Kocioł gazowy do budynku mieszkalnego: normy i zasady aranżacji © Geostart

Wybór najważniejszych dokumentów na życzenie Kotłownia w apartamentowcu (akty prawne, formularze, artykuły, porady ekspertów i wiele innych).

Praktyka sądowa: Kotłownia w apartamentowcu

Otwórz dokument w swoim systemie ConsultantPlus:
Wybór orzeczeń sądowych na rok 2019: Artykuł 289 „Mieszkanie jako przedmiot własności” Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
(Kancelaria prawna LLC YURINFORM VM) Odmawiając uznania kotłowni gazowej za własność wspólną właścicieli lokali budynku mieszkalnego, sąd, zgodnie z art. 289 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, ustalił, że sporna kotłownia gazowa jest osobnym budynkiem, ma samodzielne przeznaczenie użytkowe i jest przeznaczona do obsługi kilku domów, w związku z czym budynek kotłowni nie posiada oznaczeń pozwalających na zaliczenie jej do wspólnej własności powodów” budynku mieszkalnego i nie ma podstaw do rozszerzenia reżimu majątku wspólnego budynku mieszkalnego na budynek kotłowni.

Otwórz dokument w swoim systemie ConsultantPlus:
Wyrok Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 01.02.2021 czerwca 301 r. N 20-ES22192-38 w sprawie N A4983-2019/XNUMX
Żądanie: W sprawie kontroli w kasacji czynności sądowych w przypadku windykacji na podstawie umowy na dostawę ciepła.
Postanowienie: Odmówiono przekazania sprawy do Kolegium Sądowego ds. Sporów Gospodarczych Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, ponieważ po ocenie dowodów przedstawionych w materiałach sprawy zgodnie z art. 71 Kodeksu postępowania arbitrażowego Federacji Rosyjskiej , sądy uznały, że nie ma podstaw do zwolnienia spółki (abonenta) z obowiązku zapłaty za energię cieplną i ciepłą wodę dostarczaną przez spółkę (organizację ciepłowniczą) na potrzeby ogólnobudowlane budynku mieszkalnego i przeniesienie obowiązku na zapłacić za nie osobie trzeciej. Sądy uznały, że w spornym lokalu niemieszkalnym będącym własnością osoby trzeciej znajdują się odpowiednio izolowane piony instalacji grzewczej MKD; nie ma połączenia urządzeń grzewczych CJSC „Mahis” ze scentralizowanym systemem grzewczym; sporny lokal ogrzewany jest przez autonomiczną kotłownię gazową podłączoną do urządzeń grzewczych (grzejników), co przewiduje projekt. W tym zakresie, w związku z brakiem dowodów potwierdzających nieuprawnione ponowne wyposażenie systemu ogrzewania wspólnego domu przez osobę trzecią, a także obalających fakt, że sporne lokale niemieszkalne zostały zaprojektowane i oddane do użytku w ramach MKD z autonomicznym systemem ogrzewania sądy uznały, że nie jest on ogrzewany ze scentralizowanego systemu ogrzewania domu, nie ma możliwości odbioru energii cieplnej dostarczanej do ogrzewania (instalacje zużywające ciepło).

Artykuły, komentarze, odpowiedzi na pytania: Kotłownia w apartamentowcu

Otwórz dokument w swoim systemie ConsultantPlus:
Artykuł: Wymagania dotyczące budowy i naprawy kotłowni
(Przygotowany pod system ConsultantPlus, 2022) Zabrania się wbudowywania kotłowni w budynki mieszkalne wielomieszkaniowe. W przypadku budynków mieszkalnych dopuszcza się instalację kotłowni przyłączonych i dachowych (punkt 3.4 SP 41-104-2000).

READ
Rodzaje mieszanin gazowych w butlach do kuchenki gazowej: główne cechy, zalety i wady

Otwórz dokument w swoim systemie ConsultantPlus:
Artykuł: Własność wspólna budynku mieszkalnego
(Przygotowany pod system ConsultantPlus, 2022) – kondygnacje techniczne (w tym wbudowane garaże i podesty dla pojazdów budowane na koszt właścicieli lokali, warsztaty, strychy techniczne) oraz piwnice techniczne, w których znajduje się komunikacja inżynierska, śmietniki , zsypy na śmieci, inne usługi dla więcej jednego lokalu mieszkalnego i (lub) niemieszkalnego w wyposażeniu budynku mieszkalnego (w tym kotłownie, kotłownie, windy i inny sprzęt inżynieryjny);

Akty normatywne: Kotłownia w apartamentowcu

Otwórz dokument w swoim systemie ConsultantPlus:
„GOST R 58095.4-2021. Norma krajowa Federacji Rosyjskiej. Systemy dystrybucji gazu. Wymagania dotyczące sieci poboru gazu. Część 4. Działanie”
(zatwierdzony i wprowadzony w życie Zarządzeniem Rosstandart z dnia 31.03.2021 marca 176 r. N 10-st) XNUMX Eksploatacja sieci poboru gazu budynków przemysłowych, kotłowni, generatorów ciepła lub autonomicznych źródeł zaopatrzenia w ciepło zintegrowanych w przemysłowych, mieszkalnych wielomieszkaniowych, budynki użyteczności publicznej, administracyjne i mieszkalne

Otwórz dokument w swoim systemie ConsultantPlus:
Recenzja: „Przegląd orzecznictwa dotyczącego koronawirusa”
(ConsultantPlus, 2021) Sąd Kasacyjny nie zmienił aktu orzeczniczego apelacji, gdyż zgodził się z tym m.in. moratorium, ponieważ na podstawie umów pozwany gaz był kupowany w celu przygotowania innego surowca (energii cieplnej), działał jako organizacja zaopatrzenia w ciepło, tj. gaz dostarczany przez powoda nie zapewniał funkcji pozwanego jako organizacji zarządzającej MKD, nie był wykorzystywany do zapewnienia właścicielom lokali w MKD takiej usługi komunalnej jak zaopatrzenie w gaz; jednocześnie w punktach zasilania gazem znajdowały się kotłownie będące własnością powoda, które nie stanowią części wspólnej własności właścicieli lokali w MKD; głównym zajęciem pozwanego jest wytwarzanie energii cieplnej, a dodatkowym zajęciem jest zarządzanie eksploatacją zasobów mieszkaniowych.

Kotłownia gazowa dla budynku mieszkalnego: normy i zasady aranżacji

Media rosną z roku na rok, a jakość ogrzewania pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wielu mieszkańców budynków mieszkalnych szuka innego sposobu na ogrzanie swoich domów, próbując zrezygnować z centralnego ogrzewania.

Jednym z rozwiązań jest autonomiczny kocioł gazowy do budynku mieszkalnego. I choć jest to bardzo poważna i kłopotliwa decyzja, całkiem możliwe jest zainstalowanie takiego sprzętu, aby dostarczał ciepło do całego domu, a funkcjonował znacznie taniej niż scentralizowana alternatywa.

Następnie porozmawiamy o zaletach i wadach autonomicznych kotłowni, zawiłościach ich instalacji, a także dowiemy się, gdzie lepiej umieścić sprzęt.

Zalety i wady samodzielnego sprzętu

Autonomiczna kotłownia gazowa w budynku mieszkalnym ma kilka wad. Sprzęt jest dość drogi, a jego instalację powinni przeprowadzić profesjonaliści. Następnie musisz przeprowadzić okablowanie dla każdego mieszkania. Wiąże się to z wydawaniem dużych pieniędzy już na starcie, co zmusza większość mieszkańców do porzucenia tego przedsięwzięcia.

READ
Jak gaz jest podłączony do prywatnego domu: instalacja systemu urządzeń wejściowych © Geostart

Wielu jest też przerażonych potrzebą ciągłego monitorowania systemu. Teraz specjaliści odpowiedzialni za scentralizowane ogrzewanie nie będą odpowiedzialni za jakość konstrukcji dostarczających chłodziwo do każdego mieszkania. Mieszkańcy będą musieli na własną rękę zatrudnić specjalistów, którzy wykonają prewencyjne przeglądy całego systemu i zaplanowane naprawy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Koszty uruchomienia autonomicznej kotłowni są wysokie, ale szybko się zwracają. Można to zweryfikować, wykonując proste obliczenia.

Korzyści są bardziej znaczące:

Tak więc, chociaż autonomiczna kotłownia wymaga od mieszkańców większego wysiłku niż scentralizowane ogrzewanie, korzyści z jej posiadania są znacznie większe. Mieszkańcy mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy, a jakość ogrzewania będzie znacznie wyższa.

Bardzo szybko początkowe koszty zwrócą się i prawie wszystkie wady znikną, ale zalety pozostaną.

Gdzie można umieścić autonomiczną kotłownię?

Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania urządzeń grzewczych. Tak więc kotłownia gazowa na dachu wieżowca jest uważana za najbardziej preferowaną opcję. Często są również instalowane w piwnicach lub piwnicach.

Do obsługi kotłowni wystarczy zatrudnić tylko jednego specjalistę, a to realna oszczędność pieniędzy każdego miesiąca.

Zdecydowanie najlepszą opcją pod względem bezpieczeństwa i użyteczności jest wybudowanie oddzielnego budynku w pobliżu budynku mieszkalnego. Mieszkańcy nie będą zagrożeni ewentualnymi wyciekami paliwa, gromadzeniem się gazu w piwnicy.

Ale będziesz musiał zbudować dodatkowy budynek, położyć pod niego fundament, wykonać dużo prac ziemnych, sporządzić szereg dokumentów. To natychmiast odstrasza potencjalnych inwestorów. Dlatego kotłownię gazową w piwnicy lub na dachu można uznać za najlepszą opcję.

Charakterystyka kotłowni w piwnicy

Budowa kotłowni w piwnicy jest zwykle dość prosta. W tym celu nie jest konieczne przeciąganie różnych urządzeń na dach, nie jest konieczne przeprowadzanie obliczeń, czy zakładka wytrzyma obciążenie ciężarem kotła i jego elementów. Ale są też wady.

Po pierwsze, w piwnicach nie można stosować paliw wybuchowych, w szczególności gazu. W końcu, jeśli się zapali, a nawet wybuchnie, może zniszczyć cały budynek i doprowadzić do wielu zgonów wśród mieszkańców. Dlatego w piwnicach dozwolone jest budowanie kotłowni na energię elektryczną lub na kompozycje na paliwo stałe (kotły do ​​pirolizy itp.).

Autonomiczna kotłownia w piwnicy jest trudna do zaaranżowania i wymaga stworzenia przemyślanego systemu wentylacji, więc trzeba będzie również zainwestować w jej aranżację

Elektryczny kocioł grzewczy nie nadaje się do budynku mieszkalnego. Koszt jego utrzymania, w szczególności energii elektrycznej, będzie wyższy niż opłata za centralne ogrzewanie. Jeśli chodzi o kotły na paliwo stałe, do ich działania potrzebny jest piecyk, który będzie ręcznie ładował paliwo kilka razy dziennie.

READ
Czy konieczne jest zainstalowanie czujnika wycieku gazu: przepisy prawne i zalecenia ekspertów © Geostart

Kolejnym problemem kotłowni w piwnicy jest budowa komina. Zgodnie z zasadami SNiP i innymi dokumentami regulacyjnymi wysokość komina musi być większa niż wysokość domu. Bardzo trudno będzie zbudować taką konstrukcję, która będzie zgodna z tą normą.

Powody popularności kotłów dachowych

Ze względu na dużą liczbę wad umieszczania kotłów w piwnicy lub w osobnym budynku największą popularność zyskały kotłownie na dachu. Tutaj możesz użyć dowolnego rodzaju paliwa, w szczególności gazu, który jest najbardziej ekonomicznym, łatwym w użyciu i energooszczędnym nośnikiem.

Kotłownię na dachu można zainstalować na już wybudowanym domu, jeśli zastosuje się konstrukcję modułową. Tak to będzie wyglądać

Jeśli kotłownia jest zainstalowana na dachu, nie wymaga skomplikowanego systemu wentylacji, budowy ogromnego komina i innych nieporęcznych konstrukcji.

Dzięki wykorzystaniu gazu jako źródła energii proces organizacji autonomicznej kotłowni jest znacznie uproszczony. A instalacja prostego systemu automatyzacji pozwala ustawić zakres, w którym powinna znajdować się temperatura chłodziwa (wody w rurach).

To znacznie oszczędza zarówno paliwo, jak i pieniądze dla właścicieli mieszkań. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania piecyka, który będzie stale monitorował kotłownię i włączał ją wraz ze spadkiem temperatury. Zamiast tego wszystko zostanie zrobione przez automatyzację.

Orientacyjny schemat rozmieszczenia kotła dachowego. Niewielki budynek modułowy na dachu pomieści wszystkie elementy, aby zapewnić ciepło do budynku wielokondygnacyjnego

Kotły gazowe do kotłowni są uważane za najłatwiejsze w obsłudze rozwiązanie. Nawet prosty użytkownik staje się jasne, jak obchodzić się ze sprzętem, aby dał pożądany efekt. Każdy mieszkaniec domu może nauczyć się regulować temperaturę, włączać i wyłączać kocioł.

Odmiany urządzeń dachowych

W zależności od rodzaju dachu, jego różnych cech, mogą być dla niego odpowiednie różne typy kotłowni z ogólnej listy, a mianowicie wbudowane i modułowe.

Kotłownie do zabudowy nadają się tylko do budynków w trakcie budowy. Muszą być uwzględnione w projekcie i postawione na osobnym piętrze wielopiętrowego budynku.

Gdy budynek jest już wybudowany, nadaje się do tego tylko blokowo-modułowa kotłownia na dachu. Z reguły taki system jest instalowany tam, gdzie bieżąca komunikacja już się zużyła i wymaga naprawy z całkowitą wymianą.

Podłączenie samodzielnej kotłowni w apartamentowcu polega na ułożeniu nowych, nowoczesnych rur do mieszkania każdego lokatora. I chociaż pociąga to za sobą dodatkowe koszty, nie powinieneś oszczędzać na materiałach, aby później nie wydawać pieniędzy na częste naprawy komunikacji.

READ
Generator gazu do domu: TOP 10 najlepszych modeli, ich parametry techniczne i sposób wytwarzania energii elektrycznej

Przed stworzeniem projektu kotłowni blokowo-modułowej należy wziąć pod uwagę charakterystykę techniczną budynku. Specjaliści określają, gdzie będzie się znajdował budynek, z czego zostanie zbudowany, jakie dopuszczalne wymiary może mieć.

Następnie zaczynają budować samą kotłownię blokowo-modułową i ją instalować. Pracownicy sprawdzają stan podłóg, ścian i innych kapitalnych elementów budynku. Następnie układają wzmocniony system dźwiękoszczelny, aby praca kotłowni nie przeszkadzała mieszkańcom wyższych pięter, a także wzmacniała środki bezpieczeństwa.

Kolejnym krokiem jest podłączenie kotła do źródeł energii i sprawdzenie jego wydajności na miejscu. Jeśli wszystko działa dobrze, testują działanie wszystkich systemów i podłączają mieszkańców do nowej kotłowni.

Cechy instalacji sprzętu

Kotłownia na dachu zwiększa obciążenie całego budynku. A to oznacza, że ​​niektóre konstrukcje muszą zostać wzmocnione.

Ponadto ważne jest przestrzeganie tych zasad:

  • zabronione jest umieszczanie kotłowni nad stropami pomieszczeń mieszkalnych;
  • konstrukcja nie powinna być łączona ze ścianami lokalu mieszkalnego;
  • kotłownia musi być wyposażona w techniczne środki automatycznego wyłączania w razie wypadku;
  • kotłownia nie powinna w żadnym rozmiarze przekraczać samego domu.

Kotłownia jest wspólną własnością domową, której własność jest równo rozdzielona pomiędzy wszystkich mieszkańców. Dlatego wszystkie koszty jego instalacji i konserwacji muszą ponosić te same osoby.

Na całym terenie instalowana jest powłoka ochronna, wzdłuż obwodu której stanie się kotłownia. Może to być podkładka betonowa 20 cm lub inna opcja.

Czasami podczas planowanego remontu budynku wielokondygnacyjnego powstaje nowa kotłownia. Następnie pieniądze pobierane są z funduszu, do którego lokatorzy dokonują comiesięcznych potrąceń na przyszłe remonty generalne. Czasami te środki nie wystarczą. W takich przypadkach organizowana jest dodatkowa opłata.

Aby zbudować kotłownię, musisz wydać pieniądze na sam projekt, produkcję systemu modułowego, jego dostawę na miejsce, instalację i debugowanie. Z reguły całkowity koszt domu wynosi 5-10 milionów rubli.

Zalety kotła dachowego

Dzięki usytuowaniu kotłowni bezpośrednio na budynku wielokondygnacyjnym zmniejsza się ilość strat ciepła. Pozwala to zaoszczędzić do 30% na rachunkach za ogrzewanie i ciepłą wodę. O wiele łatwiej i taniej jest utrzymać autonomiczną kotłownię niż ogromny rozgałęziony system miejski.

Gdy miasto nie uruchomiło jeszcze ogrzewania miejskiego, właściciele domów mogą wspólnie włączyć ogrzewanie domu i nie czekać na początek sezonu. Podobnie możesz wyłączyć kocioł, jeśli w domu jest za gorąco.

Podczas połączenia system przeprowadza wiele kontroli, co gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców.

Wady kotłów dachowych

Dziś kotłownię na dachu można budować tylko na domach nie wyższych niż 9 pięter. Podczas pracy systemu pompy wibrują na tyle silnie, że słyszą mieszkańcy wyższych pięter.

READ
Jak włączyć piekarnik w kuchence gazowej i prawidłowo zapalić gaz w piekarniku

Dużą kwotę trzeba będzie też przeznaczyć na zainstalowanie samej kotłowni i uzyskanie na nią pozwoleń. Ale te wydatki są ponoszone tylko raz.

Normy i wymagania dotyczące eksploatacji

Istnieją wymagania dotyczące projektowania i instalacji kotłów dachowych, ale są one minimalne. Wszystkie opierają się na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas eksploatacji konstrukcji.

W szczególności należy regularnie wykonywać następujące czynności:

  • Konieczne jest ciągłe sprawdzanie zaworów nawiewnych i wywiewnych, dzięki czemu kotłownia jest wentylowana.
  • Na etapie projektowania należy przewidzieć instalację czujników wykrywających wszelkie pożary, wycieki gazu i inne sytuacje awaryjne. Ponadto konieczne jest zainstalowanie kołnierza izolującego gaz, który w przypadku pożaru może odciąć cały system.
  • Dach wielopiętrowego budynku powinien być wyposażony w system alarmowy, który natychmiast zacznie powiadamiać sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi o pożarze w kotłowni.
  • Kotłownia powinna być wyposażona w okna i drzwi prowadzące bezpośrednio na dach. Potrzebna jest również specjalna winda przeciwpożarowa i wyjście dla służb. Oświetlenie kotłowni musi być zgodne z normami.
  • Dla każdego kotła gazowego należy zaprojektować oddzielny komin i wszystkie muszą być tej samej wysokości. Odległość między rurami może być dowolna.

Aby zapewnić bardziej stabilną i bezpieczną pracę kotłów na dachu, należy do nich podłączyć osobną gałąź energii elektrycznej. Wyrówna to ewentualne skoki napięcia w domu, które mogą doprowadzić do awarii całego systemu grzewczego.

Pożądane jest również zapewnienie alternatywnego źródła zasilania, w szczególności w celu zakupu generatora diesla.

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa rura kominowa musi być co najmniej 2 metry wyższa niż wysokość dachu samej kotłowni

Zabronione jest instalowanie kotła gazowego bezpośrednio nad mieszkaniami. Pomiędzy nimi a dachem musisz zrobić podłogę techniczną, aby spełnić obowiązkową listę warunków dotyczących kotłowni. Agregaty gazowe można ustawiać tylko na podłodze wykonanej z płyt żelbetowych.

Pamiętaj, że w kotłowni jest dość głośno, dlatego ważne jest, aby ją wyciszyć.

Po zaprojektowaniu i zainstalowaniu kotłowni konieczne jest zorganizowanie jej okresowej konserwacji. Aby to zrobić, wystarczy zatrudnić jedną lub dwie osoby. Od czasu do czasu przyjdą też z inspekcjami pracownicy serwisu gazowego, którzy będą monitorować stan pracującego sprzętu.

Inżynierowie wykonają niezbędne obliczenia, a mianowicie średnią temperaturę na zimę, wartości minimalne, stopień izolacji mieszkań, charakterystykę ścian i okien, częstotliwość i siłę wiatru oraz inne cechy. Pozwoli to dobrać najbardziej optymalny kocioł i inne wyposażenie tak, aby każde mieszkanie było ciepłe. Niewątpliwie jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż płacenie dużych pieniędzy i korzystanie z przestarzałego centralnego ogrzewania.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: