Odległość od rury gazowej do gniazdka, kabla elektrycznego, instalacji elektrycznej i kotła

Jaka powinna być minimalna odległość od wylotu do rury gazowej?

Dość często właściciele mieszkań i domów indywidualnych samodzielnie przeprowadzają naprawy w kuchni, instalują kotły gazowe, piekarniki i płyty gazowe. W prawie wszystkich przypadkach podczas prac remontowo-budowlanych właściciele domów mają do czynienia z sieciami elektrycznymi biegnącymi blisko gazociągów, a do prawidłowego i bezpiecznego montażu muszą znać minimalną odległość określoną przez przepisy od wylotu do rury gazowej .

Podczas układania sieci elektrycznych kierują się zasadami i przepisami dotyczącymi instalacji instalacji elektrycznych (PUE), które są obowiązkowe dla wszystkich publicznych i prywatnych organizacji remontowo-budowlanych i zapewniają bezpieczeństwo poszczególnych deweloperów i wykonawców, którzy wykonują prace naprawcze lokal. Zasady wskazują bezpieczne odległości do umieszczania osłon grupowych, wewnętrznego i zewnętrznego okablowania elektrycznego względem rurociągów, przez które przechodzą płynne lub gazowe neutralne media, a także substancji palnych i wybuchowych.

Nieprawidłowa odległość od kielicha do rury gazowej

Rys.1 Przykład nieprawidłowej lokalizacji gniazda z naruszeniem wymagań PES

Po co utrzymywać odległość między wylotem a rurą gazową?

Zazwyczaj gniazdko 220 V prądu przemiennego do zasilania urządzeń elektrycznych i rur gazowych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kuchni lub w miejscu podłączenia kotła gazowego pojedynczego domu. Typową wadą gniazdka elektrycznego jest poluzowanie się śrub mocujących na listwie zaciskowej podczas pracy, w wyniku czego przewód odsuwa się na niewielką odległość od płytki stykowej i może pojawić się między nimi iskra.

Jeżeli w tym czasie z jakiegoś powodu nastąpi długotrwały wyciek gazu z gazociągu, to po osiągnięciu określonego stężenia po wejściu w strefę iskrzenia może nastąpić wybuch. Podobne niebezpieczeństwo stanowi iskrzenie nie tylko w gnieździe, ale także w zerwaniu przewodów elektrycznych, podłączonych urządzeniach elektrycznych, osłonach umieszczonych obok rury gazowej.

Oczywiste jest, że im bliższe ułożenie linii elektrycznych do gazociągów, tym większe ryzyko wybuchu wynika z połączenia tak niekorzystnych czynników, jak iskrzenie i wyciek gazu.

Przykład lokalizacji gniazdka kuchennego

Rys. 2 Przykładowe usytuowanie wylotu kuchennego z uwzględnieniem bezpiecznej odległości od pionów gazowych

Zasady umieszczania rur i kielichów w stosunku do rury gazowej

Często przyczyną sytuacji awaryjnych i awaryjnych jest naruszenie najprostszych zasad bezpieczeństwa dotyczących instalowania przewodów elektrycznych, z których jedną są normy dotyczące odległości przewodów elektrycznych w stosunku do rurociągów.

Zestaw zasad dotyczących instalacji elektrycznych (PES) opracowany przez specjalistów Ministerstwa Energii pozwala w pełni odpowiedzieć na pytanie: w jakiej odległości od rury gazowej można ułożyć kabel i zainstalować gniazdko elektryczne.

Odległość od gniazdka elektrycznego do rury gazowej – co reguluje normy

Zasady bezpiecznej instalacji okablowania elektrycznego reguluje główny dokument regulacyjny – PUE-6, dotyczą zainstalowanych i eksploatowanych instalacji elektrycznych o napięciu przemiennym do 750 kW. Zasady opracowywane są z uwzględnieniem realizacji badań planowych i prewencyjnych, napraw instalacji elektrycznych, nad którymi sprawowany jest nadzór techniczny.

READ
Zgazowanie przedsiębiorstw

Odległość od gazociągu do wylotu

Odległość od wylotu do rury gazowej określa rozporządzenie Ministerstwa Energii PUE-7 paragraf 7.1.50, które reguluje odległość między wyłącznikami elektrycznymi, gniazdkami elektrycznymi a rurą gazową nie mniejszą niż 500 mm.

Odległość od gazociągu do wylotu

Ryż. 3 Kryteria doboru i metody układania otwartych przewodów i kabli elektrycznych

Zasady układania rur i kabli elektrycznych

Podczas instalowania sieci elektrycznych rozróżnia się okablowanie wewnętrzne i zewnętrzne, w pierwszej wersji umieszcza się je w konstrukcji (stroby) lub niszach konstrukcji budowlanych i jest oddzielone od powierzchni materiałami ognioodpornymi – betonem, tynkiem, zaprawą cementowo-piaskową, alabastrem , spoiwo gipsowe. Grubość warstwy izolacyjnej ukrytego okablowania z niepalnych materiałów budowlanych jest regulowana przez PES tylko w przypadku pobliskich produktów z elementów palnych, zgodnie z zasadami warstwa izolacyjna nie powinna być mniejsza niż 100 mm.

PES reguluje bardziej szczegółowo normy odległości otwartych przewodów od rur, przez które krążą gazy wybuchowe. Zgodnie z wymogami przepisów (PUE-6 pkt 2.1.56) dopuszczalna odległość w świetle między przewodami elektrycznymi bez ochrony lub w izolacji ochronnej a rurami z substancjami neutralnymi musi wynosić co najmniej 50 mm. W przypadku przepływu przez linię gazu wybuchowego, prześwit jest większy niż 100 mm .

Jeżeli odległość od kabli elektrycznych do rur jest mniejsza niż 250 mm, obowiązkowe jest zabezpieczenie okablowania przed wpływami mechanicznymi na długości co najmniej 250 mm po obu stronach rury gazowej.

Podczas równoległego układania kabla elektrycznego i rur z neutralną substancją roboczą odstęp między nimi wynosi co najmniej 100 mm. Jeżeli linia elektryczna przebiega obok gazociągu, odległość między rurą gazową a przewodem musi być większa niż 400 mm.

Jeżeli projekt lokalu obejmuje przecięcie ułożonych gorących rurociągów z przewodami elektrycznymi, te ostatnie muszą mieć odpowiednią izolację odporną na ciepło lub mieć zewnętrzną ochronę przed wysokimi temperaturami.

Elastyczne zasilanie gazem - rodzaje nowoczesnych węży i ​​ich instalacja

Podobne artykuły:

Elastyczne przyłącze gazowe – które wybrać i jak podłączyć. Artykuł ujawnia takie tematy, jak to, czy możliwe jest samodzielne podłączenie kuchenki gazowej, jaki jest najlepszy sposób jej podłączenia, a także etapy samodzielnego podłączenia.

Metody okablowania

Ryż. 4 Metody instalacji okablowania w zależności od rodzaju lokalu

Podczas wykonywania prac naprawczych w mieszkaniu często pojawia się sytuacja, gdy trzeba przenieść gniazdko elektryczne w kuchni lub ułożyć nowe okablowanie. W takim przypadku prace elektroinstalacyjne muszą być wykonywane zgodnie z ogólnie przyjętymi wymaganiami i zasadami (PES), opracowanymi przez specjalistów, z uwzględnieniem wielokrotnie testowanych norm bezpieczeństwa.

READ
Jak wyłączyć gaz w mieszkaniu: procedura odmowy dostawy gazu © Geostart

Odległość od urządzeń gazowych do przewodów elektrycznych: normy i zasady techniczne

Organizując doprowadzenie gazu do swojego domu lub mieszkania, musisz przemyśleć wiele rzeczy, w szczególności odległość od wylotu do rury gazowej, niezależnie od tego, kiedy okablowanie elektryczne zostało zainstalowane lub przebudowane, przed czy po opracowanie projektu.

Kolejne szalone wymagania, zalecenia komplikujące proces, czy rozsądne standardy? A co się stanie, jeśli normy nie będą przestrzegane, a druty wyrzeźbione gdziekolwiek?

Na te i wiele innych pytań dotyczących połączenia zasilania prądem i gazem w jednym pomieszczeniu odpowiemy szczegółowo.

Lokalizacja przewodów elektrycznych i urządzeń gazowych

Kuchnie w różnych mieszkaniach i domach różnią się od siebie wielkością. Może to być szykowna plantacja kulinarna, miejsce, w którym zmieści się wszystko, czego potrzebujesz, lub ciasna szafa, w której wspinała się kuchenka z lodówką i szafką na płatki zbożowe – i jest dobrze.

Tak czy inaczej, w każdej kuchni znajduje się okablowanie elektryczne zasilające okap, pompy, urządzenia do dostarczania i cyrkulacji wody, a także sprzęt AGD, taki jak lodówka czy kuchenka mikrofalowa.

Urządzenia elektryczne w kuchni

W kuchni każdy ma ogromną liczbę urządzeń elektrycznych. Ale oprócz nich w tym pomieszczeniu mogą znajdować się również inne instalacje lotne – kocioł, kuchenka gazowa i kolumna

A to minimum, nie licząc kotłów grzewczych zależnych od elektryczności i pieców gazowych.

W ten sposób okablowanie elektryczne jest prawie zawsze połączone z gazociągiem w tym samym pomieszczeniu.

Co mówi prawo?

Oczywiście odległość między nośnikami tych dwóch surowców energetycznych nie jest naciągana, ale starannie wyliczona przez specjalistów i uwzględniona w odpowiednich przepisach.

  • PUE-6;
  • PUE-7;
  • SP 402.1325800.2018.

Zacznijmy od PUE (zasad instalacji elektrycznych). Jesteśmy zainteresowani 6. i 7. edycją. W paragraf 2.1.56 PUE-6 podaje, że przy krzyżowaniu przewodów i kabli z rurociągami zawierającymi gazy palne odległość między nimi musi wynosić co najmniej 100 mm. Jednocześnie przewody przechodzące w „gorących” strefach muszą być dodatkowo zabezpieczone termicznie i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Opisuje cechy układania równoległego punkt 2.1.57, w której odległość jest znormalizowana do 400 mm i ponownie przy gorących rurach należy chronić przewody i kable.

PUE-7 jest bardziej kategoryczny. ustęp 7.1.50 normalizuje odległość 0.5 metra od wszelkich przełączników, gniazd i innych elementów instalacji elektrycznej.

READ
Bezpłatna instalacja gazomierzy dla emerytów: do jakich świadczeń masz prawo i jak je uzyskać © Geostart

PUE-7

W rzeczywistości PUE są normami doradczymi dla jednostek, a obowiązkowe stosowanie ich indywidualnych punktów jest niejasne. Klauzule dobrowolne nie obejmują jednak klauzul, o których mowa w innych ustawach uznanych za obligatoryjne.

Jednak nadal obowiązują wszystkie wprowadzone Zasady projektowania instalacji poboru gazu Czerwca 6 2019 roku i zdefiniowany jako SP 402.1325800.2018.

Zastanów się, co zostało powiedziane w niniejszym Kodeksie zasad o okablowaniu i gazociągach. W paragraf 5.1 stwierdza się, że każda kuchenka gazowa musi być wyposażona w system „kontroli gazu”, który zapobiega dostarczaniu paliwa do dysz w przypadku zgaśnięcia płomienia. A poza tym wkładka dielektryczna jest zainstalowana między zaworem gazowym a wężem.

Wymagania przeciwpożarowe są bardzo surowe, wykluczają możliwość szybkiego rozprzestrzenienia się płomienia w przypadku takiego zagrożenia.

ustęp 6.15 wskazuje odległość sieci gazociągu wewnętrznego od źródła zasilania – w poziomie co najmniej 40 cm, w pionie – co najmniej 10 cm.

Jednocześnie, jeśli urządzenia wykorzystujące gaz są podłączone do sieci, a jak już powiedzieliśmy, są one powszechne wszędzie, obowiązują odrębne zasady, które teraz również rozważymy.

Przede wszystkim regulowana jest odległość od kotła gazowego do gniazdka elektrycznego – nie więcej niż 0,5 m.

Gniazda w kuchni

Instalując gniazdko zgodnie ze wspólnym przedsięwzięciem nie zapomnij o wygodzie jego użytkowania i łatwym dostępie do szybkiego wyłączania urządzeń wykorzystujących gaz w przypadku awarii

Gniazdko, do którego podłączone jest urządzenie zasilane niebieskim paliwem, musi być uziemione i łatwo dostępne w celu szybkiego odłączenia lub oględzin.

Należy pamiętać, że na kabel elektryczny nie należy wywierać żadnych naprężeń mechanicznych, a podczas instalacji / eksploatacji nie należy dopuścić do skręcania, rozciągania lub innych działań, które niekorzystnie wpływają na integralność okablowania.

Surowo zabrania się umieszczania przewodów w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek wpływów temperatury. Łącznie odległość od kuchenki gazowej do podłączonego do niej gniazdka nie różni się od kotłowni – nie więcej niż 0,5 m bez punktów styku.

Zasadniczo to właśnie te dokumenty regulują odległość okablowania elektrycznego i źródeł elektrycznych od rury gazowej w każdym przypadku, zarówno podczas podłączania urządzeń pracujących na tym paliwie, jak i do niezależnych instalacji.

Dlaczego odległość jest konieczna?

Na pierwszy rzut oka gaz i elektryczność to dwa różne źródła, które współpracują ze sobą. A tymczasem są całkowicie niekompatybilne w bezpośrednim kontakcie ze sobą. Jaki jest tego powód?

Okablowanie elektryczne w kontakcie z gorącym medium ulega stopieniu termicznemu, w wyniku czego może wystąpić zwarcie i w efekcie może dojść do pożaru.

READ
Jak gaz wybucha w mieszkaniu: z jakiego gazu domowego może eksplodować i jak uniknąć niebezpieczeństwa

Gniazdo jest włączone

Zachowaj ostrożność przy wyborze gniazdka i przestrzeganiu wymagań FSC. Podczas pracy urządzenia gazowego niepiśmienna instalacja może spowodować pożar

Nawet jeśli wypadek na linii drutu nastąpi bez winy nagrzewania się sprzętu wykorzystującego gaz, w jego bezpośredniej bliskości, w przypadku jednoczesnego wycieku gazu, nawet niewielka iskra może wywołać eksplozję. Nie wspominając o zapłonie przewodów elektrycznych i uderzeniu płomienia w rury gazowe.

Ale to nie wszystko. Bardzo ważne jest zapewnienie wysokiej jakości okablowania elektrycznego znajdującego się obok systemu dystrybucji gazu. Często, zwłaszcza w domach starych budynków, przewody układano zgodnie z systemem „zero-fazowym”, to znaczy nie przewidziano uziemienia.

Nowoczesny system okablowania polega na przejściu na trójprzewodowy. W związku z tym w starych rozdzielnicach, które nie są przeznaczone do 3 rdzeni, „uziemienie” jest wyrzucane do zera.

Podczas podłączania dużej liczby urządzeń zasilanych elektrycznie może wypalić się zero, co prowadzi do wzrostu napięcia i pożaru. Wyobraź sobie, co się stanie, jeśli na kuchence gazowej podłączonej do prądu spadnie napięcie.

W rzeczywistości w rurach prowadzących do pionu może wystąpić efekt elementu grzejnego, nie wspominając o poważniejszych konsekwencjach, takich jak eksplozja. Wkładka dielektryczna, o której wspomniano w SP 402.1325800.2018, jest niezbędna właśnie w celu zneutralizowania przewodności elektrycznej węża gazowego.

Wkładka dielektryczna

Wkładka dielektryczna to złączka odcinająca, która pomaga wyeliminować błądzenie prądów przez gazociąg wewnątrzmieszkaniowy lub domowy. Nazywany jest również wkładką izolacyjną

Niebezpieczne i nagie z jakiegokolwiek powodu przewody elektryczne, które spadły na rury gazowe. Wytworzy napięcie na rurociągu, które w zasadzie będzie uziemione, ale teoretycznie nadal jest niebezpieczne dla życia i możliwego pożaru.

Odpowiedzialność za niezgodność

Oczywiście, podobnie jak w przypadku każdego innego naruszenia zatwierdzonych norm i zasad, w przypadku nieprzestrzegania obowiązkowych odległości od rury gazowej do ułożonego kabla elektrycznego odpowiedzialność ponoszą obywatele.

Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej Artykuł 9.4 obiecuje nałożyć grzywny na naruszających. Cóż, oczywiście, w przypadku niebezpiecznego połączenia, różne dokumenty regulacyjne praktycznie zapewniały odłączenie od linii, jeśli nie przeprowadzono rozwiązywania problemów.

Nawiasem mówiąc, kary pieniężne nie są tak znaczące, nawet za powtarzające się naruszenie.

A z jednej strony wykonawca nadal będzie karany, a to, zgodnie ze wszystkimi zasadami, jest organizacją, która ma pozwolenia i licencje na układanie sieci gazowych i elektrycznych. I nie będą początkowo podejmować ryzyka, jeśli zostanie wybrana odpowiedzialna organizacja z doświadczeniem.

Jednak, jak pokazuje praktyka, większość konsumentów korzysta z usług prywatnych elektryków bez odpowiedniej dokumentacji i umów lub samodzielnie wykonuje okablowanie.

READ
Jak podłączyć wbudowany piekarnik gazowy: szczegółowa instrukcja z przydatnymi wskazówkami © Geostart

I to już jest Sztuka. 7.19 Kodeks Administracyjny Federacji Rosyjskiej – nieautoryzowane połączenie, za które również grozi kara grzywny. Cóż, oczywiście w przypadku niezamierzonego uszczerbku na zdrowiu i mienia innych obywateli w wyniku nielegalnej działalności kara będzie jeszcze surowsza – aż do pozbawienia wolności.

Nieautoryzowane połączenie

P 88 RF PP N 410 z dnia 14.05.2013 stwierdza, że ​​wszelkie manipulacje przy użyciu sprzętu gazowego, w tym podłączenie pieca, mogą być wykonywane wyłącznie przez organizacje posiadające odpowiednie zezwolenie i licencję na tego rodzaju prace

Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co Cię czeka, jeśli nie zostaną zachowane wymagane odległości. Wszystko to zależy od uznania wyższych i oficjalnych instancji.

Jak uniknąć problemów?

Przede wszystkim przestrzeganie zasad to Twoje zdrowie i bezpieczeństwo dla Twojego życia.

Dlatego, jeśli łączysz gaz i elektryczność, skorzystaj z kilku prostych wskazówek:

  1. Przestrzegaj dokładnie zasad PUE i SP.
  2. Przy wejściu do mieszkania zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy, który gwarantuje przerwę w dostawie prądu w przypadku problemów z przewodem neutralnym.
  3. Przed zainstalowaniem okablowania upewnij się, że nowe okablowanie będzie zgodne ze starym schematem okablowania (jeśli się nie zmieni).
  4. Kuchenki gazowej nie można uziemić za pomocą gazociągu, a także zwykłych artykułów gospodarstwa domowego zasilanych energią elektryczną.

Poza tym pamiętaj, aby skorzystać z usług doświadczonych elektryków i zawrzeć umowy podczas instalowania elektryków do urządzeń gazowych.

Instalacja kuchenki gazowej

Zawsze sprawdzaj licencję i dokumenty pracowników gazowniczych, do których wezwiesz instalację sprzętu wykorzystującego gaz. Ponadto należy zawrzeć dwustronną umowę i sprawdzić, czy instalacja elektryków do urządzeń odbywa się zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Wszystkie te zalecenia pomogą Ci uniknąć problemów ze strukturami regulacyjnymi i zapewnią bezpieczne dostawy energii.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Czym jest zapłon elektryczny i kontrola gazu, czy konieczne jest połączenie gazu i elektryczności:

Tak więc PUE i SP, które normalizują odległość do gazociągu, są jasno określone i nie dopuszczają sprzeczności w praktyce. Faktem jest jednak, że wszystkie te zasady zostały opracowane wcale nie po to, aby skomplikować twoje życie, ale je uratować, a także twoją własność, życie, zdrowie i rzeczy innych osób mieszkających z tobą lub w pobliżu.

Czy przestrzegałeś przepisów podczas projektowania urządzeń gazowych i elektrycznych w swoim domu lub mieszkaniu? Podziel się z nami swoim doświadczeniem w komentarzach, a także zadawaj pytania dotyczące tematu artykułu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: