Przeliczanie amperów na waty: zasady i praktyczne przykłady przeliczania jednostek napięcia i prądu © Geostart

Przeliczanie amperów na waty: zasady i praktyczne przykłady przeliczania jednostek napięcia i prądu

Właściciele prywatnych domów, mieszkań, domków lub małych pomieszczeń gospodarczych podłączonych do prądu często muszą przeliczyć ampery na waty lub rozwiązać problem odwrotny. Do wykonywania konwersji jednostek, które określają charakterystykę prądu, stosuje się dobrze znane formuły oparte na prawie Ohma.

Powiemy Ci, jak poprawnie wykonać konwersję jednostek fizycznych. Ponadto w przedstawionym przez nas artykule przedstawiono metody określania mocy roboczej i prądów rozruchowych urządzeń gospodarstwa domowego. Analizowane są niuanse obliczania przekroju elementów instalacji elektrycznej.

Określanie mocy podłączonych urządzeń

Aby obliczyć wartość maksymalnej możliwej mocy na odcinku obwodu, konieczne jest zsumowanie wskaźników wszystkich podłączonych urządzeń. Ale nie wszystko jest takie proste: wiele z tych urządzeń to złożone układy elektrodynamiczne, więc musisz poprawnie określić ich parametry.

Składnik mocy czynnej i pozornej

Moc czynna (lub zużyta) urządzenia (P) określa nieodwracalne straty energii elektrycznej w trakcie jej eksploatacji. To właśnie ten wskaźnik obliczy licznik elektryczny, a zatem wpływa na ilość zasobów (pieniędzy) wydanych podczas działania urządzenia.

Składnik aktywny w watach jest wskazany dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Jest jednak inny wskaźnik – współczynnik mocy (cos(f)), które można znaleźć w dokumentacji technicznej, a także na specjalnych tabliczkach lub etykietach z głównymi parametrami.

Dzięki niemu możesz obliczyć całkowitą moc (S) urządzenia według następującego wzoru:

S = P / cos(f)

Fizyczne znaczenie tych wielkości można opisać w następujący sposób: prąd z pełną mocą płynie ze źródła (transformatora) do urządzenia elektrycznego, które przekształca swój aktywny składnik i zwraca pozostałą (reaktywną) składnik z powrotem do sieci. W związku z tym obciążenie elementów obwodu (okablowanie i wyłączniki) musi być dokładnie obliczone z uwzględnieniem pełnej mocy.

Tabliczka znamionowa asynchronicznego silnika elektrycznego

Możesz obliczyć całkowitą moc zgodnie z danymi, które znajdują się w karcie danych technicznych urządzenia lub na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego

Dla większości urządzeń gospodarstwa domowego współczynnik jest równy jeden, dlatego moc czynna i pozorna są takie same. Ale jeśli konsument ma kondensatory (pojemności) lub cewkę indukcyjną, powstaje element reaktywny.

Zwróć uwagę na następujące rodzaje sprzętu:

 • lodówki;
 • pralki;
 • odżywki;
 • lakierki;
 • piece i piece indukcyjne;
 • świetlówki;
 • Telewizory
 • komputery i inny sprzęt z elektronicznym napełnianiem.

Również często maszyny z silnikami elektrycznymi, spawarki łukowe i inne urządzenia o łącznej mocy znacznie większej niż zużyta są podłączone do instalacji elektrycznej domów prywatnych lub obiektów gospodarstwa domowego. Dlatego przed podłączeniem ich do sieci należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką techniczną urządzeń.

Prądy rozruchowe sprężarek i silników

Jeśli urządzenia gospodarstwa domowego są wyposażone w silnik elektryczny, sprężarkę, żarnik lub transformator na wejściu do zasilacza, to na początku jego działania przez krótki czas występują prądy rozruchowe (Iп). Ich wartość może być kilkakrotnie wyższa od wartości nominalnych (Iн) określone w paszporcie urządzenia.

Wielkości te są powiązane następującym wzorem:

Tutaj k – współczynnik krotności prądu rozruchowego.

READ
Cokoły lamp LED: rodzaje, oznakowanie, parametry, wybór

Parametry techniczne silników elektrycznych

Dokumentacja silników elektrycznych zawiera wszystkie dane niezbędne do obliczenia prądu rozruchowego, w tym współczynnik krotności (ostatnia kolumna)

Wskaźnik krotności przekracza wartość „2” dla następujących popularnych urządzeń gospodarstwa domowego:

  ;
 • lodówka i zamrażarka; ;
 • pralka; ;
 • kuchenka mikrofalowa;
 • oświetlenie neonowe;
 • niektóre rodzaje elektronarzędzi (wiertarka, dziurkacz, kompresor).

Obliczenie całkowitej mocy w obecności takich urządzeń w obwodzie należy przeprowadzić z uwzględnieniem ich prądów rozruchowych. Ponieważ czas zwiększonego poboru mocy jest krótki, a przełączanie synchroniczne mało prawdopodobne, wystarczy wziąć jedno, najmocniejsze pod względem prądów rozruchowych urządzenie.

Aktualna siła i parametry okablowania

Aby określić wymagany przekrój przewodów okablowania elektrycznego i wartość znamionową wyłączników, całkowitą liczbę watów przelicza się na ampery i uzyskuje się wartość maksymalnego prądu ciągłego.

Korelację przekroju przewodów i maksymalnego dopuszczalnego prądu dla okablowania wykonuje się za pomocą tabel dostarczonych przez producentów kabli. W zależności od producenta główne wskaźniki mogą się nieznacznie różnić, ale zawsze muszą być zgodne z aktualnym GOST 31996-2012.

Zgodność przekroju przewodów z siłą prądu

Przykład tabeli zgodności między przekrojem przewodów przewodzących a maksymalnym dopuszczalnym prądem ciągłym, w zależności od metody okablowania

Czasami wybierają okablowanie nie o minimalnym dopuszczalnym przekroju, ale o nieco większym. Jest to uzasadnione, ponieważ rezerwa przepustowości pozwala na podłączenie nowych urządzeń elektrycznych bez kosztownego demontażu starych i układania nowych kabli.

Parametry wyłączników zainstalowanych w panelu elektrycznym są dobrane tak, aby zagwarantować wyzwolenie, jeśli natężenie prądu przekroczy wartość określoną jako maksymalna dopuszczalna dla ułożonego okablowania.

Prąd znamionowy maszyny (In) oblicza się z prądu dopuszczalnego dla kabla (Ip) według wzoru:

Zwykle wybiera się automat z maksymalną oceną spośród dozwolonych wartości, aby zminimalizować prawdopodobieństwo podróży przy silnym, ale nadal akceptowalnym obciążeniu obwodu.

Związek podstawowych wielkości elektrycznych

Moc i prąd można powiązać za pomocą napięcia (U) lub rezystancja obwodu (R). Jednak w praktyce trudno jest zastosować wzór P u2d I XNUMX * R, ponieważ trudno jest dokładnie obliczyć opór w rzeczywistym przekroju.

Połączenie jedno- i trójfazowe

Większość okablowania elektrycznego w budynkach mieszkalnych jest jednofazowa.

W tym przypadku ponowne obliczenie całkowitej mocy (S) i moc AC (I) przy użyciu znanego napięcia następuje zgodnie z następującymi wzorami wynikającymi z klasycznego prawa Ohma:

S=U*I

I=S/U

Teraz rozpowszechniła się praktyka doprowadzania sieci trójfazowej do obiektów mieszkalnych, domowych i małych obiektów przemysłowych. Jest to uzasadnione z punktu widzenia minimalizacji kosztów kabli i transformatorów, które ponosi firma dostarczająca energię elektryczną.

Rozdzielnica z podłączeniem trójfazowym

Podsumowując sieć trójfazową, instalowana jest wstępna maszyna trójbiegunowa (u góry po lewej), miernik trójfazowy (u góry po prawej) i dla każdego wybranego obwodu – zwykłe urządzenia jednobiegunowe (na dole po lewej)

Przekrój żył przewodów i moc znamionowa przy użyciu odbiorników trójfazowych są również określane przez natężenie prądu, które oblicza się w następujący sposób:

Tutaj indeks ”l» oznacza liniowy charakter ilości.

Podczas planowania i późniejszego okablowania w pomieszczeniach lepiej jest rozdzielić odbiorniki trójfazowe na osobne obwody. Urządzenia pracujące ze standardowego 220 V starają się je rozproszyć mniej więcej równomiernie na fazach, aby nie było znaczącej nierównowagi mocy.

READ
Jak zacisnąć kabel typu skrętka: przewodnik krok po kroku - Lifehacker

Czasami pozwalają na mieszane połączenie urządzeń pracujących zarówno z jednej, jak i z trzech faz. Ta sytuacja nie jest najprostsza, dlatego lepiej rozważyć ją na konkretnym przykładzie.

Niech obwód zawiera trójfazowy piec indukcyjny o mocy czynnej 7.0 kW i współczynniku mocy 0.9. Kuchenka mikrofalowa o mocy 0.8 kW jest podłączona do fazy „A” ze współczynnikiem „2” prądu rozruchowego, a czajnik elektryczny o mocy 2.2 kW jest podłączony do fazy „B”. Konieczne jest obliczenie parametrów sieci elektrycznej dla tego odcinka.

Przykład podłączenia urządzeń do sieci trójfazowej

Schemat podłączenia urządzeń do sieci. W tej konfiguracji zawsze instalowany jest wyłącznik trójfazowy. Zabronione jest używanie kilku wyłączników jednofazowych do ochrony

Określmy całkowitą moc wszystkich urządzeń:

Si = Pi / cos(f) = 7000 / 0.9 = 7800 V*A;

Sm = Pm * 2 = 800 * 2 = 1600 V * A;

Określmy aktualną siłę każdego urządzenia:

Określmy obecną siłę według faz:

ja A uXNUMXd jai + Im = 11.9 + 7.2 = 19.1 A;

jab = jai + Ic = 11.9 + 10 = 21.9 A;

Prąd o maksymalnej sile przy włączonych wszystkich urządzeniach elektrycznych przepływa przez fazę „B” i będzie równy 21.9 A. Wystarczającą kombinacją dla bezproblemowego działania wszystkich urządzeń w tym obwodzie jest przekrój miedzianych przewodów 4,0 mm 2 i wyłącznik na 20 lub 25 A.

Typowe napięcie domowe

Ponieważ moc i prąd są połączone napięciem, konieczne jest dokładne określenie tej wartości. Przed wprowadzeniem od października 2015 r. GOST 29322-2014 wartość dla zwykłej sieci wynosiła 220 V, a dla sieci trójfazowej – 380 V.

Zgodnie z nowym dokumentem wskaźniki te są dostosowane do wymagań europejskich – 230/400 V, ale większość domowych systemów zasilania nadal działa zgodnie ze starymi parametrami.

Pomiar napięcia za pomocą multimetru

Rzeczywistą wartość napięcia można uzyskać za pomocą woltomierza. Jeśli liczby są znacznie mniejsze niż odniesienie, musisz podłączyć stabilizator wejściowy

Dopuszczalne jest odchylenie 5% wartości rzeczywistej od wartości referencyjnej na dowolny okres, a 10% – nie dłużej niż godzinę. Gdy napięcie spada, niektórzy konsumenci, tacy jak czajnik elektryczny, żarówka lub kuchenka mikrofalowa, tracą moc.

Ale jeśli urządzenie jest wyposażone w zintegrowany stabilizator (na przykład kocioł gazowy) lub ma oddzielny zasilacz impulsowy, zużycie energii pozostanie stałe.

W takim przypadku, zakładając, że I = S / U, spadek napięcia spowoduje wzrost prądu. Dlatego nie zaleca się dobierania przekroju żył kabla „tyłem do siebie” do maksymalnych obliczonych wartości, ale pożądany jest margines 15-20%.

Przydatne wideo na ten temat

Pomiar natężenia prądu za pomocą multimetru i późniejsze obliczenie mocy:

Elektroniczne urządzenie do wykrywania napięcia, prądu i automatycznego obliczania mocy:

Wyznaczenie natężenia prądu jest dość proste, znając napięcie sieciowe i całkowitą moc urządzeń w sekcji obwodu. Trudność polega na pomiarze lub zliczeniu parametrów początkowych.

Jeśli istnieją wątpliwości co do poprawności znalezionego rozwiązania, lepiej skontaktować się z elektrykami, ponieważ błędy w obliczeniach mogą prowadzić do poważnych problemów.

Czy chciałbyś podzielić się własnym doświadczeniem w konwersji wzmacniaczy na waty? Czy masz w swoim arsenale oryginalną metodę, która może być przydatna dla odwiedzających witrynę? Prosimy o pisanie komentarzy w bloku poniżej, zamieszczanie zdjęć i zadawanie pytań na temat artykułu.

READ
Grupy bezpieczeństwa elektrycznego: zasady uzyskiwania aprobat specyfikacja przydziału

Przeliczanie amperów na waty: zasady i praktyczne przykłady przeliczania jednostek napięcia i prądu

Właściciele prywatnych domów, mieszkań, domków lub małych pomieszczeń gospodarczych podłączonych do prądu często muszą przeliczyć ampery na waty lub rozwiązać problem odwrotny. Do wykonywania konwersji jednostek, które określają charakterystykę prądu, stosuje się dobrze znane formuły oparte na prawie Ohma.

Określanie mocy podłączonych urządzeń

Aby obliczyć wartość maksymalnej możliwej mocy na odcinku obwodu, konieczne jest zsumowanie wskaźników wszystkich podłączonych urządzeń. Ale nie wszystko jest takie proste: wiele z tych urządzeń to złożone układy elektrodynamiczne, więc musisz poprawnie określić ich parametry.

Składnik mocy czynnej i pozornej

Moc czynna (lub zużyta) urządzenia ( P ) decyduje o nieodwracalnej utracie energii elektrycznej podczas jego pracy. To właśnie ten wskaźnik obliczy licznik elektryczny, a zatem wpływa na ilość zasobów (pieniędzy) wydanych podczas działania urządzenia.

Składnik aktywny w watach jest wskazany dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Jest jednak inny wskaźnik – współczynnik mocy (cos( ​​f)), który można znaleźć w dokumentacji technicznej, a także na specjalnych tabliczkach lub etykietach z głównymi parametrami.

Dzięki niemu możesz obliczyć całkowitą moc ( S ) urządzenia za pomocą następującego wzoru:

S = P / cos(f)

Fizyczne znaczenie tych wielkości można opisać w następujący sposób: prąd z pełną mocą płynie ze źródła (transformatora) do urządzenia elektrycznego, które przekształca swój aktywny składnik i zwraca pozostałą (reaktywną) składnik z powrotem do sieci. W związku z tym obciążenie elementów obwodu (okablowanie i wyłączniki) musi być dokładnie obliczone z uwzględnieniem pełnej mocy.

Możesz obliczyć całkowitą moc zgodnie z danymi, które znajdują się w karcie danych technicznych urządzenia lub na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego

Dla większości urządzeń gospodarstwa domowego współczynnik jest równy jeden, dlatego moc czynna i pozorna są takie same. Ale jeśli konsument ma kondensatory (pojemności) lub cewkę indukcyjną, powstaje element reaktywny.

Zwróć uwagę na następujące rodzaje sprzętu:

 • lodówki;
 • pralki;
 • odżywki;
 • lakierki;
 • piece i piece indukcyjne;
 • świetlówki;
 • Telewizory
 • komputery i inny sprzęt z elektronicznym napełnianiem.

Również często maszyny z silnikami elektrycznymi, spawarki łukowe i inne urządzenia o łącznej mocy znacznie większej niż zużyta są podłączone do instalacji elektrycznej domów prywatnych lub obiektów gospodarstwa domowego. Dlatego przed podłączeniem ich do sieci należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką techniczną urządzeń.

Prądy rozruchowe sprężarek i silników

Jeśli urządzenia gospodarstwa domowego są wyposażone w silnik elektryczny, sprężarkę, żarnik lub transformator na wejściu do zasilacza, to na początku jego działania prądy rozruchowe (I п ). Ich wartość może być kilkakrotnie wyższa od wartości nominalnych (I н ) określone w paszporcie urządzenia.

Wielkości te są powiązane następującym wzorem:

Tutaj k jest początkowym mnożnikiem prądu.

READ
Gniazdo komputerowe RJ-45 - Co to jest? Główne odmiany i sposób łączenia

Dokumentacja silników elektrycznych zawiera wszystkie dane niezbędne do obliczenia prądu rozruchowego, w tym współczynnik krotności (ostatnia kolumna)

Wskaźnik krotności przekracza wartość „2” dla następujących popularnych urządzeń gospodarstwa domowego:

 • pompa głębinowa ;
 • lodówka i zamrażarka;
 • potężny odkurzacz;
 • Pralka;
 • system dzielony;
 • kuchenka mikrofalowa;
 • oświetlenie neonowe;
 • niektóre rodzaje elektronarzędzi (wiertarka, dziurkacz, kompresor).

Obliczenie całkowitej mocy w obecności takich urządzeń w obwodzie należy przeprowadzić z uwzględnieniem ich prądów rozruchowych. Ponieważ czas zwiększonego poboru mocy jest krótki, a przełączanie synchroniczne mało prawdopodobne, wystarczy wziąć jedno, najmocniejsze pod względem prądów rozruchowych urządzenie.

Aktualna siła i parametry okablowania

Aby określić wymagany przekrój przewodów okablowania elektrycznego i wartość znamionową wyłączników, całkowitą liczbę watów przelicza się na ampery i uzyskuje się wartość maksymalnego prądu ciągłego.

Korelację przekroju przewodów i maksymalnego dopuszczalnego prądu dla okablowania wykonuje się za pomocą tabel dostarczonych przez producentów kabli. W zależności od producenta główne wskaźniki mogą się nieznacznie różnić, ale zawsze muszą być zgodne z aktualnym GOST 31996-2012.

Przykład tabeli zgodności między przekrojem przewodów przewodzących a maksymalnym dopuszczalnym prądem ciągłym, w zależności od metody okablowania

Czasami wybierają okablowanie nie o minimalnym dopuszczalnym przekroju, ale o nieco większym. Jest to uzasadnione, ponieważ rezerwa przepustowości pozwala na podłączenie nowych urządzeń elektrycznych bez kosztownego demontażu starych i układania nowych kabli.

Parametry wyłączników zainstalowanych w panelu elektrycznym są dobrane tak, aby zagwarantować wyzwolenie, jeśli natężenie prądu przekroczy wartość określoną jako maksymalna dopuszczalna dla ułożonego okablowania.

Prąd znamionowy maszyny ( I n ) oblicza się z prądu dopuszczalnego dla kabla ( I p ) według wzoru:

Zwykle wybiera się automat z maksymalną oceną spośród dozwolonych wartości, aby zminimalizować prawdopodobieństwo podróży przy silnym, ale nadal akceptowalnym obciążeniu obwodu.

Związek podstawowych wielkości elektrycznych

Moc i prąd mogą być powiązane poprzez napięcie ( U ) lub rezystancję obwodu ( R ). Jednak w praktyce trudno jest zastosować wzór P u2d I XNUMX * R, ponieważ trudno jest dokładnie obliczyć opór w rzeczywistym przekroju.

Połączenie jedno- i trójfazowe

Większość okablowania elektrycznego w budynkach mieszkalnych jest jednofazowa.

W tym przypadku ponowne obliczenie mocy pozornej ( S ) i natężenia prądu przemiennego ( I ) przy użyciu znanego napięcia następuje według następujących wzorów, które wynikają z klasycznego prawa Ohma:

S=U*I

I=S/U

Teraz rozpowszechniła się praktyka doprowadzania sieci trójfazowej do obiektów mieszkalnych, domowych i małych obiektów przemysłowych. Jest to uzasadnione z punktu widzenia minimalizacji kosztów kabli i transformatorów, które ponosi firma dostarczająca energię elektryczną.

Podsumowując sieć trójfazową, instalowana jest wstępna maszyna trójbiegunowa (u góry po lewej), miernik trójfazowy (u góry po prawej) i dla każdego wybranego obwodu – zwykłe urządzenia jednobiegunowe (na dole po lewej)

Przekrój żył przewodów i moc znamionowa przy użyciu odbiorników trójfazowych są również określane przez natężenie prądu, które oblicza się w następujący sposób:

I l = S / (1.73 * U l )

Tutaj indeks „l” oznacza liniowy charakter wielkości.

Podczas planowania i późniejszego okablowania w pomieszczeniach lepiej jest rozdzielić odbiorniki trójfazowe na osobne obwody. Urządzenia pracujące ze standardowego 220 V starają się je rozproszyć mniej więcej równomiernie na fazach, aby nie było znaczącej nierównowagi mocy.

READ
Najjaśniejsze i najbardziej niezawodne: wyniki testu lamp LED - Roskontrol

Czasami pozwalają na mieszane połączenie urządzeń pracujących zarówno z jednej, jak i z trzech faz. Ta sytuacja nie jest najprostsza, dlatego lepiej rozważyć ją na konkretnym przykładzie.

Niech obwód zawiera trójfazowy piec indukcyjny o mocy czynnej 7.0 kW i współczynniku mocy 0.9. Kuchenka mikrofalowa o mocy 0.8 kW jest podłączona do fazy „A” ze współczynnikiem „2” prądu rozruchowego, a czajnik elektryczny o mocy 2.2 kW jest podłączony do fazy „B”. Konieczne jest obliczenie parametrów sieci elektrycznej dla tego odcinka.

Schemat podłączenia urządzeń do sieci. W tej konfiguracji zawsze instalowany jest wyłącznik trójfazowy. Zabronione jest używanie kilku wyłączników jednofazowych do ochrony

Określmy całkowitą moc wszystkich urządzeń:

S i = P i / cos(f) = 7000 / 0.9 = 7800 V*A;

S m = P m * 2 = 800 * 2 = 1600 V * A;

Określmy aktualną siłę każdego urządzenia:

I i = S i / (1.73 * U l ) = 7800 / (1.73 * 380) = 11.9 A;

Określmy obecną siłę według faz:

ja A uXNUMXd ja i + I m = 11.9 + 7.2 = 19.1 A;

jab = ja i + I c = 11.9 + 10 = 21.9 A;

Ja C uXNUMXd Ja i = 11.9 A.

Prąd o maksymalnej sile przy włączonych wszystkich urządzeniach elektrycznych przepływa przez fazę „B” i będzie równy 21.9 A. Wystarczającą kombinacją dla bezproblemowego działania wszystkich urządzeń w tym obwodzie jest przekrój miedzianych przewodów 4,0 mm 2 i wyłącznik na 20 lub 25 A.

Typowe napięcie domowe

Ponieważ moc i prąd są połączone napięciem, konieczne jest dokładne określenie tej wartości. Przed wprowadzeniem od października 2015 r. GOST 29322-2014 wartość dla zwykłej sieci wynosiła 220 V, a dla sieci trójfazowej – 380 V.

Zgodnie z nowym dokumentem wskaźniki te są dostosowane do wymagań europejskich – 230/400 V, ale większość domowych systemów zasilania nadal działa zgodnie ze starymi parametrami.

Rzeczywistą wartość napięcia można uzyskać za pomocą woltomierza. Jeśli liczby są znacznie mniejsze niż odniesienie, musisz podłączyć stabilizator wejściowy

Dopuszczalne jest odchylenie 5% wartości rzeczywistej od wartości referencyjnej na dowolny okres, a 10% – nie dłużej niż godzinę. Gdy napięcie spada, niektórzy konsumenci, tacy jak czajnik elektryczny, żarówka lub kuchenka mikrofalowa, tracą moc.

Ale jeśli urządzenie jest wyposażone w zintegrowany stabilizator (na przykład kocioł gazowy) lub ma oddzielny zasilacz impulsowy, zużycie energii pozostanie stałe.

W takim przypadku, zakładając, że I = S / U, spadek napięcia spowoduje wzrost prądu. Dlatego nie zaleca się dobierania przekroju żył kabla „tyłem do siebie” do maksymalnych obliczonych wartości, ale pożądany jest margines 15-20%.

Elektroniczne urządzenie do wykrywania napięcia, prądu i automatycznego obliczania mocy:

Wyznaczenie natężenia prądu jest dość proste, znając napięcie sieciowe i całkowitą moc urządzeń w sekcji obwodu. Trudność polega na pomiarze lub zliczeniu parametrów początkowych.

Jeśli istnieją wątpliwości co do poprawności znalezionego rozwiązania, lepiej skontaktować się z elektrykami, ponieważ błędy w obliczeniach mogą prowadzić do poważnych problemów.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: