponieważ surowość kary zależy od ilości nielegalnie wyselekcjonowanego gazu, warto wiedzieć, że art. 158 wskazuje:

 • Wielka kradzież – gdy szkoda zostanie wyrządzona powyżej 250 tysięcy rubli;
 • bardzo duży rozmiar kradzież „niebieskiego” paliwa jest uważana za ponad milion rubli.

Co więcej, nie ma znaczenia prawo, w którym doszło do nielegalnego wydobycia – w mieszkaniu lub domu prywatnym – kara za gaz będzie taka sama. Oznacza to, że bierze się pod uwagę tylko obecność zamiaru i powagę czynu.

Zasady naliczania grzywien

Jeżeli odbiorca gazu nie zapewni odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przedstawiciele służby gazowniczej, którzy ujawnią fakt naruszenia, mogą nałożyć grzywnę. W takim przypadku właściciel lokalu musi zostać pisemnie powiadomiony o naliczeniu kary.

W przypadku nieuprawnionego podłączenia do jakichkolwiek gazociągów prawo do odnotowania faktu naruszenia mają wyłącznie policjanci.

I tylko sądy powinny nakładać grzywny za nielegalne używanie gazu, specjalnego sprzętu w każdym prywatnym domu lub mieszkaniu. Cóż, decyzję każdej odpowiedzialnej osoby można zakwestionować.

Korzystanie ze sprzętu gazowego musi być bezpieczne dla właściciela domu, jego gospodarstwa domowego i otaczających go osób. Dlatego za używanie wadliwego sprzętu, jego nieterminową konserwację grożą grzywny, których wysokość i procedura pobierania są wyraźnie określone w przepisach. .

Ale jeszcze trudniej w Rosji są ludzie, którzy próbują działać nieuczciwie, próbując arbitralnie podłączyć się do rurociągów, ukraść gaz.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: