Podłączanie RCD do sieci jednofazowej bez uziemienia: schematy, przepływ pracy

Zasady podłączania RCD do sieci jednofazowej bez uziemienia: najlepsze schematy + zlecenie pracy

Jednofazowa sieć elektryczna jest znana w każdym gospodarstwie domowym. Niezależnie od tego, czy eksploatowany jest dom prywatny, czy mieszkanie komunalne, użytkownicy w każdym przypadku aktywnie zużywają energię elektryczną.

Tymczasem ten rodzaj energii nie może być uważany za całkowicie bezpieczny. Dlatego pilnym zadaniem jest podłączenie RCD do sieci jednofazowej bez uziemienia – specjalnego urządzenia, które znacznie zwiększa stopień bezpieczeństwa podczas korzystania z energii elektrycznej.

Przyjrzyjmy się razem najczęstszym schematom podłączenia RCD do sieci jednofazowej, a także zdecydujmy o procedurze wykonywania prac połączeniowych.

Uogólniony widok modułów ochronnych

Pomimo wykonania schematów elektrycznych linii elektrycznych, wykonanych według zatwierdzonych zasad, ryzyko porażenia prądem zawsze pozostaje. Dlatego ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo w odpowiednim czasie.

Urządzenie różnicowoprądowe – tak interpretuje się na język techniczny układ skrótu „RCD”.

Z punktu widzenia wykonania projektu nie wygląda to najbardziej skomplikowanie wśród nowoczesnych urządzeń elektrycznych. Niemniej jednak funkcje ochronne są wykonywane wystarczająco skutecznie i niezawodnie.

Tak w przybliżeniu wygląda funkcjonalność instalacji elektrycznej, za pomocą której realizowana jest skuteczna ochrona użytkowników sieci elektrycznych, a także ochrona różnych urządzeń gospodarstwa domowego

Należy zauważyć, że istnieją odmiany RCD, na podstawie których w każdym konkretnym przypadku zorganizowany jest pewien schemat ochronny:

 • gwarancja bezpieczeństwa dotyku;
 • zapobiegawcze uszkodzenia techniczne;
 • przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu.

Każde urządzenie o określonej funkcjonalności różni się od innych konstrukcji parametrami pracy, w szczególności prądem znamionowym i prądem odcięcia.

Wygląd urządzenia o niskim prądzie odcięcia. Podczas obsługi sieci domowych takie urządzenia służą do ochrony ludzi przed niezamierzonym kontaktem z potencjałem elektrycznym w warunkach awaryjnego upływu prądu.

Najbardziej czułym urządzeniem jest oczywiście RCD, zaprojektowany do blokowania źródła zasilania w przypadku nieumyślnego dotknięcia części obwodów przewodzących prąd. Zakres odcięcia prądu dla takich urządzeń mieści się w granicach 10-30 mA.

Najlepsze schematy łączenia RCD

W przypadku linii sieci elektrycznych do celów domowych charakterystyczne jest wprowadzenie RCD bez „ziemi”. Główny udział rozwiązań obwodów dla sektora domowego to właśnie okablowanie jednofazowe, w którym w zasadzie istnieją tylko dwie linie: fazowa i zerowa.

Cechy obwodów bez uziemienia

Schemat ideowy urządzenia obwodu elektrycznego bez uziemienia należy wykonać, biorąc pod uwagę włączenie automatycznej ochrony przed „zwarciem” (zwarcie) i prądem przeciążeniowym.

Jest to oczywisty czynnik, ponieważ poszczególne RCD nie są zaprojektowane do ochrony przed takimi zjawiskami. Urządzenia te oszczędzają tylko prądy upływowe.

Wyłącznik automatyczny – w przybliżeniu są one zwykle umieszczane w obwodzie w celu zorganizowania wyłączenia ochronnego z powodu przeciążenia sieci. Konstrukcja RCD nie zakłada tego typu odcięcia

Zakres prądów odcięcia i parametry techniczne wyłączników różnią się nieco od parametrów roboczych ochronnych wyłączników RCD.

Tymczasem istnieją uniwersalne urządzenia odcinające, które łączą w jednym urządzeniu funkcje automatycznego wyłącznika i zabezpieczenia przed przypadkowym dotknięciem przewodzących prąd autobusów elektrycznych.

Każde urządzenie ochronne strukturalnie obejmuje przełączanie obu przewodów kabla zasilającego – fazy i zera.

Jednocześnie podczas wykonywania instalacji okablowania elektrycznego konieczne jest dokładne podłączenie przewodów do zacisków roboczych. Nieprawidłowa instalacja grozi uszkodzeniem urządzenia zabezpieczającego, co doprowadzi do niesprawności całego systemu ochronnego.

Włączenie klasyczne

W zależności od obciążenia technicznego (ilości sprzętu AGD) i ilości pomieszczeń, w mieszkaniu lub domu może pracować jedna kompletna sieć lub sieć składająca się z kilku podsieci.

Najprostszy na pierwszy rzut oka schemat włączania urządzenia do sieci użytkownika ma swoje własne niuanse. Dlatego nieprawidłowe połączenie grozi nie tylko awarią samych urządzeń ochronnych, ale jest obarczone niebezpieczną sytuacją operacyjną.

W pierwszym przypadku do zorganizowania wyłączenia ochronnego zwykle wystarcza jedno urządzenie RCD. Na podstawie parametrów pobieranego prądu lub całkowitego poboru mocy, w tym przypadku urządzenie zabezpieczające jest dobierane zgodnie z prądem znamionowym i określane przez prąd odcięcia.

READ
Lampy LED T8 w porównaniu do świetlówek

W przypadku drugiej opcji urządzenia są zaimplementowane w każdej z istniejących podsieci. W takim przypadku z reguły wszystkie zainstalowane wyłączniki RCD są uzupełniane wyłącznikami przeznaczonymi do poboru mocy pojedynczej podsieci.

Wygląda to w przybliżeniu jak rozwiązanie obwodu do implementacji RCD w klasycznej opcji połączenia. Ta prosta opcja okablowania zapewnia ochronę całej sieci mieszkaniowej (domowej) – z całkowitym zaciemnieniem

Klasyczne wykonanie obwodu do włączania RCD „bez uziemienia” tradycyjnie wykonuje się w następujący sposób:

Za urządzeniem ochronnym, w przypadku opcji bez podsieci, można pominąć wyłącznik zapasowy, ale w niektórych przypadkach eksperci zalecają to.

Jeśli używany jest schemat z podsieciami, to po RCD na każdym odgałęzieniu musi być zainstalowana osobna maszyna.

Nieco zmodernizowane okablowanie z jednym RCD i osobną maszyną dla każdej podsieci. Zasada działania jest prawie taka sama jak „klasyczna”, ale dzięki dodatkowym maszynom łatwiej jest ustalić usterkę

W ten sposób przewód fazowy wystający z urządzenia zabezpieczającego zasila działające sieci przez dodatkowe wyłączniki.

Rdzeń zerowy, który również przechodzi przez obwód urządzenia odcinającego, jest prowadzony do wspólnej szyny zerowej, skąd jest rozprowadzany wzdłuż zerowych linii wyjściowych w celu podłączenia obciążenia.

Który obwód przełączający RCD jest lepszy?

Lepszy lub gorszy schemat – te pojęcia są czysto powierzchowne. Jak skuteczny może być ten lub inny schemat – oto jest pytanie.

I tutaj nawet niespecjalista rozumie, że opcja wieloetapowa, w której stosuje się różne poziomy ochrony, wydaje się skuteczniejsza niż jakakolwiek inna uproszczona.

Również rodzaj klasycznej wersji obwodu z dodatkiem RCD z dwoma liniowymi automatami. Jedna z maszyn jest zwykle umieszczana na linii energetycznej potężnych urządzeń kuchennych, druga – na oświetleniu i gniazdach innych pomieszczeń.

Dlatego schemat urządzenia zasilającego z podsieciami, w którym na każdej z gałęzi obwodu elektrycznego jest stosowany jeden wspólny RCD i dodatkowe urządzenia zabezpieczające, wygląda wyraźnie lepiej.

Konstrukcja takiego obwodu z reguły obejmuje instalację głównego urządzenia ochronnego z prądem odcięcia 100-300 mA. A dodatkowe urządzenia rozłożone na oddzielne gałęzie wspólnego obwodu mają prąd odcięcia nie większy niż 30 mA.

W ten sposób zapewniona jest podwójna ochrona – przed ogniem i w przypadku niezamierzonego kontaktu.

Rozwiązanie obwodu, w którym stosuje się dwa urządzenia RCD i jedną maszynę różnicową. Okablowanie jest tutaj również prowadzone „bez uziemienia” z separacją obwodów zasilających ze względu na dodatkowe maszyny

Zalety budowania sieci energetycznej w ten sposób przejawiają się również w tym, że w przypadku podróży zwykle wyłączany jest tylko osobny odcinek domowego okablowania elektrycznego, a nie wspólny obszar zasilania. W takich warunkach wyzwolenia znacznie łatwiej jest znaleźć lokalizację upływu prądu.

Z drugiej strony tzw. rozszerzony obwód RCD bez uziemienia jest uciążliwy dla użytkownika z punktu widzenia rosnących kosztów budowy.

Oczywiste jest, że aby zbudować wielostopniową ochronę, w tym przypadku wymagane będą większe inwestycje finansowe niż w przypadku wersji uproszczonej.

Schemat korzystania z RCD w prywatnym domu

Budynki komunalne zwykle nie stanowią większego problemu ze swoimi funkcjami ochronnymi, z wyjątkiem szczerze starych budynków.

Sieci domów komunalnych są zazwyczaj obsługiwane. Ale w prywatnym domu właściciele często muszą samodzielnie rozwiązywać takie pytania.

Powszechny i ​​często stosowany w praktyce schemat okablowania zasilania w prywatnym domu. Jak widać z wykresu, zastosowano kilka urządzeń zabezpieczających, które odcinają obsługiwane podsieci przy różnych upływach prądu.

To prawda, że ​​uXNUMXbuXNUMXbw takich przypadkach wydajność amatorska nie jest zalecana. A jeśli chcesz zorganizować niezawodny schemat połączeń za pomocą RCD, powinieneś skontaktować się z inżynierami energetyki.

Prywatne projekty budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza budynków nowoczesnych, charakteryzują się dość złożonymi schematami rozwiązywania problemów związanych z ochroną dostaw energii.

Rozważ jeden z nich dla urządzenia w prywatnym domu:

Funkcjonalność takiego schematu można opisać w następujący sposób. Pierwsze urządzenie – RCD 300 mA – pełni funkcje blokowania pożaru.

READ
Lampa HPS: co to jest, czym są wysoko i niskoprężne lampy sodowe, schemat podłączenia, zastosowanie dla roślin

Jednocześnie urządzenie to charakteryzuje się odcięciem po fakcie całkowitego prądu upływu ze wszystkich podsieci, jeśli wartość ta przekroczy dopuszczalny parametr.

Pojawienie się urządzenia zabezpieczającego przeznaczonego do odcięcia, gdy istnieje ryzyko pożaru z powodu stanu awaryjnego sieci. Takie RCD dla prądu różnicowego 300 mA są klasyfikowane jako urządzenia blokujące ogień.

Za systemem przeciwpożarowym uruchamiany jest uniwersalny, który gwarantuje działanie w przypadku „zwarcia” i upływu prądu powyżej 30 mA.

Obsługiwany obszar dla RCD tej podsieci to linia zasilająca urządzenia oświetleniowe i grupę gniazd.

Wreszcie swoistym trzecim stopniem ochronnym są bardzo czułe urządzenia 10 mA, które de facto obsługują miejsca, w których warunki wymagają niecodziennego podejścia – łazienka, pokój dziecięcy.

Urządzenie o bardzo czułej charakterystyce ochronnej, z różnicowym prądem zmiany 10 mA. Z reguły stosuje się go przy organizowaniu obwodów elektrycznych w pomieszczeniach, w których istnieje zwiększone ryzyko awarii lub w pokojach dziecięcych.

Opcja ochrony domków letniskowych

Nowoczesne projekty domków letniskowych coraz częściej działają jako pełnoprawna infrastruktura budowlana, w niczym nie ustępująca sektorowi mieszkaniowemu na pobyt stały. Oczywiste jest, że czynnik kompleksowej ochrony staje się również istotny dla domków letniskowych.

Jednak w odniesieniu do takich gospodarstw domowych wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego są z reguły nieco zaniżone w porównaniu z rzeczywistym sektorem mieszkaniowym.

Dlatego tradycyjnie stosuje się tutaj uproszczone rozwiązania obwodów z wykorzystaniem uniwersalnych wyłączników RCD na prąd odcięcia 30 mA.

Ten typ urządzenia ochronnego zapewnia dość skuteczną ochronę w przypadku nieumyślnego kontaktu z obszarami elektrycznymi, w których możliwy jest upływ prądu.

Dodatkowo ta sama wersja urządzeń zapewnia blokadę w przypadku uszkodzenia technicznego sprzętu lub instalacji elektrycznej.

Oprócz RCD okablowanie daczy jest również wyposażone w wyłączniki – zwykle jeden na linię świetlną i linię gniazd elektrycznych.

Najczęściej używane urządzenie o prądzie różnicowym 30 mA. Jest uważany za rodzaj uniwersalnego urządzenia, ponieważ teoretycznie jest zdolny do blokowania zasilania zarówno w przypadku zwarć, jak i w przypadku niezamierzonych dotknięć

Jeżeli wymagane jest działanie dodatkowego sprzętu, podłącza się go do istniejącego obwodu poprzez dodatkowy wyłącznik.

Procedura połączenia

Przede wszystkim podczas wykonywania tego typu prac należy zadbać o przestrzeganie wszystkich wymaganych środków bezpieczeństwa.

Wyłącz zasilanie w miejscu instalacji, zapewnij procesowi narzędzie serwisowe.

Następnie musisz przestrzegać kilku zasad podczas wykonywania prac elektrycznych:

Z reguły prawidłowo wybrane urządzenie pomyślnie przechodzi tryb testowy.

Jeśli tak się nie stało, urządzenie nie działało, co oznacza, że ​​obliczenia zostały wykonane nieprawidłowo lub są jakieś usterki w obwodzie urządzenia. Następnie RCD należy wymienić.

Zrozumiałe wyjaśnienia autora dotyczące działania RCD w takich warunkach i praktyczne demonstracje:

Na końcu materiału przeglądowego możliwych konfiguracji obwodów z wyłącznikami RCD należy zwrócić uwagę na znaczenie korzystania z tych urządzeń. Wprowadzenie wyłączników różnicowoprądowych to istotny wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowania sieci elektrycznych. Najważniejsze jest, aby wybrać i poprawnie podłączyć urządzenia.

Zasady podłączania RCD do sieci jednofazowej bez uziemienia: najlepsze schematy + zlecenie pracy

Jednofazowa sieć elektryczna jest znana w każdym gospodarstwie domowym. Niezależnie od tego, czy eksploatowany jest dom prywatny, czy mieszkanie komunalne, użytkownicy w każdym przypadku aktywnie zużywają energię elektryczną.

Tymczasem ten rodzaj energii nie może być uważany za całkowicie bezpieczny. Dlatego pilnym zadaniem jest podłączenie RCD do sieci jednofazowej bez uziemienia – specjalnego urządzenia, które znacznie zwiększa stopień bezpieczeństwa podczas korzystania z energii elektrycznej.

Przyjrzyjmy się razem najczęstszym schematom podłączenia RCD do sieci jednofazowej, a także zdecydujmy o procedurze wykonywania prac połączeniowych.

Uogólniony widok modułów ochronnych

Pomimo wykonania schematów elektrycznych linii elektrycznych, wykonanych według zatwierdzonych zasad, ryzyko porażenia prądem zawsze pozostaje. Dlatego ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo w odpowiednim czasie.

READ
Schemat połączeń dla przełącznika dwubiegunowego i instrukcje

Urządzenie różnicowoprądowe – tak interpretuje się na język techniczny układ skrótu „RCD”.

Z punktu widzenia wykonania projektu nie wygląda to najbardziej skomplikowanie wśród nowoczesnych urządzeń elektrycznych. Niemniej jednak funkcje ochronne są wykonywane wystarczająco skutecznie i niezawodnie.

Prosta konstrukcja RCD

Tak w przybliżeniu wygląda funkcjonalność instalacji elektrycznej, za pomocą której realizowana jest skuteczna ochrona użytkowników sieci elektrycznych, a także ochrona różnych urządzeń gospodarstwa domowego

Należy zauważyć, że istnieją odmiany RCD, na podstawie których w każdym konkretnym przypadku zorganizowany jest pewien schemat ochronny:

 • gwarancja bezpieczeństwa dotyku;
 • zapobiegawcze uszkodzenia techniczne;
 • przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu.

Każde urządzenie o określonej funkcjonalności różni się od innych konstrukcji parametrami pracy, w szczególności prądem znamionowym i prądem odcięcia.

Urządzenie uniwersalne 30 mA

Wygląd urządzenia o niskim prądzie odcięcia. Podczas obsługi sieci domowych takie urządzenia służą do ochrony ludzi przed niezamierzonym kontaktem z potencjałem elektrycznym w warunkach awaryjnego upływu prądu.

Najbardziej czułym urządzeniem jest oczywiście RCD, zaprojektowany do blokowania źródła zasilania w przypadku nieumyślnego dotknięcia części obwodów przewodzących prąd. Zakres odcięcia prądu dla takich urządzeń mieści się w granicach 10-30 mA.

Najlepsze schematy łączenia RCD

W przypadku linii sieci elektrycznych do celów domowych charakterystyczne jest wprowadzenie RCD bez „ziemi”. Główny udział rozwiązań obwodów dla sektora domowego to właśnie okablowanie jednofazowe, w którym w zasadzie istnieją tylko dwie linie: fazowa i zerowa.

Cechy obwodów bez uziemienia

Schemat ideowy urządzenia obwodu elektrycznego bez uziemienia należy wykonać, biorąc pod uwagę włączenie automatycznej ochrony przed „zwarciem” (zwarcie) i prądem przeciążeniowym.

Jest to oczywisty czynnik, ponieważ poszczególne RCD nie są zaprojektowane do ochrony przed takimi zjawiskami. Urządzenia te oszczędzają tylko prądy upływowe.

Wyłącznik domowy

Wyłącznik automatyczny – w przybliżeniu są one zwykle umieszczane w obwodzie w celu zorganizowania wyłączenia ochronnego z powodu przeciążenia sieci. Konstrukcja RCD nie zakłada tego typu odcięcia

Zakres prądów odcięcia i parametry techniczne wyłączników różnią się nieco od parametrów roboczych ochronnych wyłączników RCD.

Tymczasem istnieją uniwersalne urządzenia odcinające, które łączą w jednym urządzeniu funkcje automatycznego wyłącznika i zabezpieczenia przed przypadkowym dotknięciem przewodzących prąd autobusów elektrycznych.

Każde urządzenie ochronne strukturalnie obejmuje przełączanie obu przewodów kabla zasilającego – fazy i zera.

Jednocześnie podczas wykonywania instalacji okablowania elektrycznego konieczne jest dokładne podłączenie przewodów do zacisków roboczych. Nieprawidłowa instalacja grozi uszkodzeniem urządzenia zabezpieczającego, co doprowadzi do niesprawności całego systemu ochronnego.

Włączenie klasyczne

W zależności od obciążenia technicznego (ilości sprzętu AGD) i ilości pomieszczeń, w mieszkaniu lub domu może pracować jedna kompletna sieć lub sieć składająca się z kilku podsieci.

Schematy połączeń RCD

Najprostszy na pierwszy rzut oka schemat włączania urządzenia do sieci użytkownika ma swoje własne niuanse. Dlatego nieprawidłowe połączenie grozi nie tylko awarią samych urządzeń ochronnych, ale jest obarczone niebezpieczną sytuacją operacyjną.

W pierwszym przypadku do zorganizowania wyłączenia ochronnego zwykle wystarcza jedno urządzenie RCD. Na podstawie parametrów pobieranego prądu lub całkowitego poboru mocy, w tym przypadku urządzenie zabezpieczające jest dobierane zgodnie z prądem znamionowym i określane przez prąd odcięcia.

W przypadku drugiej opcji urządzenia są zaimplementowane w każdej z istniejących podsieci. W takim przypadku z reguły wszystkie zainstalowane wyłączniki RCD są uzupełniane wyłącznikami przeznaczonymi do poboru mocy pojedynczej podsieci.

Klasyczny design

Wygląda to w przybliżeniu jak rozwiązanie obwodu do implementacji RCD w klasycznej opcji połączenia. Ta prosta opcja okablowania zapewnia ochronę całej sieci mieszkaniowej (domowej) – z całkowitym zaciemnieniem

Klasyczne wykonanie obwodu do włączania RCD „bez uziemienia” tradycyjnie wykonuje się w następujący sposób:

 1. Główny kabel zasilający, składający się z dwóch rdzeni (faza, zero), jest podłączony do maszyny.
 2. Z wyłącznika oba przewody prowadzą do licznika elektrycznego.
 3. Dalej od licznika elektrycznego dwa przewody zasilające są podłączone do zacisków wejściowych RCD.
READ
10 najlepszych ściemniaczy - Ranking 2022

Za urządzeniem ochronnym, w przypadku opcji bez podsieci, można pominąć wyłącznik zapasowy, ale w niektórych przypadkach eksperci zalecają to.

Jeśli używany jest schemat z podsieciami, to po RCD na każdym odgałęzieniu musi być zainstalowana osobna maszyna.

Kompleksowy schemat połączeń

Nieco zmodernizowane okablowanie z jednym RCD i osobną maszyną dla każdej podsieci. Zasada działania jest prawie taka sama jak „klasyczna”, ale dzięki dodatkowym maszynom łatwiej jest ustalić usterkę

W ten sposób przewód fazowy wystający z urządzenia zabezpieczającego zasila działające sieci przez dodatkowe wyłączniki.

Rdzeń zerowy, który również przechodzi przez obwód urządzenia odcinającego, jest prowadzony do wspólnej szyny zerowej, skąd jest rozprowadzany wzdłuż zerowych linii wyjściowych w celu podłączenia obciążenia.

Który obwód przełączający RCD jest lepszy?

Lepszy lub gorszy schemat – te pojęcia są czysto powierzchowne. Jak skuteczny może być ten lub inny schemat – oto jest pytanie.

I tutaj nawet niespecjalista rozumie, że opcja wieloetapowa, w której stosuje się różne poziomy ochrony, wydaje się skuteczniejsza niż jakakolwiek inna uproszczona.

Schemat dla dwóch podsieci

Również rodzaj klasycznej wersji obwodu z dodatkiem RCD z dwoma liniowymi automatami. Jedna z maszyn jest zwykle umieszczana na linii energetycznej potężnych urządzeń kuchennych, druga – na oświetleniu i gniazdach innych pomieszczeń.

Dlatego schemat urządzenia zasilającego z podsieciami, w którym na każdej z gałęzi obwodu elektrycznego jest stosowany jeden wspólny RCD i dodatkowe urządzenia zabezpieczające, wygląda wyraźnie lepiej.

Konstrukcja takiego obwodu z reguły obejmuje instalację głównego urządzenia ochronnego z prądem odcięcia 100-300 mA. A dodatkowe urządzenia rozłożone na oddzielne gałęzie wspólnego obwodu mają prąd odcięcia nie większy niż 30 mA.

W ten sposób zapewniona jest podwójna ochrona – przed ogniem i w przypadku niezamierzonego kontaktu.

Schemat włączania RCD na trzy grupy

Rozwiązanie obwodu, w którym stosuje się dwa urządzenia RCD i jedną maszynę różnicową. Okablowanie jest tutaj również prowadzone „bez uziemienia” z separacją obwodów zasilających ze względu na dodatkowe maszyny

Zalety budowania sieci energetycznej w ten sposób przejawiają się również w tym, że w przypadku podróży zwykle wyłączany jest tylko osobny odcinek domowego okablowania elektrycznego, a nie wspólny obszar zasilania. W takich warunkach wyzwolenia znacznie łatwiej jest znaleźć lokalizację upływu prądu.

Z drugiej strony tzw. rozszerzony obwód RCD bez uziemienia jest uciążliwy dla użytkownika z punktu widzenia rosnących kosztów budowy.

Oczywiste jest, że aby zbudować wielostopniową ochronę, w tym przypadku wymagane będą większe inwestycje finansowe niż w przypadku wersji uproszczonej.

Schemat korzystania z RCD w prywatnym domu

Budynki komunalne zwykle nie stanowią większego problemu ze swoimi funkcjami ochronnymi, z wyjątkiem szczerze starych budynków.

Sieci domów komunalnych są zazwyczaj obsługiwane. Ale w prywatnym domu właściciele często muszą samodzielnie rozwiązywać takie pytania.

Schemat instalacji RCD w prywatnym domu

Powszechny i ​​często stosowany w praktyce schemat okablowania zasilania w prywatnym domu. Jak widać z wykresu, zastosowano kilka urządzeń zabezpieczających, które odcinają obsługiwane podsieci przy różnych upływach prądu.

To prawda, że ​​uXNUMXbuXNUMXbw takich przypadkach wydajność amatorska nie jest zalecana. A jeśli chcesz zorganizować niezawodny schemat połączeń za pomocą RCD, powinieneś skontaktować się z inżynierami energetyki.

Prywatne projekty budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza budynków nowoczesnych, charakteryzują się dość złożonymi schematami rozwiązywania problemów związanych z ochroną dostaw energii.

Rozważ jeden z nich dla urządzenia w prywatnym domu:

 1. Zastosowano łącznie 5 urządzeń ochronnych z rozpiętością prądów odcięcia od 10 do 300 mA.
 2. RCD 300 mA działa jako główne zabezpieczenie przed „zwarciem” i ewentualnym pożarem.
 3. Do oświetlenia wykorzystywane są dwa uniwersalne urządzenia 30 mA oraz grupa gniazd.
 4. Bardzo czułe urządzenia 10 mA są instalowane na linii energetycznej obiektów o agresywnym środowisku i wymagających zwiększonej ochrony.
 5. Cały obwód jest podzielony na podsieci w zależności od miejsca docelowego.

Funkcjonalność takiego schematu można opisać w następujący sposób. Pierwsze urządzenie – RCD 300 mA – pełni funkcje blokowania pożaru.

READ
Uziemienie wanny w mieszkaniu: jak i dlaczego uziemić wannę

Jednocześnie urządzenie to charakteryzuje się odcięciem po fakcie całkowitego prądu upływu ze wszystkich podsieci, jeśli wartość ta przekroczy dopuszczalny parametr.

RCD dla prądu 300 mA

Pojawienie się urządzenia zabezpieczającego przeznaczonego do odcięcia, gdy istnieje ryzyko pożaru z powodu stanu awaryjnego sieci. Takie RCD dla prądu różnicowego 300 mA są klasyfikowane jako urządzenia blokujące ogień.

Za systemem przeciwpożarowym uruchamiany jest uniwersalny, który gwarantuje działanie w przypadku „zwarcia” i upływu prądu powyżej 30 mA.

Obsługiwany obszar dla RCD tej podsieci to linia zasilająca urządzenia oświetleniowe i grupę gniazd.

Wreszcie swoistym trzecim stopniem ochronnym są bardzo czułe urządzenia 10 mA, które de facto obsługują miejsca, w których warunki wymagają niecodziennego podejścia – łazienka, pokój dziecięcy.

Urządzenie RCD dla 10 mA

Urządzenie o bardzo czułej charakterystyce ochronnej, z różnicowym prądem zmiany 10 mA. Z reguły stosuje się go przy organizowaniu obwodów elektrycznych w pomieszczeniach, w których istnieje zwiększone ryzyko awarii lub w pokojach dziecięcych.

Opcja ochrony domków letniskowych

Nowoczesne projekty domków letniskowych coraz częściej działają jako pełnoprawna infrastruktura budowlana, w niczym nie ustępująca sektorowi mieszkaniowemu na pobyt stały. Oczywiste jest, że czynnik kompleksowej ochrony staje się również istotny dla domków letniskowych.

Jednak w odniesieniu do takich gospodarstw domowych wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego są z reguły nieco zaniżone w porównaniu z rzeczywistym sektorem mieszkaniowym.

Dlatego tradycyjnie stosuje się tutaj uproszczone rozwiązania obwodów z wykorzystaniem uniwersalnych wyłączników RCD na prąd odcięcia 30 mA.

Ten typ urządzenia ochronnego zapewnia dość skuteczną ochronę w przypadku nieumyślnego kontaktu z obszarami elektrycznymi, w których możliwy jest upływ prądu.

Dodatkowo ta sama wersja urządzeń zapewnia blokadę w przypadku uszkodzenia technicznego sprzętu lub instalacji elektrycznej.

Oprócz RCD okablowanie daczy jest również wyposażone w wyłączniki – zwykle jeden na linię świetlną i linię gniazd elektrycznych.

RCD dla prądu 30 mA

Najczęściej używane urządzenie o prądzie różnicowym 30 mA. Jest uważany za rodzaj uniwersalnego urządzenia, ponieważ teoretycznie jest zdolny do blokowania zasilania zarówno w przypadku zwarć, jak i w przypadku niezamierzonych dotknięć

Jeżeli wymagane jest działanie dodatkowego sprzętu, podłącza się go do istniejącego obwodu poprzez dodatkowy wyłącznik.

Procedura połączenia

Przede wszystkim podczas wykonywania tego typu prac należy zadbać o przestrzeganie wszystkich wymaganych środków bezpieczeństwa.

Wyłącz zasilanie w miejscu instalacji, zapewnij procesowi narzędzie serwisowe.

Następnie musisz przestrzegać kilku zasad podczas wykonywania prac elektrycznych:

 1. Instalacja odbywa się ściśle według wcześniej przygotowanego schematu.
 2. Urządzenie montuje się wewnątrz panelu elektrycznego obok maszyn.
 3. Urządzenie zamocowane w osłonie jest połączone z innymi elementami przewodami o przekroju co najmniej 2,5 mm (miedź). Ważne jest, aby korzystać ze schematów połączeń wydrukowanych na korpusie urządzenia ochronnego.
 4. Po zakończeniu instalacji i okablowania przewodów należy sprawdzić poprawność połączeń i podłączyć zasilanie do miejsca.
 5. Sprawdź działanie urządzenia, aktywując przycisk „Test”.

Z reguły prawidłowo wybrane urządzenie pomyślnie przechodzi tryb testowy.

Jeśli tak się nie stało, urządzenie nie działało, co oznacza, że ​​obliczenia zostały wykonane nieprawidłowo lub są jakieś usterki w obwodzie urządzenia. Następnie RCD należy wymienić.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Film opowiada o niuansach i pokazuje szczegóły podłączenia urządzenia ochronnego w warunkach pracy instalacji elektrycznej wykonanej zgodnie z systemem TN-C.

Zrozumiałe wyjaśnienia autora dotyczące działania RCD w takich warunkach i praktyczne demonstracje:

Na końcu materiału przeglądowego możliwych konfiguracji obwodów z wyłącznikami RCD należy zwrócić uwagę na znaczenie korzystania z tych urządzeń. Wprowadzenie wyłączników różnicowoprądowych to istotny wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowania sieci elektrycznych. Najważniejsze jest, aby wybrać i poprawnie podłączyć urządzenia.

Jeśli masz doświadczenie w podłączaniu RCD do sieci jednofazowych bez uziemienia, podziel się nim z naszymi czytelnikami. Powiedz nam, na co musisz zwrócić uwagę, może znasz jakieś subtelności połączenia, o których nie wspomnieliśmy w naszym materiale? Zostaw swoje komentarze i zadawaj pytania w bloku pod artykułem.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: