Kotłownia w prywatnym domu: wymagania, normy, dla kotłów gazowych, na paliwo stałe, na paliwa płynne

Jaka powinna być powierzchnia oddzielnej kotłowni gazowej?

Umieszczenie sprzętu wykorzystującego gaz na terenie budynków do różnych celów oraz wymagania dla tych pomieszczeń zostały ustalone przez SP62.13330.2011 * z poprawkami nr 1,2, SP 60.13330.2012, SP 281.1325800.2016, SP 31-106-2002 , GOST R 58095.0-2018 i inne dokumenty regulacyjne.

Do kotłów gazowych do 50 kW

1. Kotły gazowe należy instalować: w kuchniach, strefach kuchennych kuchni-jadalni lub oddzielnych pomieszczeniach (zwanych dalej generatorami ciepła) znajdujących się na parterze, w piwnicy lub suterenie domu. Nie zaleca się umieszczania generatora ciepła na jakimkolwiek piętrze powyżej pierwszego;
2. Wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,2 m, szerokość wolnego przejścia w pomieszczeniu nie mniejsza niż 0,7 m na potrzeby obsługi i naprawy urządzeń gazowych;
3. Kubatura pomieszczenia do wytwarzania ciepła wynosi co najmniej 8 m3;
4. Pomieszczenie pod zabudowę kotła gazowego musi być wyposażone w wentylację wywiewną w ilości 3 wymian powietrza na godzinę oraz wentylację nawiewną w objętości wywiewnej. Nawiew powietrza musi odbywać się poprzez zawory nastawne nawiewu zamontowane w ramie okiennej lub w ścianie zewnętrznej, poprzez kratki lub podcięcia w drzwiach. Odpowietrzenie powinno odbywać się kanałami wentylacyjnymi – wywiew naturalny;
5. W pomieszczeniu ciepłowniczym obowiązkowe jest posiadanie otworu okiennego o powierzchni przeszklenia w ilości 0,03 m2 na 1 m3 kubatury pomieszczenia. Otwory okienne są używane jako łatwe do zresetowania konstrukcje zamykające;
6. Pomieszczenie wytwarzające ciepło nie powinno przylegać do pomieszczeń mieszkalnych;
7. W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kotły gazowe, należy obowiązkowo zainstalować alarmy gazowe wykrywające metan i tlenek węgla (tlenek węgla) w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń gazowych;
8. Wyłącznie do ogrzewania przewidziano jednoprzewodowe kotły gazowe;
9. Do celów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę – dwuprzewodowe kotły gazowe z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody lub jednoprzewodowe, ze zdalnym kotłem pojemnościowym. Moc kotła dobierana jest w zależności od strat ciepła budynku oraz ilości punktów poboru ciepłej wody;
10. Podczas instalowania kotła w piwnicy lub piwnicy stosuje się wyłącznie urządzenia z zamkniętą komorą spalania;
11. Systemy oddymiania kotłów gazowych muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe oraz instrukcje montażu i eksploatacji tych urządzeń.

Do kotłów gazowych o mocy powyżej 50 kW

1. Kotły gazowe należy instalować wyłącznie w generatorach ciepła zlokalizowanych na parterze, w piwnicy, piwnicy, oficynie, wydzielonym pomieszczeniu lub na dachu domu;
2. Wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5 m;
3. Kubatura pomieszczenia do wytwarzania ciepła wynosi co najmniej 15 m3;
4. Wszystkie pozostałe wymagania są podobne jak dla kotłów do 50 kW.

Powyższe wymagania są ogólne. Główną podstawą wydania zezwolenia na montaż kotła gazowego są warunki techniczne przyłączenia budynku mieszkalnego do sieci gazowych oraz opracowana na ich podstawie dokumentacja projektowa, weryfikowana indywidualnie przez specjalistów Gazprom Gas Distribution Petrozawodsk SA.

READ
Kabel grzejny do instalacji wodociągowej: rodzaje, jak prawidłowo wybrać i zainstalować

Właściciel lokalu budynku mieszkalnego musi:

1. Uzyskaj zgodę na reorganizację i (lub) przebudowę lokali mieszkalnych (niemieszkalnych).

Zgodnie z art. 25 kodeksu mieszkaniowego Federacji Rosyjskiej ustala się rodzaje reorganizacji i przebudowy lokali w budynku mieszkalnym, dla których wymagana jest koordynacja z administracją samorządów lokalnych.

Przebudowa lokalu w budynku mieszkalnym to instalacja, wymiana lub przeniesienie sieci inżynieryjnych, sprzętu sanitarnego, elektrycznego lub innego, wymagające zmiany paszportu technicznego lokalu w budynku mieszkalnym. (Kodeks mieszkaniowy Federacji Rosyjskiej. Sekcja I. Postanowienia ogólne (Artykuły 1 – 29) Rozdział 4. Przebudowa i przebudowa lokali w budynku mieszkalnym (Artykuły 25 – 29) Artykuł 25. Rodzaje przebudowy i przebudowy lokali w budynek mieszkalny).

Reorganizacja i (lub) przebudowa lokalu bez uzyskania zgody Administracji jest niedozwolona.

Podstawą rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych przy reorganizacji i (lub) przebudowie lokalu jest decyzja o uzgodnieniu reorganizacji i (lub) przebudowy lokalu.

Bardziej szczegółowe informacje na temat koordynacji przebudowy pomieszczeń budynku mieszkalnego można uzyskać na oficjalnych stronach samorządów:

http://www.petrozavodsk-mo.ru (Официальный сайт Администрации Петрозаводского городского округа),

https://prionego.ru/uslugi (Официальный сайт Прионежского муниципального района Республики Карелия),

http://olon-rayon.ru (Официальный сайт Олонецкого национального муниципального района),

https://kmr10.ru/ (Кондопожский муниципальный район официальный сайтадминистрации)

lub na portalu służb państwowych i komunalnych Republiki Karelii: https://uslugi.karelia.ru

 1. Koordynowanie dokumentacji projektowej z Gazprom Gas Distribution Petrozawodsk JSC i wszystkimi zainteresowanymi organizacjami;
 2. Wykonać budowę zgodnie z dokumentacją projektową. Prace budowlane i instalacyjne muszą być wykonywane przez organizacje, które mają uprawnienia do wykonywania tych prac;
 3. Przed faktycznym podłączeniem do sieci dystrybucji (zużycia gazu) gazu należy uzyskać opinię wyspecjalizowanej organizacji o przydatności przewodów dymowych i wentylacyjnych (Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 14 maja 2013 r. Nr 410 z późniejszymi zmianami 19 marca 2020 r.);

5. Przedłożyć dokumentację wykonawczą i techniczną dla zrealizowanego obiektu budowlanego w celu oceny jakości sieci poboru gazu utworzonej przez wnioskodawcę.

Wymagania dotyczące kotłowni w prywatnym domu

Do zainstalowania urządzeń grzewczych często wymagane jest oddzielne pomieszczenie, które nazywa się piecem, kotłownią, ale częściej kotłownią. Ponieważ każde paliwo jest potencjalnie niebezpieczne, na pomieszczenia, w których zainstalowane są kotły, nakładane są dość rygorystyczne wymagania, zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa. Kokoi powinna być kotłownią w prywatnym domu, wymagania dotyczące lokalu i normy znajdują się w artykule.

Kotłownia w prywatnym domu musi spełniać wiele wymagań

Kotłownia w prywatnym domu musi spełniać wiele wymagań

Dokumenty regulacyjne

Od razu warto zdecydować się na ramy regulacyjne. Do połowy 2003 roku obowiązywały normy SNiP nr 2.04.08-87. 1 lipca 2003 r. wszedł w życie SNiP 42-01-2002. Wszystkie wymagania i normy dotyczące instalacji kotłowni w prywatnym domu należy zaczerpnąć z tego dokumentu.

Pożądane jest poznanie standardów, chociaż projekt kotłowni w prywatnym domu powinien opracować wyspecjalizowana organizacja. Możesz więc zdecydować o możliwości i niemożliwości zainstalowania takiego lub innego sprzętu grzewczego, a także o tym, jakie prace musisz wykonać, aby dostosować istniejący lub w budowie lokal do standardów. Z każdą trudnością lub kontrowersyjną kwestią warto udać się do działu projektowego organizacji zaopatrzenia w gaz i porozmawiać z nimi. Istnieje wiele niuansów związanych z cechami każdego domu, które można rozwiązać tylko poprzez przywiązanie do planu domu lub jego projektu.

READ
Słabe ciśnienie wody: co robić, jak znaleźć przyczyny i je wyeliminować

Zasady i przepisy dotyczące instalacji kotła gazowego w prywatnym domu

Wybór miejsca instalacji kotła gazowego zależy od jego mocy:

 • przy mocy do 60 kW możliwy montaż w kuchni (pod pewnymi wymaganiami);
 • od 60 kW do 150 kW – w osobnym pomieszczeniu, niezależnie od podłogi (pod warunkiem zastosowania gazu ziemnego mogą być montowane również w piwnicy i podpiwniczeniu);
 • od 150 kW do 350 kW – w osobnym pomieszczeniu na piętrze lub w piwnicy, w oficynie i osobnym budynku.

Nie oznacza to, że kocioł o mocy 20 kW nie może być zainstalowany w oddzielnej kotłowni. Możesz, jeśli chcesz zebrać wszystkie systemy podtrzymywania życia w jednym miejscu. To tylko wielkość lokali, na które są wymagania. Minimalna wielkość kotłowni w prywatnym domu powinna wynosić:

 • w przypadku kotłów o mocy do 30 kW minimalna objętość pomieszczenia (nie powierzchnia, ale objętość) musi wynosić 7,5 m 3;
 • od 30 do 60 kW – 13,5 m 3;
 • od 60 do 200 kW – 15 m 3.

Tylko w przypadku instalacji kotła gazowego w kuchni obowiązują inne normy – minimalna objętość to 15 metrów sześciennych, a wysokość sufitu to co najmniej 2,5 m.

Możliwość montażu naściennego kotła gazowego - minimum 10 cm od ściany

Możliwość montażu naściennego kotła gazowego – do ściany min. 10 cm

Dla każdego wariantu lokalu na kotłownię gazową nałożone są pewne wymagania. Niektóre z nich są wspólne:

 • Każda kotłownia w prywatnym domu powinna mieć naturalne światło. Ponadto powierzchnia okien jest znormalizowana – na 1 m3 objętości powinno przypadać co najmniej 0,03 m 2 przeszklenia. Należy pamiętać, że są to wymiary szkła. Ponadto okno powinno być na zawiasach, otwierane na zewnątrz.
 • Okno powinno posiadać okno lub rygiel – do awaryjnej wentylacji w przypadku wycieku gazu.
 • Obowiązkowa wentylacja i usuwanie produktów spalania przez komin. Wylot kotła małej mocy (do 30 kW) można przeprowadzić przez ścianę.
 • Woda musi być podłączona do kotłowni dowolnego typu (w razie potrzeby zasilić system) i kanalizacji (odpływ nośnika ciepła).

Kolejny ogólny wymóg, który pojawił się w najnowszej wersji SNiP. Podczas instalowania urządzeń gazowych do zaopatrzenia w ciepłą wodę i ogrzewania o mocy większej niż 60 kW wymagany jest system kontroli gazu, który w przypadku wyzwolenia automatycznie zatrzyma dopływ gazu.

W obecności kotła i kotła grzewczego ich moc jest sumowana

Jeżeli jest kocioł i kocioł grzewczy to przy określaniu wielkości kotłowni sumuje się ich moc

Dalsze wymagania różnią się w zależności od typu kotłowni.

Kotłownia w prywatnym domu w osobnym pomieszczeniu (wbudowana lub dołączona)

Oddzielne kotłownie do instalacji kotłów gazowych o mocy do 200 kW muszą być oddzielone od reszty pomieszczeń niepalną ścianą o odporności ogniowej co najmniej 0,75 godziny. Wymagania te spełnia cegła, pustak żużlowy, beton (lekki i ciężki). Wymagania dotyczące oddzielnych pieców w zabudowanym lub dołączonym pomieszczeniu są następujące:

 • Minimalna objętość to 15 metrów sześciennych.
 • Wysokość sufitu :
  • o mocy od 30 kW – 2,5 m;
  • do 30 kW – od 2,2 m.

  Jeśli kotłownia jest zorganizowana w piwnicy lub piwnicy, minimalna wielkość kotłowni będzie większa: do obowiązkowych 15 kostek dodaje się 0,2 m2 za każdy kilowat mocy, która trafia do ogrzewania. Wymagane są również ściany i sufity sąsiadujące z innymi pomieszczeniami: muszą być paroszczelne. I jeszcze jedna cecha: piec w piwnicy lub piwnicy, podczas instalowania urządzeń o mocy od 150 kW do 350 kW, musi mieć osobne wyjście na ulicę. Dostęp do korytarza prowadzącego na ulicę jest dozwolony.

  To nie powierzchnia kotłowni jest znormalizowana, ale jej objętość, minimalna wysokość sufitów jest również ustawiona

  To nie powierzchnia kotłowni jest znormalizowana, ale jej objętość, minimalna wysokość sufitów jest również ustawiona

  Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się wybór wielkości kotłowni w prywatnym domu w oparciu o wygodę konserwacji, która z reguły znacznie przekracza normy.

  Specjalne wymagania dla przyłączonych kotłowni

  Nie ma ich bardzo wielu. Do powyższych punktów dodano trzy nowe wymagania:

  1. Nadstawka powinna znajdować się na solidnym odcinku ściany, odległość do najbliższych okien lub drzwi powinna wynosić co najmniej 1 metr.
  2. Musi być wykonany z niepalnego materiału o odporności ogniowej co najmniej 0,75 godziny (beton, cegła, pustak żużlowy).
  3. Ściany dobudówki nie mogą być połączone ze ścianami budynku głównego. Oznacza to, że fundament powinien być osobny, niespójny, a nie trzy ściany, ale wszystkie cztery.

  O czym należy pamiętać. Jeśli zamierzasz urządzić kotłownię w prywatnym domu, a nie ma pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze lub wysokość sufitu jest nieco niższa od wymagań, możesz zostać spełniony i zażądać w zamian zwiększenia powierzchni przeszklenia. Jeśli planujesz budowę domu, musisz spełnić wszystkie wymagania, w przeciwnym razie projekt nigdy nie zostanie dla Ciebie zatwierdzony. Są też trudne do budowy kotłowni dobudowanych: wszystko musi być zgodne z normami i nic więcej.

  Instalacja kotła gazowego w kuchni: wymagania dotyczące pomieszczenia

  Jak już wspomniano, w kuchni można zainstalować kotły gazowe o mocy do 30 kW. Rodzaj komory spalania jest dowolny (otwarta, zamknięta), usuwanie produktów spalania jest możliwe w kanałach wentylacyjnych (w mieszkaniach), kominie, przez ścianę na ulicę. Możesz zainstalować kocioł naścienny lub podłogowy.

  Inne wymagania dotyczące kuchni do instalacji kotła gazowego:

  • wysokość sufitu nie mniejsza niż 2,5 m;
  • objętość pomieszczenia nie jest mniejsza niż 15 metrów sześciennych;
  • system wentylacyjny powinien zapewniać trzy wymiany powietrza na godzinę;
  • dopływ świeżego powietrza musi być zapewniony w ilości wystarczającej do spalania gazu;

  Kotły naścienne muszą być zawieszone na niepalnych ścianach. Jednocześnie kocioł musi być ustawiony tak, aby odległość od ścian bocznych wynosiła co najmniej 10 cm.W przypadku braku ścian niepalnych dopuszcza się montaż na materiałach trudnopalnych lub palnych, ale pod jednym warunkiem: muszą być pokryte tynkiem lub ekranem ogniotrwałym. Minimalna grubość warstwy tynku to 5 cm.

  Wymagania dotyczące instalacji kotła gazowego w kuchni dotyczą głównie objętości i wentylacji.

  Wymagania dotyczące instalacji kotła gazowego w kuchni dotyczą głównie objętości i wentylacji.

  Ekran kotła gazowego wykonany jest z blachy stalowej. Metal jest mocowany na arkuszu materiału termoizolacyjnego o grubości co najmniej 3 mm (tektura z azbestu lub wełny mineralnej). Wymiary ekranu muszą być większe od wymiarów kotła w obudowie o 70 cm z góry i 10 cm z pozostałych stron.

  Wymagania dotyczące pieców wolnostojących

  Takie kotłownie wykonywane są z dużą mocą kotłów – powyżej 200 kW. Oprócz wspomnianych już wcześniej, istnieje kilka specyficznych wymagań. Tutaj są:

  • Materiał ścian, wykończeń i dachów musi być ognioodporny.
  • Kubatura oddzielnej kotłowni wynosi co najmniej 15 metrów sześciennych plus 0,2 mXNUMX na każdy kW mocy wykorzystywanej do ogrzewania.
  • Wysokość sufitu co najmniej 2,5 m.
  • Powierzchnia przeszklenia liczona jest na podstawie 0,03 mXNUMX dla każdej kubatury.
  • Okno musi mieć okno lub rygiel.
  • Dla kotła wymagany jest oddzielny fundament, jego wysokość nie powinna przekraczać 15 cm powyżej poziomu podłogi.
  • Przy stosunkowo niewielkiej wadze (do 200 kg) dozwolony jest montaż na betonowej podłodze.
  • Musi być zainstalowany system awaryjnego wyłączania gazu (zamontowany na rurze).
  • Drzwi nie są wzmocnione, słabo zamocowane.
  • Wentylacja w pomieszczeniu powinna zapewnić trzy wymiany powietrza w ciągu 1 godziny.

  Przy odbiorze i instalacji sprzętu gazowego w oddzielnej kotłowni akceptacja będzie ścisła: należy przestrzegać wszystkich norm. Dopiero wtedy otrzymasz pozwolenie.

  Taka może być osobna kotłownia

  Taka może być osobna kotłownia

  Jakie powinny być drzwi w kotłowni

  Jeśli jest to osobne pomieszczenie w budynku mieszkalnym, drzwi prowadzące z pieca muszą być ognioodporne. Oznacza to, że muszą powstrzymać ogień przez 15 minut. Zgodnie z tymi wymaganiami odpowiednie są tylko te wykonane z metalu. Fabryczne lub domowe – to nie jest takie ważne, o ile pasują pod względem parametrów.

  Jeśli w kotłowni jest wyjście na ulicę, powinny być nieufortyfikowane drzwi. Co więcej, w SNiP jest napisane „słabo ufortyfikowane”. Jest to konieczne, aby podczas wybuchu pudełko zostało po prostu wyciśnięte przez falę uderzeniową. Wtedy energia wybuchu zostanie skierowana na ulicę, a nie na ściany domu. Drugim plusem łatwych do „przeniesienia” drzwi jest to, że gaz może swobodnie ulatniać się.

  Drzwi do kotłowni sprzedawane od zaraz z kratą na dole

  Drzwi do kotłowni sprzedawane od zaraz z kratą na dole

  Często w projekcie kładzie się dodatkowy wymóg – obecność otworu w dolnej części drzwi zajętej przez kratę. Konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza do pomieszczenia.

  Wentylacja kotłowni w prywatnym domu

  Jak już wspomniano, obliczenia wydajności wentylacji są obliczane na podstawie kubatury pomieszczenia. Należy go pomnożyć przez 3, dodać około 30% do rezerwy. Otrzymujemy objętość, którą trzeba „pompować” na godzinę.

  Na przykład pokój 3 * 3 m o wysokości sufitu 2,5 m. Objętość 3 * 3 * 2,5 u22,5d 3 m 22,5. Wymagana jest potrójna wymiana: 3 m 3 * 67,5 u3d 30 m 87,75. Dodajemy margines 3%, otrzymujemy XNUMX m XNUMX.

  Aby zapewnić naturalną wentylację w dolnej części ściany powinien znajdować się wlot osłonięty kratką. Rura wydechowa musi wychodzić przez dach, możliwe jest wyjście przez ścianę w jej górnej części. Konieczne jest doprowadzenie rury wentylacyjnej do wysokości komina.

  Wymagania dotyczące kotłowni w zakresie instalacji kotłów na paliwo stałe i płynne

  Wymagania dotyczące objętości, wymiarów i materiałów do kotłowni są takie same. Istnieje jednak kilka konkretnych, które wiążą się z koniecznością zorganizowania komina i miejsca do przechowywania paliwa. Oto podstawowe wymagania (w większości są zapisane w paszporcie kotła):

  • Przekrój komina nie może być mniejszy niż średnica rury wylotowej kotła. Niedopuszczalne jest zmniejszanie średnicy na całej długości komina.
  • Konieczne jest zaprojektowanie komina z jak najmniejszą liczbą kolanek. Idealnie powinno być proste.
  • W dolnej części ściany powinien znajdować się wlot (okno) do wlotu powietrza. Jego powierzchnia liczona jest z mocy kotła: 8 mXNUMX. patrz na kilowat.
  • Wylot komina możliwy przez dach lub do ściany.
  • Poniżej wlotu komina powinien znajdować się otwór wyczystkowy – do rewizji i konserwacji.
  • Materiał komina i jego połączenia muszą być gazoszczelne.
  • Kocioł jest zainstalowany na niepalnej podstawie. Jeśli podłogi w kotłowni są drewniane, układa się arkusz tektury azbestowej lub wełny mineralnej, na wierzch – blachę. Druga opcja to podium z cegły, otynkowane lub wyłożone kafelkami.
  • W przypadku korzystania z kotła węglowego okablowanie jest tylko ukryte, możliwe jest układanie w metalowych rurach. Gniazda muszą być zasilane obniżonym napięciem 42 V, a przełączniki muszą być plombowane. Wszystkie te wymagania są konsekwencją wybuchowości pyłu węglowego.

  Należy pamiętać, że przejście komina przez dach lub ścianę musi być wykonane przez specjalną niepalną jednostkę przelotową.

  Kotły olejowe są zwykle głośne

  Kotły olejowe są zwykle głośne

  Warto powiedzieć kilka słów o kotłach na paliwa płynne. Ich pracy towarzyszy zwykle dość wysoki poziom hałasu, a także charakterystyczny zapach. Zatem pomysł na umieszczenie takiego urządzenia w kuchni nie jest najlepszym pomysłem. Przydzielając osobne pomieszczenie, należy upewnić się, że ściany zapewniają dobrą izolację akustyczną, a zapach nie przenika przez drzwi. Ponieważ drzwi wewnętrzne nadal będą metalowe, zadbaj o obecność wysokiej jakości uszczelki na całym obwodzie. Być może hałas i zapachy nie będą przeszkadzać. Te same zalecenia dotyczą przyłączonych kotłowni, choć są one mniej krytyczne.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: