Odległość od szamba do ogrodzenia sąsiada 2022 – SNiPs, SanPiNs, normy i wymagania dotyczące lokalizacji szamba od studni, studni i domu © Geostart

Odległość od szamba do ogrodzenia sąsiada 2022 – SNiPs, SanPiNs, normy i wymagania dotyczące lokalizacji szamba od studni, studni i domu

Sąsiad bez pozwolenia postawił szambo zbyt blisko ogrodzenia – tak się dzieje cały czas. Pomimo bliskości studni z wodą pitną i studniami, mieszkańcy lata umieszczają na ich terenie szamba i inne urządzenia do oczyszczania, gdzie jest to wygodne, a sąsiedzi są niezadowoleni.

Artykuł jest przydatny dla tych, którzy chcą wiedzieć, w jakiej odległości od domu zrobić szambo oraz jakimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w 2022 roku powinien kierować się SNiP SanPiN.

Szambo – zasada działania i urządzenie

Szamba to niskowydajne oczyszczalnie ścieków. Główną funkcją szamba jest przetwarzanie ścieków i płynów odpadowych i przekształcenie ich w oczyszczoną, czystą i nieszkodliwą wodę.
Szamba są różnych typów. różnią się mocą, wydajnością, metodami oczyszczania wody.

Szambo do oczyszczania ścieków to urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez osadzanie z fermentacją beztlenową ich osadów. (GOST 25150−82, artykuł 44)

Szamba są hermetyczne, wszystkie nagromadzenia pozostają w środku i przy pomocy bakterii są przetwarzane, upłynniane i trafiają do kanalizacji. Jeżeli szambo jest w dobrym stanie, jego zawartość nie wpływa na wodę pitną studni i studni.

Aktualne SNiP, SanPiN i zasady instalowania szamb 2022

Po przepracowaniu kilkunastu SNiP, SanPiN i aktów prawnych (numery dokumentów i linki na końcu artykułu) dochodzimy do wniosku, że w odniesieniu do szamba normy dotyczące odległości są rozmyte.

W domkach letniskowych, w których najczęściej instalowane są szamba, brane są pod uwagę normy SNiP 30-02-97, co z kolei odnosi się do SP 32.13330 „O ogólnych zasadach kanalizacji i instalacji zewnętrznych sieci i konstrukcji”.

SNiP mają charakter doradczy, ale w przypadku sporów są brane pod uwagę i brane pod uwagę w połączeniu z innymi elementami.

Jeśli twój sąsiad zainstalował szambo blisko ogrodzenia, nie spiesz się z wnioskiem, że nie ma do tego prawa – przestudiuj dokumentację.

Aby zrozumieć, jakie normy obowiązują dla szamb, przeanalizujemy zalecane odległości od domów i studni w odniesieniu do norm obowiązujących w 2021 roku.

Planowanie i budowa SNT – odległość szamba do ogrodzenia i domu wg norm

W 2022 r. Zbiór zasad SP 53.13330.2019 (Rewizja SP 53.13330.2011 „SNiP 30-02-97 * Planowanie i rozwój terytoriów stowarzyszeń ogrodniczych (daczy) obywateli, budynków i budowli”)

Jeśli w starym wydaniu nie było ani słowa o szambie, w poprawionym wydaniu pojawił się następujący akapit:
6.3 Na działce ogrodowej należy zapewnić kompost lub skrzynkę kompostową, a w przypadku braku kanalizacji latrynę lub szambo nie jest bliżej niż 2 m od granic sąsiedniej działki lub od ogrodzenia od strony ulicy.

Zalecenia od ogrodzenia sąsiada do szamba są jasne – Miernik 2, ale w tym samym SNiP inne punkty:

READ
Jak pozbyć się zapachu ścieków: problemy i rozwiązania © Geostart

8.7 Miejsce powinno zapewniać umieszczenie jedno- i dwukomorowych szamb na odległość co najmniej 1 m od granic terenu.

8.8 Zbieranie i oczyszczanie ścieków bytowych powinno odbywać się w wykopie filtracyjnym z zasypką żwirowo-piaskową lub w innych oddalonych oczyszczalniach nie bliżej niż 1 m od granicy sąsiedniej działki.

Jednocześnie odprowadzanie ścieków do kuwety zewnętrznej kanałem drenażowym musi być skoordynowane z centrum państwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

SNiP zawiera również zasady dotyczące odległości do toalety: w przypadku braku scentralizowanej kanalizacji należy zachować odległość od wychodka do ścian sąsiedniego domu nie mniej niż 12 m, do źródła zaopatrzenia w wodę (studnia lub studnia artezyjska) – od 30 do 50 metrów.

Jednak szambo nadal nie jest wychodkiem, ale systemem oczyszczania wody, a na działce ogrodowej nie można znaleźć odległości 50 metrów. Zasada ta dotyczy raczej studni wspólnych i studni wody pitnej zakładanych dla wszystkich członków SNT.

Wniosek – na terenie szamba SNT można zainstalować cofając się dwa metry od ogrodzenia sąsiada, i wtedy jeden – w zależności od tego, który punkt należy wziąć pod uwagę.

Ale przy wszystkich tych lojalnych parametrach SNiP dla ogrodnictwa odnosi się do konieczności uwzględnienia standardów ustanowionych przez SP 32.1330.

SP 32.13330.2018 (zmieniony SP 32.13330.2012 „SNiP 2.04.03-85 Kanalizacja. Sieci i struktury zewnętrzne”

Kodeks postępowania zawiera zalecenia dotyczące metod oczyszczania ścieków.

Tak więc, zgodnie z paragrafem 9.2.13.2, „Dopuszcza się stosowanie naturalnych metod oczyszczania ścieków w sprzyjających warunkach gruntowych, niskim stanie wód gruntowych, niezawodnej ochronie wód gruntowych i źródeł wód przed zanieczyszczeniami, zadowalających warunkach klimatycznych”.

Szacunkową objętość szamba należy przyjąć:

 • Szamba jednokomorowe – z użytkownikami nie więcej niż 5 osób,
 • Dwukomorowa – do 50 użytkowników,
 • Trzykomorowy – od 50 do 100.

Szamba powinny być wyposażone w urządzenia do zatrzymywania substancji pływających oraz wentylację naturalną.

Stopień oczyszczenia ścieków odprowadzanych do jednolitych części wód musi odpowiadać wymogom obowiązującego ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a ponownie wykorzystywanych – sanitarno-higienicznych i technologicznych wymagań konsumenta.

Jak widać, zbiór zasad zawiera pozwolenie na korzystanie z szamb, ale z uwzględnieniem sprzyjających warunków.

Dlatego przed zainstalowaniem szamba na swojej stronie wskazane jest przestrzeganie zaleceń i wymagań sanitarnych.

Wymagania sanitarne – 15 metrów od szamba

Jest jeszcze jedna ciekawa zasada:

Dekret Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej z dnia 25.09.2007 września 74 r. N 2.2.1 (SanPiN 2.1.1.1200 / 03-XNUMX „Sanitarne strefy ochronne”)

READ
Kup zamek do lodówki z pilotem - RemtorgLocks

Strefy ochrony sanitarnej (SPZ) są tworzone dla bezpieczeństwa ludności – jest to terytorium o specjalnym reżimie użytkowania. Obiekty i branże zlokalizowane na tym obszarze niekorzystnie wpływają na środowisko.

Zgodnie z tabelą 7.1.2 SPZ dla oczyszczalni lokalnych, o przepustowości do 200 m 3 na dobę, ma 15 metrów.

Dla porównania szambo dla 5 osób ma pojemność 1 m 3 / dzień, ale również mieści się w parametrach lokalnej oczyszczalni.

Jeśli weźmiemy pod uwagę strefę ochrony sanitarnej, to w odległości 15 metrów od szamba nie powinno być studni, domów, studni, ponadto w tym promieniu nie powinni znajdować się ludzie. Oczywiste jest, że tych warunków nie da się spełnić. Producenci wielu szamb (w szczególności Topas, Twer) w specyfikacjach technicznych pozwalają na ich instalację w bliskiej odległości od domu.

Odległość od szamba do budynku mieszkalnego wynosi 5 metrów

Zgodnie z normą STO NOSTROY 2.17.176-2015 „Autonomiczne systemy kanalizacyjne ze zbiornikami gnilnymi i podziemnymi urządzeniami do filtracji ścieków”, przy instalacji szamb należy brać pod uwagę zagrożenia środowiskowe i możliwość zanieczyszczenia ścieków warstw wodonośnych i ujęć wody do zaopatrzenia w wodę pitną należy całkowicie wykluczyć.

Klauzula 5.4.3 Standardu stanowi: „Minimalna odległość od szamba do budynku mieszkalnego powinna wynosić 5 m»

 • Odległość od szamba do ogrodzenia sąsiada w SNT 1 – 2 metry;
 • Odległość od szamba do budynku mieszkalnego – Mierniki 5;
 • Strefa ochronna Sanu wokół szamba – Mierniki 15.

Podczas instalowania szamba bierzemy pod uwagę minimalne wcięcia, a także:

 • budownictwo i teren;
 • warunki geologiczne i hydrogeologiczne;
 • warunki zaopatrzenia w wodę;
 • wymagania organów ochrony środowiska
 • wymagania sanitarne.

SNiP, SanPiNs, SPs, GOST, normy dla szamb 2022

SP 53.13330.2019 (SNiP 30-02-97)
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03
STO NOSTROY 2.17.176-2015
GOST 55072
SP 32.13330.2018

Instrukcje dotyczące wyposażenia studzienki kanalizacyjnej na stronie bez naruszania SNiP i norm: zawartość dokumentów, sposób wykonania obliczeń, gotowe schematy

Pomimo oczywistego postępu w budowie domów wiejskich i systemów kanalizacyjnych, rozmieszczenie zwykłego kanału odpływowego nadal pozostaje aktualne. Właściciele domów powinni jednak mieć świadomość, że kwestia ta jest regulowana przez prawo.

Aby uniknąć szkód dla środowiska, dół musi spełniać normy sanitarne. Utrzymanie i eksploatacja studzienki kanalizacyjnej w prywatnym domu ma również swoje własne cechy.

Kanał odwadniający w standardzie domu prywatnego

Co należy zrobić przed rozpoczęciem robót ziemnych?

Baza dokumentacyjna: jakie dokumenty normatywne i regulacje należy wziąć pod uwagę?

Układ studzienki ściekowej w prywatnym domu regulują następujące dokumenty:

 • СанПиН 42-128-4690-88: https://yadi.sk/i/j5gvK_ZRXtfgpw;
 • СНиП 30-02-97: https://yadi.sk/i/DW_tC4uRdo1msg.
READ
Mikrotik_howto — LiveJournal

Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych dokumentach. Zostały przyjęte w Związku Radzieckim, ale pozostają aktualne do dziś.

Przygotowanie projektu i uzyskanie pozwoleń

Przed rozpoczęciem prac konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę tego obiektu.

 1. Aby uzyskać pozwolenie na budowę szamba na terenie swojej witryny, powinieneś skontaktować się z SES.
 2. Ta usługa musi być wyposażona w projekt oczyszczalni i schemat, który należy sporządzić zgodnie z normami SNiP.
 3. Po zatwierdzeniu projektu może przyjść do Państwa inspektor, który porówna zgodność projektu z rzeczywistością, a także będzie monitorował zgodność z normami.
 4. Układ powinien uwzględniać odległości do sąsiednich obiektów, krajobraz, prądy podziemne. Możesz również dowiedzieć się o nich w odpowiednich serwisach.
Jak wybrać lokalizację szamba?

Po przestudiowaniu wszystkich norm i zasad możesz dowiedzieć się, gdzie lepiej mieć studzienkę kanalizacyjną, jaka powinna być odległość od innych budynków i komunikacji.

Szambo musi znajdować się w odległości co najmniej 20 m od studni i studni wodnych.Odległość ta musi być zachowana.

Jeśli chodzi o granice terenu i lokalizację sąsiadów:

Odległość do ogrodzenia lub ogrodzenia terenu nie powinna być mniejsza niż 2 m, a do budynku mieszkalnego i domów sąsiadów – 10 m. Jednak w niektórych wydaniach zezwoleń dopuszcza się umieszczenie dołu w odległości 5 m od domu.

Zgodnie ze standardami SNiP odległość do centralnego zaopatrzenia w wodę powinna wynosić co najmniej 10 m, nawet lepiej, jeśli jest dłuższa. Od rur gazowych odległość wykopu wyniesie 5 m.

Biorąc pod uwagę poziom występowania wód gruntowych:

Lokalizacja studzienki kanalizacyjnej zależy od wód gruntowych.

Głębokość szamba nie może przekraczać 3 m. Jednocześnie odległość między poziomem wody a dnem wykopu powinna wynosić 1 m.

Nie można zbudować wykopu tam, gdzie woda gruntowa przepływa blisko powierzchni gleby, ponieważ ścieki dostaną się również do podziemnych źródeł, co doprowadzi do zanieczyszczenia źródeł, a wykop szybko się zapełni, jeśli dostanie się do niego dodatkowa woda.

Jak głębokość zamarzania gleby wpływa na układ szamba?

Głębokość dołu zależy od tego, jak często planujesz z niego korzystać. Jeśli będzie używany w zimnych porach roku, wykop musi być co najmniej 0,5 m głębszy niż głębokość zamarzania gleby.

Jakie są środki zapobiegawcze w przypadku naruszenia przepisów: grzywny

W przypadku naruszenia norm przewidzianych prawem i dokumentami sanitarnymi przewidziane są ostrzeżenia i grzywny.

Wysokość grzywny zależy od powagi naruszenia, a także od tego, jak często ostrzeżenia były ignorowane przez właściciela w przeszłości.

Kary przewidziane są za następujące naruszenia:

 • szambo z nadmiarem ścieków, naruszenie norm środowiskowych – od 1000 rubli i więcej;
 • skargi sąsiadów dotyczące zasad obsługi wykopu – po raz pierwszy wydawane jest ostrzeżenie, a następnie grzywny;
 • szambo bez dna – 500 rubli;
 • ignorowanie ostrzeżeń – podwyższenie kary, nakaz odbudowy lub likwidacji wyrobiska.
READ
Wiązanie kotła grzewczego własnymi rękami: schematy i zasady

Instrukcje, jak zbudować studzienkę kanalizacyjną własnymi rękami

cegła

Cegła drenażowa może trwać bardzo długo, jeśli jest odpowiednio zbudowana. Przed rozpoczęciem pracy musisz obliczyć przybliżoną liczbę cegieł. Możesz nawet użyć używanej cegły.

 • Cegła układana jest na zaprawie cementowo-piaskowej w stosunku 1:4.
 • Najpierw kopią dół. Jego kształt może być nie tylko okrągły, ale także kwadratowy lub prostokątny.
 • Dno wykopu pokryte jest drenażem o grubości co najmniej 1 metra. Jeśli planowane jest uszczelnienie dna, wylewa się je betonem.
 • Ściany ceglane pokrywa się zaprawą cementową, dla uzyskania pełnej szczelności – bitumem. Cement będzie potrzebował wystarczająco dużej ilości, aby ścieki nie przedostawały się przez szwy muru.

Z betonowych kręgów

Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych składa się z 2-3 produktów.

 • Zaczynamy kopać dół na otwór spustowy. Średnica dołu powinna być nieco większa niż średnica pierścieni. Dno należy wyrównać i zagęścić, oczyścić ściany.
 • Dno wykopu musi być uszczelnione, wylane betonem. Możesz użyć dolnego betonowego pierścienia z dnem lub ułożyć spód cegłami i wlać zaprawę.
 • Gdy dno stanie się mocne, stwardniałe (trwa to około tygodnia), możesz położyć pierścienie. Powinny stać prosto, bez zniekształceń. Aby uniknąć tych problemów, na wierzchu każdego pierścienia układa się deski.
 • SNiP wymaga, aby dół był szczelny. Dlatego połączenia pierścieni muszą być pokryte zaprawą cementową. Na zewnątrz szczeliny między ścianami zbiornika a wykopem są pokryte cegłami, kamieniami, gruzem budowlanym i ziemią.
 • W przypadku hydroizolacji pierścienie można pokryć bitumem na zewnątrz i owinąć materiałem dachowym.

Plastikowy

Studzienka spustowa może być wykonana z dużej plastikowej beczki o pojemności 200 litrów lub można kupić specjalną beczkę wykonaną z materiałów polimerowych o większej objętości.

W porównaniu z analogami wykonanymi z cegły lub betonu ten projekt wygrywa pod wieloma względami pod względem wydajności, kosztów i wytrzymałości.

Materiały polimerowe topią się dopiero w temperaturze +140 o, są bardzo trwałe, odporne na odkształcenia, a co najważniejsze hermetyczne.

 • Plastikowy szambo można zainstalować samodzielnie, bez użycia specjalnego sprzętu.
 • Najpierw wykop dół o wymaganym rozmiarze. Odległość od ścian wykopu do zbiornika musi wynosić co najmniej 30 cm.
 • Dno jest betonowane, po stwardnieniu roztworu musi upłynąć co najmniej 14 dni, a następnie instalowany jest plastikowy pojemnik. Jeśli gleba w dole kruszy się i nie trzyma się dobrze, ściany należy wzmocnić cegłami.
 • Jeśli to możliwe, zamiast wylewać można użyć płyty żelbetowej. Wtedy montaż kontenera można wykonać natychmiast.
 • Zbiornik jest wypoziomowany, rura wlotowa musi być skierowana w stronę rury kanalizacyjnej.
 • Ściany zewnętrzne wyłożone są cegłami, aby zmniejszyć nacisk gruntu na zbiornik. Na obszarach o zimnym klimacie konieczne jest zapewnienie izolacji pojemnika, aby zapobiec zamarzaniu.
 • Ufortyfikowany zbiornik pokryty jest ziemią z piaskiem, stopniowo wypełniając puste przestrzenie między ścianami.
 • Musisz z góry zastanowić się, z czego będzie wykonane najwyższe piętro. Może być wykonany z drewnianych tarcz pokrytych środkiem antyseptycznym.
READ
Komin koncentryczny u sąsiada - Forum o ogrzewaniu, klimatyzacji, oszczędzaniu energii

Bez pompowania

Szambo bez pompowania to najprostsza wersja urządzenia. Aby nie zniszczyć fundamentów domu i innych budynków, dół musi znajdować się w odległości co najmniej 10 metrów od nich.

Budowa wykopu bez wypompowywania jest możliwa tylko wtedy, gdy liczba odpływów nie przekracza 1 metra sześciennego dziennie. Niewielka ilość ścieków po prostu trafia do gruntu i jest oczyszczana przez mikroorganizmy znajdujące się w ziemi.

Najprostsze urządzenie do studzienki spustowej bez pompowania jest następujące:

 • kopią dół o szerokości i głębokości 2 m, długości 3 m, ściany są przymocowane tak, aby się nie kruszyły;
 • wylewa się warstwę gruzu;
 • na górze zainstalowana jest pokrywa ochronna z pokrywką.

Zasady konserwacji i eksploatacji

 1. Konserwacja szamba sprowadza się do jego terminowego czyszczenia. Ścieki nie mogą napełnić pojemnika dalej niż 35 cm od krawędzi. Muszą być wypompowane na czas, aby nie doszło do zanieczyszczenia otaczającej przyrody.
 2. Do przetwarzania zawartości można stosować różne preparaty biologiczne. W takim przypadku jego ilość zmniejszy się i będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Co jeszcze musisz wiedzieć i wziąć pod uwagę przy aranżacji studzienki kanalizacyjnej?

 • Podczas układania szamba musisz poprawnie wykonać wszystkie obliczenia dotyczące jego objętości, a także poprawnie określić położenie względem innych obiektów.
 • Ściany wykopu muszą zostać wzmocnione, ponieważ wraz z wnikaniem cieczy niezbrojona gleba rozpadnie się, a cała praca będzie musiała zostać wykonana.
 • Do każdego studzienki ściekowej zaleca się stosowanie specjalnych biobakterii, które pomagają przetwarzać wszystkie odpady, usuwają nieprzyjemne zapachy i sprawiają, że zawartość jest bezpieczna dla środowiska.

Obecnie istnieje wiele opcji budowy szamba w prywatnym domu. Po rozważeniu najpopularniejszych i możliwych sposobów aranżacji, na pewno wybierzesz dla siebie odpowiedni typ, który będzie dostępny zarówno pod względem jakości materiału, jak i kosztów.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: