Przekaźnik termiczny. Urządzenie, zasada działania, obwód do włączania przekaźnika termicznego.

Przekaźnik termiczny. Urządzenie, zasada działania, obwód do włączania przekaźnika termicznego.

Aby właściwie zabezpieczyć silniki elektryczne przed stanami awaryjnymi, konieczne jest poznanie głównych przyczyn ich awarii. Główne tryby awaryjne powstają z powodu:

• załamanie fazy (OP) – 40-50%;

• hamowanie wirnikiem (SR) – 20-25%;

• przeciążenia technologiczne (TP) – 8-10%;

• spadek rezystancji izolacji (PSI) – 10-15%;

• naruszenia chłodzenia (NO) – 8-10%.

Prawdopodobieństwo zadziałania niektórych urządzeń zabezpieczających stosowanych w rolnictwie z głównych stanów awaryjnych silników elektrycznych podano w tabeli 1.1.

Jak widać z tabeli 1.1, do ochrony silników elektrycznych przed przeciążeniami technologicznymi, a także przed zanikiem fazy i hamowaniem wirnika można z powodzeniem stosować przekaźniki termicznektóre działają w połączeniu z rozrusznikiem magnetycznym.

W celu ochrony urządzeń elektrycznych przed przetężeniem, przekaźniki termiczne typu RT, TRN, TRP, RTE, RTT, RTL, RTL.U znalazły szerokie zastosowanie.

Przekaźniki termiczne typu TRN nie są już produkowane, jeszcze jedna wystarczająca ich liczba jest wykorzystywana w rolnictwie.

Przekaźnik termiczny składa się z płytki bimetalicznej, elementu grzejnego, styków ze sprężyną i zatrzasku (rys. 1.1).

Automatyczne przełączniki AP-50

Wbudowane zabezpieczenia termiczne (UVTZ-5)

Wyłączniki różnicowoprądowe prądu upływu (RCD)

Płyta bimetaliczna składa się z dwóch metali mocno zespawanych ze sobą na całej powierzchni i mających różne współczynniki temperaturowe rozszerzalności liniowej a. Jeden metal (inwar) ma niski współczynnik rozszerzalności liniowej i nazywany jest pasywnym. Druga (stal chromowo-niklowa) ma duży współczynnik a i nazywana jest aktywną. Po podgrzaniu warstwa aktywna ma tendencję do większego wydłużenia niż warstwa pasywna, w wyniku czego powstaje moment zginający.

Schemat budowy przekaźnika termicznego typu TRP

Rys.. 1.1. Schemat budowy przekaźnika termicznego typu TRP: 1 – płyta bimetaliczna; 2 – grzałka; ograniczające występy; 4 – wiosna; 5 – stały kontakt; 6 – kontakt skokowy

Przekaźnik termiczny TRP

Rys.. 1.2. Przekaźnik termiczny TRP: 1 – płyta bimetaliczna; 2 – zatrzymanie samopowrotu; 3 – mobilny uchwyt stykowy; 4 – wiosna; 5 – ruchomy kontakt; 6 – stały kontakt; 7 – wymienna grzałka; 8 – ustawienie regulatora prądu; 9 – przycisk ręcznego powrotu

Przekaźnik serii TRP dla prądów 1-600 A jest stosowany głównie w rozrusznikach magnetycznych serii PA i posiada kombinowany system grzewczy. Wyjątkiem jest przekaźnik TRP-600 (ryc. 1.2).

READ
Urządzenie przełączników olejowych i zasada działania, jakie są zalety i wady.

Płytka bimetaliczna 1 nagrzewa się zarówno dzięki przepływowi przez nią prądu, jak i dzięki grzałce 7. Podczas odchylania koniec płytki bimetalicznej działa na skokowy styk ruchomy 5. Przekaźnik umożliwia płynną ręczną regulację prądu pracy w zakresie ± 25 % prądu znamionowego ustawienia. Ta regulacja jest realizowana za pomocą uchwytu 8, który zmienia początkowe odkształcenie bimetalicznej płyty. Przekaźnik powraca do pierwotnej pozycji po zadziałaniu przyciskiem 9. Możliwe jest również wykonanie go z samoczynnym powrotem po ostygnięciu bimetalu. Wysoka temperatura odpowiedzi (powyżej 200 °C) zmniejsza zależność przekaźnika od temperatury otoczenia.

Przekaźniki serii RT są urządzeniami typu otwartego z pośrednim układem grzewczym. Regulacja prądu zadziałania przekaźnika RT w niewielkich granicach odbywa się za pomocą dźwigni, której ruch zmienia przebieg końca płytki bimetalicznej po podgrzaniu, aż do zwolnienia zatrzasku. Szersza regulacja prądu roboczego odbywa się poprzez wymianę elementów grzejnych. Istnieje 56 numerów elementów grzejnych dla 0,64-40 A.

Przekaźnik TRV służy do ochrony silników z lekkim rozruchem, dostępnych jest 20 wersji dla prądów do 200 A.

Przekaźniki serii TRN produkowane są na prądy 0,5-40 A z kompensacją termiczną. Stosowane są głównie w rozrusznikach magnetycznych serii PME i PA, są one grzane pośrednio za pomocą grzałek płyt nichromowych.

Na rysunku 1.3 przedstawiono schemat strukturalny przekaźnika termicznego TRN przeznaczonego do rozruszników magnetycznych typu PME i PMA (tabela 1.2). Bimetaliczna płyta 2, przepuszczając prąd przekraczający określony, wygina się i przesuwa w prawo plastikowy popychacz 11, który jest sztywno połączony z bimetaliczną płytą 3, która działa jak kompensator temperatury. Odchylając się w prawo, płytka 3 naciska zatrzask 8 i odłącza go od plastikowego suwaka 5 nastawy, w wyniku czego pod działaniem sprężyny 10 plastikowy pręt 7 zwalniaka przesuwa się w górę (pokazane przez linią przerywaną) i otwiera styki 9 w obwodzie sterowania rozrusznika magnetycznego. Suwak nastawczy można przesuwać obracając mimośród 4 i zmieniając odległość między końcami płytki 3 a zatrzaskiem 8, a co za tym idzie prąd pracy przekaźnika.

Kompensacja temperatury polega na tym, że wygięcie płytki bimetalicznej 2 przy zmianach otoczenia odpowiada przeciwnemu wygięciu płytki kompensacyjnej 3. W ten sposób uzyskuje się niezależność prądu nastawczego od temperatury otoczenia. Prąd nastawczy można zmieniać w zakresie od 0,75 do 1,3 prądu znamionowego elementu grzejnego.

READ
Zaciskanie skrętki: prawidłowy schemat zaciskania kabli w Internecie

Schemat budowy przekaźnika termicznego typu TRN

Rys.. 1.3. Schemat budowy przekaźnika termicznego typu TRN: 1 – grzałka; 2 – płyta bimetaliczna; 3 – bimetaliczna płyta kompensatora temperatury; 4 – ekscentryczny; 5 – ustawienie suwaka; 6 – przycisk „Powrót”; 7 – pręt zwalniający (pręt); 8 – zatrzask; 9 – kontakty; 10 – wiosna; 11 – popychacz

Maksymalne obciążenie w (A)

W wymiennych elementach grzejnych, A

0,31; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2 XNUMX

0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4,5; 6,3; osiem; dziesięć

5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25

12,5; 16; 20; 25; 32; 40

1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 XNUMX

20; 25; 30; 40; 50; 60

W rolnictwie stosuje się bardziej zaawansowane trójbiegunowe przekaźniki termiczne typu RTL (tab. 1.3) i RTT (tab. 1.4).

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: