Kody błędów klimatyzatorów LG: dekodowanie kodów błędów i wskazówki dotyczące ich eliminacji © Geostart

Wykrywanie i usuwanie usterek klimatyzatorów marki LG na podstawie wyników wewnętrznej autodiagnostyki

Nowoczesne klimatyzatory posiadają rozbudowany system autodiagnostyki, zgodnie z wynikami którego wewnętrzny system kontroli w przypadku wykrycia konkretnej awarii blokuje działanie całego urządzenia i jednocześnie zgłasza przyczynę awarii.

System sterowania klimatyzatorów LG zgłasza wszelkie awarie poprzez miganie diody LED na panelu jednostki wewnętrznej (w niektórych przypadkach zewnętrznej). Po wykryciu określonej awarii klimatyzatora dioda LED miga określoną liczbę razy, odpowiadającą wykrytemu błędowi. Następnie, po 3 s, cykl ten jest za każdym razem powtarzany.

Jeżeli układ sterowania klimatyzatora wykrył więcej niż jeden błąd, najpierw wyświetlana jest usterka o najmniejszym numerze seryjnym, a następnie wszystkie pozostałe (w kolejności rosnącej numeru seryjnego błędu). Kody błędów klimatyzatorów LG przedstawiono w tabeli. jeden.

1 stołowy.
Kod błędu Kolejność migania diody LED w przypadku usterki Możliwa przyczyna awarii Rozwiązywanie problemów
1 Awaria jednego z termistorów (przerwa lub zwarcie) jednostki wewnętrznej (pomieszczeniowej) urządzenia – kontrola temperatury powietrza wlotowego i rury obwodu gazowego Sprawdź stan bloku termistora jednostki wewnętrznej
2 Awaria jednego z termistorów (przerwa lub zwarcie) jednostki zewnętrznej: czujnik temperatury powietrza wlotowego lub czujnik temperatury rury obwodu gazowego Sprawdź stan bloku termistora jednostki zewnętrznej
3 Klimatyzator pracuje jednocześnie na ogrzewanie i chłodzenie powietrza Zresetuj prawidłowo tryby pracy klimatyzatora. Sprawdź stan systemów sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem
4 Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki wyłączone Sprawdź integralność systemu ochrony przed przeciążeniem sprężarki
5 Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Sprawdzają linie kablowe, a także schematy wymiany danych obu jednostek
6 Pobór prądu przez jeden lub więcej siłowników jednostki zewnętrznej krótko przekraczał normę Sprawdź sprawność siłowników jednostki zewnętrznej i ich elementów sterujących (kluczowe tranzystory mocy)
7 Pobór prądu całej jednostki zewnętrznej był powyżej normy Sprawdź ciśnienie czynnika chłodniczego w układzie, a następnie stan elementów jednostki zewnętrznej
8 Awaria silnika wentylatora Sprawdź sprawność silnika, a także elementy jego obwodu sterującego
9 Awaria zaworu 4-drogowego Sprawdź zawór pod kątem prawidłowego działania
10 Wadliwy termistor do monitorowania temperatury obudowy sprężarki (przerwa lub zwarcie) Sprawdź stan termistora i wymień go w razie potrzeby.

Należy zauważyć, że takie błędy mogą wystąpić, jeśli parametry zasilacza (a także inne parametry – patrz instrukcja obsługi konkretnego typu urządzenia) nie spełniają zalecanych wartości, a także w wyniku przypadkowego awaria układu sterowania klimatyzacją. Dlatego przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów lub skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym LG należy wyłączyć zasilanie urządzenia, sprawdzić zasilanie, wybrać prawidłowe tryby pracy urządzenia, a następnie włączyć je ponownie. W niektórych przypadkach błąd może już nie występować.

READ
TOP 7 Odkurzacze Samsung 2000w: przegląd modeli, na które należy spojrzeć przed zakupem
Uwaga.
 • Zestaw kodów usterek zależy od modelu klimatyzatora.
 • Po usunięciu usterek 6 i 7, konieczne jest chwilowe wyłączenie zasilania klimatyzatora, a następnie ponowne jego włączenie.

Jako przykład weźmy typową wadę modeli klimatyzatorów z serii LS-D, którą można wyeliminować, jeśli zostaną wprowadzone pewne zmiany w obwodzie elektrycznym jednostki wewnętrznej.

Przejaw wady jest następujący.

Po pewnym czasie pracy klimatyzatora przestaje działać, a dioda LED na jego jednostce wewnętrznej miga cyklicznie po pięć razy. Dioda LED na jednostce zewnętrznej nie świeci.

Na podstawie tabeli możemy wywnioskować, że wystąpił błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną klimatyzatora.

Usterka może być spowodowana zakłóceniami zewnętrznymi, które powodują, że dane przesyłane przez jednostkę zewnętrzną nie są odbierane przez odbiornik jednostki wewnętrznej. Podobna usterka pojawia się, gdy napięcie zasilania nie spełnia zalecanych parametrów, a także ze względu na to, że sygnał zakłócający z obwodów zasilających silnika wentylatora przenika przez linię danych pomiędzy jednostkami klimatyzacyjnymi.

Aby usunąć usterkę, zmień wartość napięcia odniesienia z 2,5 V na 5 V odbiornika danych jednostki wewnętrznej. Aby to zrobić, usuń rezystor R94 (rys. 1) na płytce elektronicznej urządzenia.

Kody błędów klimatyzatora LG: rozwiązywanie problemów z kodami i porady dotyczące rozwiązywania problemów

Działanie dobrego klimatyzatora znacznie ułatwia życie w letnie upały. Chłodne świeże powietrze sprawia, że ​​czujesz się bardziej komfortowo, napełnia Cię energią i chęcią do działania. A poza sezonem, kiedy centralne ogrzewanie nie jest jeszcze w pełni sprawne, klimatyzator można bezpiecznie wykorzystać jako źródło dodatkowego ogrzewania.

Urządzenia LG cieszą się doskonałą reputacją, a systemy klimatyzacyjne tej marki nie są wyjątkiem. Jednak w działaniu dowolnego urządzenia mogą pojawić się trudności związane nie tylko z jakością samego urządzenia, ale także z warunkami jego działania. Typowe kody błędów dla klimatyzatorów LG sygnalizują problemy i możliwe awarie na czas, które wkrótce będą musiały zostać naprawione, jeśli sprzęt będzie nadal działał w tym samym trybie.

Jednak znając dekodowanie błędu, który wystąpił, właściciele będą mogli samodzielnie zdiagnozować potencjalne awarie i poprawić warunki pracy urządzenia. W tym artykule dowiesz się, jakie są kody błędów klimatyzatorów popularnej południowokoreańskiej marki, jakie błędy można wyeliminować bez wzywania kreatora, a kiedy nie należy lekceważyć usług specjalisty.

Autodiagnostyka klimatyzatora LG

Trudne warunki pracy, duże obciążenie pracą lub błędne obliczenia przy projektowaniu całego układu klimatyzacji mogą niekorzystnie wpłynąć nawet na drogi klimatyzator klasy premium. Jednak funkcja autodiagnostyki, jaką dysponuje technologia klimatyczna LG, pozwala wykryć i zneutralizować przyczyny, dla których urządzenie może w porę ulec awarii.

READ
Odkurzacze LG 2000w: TOP 10 najlepszych dwutysięczników południowokoreańskiej marki

Klimatyzator samodzielnie uruchamia określone procesy diagnostyczne na każdym etapie pracy, sprawdzając wydajność konkretnego węzła.

W przypadku wykrycia pewnych problemów podczas monitorowania działanie urządzenia jest blokowane przez mikrokontroler sterujący, a samo urządzenie wydaje określony sygnał błędu. Może być przedstawiony w formie komunikat alfanumeryczny na wyświetlaczu lub wyświetlane przez miganie niektórych diod w bloku. Liczba błysków pojedynczej diody jest interpretowana jako osobny kod błędu.

Urządzenie musi zostać naprawione przez specjalistę. Jednak samodekodowanie kodu błędu pozwoli właścicielowi z góry ocenić złożoność nadchodzących prac związanych z przywróceniem działania klimatyzatora

Wyświetlanie błędów klimatyzatorów marki LG ma pewną funkcję. Jeśli wewnętrzny system autodiagnostyki wykryje kilka usterek, urządzenie najpierw zasygnalizuje błąd o najniższym numerze sekwencyjnym. Każdy kolejny kod będzie wyświetlany w kolejności rosnącej.

Na przykład, jeśli w systemie wystąpi przerwany obwód (błąd C2 lub C4), a wentylator jednostki zewnętrznej nie obraca się (błąd C9), klimatyzator najpierw wskaże przerwany obwód, po czym zasygnalizuje, że obrót ostrzy w jednostce zewnętrznej zatrzymało się.

Rozszyfrowanie dioda LED miga

Jak opisano powyżej, jednostka wewnętrzna kompleksu domu podzielonego jest wyposażona w specjalną diodę. W przypadku wystąpienia pewnych usterek w układzie klimatyzacji ta lampka miga. Błysk może być wykonany od jednego do dziesięciu razy, sygnalizując konkretny błąd. Jednocześnie odstęp pomiędzy serią migających diod w klimatyzatorze LG wynosi 3 sekundy.

Ошибка 1 wyrażony w pojedynczym błysku lampy co 3 sekundy i wskazuje na przerwę lub zwarcie w jednostce wewnętrznej systemu split, co powoduje awarie w płycie. Aby rozwiązać problem, sprawdź działanie termistorów w jednostce wewnętrznej i, jeśli to konieczne, wymień te węzły.

Ошибка 2 (dioda miga dwukrotnie) wskazuje na podobny problem z termistorami zainstalowanymi w jednostce zewnętrznej.

Awaria jest neutralizowana w ten sam sposób: czujniki temperatury dopływającego powietrza lub temperatura rury obwodu gazowego są sprawdzane, ale już w jednostce zewnętrznej i są wymieniane.

Czujnik temperatury powietrza w klimatyzatorze nie jest najdroższą częścią. Dlatego nie powinieneś bać się go wymienić, ponieważ prace naprawcze takiego planu są dość przystępne.

Ошибка 3 (3 mignięcia) dotyczy instalacji systemu i występuje, gdy praca klimatyzatora skierowana jest zarówno na ogrzewanie, jak i chłodzenie. Należy sprawdzić poprawność podłączenia przewodów, kabel połączeniowy oraz poprawność podłączenia klimatyzatora.

Ошибка 4 (4 mignięcia) sygnalizują uruchomienie zabezpieczenia sprężarki, która jest przeciążona. Aby wyeliminować, sprawdź działanie przekaźnika termicznego jednostki zewnętrznej, napraw wskaźniki bieżącego obciążenia i ciśnienia gazu w systemie. Te środki pomogą ustalić przyczynę awarii sprężarki.

Ошибка 5 (5 mignięć) występuje, gdy komunikacja między jednostką mieszkaniową a jednostką zewnętrzną jest nieprawidłowa. Za pomocą tego kodu sprawdzane są linie kablowe, w których może wystąpić przerwa lub zwarcie. Po diagnozie może być konieczna wymiana interkonektów.

READ
Jak wybrać zmywarkę do zabudowy: na co zwrócić uwagę przy zakupie przeglądu najlepszych marek © Geostart

Ошибка 6 (6 mignięć) pojawia się po krótkotrwałym wzroście poboru prądu przez jednostkę zewnętrzną. W takiej sytuacji sprawdzane są wszystkie siłowniki jednostki zewnętrznej oraz kluczowe przekaźniki zasilania.

Ошибка 7 (7 mignięć) wskazuje również, że prąd w jednostce zewnętrznej się skończył, ale w tym przypadku próg zużycia jest poza zakresem przez długi czas. Do diagnostyki konieczne jest sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego w systemie i wykluczenie wadliwego działania wszystkich elementów jednostki zewnętrznej.

Wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego w klimatyzatorach dowolnej marki może prowadzić do wycieku chłodziwa, co nieuchronnie prowadzi do poważniejszych napraw. W niektórych przypadkach niemożliwe jest naprawienie takiego problemu na miejscu, więc kapitan będzie musiał zdemontować całą jednostkę

Ошибка 8 (8 mignięć) wskazuje na problem z silnikiem wentylatora. Oprócz bezpośredniego sprawdzenia tego węzła konieczne jest zbadanie elementów jego obwodu sterującego i zacisków stykowych.

Ошибка 9 (9 mignięć) wymaga sprawdzenia działania zaworu 4-drogowego.

Ошибка 10 podłączony do zwarcia lub przerwy w obwodzie, co mogłoby spowodować awarię termistora odpowiedzialnego za kontrolę temperatury obudowy wbudowanej sprężarki. Po diagnozie termistor najprawdopodobniej będzie wymagał wymiany.

Co mówią błędy systemu dzielonego LG?

Oprócz migających diod LED mogą występować typowe kody usterek klimatyzatora LG wyświetlacz alfanumeryczny . Taki system jest również obecny w niezwykle popularnej serii. Sztuka fajna reprezentowane przez eleganckie klimatyzatory ścienne. Wartość dekodowania kodów z wykorzystaniem tej technologii ma wiele wspólnego z interpretacją migania diod LED.

Typowe błędy dotyczące zwarcia lub przerwy w obwodzie w poszczególnych sekcjach mają następujące znaczenie:

 • C1 (CH1) – zwarcie w czujniku temperatury powietrza wewnętrznego lub przerwa w tym samym obwodzie.
 • C2 (CH2) – Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury parownika.
 • C4 (CH4) – przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika temperatury skraplacza.
 • C10 (CH10) – przerwa lub zwarcie w termistorze do monitorowania temperatury obudowy sprężarki.

Oprócz tych błędów są też inne.

Rozważ je bardziej szczegółowo poniżej:

 • C3 (CH3) – jednoczesne grzanie i chłodzenie powietrza.
 • C5 (CH5) – problemy z połączeniem pomiędzy jednostką zewnętrzną a mieszkaniową.
 • C6 (CH6) – krótkotrwały wzrost prądu w przekaźniku jednostki zewnętrznej lub nadmiar prądu w obwodzie modułu inwertera.
 • C7 (CH7) – ciągły wzrost poboru prądu w całej jednostce zewnętrznej lub nadmiar prądu w sprężarce.
 • C8 (CH8) – zatrzymać wentylator w jednostce wewnętrznej.
 • C9 (CH9) – Awaria zaworu 4-drogowego lub awaria wentylatora jednostki zewnętrznej.
READ
Odkurzacz robot Redmond RV R300: cechy i możliwości techniczne

Błędy wskazujące na problemy ze sprężarką nie powinny być ignorowane. Wskazane jest wykonanie diagnostyki, znalezienie przyczyny awarii i jej wyeliminowanie.

Kompresor w klimatyzatorze to jeden z najważniejszych i najdroższych podzespołów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zwracać uwagę na błędy, które się z tym wiążą.

Są też błędy ortograficzne. Tak, błąd CA wskazuje wysoką temperaturę rozładowania – ponad 130 stopni.

kod SS wskazuje błędy w wewnętrznej pamięci ulotnej urządzenia.

Oznaczenie CD służy jako sygnał problemów w module inwertera.

Symbole tekstowe Ro и Lo nie są błędami. Pierwszy kod wskazuje na pracę systemu w trybie energooszczędnym, drugi wskazuje na przejście fazy testowania sprzętu.

Błędy markowych klimatyzatorów inwerterowych

Wyświetlanie wyników autodiagnostyki linii inwerterowych klimatyzatorów marki może być: miganie kilku diod w bloku. Kod błędu jest obliczany na podstawie liczby błysków. Na przykład, jeśli jedna dioda mignie 5 razy, a druga 3, kod błędu to 53.

Jedna lampa może migać, naprzemiennie zmieniając kolory. Kod błędu wyliczany jest według podobnego algorytmu: zliczane są błyski tego samego koloru, ich liczba stanie się pierwszą cyfrą kodu, a drugą, której liczba błysków jest interpretowana jako druga cyfra szyfru.

Czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia wcinają się w linię freonową klimatyzatora domowego. Wizualnie czujniki te nie różnią się od siebie, ale mają inne parametry techniczne.

Prawdopodobne przyczyny awarii z takimi błędami dotyczą zwykle problemów z napięciem, przerw lub zwarć w poszczególnych węzłach.

Leżą w następujących błędach:

 • 22 – prąd w sprężarce przekracza 14 A.
 • 23 – Napięcie DC po module konwersji nie osiąga 140 V.
 • 24 – otwarcie czujników ciśnienia, zbyt wysokie lub niskie odczyty ciśnienia.
 • 25 – wysokie lub niskie napięcie zasilania.
 • 27 – problemy z dławikiem, induktorem.
 • 28 – Napięcie obwodu DC wynosi 420 V.
 • 40 – zwarcie.
 • 41 – zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika D-Pipe.
 • 44 – zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury powietrza nawiewanego.
 • 45 – czujnik skraplacza jest zamknięty lub uszkodzony.
 • 46 – zwarcie lub przerwanie czujnika na rurze ssącej.
 • 51 – przeciążenie mocy.
 • 54 – konieczność zmiany fazy (typowa dla systemów z zasilaniem trójfazowym).
 • 60 – Błędy EEPROM (wewnętrzna pamięć nieulotna).

Sygnał przeciążenia sprężarki ошибка 21 . ошибка 26 – pozycja wykrywania błędów. Mówiąc o problemach z połączeniem błędy 52 и 53 .

Jeśli wystąpi błąd w połączeniu jednostki zewnętrznej i mieszkaniowej klimatyzatora, wymiana danych między elementami systemu zostanie zakłócona. Może być konieczna wymiana kabli połączeniowych, aby naprawić awarię.

READ
Systemy Split Panasonic: kilkanaście wiodących modeli popularnej marki porady dotyczące wyboru - internetowa encyklopedia napraw

Często zdarzają się również błędy dotyczące wzrostu/spadku temperatury poszczególnych węzłów:

 • 32 i 33 – wysoka temperatura w rurze tłocznej.
 • 47 – problemy z czujnikiem D-Pipe.
 • 48 – nieprawidłowe działanie czujnika D-Pipe lub czujnika temperatury powietrza (zwarcie lub przerwa).
 • 61 – wysoka temperatura w rurce skraplacza.
 • 62 – wysoka temperatura w chłodnicy.
 • 63 – niska temperatura skraplacza.
 • 65 – Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury grzejnika.

Możesz również napotkać problemy, takie jak zablokowanie silnika elektrycznego w wentylatorze zewnętrznym – ошибка 67 i utraty komunikacji pomiędzy główną tablicą sterującą a modułem sterującym wentylatorem – ошибка 105 .

Jak rozwiązywać problemy z klimatyzatorem LG?

Świadomość obecnych niedociągnięć w działaniu sprzętu pozwala na ich samodzielną eliminację.

Ale niestety właściciel klimatyzatora nie może naprawić każdego błędu.

W rzeczywistości naprawa klimatyzatora LG zrób to sam jest możliwa tylko w pojedynczych przypadkach, gdy błędy wykryte podczas autodiagnozy urządzenia sugerują elementarne awarie

Jeśli klimatyzator LG dostarcza informacji o skomplikowanych awariach, zdecydowanie powinieneś zaprosić certyfikowanego serwisanta. Musisz najpierw ponownie uruchomić klimatyzator: możliwe, że po ponownym uruchomieniu błąd zniknie.

Będziesz musiał skorzystać z usług kreatora, jeśli urządzenie sygnalizuje takie awarie:

 • awarie sprężarki;
 • błędy w działaniu bloków elektronicznego systemu sterowania;
 • wyciek czynnika chłodniczego;
 • niewłaściwa praca silnika.

Użytkownik może samodzielnie odblokować rolety, jeśli ciała obce zakłócają ich normalne działanie. A także czyszczenie sprzętu czy planowa wymiana filtrów i rozwiązywanie problemów z zasilaniem urządzenia.

Ostatnie prace dotyczą instalacji stabilizatora napięcia, ponieważ często komplikacje w działaniu klimatyzatora powstają właśnie z powodu niestabilnego zasilania prądem w sieci energetycznej.

Warto pamiętać, że samodzielny demontaż urządzenia jest wysoce niepożądany. Oprócz nieodwracalnych uszkodzeń, jakie właściciel może spowodować w sprzęcie z powodu braku wiedzy i umiejętności, możesz utracić bezpłatny serwis gwarancyjny.

A na tym filmie specjalista mówi o konsekwencjach błędu C9 (CH9) – wymiana zaworu 4-drogowego:

Autodiagnoza klimatyzatora pozwala na szybkie znalezienie problemu i zaoszczędzenie drogiego sprzętu. Technologia klimatyzacji LG zapewnia wysokiej jakości monitorowanie systemów wewnętrznych i szybko informuje właściciela o bieżących problemach.

Większość problemów będzie wymagała usług specjalisty. Jednak znajomość dekodowania typowych błędów pomoże użytkownikowi przygotować się do naprawy klimatyzatora i obliczyć przybliżony koszt przyszłej pracy. .

Korzystasz z klimatyzatora Elgy i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem w diagnozowaniu przyczyny awarii i sposobach rozwiązania znalezionego problemu? Opowiedz swoją historię naszym czytelnikom – blok opinii znajduje się poniżej.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące błędów w działaniu klimatyzatorów marki LG, zadaj je naszym ekspertom i innym odwiedzającym witrynę.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: