Rury miedziane do gazu: specyfika i normy dotyczące układania rurociągu miedzianego © Geostart

Rury miedziane do gazu: specyfika i normy dotyczące układania rurociągu miedzianego

Do budowy gazociągów stosuje się rury wykonane z różnych materiałów: HDPE, stal i miedź. Produkty polimerowe są używane tylko do układania pod ziemią, okablowanie stalowe montuje się wewnątrz domów i mieszkań.

Dzisiaj, kiedy jakość metalu poprawiła się i stało się możliwe wytwarzanie produktów o wymaganej grubości i długości, coraz częściej instalowano miedziane rury do gazu. Doskonale nadają się do gazociągów niskociśnieniowych i mają odpowiednią wytrzymałość, elastyczność i odporność na zużycie.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne złożenie własnego gazociągu, nie będzie zbyteczne poznanie właściwości rur miedzianych i złączek zaciskowych, poznanie metod montażu i wymagań dotyczących produktów.

Jakie są wymagania dla rur miedzianych

Firmy produkujące produkty do instalacji gazociągów nigdy nie używają w swojej produkcji stopów miedzi z innymi materiałami, ponieważ traci się jakość. Czystość metalu nie powinna być niższa niż 99,9%.

Gatunki stosowane do produkcji rur:

 • w przedsiębiorstwach krajowych – M1, M2, M1r, M2r;
 • zagraniczne analogi – Cu-DHP.

W zależności od metody produkcji i właściwości fizycznych wyroby gotowe dzieli się na 3 kategorie: miękkie (R – wytrzymałość na rozciąganie 220 MPa), półstałe (R – wytrzymałość na rozciąganie 250 MPa), twarde (R – wytrzymałość na rozciąganie 290 MPa).

Gazociąg z rur miedzianych

Do instalacji gazociągów zaleca się przyjmowanie rur o stałej lub zwiększonej twardości. Miękkie nadają się tylko do podłączenia urządzeń gazowych do sieci – kotłów, pieców, kolumn

Zauważa się, że długotrwałe przechowywanie wpływa na jakość miedzi – staje się ona trudniejsza. Możesz przywrócić dawne cechy za pomocą wyżarzania. Aby nie przeprowadzać dodatkowych zabiegów renowacyjnych, nie zalecamy kupowania produktów montażowych z marginesem.

Rura miedziana do gazociągu

Nie używaj produktów rurowych o grubości ścianki mniejszej niż 1 mm. Cienkie rury nie spełniają wymagań, mogą ulec uszkodzeniu podczas procesu montażu – podczas gięcia lub zaciskania

Zgodnie z technologią produkcji rury gazowe dzielą się na 2 grupy:

 • spawane – w produkcji którego stosuje się spawanie, dlatego występują szwy;
 • bezszwowe – monolityczne, bezszwowe produkty.

Lepiej jest użyć drugiej grupy, ponieważ szwy zawsze będą obszarami ze strefy ryzyka, to znaczy będą miały zmniejszoną charakterystykę pod względem szczelności.

Oprócz konwencjonalnych rur i kształtek miedzianych produkowane są również wyroby z płaszczem zewnętrznym z materiałów polimerowych – PVC lub spienionego polietylenu. Zaletami takich produktów jest dodatkowa ochrona zewnętrzna i rodzaj przebrania.

Zaciskanie złączek miedzianych

Produkty miedziane są często używane jako elementy konstrukcyjne, dlatego umieszczają rurociąg w widocznym miejscu i montują za pomocą stylizowanych łączników i elementów złącznych

Szycie gazociągu miedzianego do ściany betonowej lub chowanie go za płytą kartonowo-gipsową jest prawnie zabronione.

READ
18 najlepszych gejzerów - Ranking 2022 (Top 18)

Normy i przepisy norm

Gazociąg należy do konstrukcji, które stanowią potencjalne zagrożenie dla mieszkańców domu, dlatego zarówno produkcja wyrobów, jak i prace instalacyjne podlegają wymogom określonym w dokumentacji regulacyjnej.

Podstawą nowoczesnych kodeksów postępowania były normy z 1987 r. – SNiP 2.04.08-87.

Teraz interesujące informacje na temat rurociągów miedzianych można znaleźć w następujących dokumentach:

 • SP 42-101-2003 – w sprawie projektowania i budowy systemów dystrybucji gazu;
 • SNiP 42-01-2002 – normy i zasady SRS;
 • OST 153-39.3-051-2003 – Działanie GDS.

Wraz z głównymi dokumentami powinieneś zapoznać się z uzupełnieniami i wyjaśnieniami, które pojawiają się okresowo w związku z rozwojem technologii i wypuszczaniem nowych produktów. Załóżmy, że SNiP 42-01-2002 w 2011 r. Został zmieniony i uzupełniony o materiały, w tym wymagania dotyczące wyrobów miedzianych. Nowe wydanie – SP 62.13330.2011.

Połączenie gwintowe rur miedzianych

Jeśli zawarłeś umowę z serwisem gazowym na instalację i konserwację gazociągu, zakup materiałów i montaż gazociągu muszą być przeprowadzane przez pracowników zgodnie z dokumentami regulacyjnymi

Do ogólnych wymagań należy dodać zasady montażu konstrukcji wykonanych z miedzianych rur gazowych. Przykładem takiego dokumentu jest STO „Projektowanie, instalacja i eksploatacja gazociągów z rur miedzianych w zgazowaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”, który szczegółowo opisuje niuanse montażu gazociągu i wymagania dotyczące rur.

Mistrz ściska rurkę miedzianą

[adinserter name image” itemscope=”” itemtype=”https://schema.org/ImageObject”>

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne spawanie, lutowanie lub zaciskanie rur miedzianych, prace powinien nadzorować mistrz z doświadczeniem i dostępem do takich prac.

Kwalifikacje pracowników są udokumentowane, więc masz prawo żądać zaświadczenia.

Lutowanie lub spawanie jest dozwolone dla specjalistów, którzy zgodnie z OK 016 otrzymali 4 kategorię i wyższą. Wnioski wyciąga komisja certyfikacyjna na podstawie przepisów RD 03-495-02 i PB 03-273-99.

Zaciskania mogą wykonywać pracownicy z 3 kategorią i wyższą, którzy mają doświadczenie w montażu gazociągów miedzianych i przeszli określone testy. Aby uzyskać dopuszczenie do praktyki, wykonawca musi wykonać co najmniej 3 wysokiej jakości i sprawdzone w komisjach połączenia za pomocą złączek zaprasowywanych. Kontrola wykonywanej pracy jest określana zgodnie z zasadami SNiP 3.01.01.

Cechy montażu gazociągu miedzianego

Montaż i podłączenie rur miedzianych do gazociągu wewnątrzdomowego różni się od prac instalacyjnych wykonywanych przy innych rodzajach produktów – na przykład polimeru lub stali.

Lutowanie rurki miedzianej lutowiem

Lut twardy służy do lutowania elementów miedzianych. Różni się od miękkiego tym, że ma wyższą temperaturę topnienia – od + 600 ° C i więcej.

Lut twardy stosowany jest bez topnika, popularne materiały to PMFOTsr6-4-0,03 i PMFS6-0,15 – związki miedziowo-fosforowe.

Jeśli lutowanie jest korzystnie stosowane do okablowania wewnątrz domu, to przy wejściu do domu, w którym instalowane są rury o dużej średnicy, prace łączące wykonuje się za pomocą spawania łukiem argonowym lub gazowym.

READ
Co zrobić, gdy z kuchenki gazowej wycieka gaz: przyczyny wycieku i jak je naprawić

Inne zasady dotyczące prac instalacyjnych przy instalacji gazociągu miedzianego:

W celu odróżnienia kształtek gazociągów od innych oznaczono je żółtą lub zieloną nieścieralną farbą, a od wewnątrz wsuwane są żółte oringi

Idealnie elementy łączące powinny być wykonane z tego samego materiału co rury – miedź. Złączki mocowane są przez zaciskanie, w przypadku rur o średnicy powyżej 54 mm stosuje się inne metody łączenia

Bezpośredni kontakt między rurami miedzianymi i stalowymi jest zabroniony, ponieważ korozja powstaje w wyniku interakcji metali. Do łączenia różnych części zaleca się stosowanie uszczelek dielektrycznych lub wyrobów mosiężnych

Zgodnie z przepisami gazociąg miedziany musi znajdować się nad podłogą na wysokości co najmniej 0,6 m.

Rury miedziane do gazu: specyfika i normy dotyczące układania rurociągu miedzianego

Do budowy gazociągów stosuje się rury wykonane z różnych materiałów: HDPE, stal i miedź. Produkty polimerowe są używane tylko do układania pod ziemią, okablowanie stalowe montuje się wewnątrz domów i mieszkań.

Dzisiaj, kiedy jakość metalu poprawiła się i stało się możliwe wytwarzanie produktów o wymaganej grubości i długości, coraz częściej instalowano miedziane rury do gazu. Doskonale nadają się do gazociągów niskociśnieniowych i mają odpowiednią wytrzymałość, elastyczność i odporność na zużycie.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne złożenie własnego gazociągu, nie będzie zbyteczne poznanie właściwości rur miedzianych i złączek zaciskowych, poznanie metod montażu i wymagań dotyczących produktów.

Jakie są wymagania dla rur miedzianych

Firmy produkujące produkty do instalacji gazociągów nigdy nie używają w swojej produkcji stopów miedzi z innymi materiałami, ponieważ traci się jakość. Czystość metalu nie powinna być niższa niż 99,9%.

Gatunki stosowane do produkcji rur:

 • w przedsiębiorstwach krajowych – M1, M2, M1r, M2r;
 • zagraniczne analogi – Cu-DHP.

W zależności od metody produkcji i właściwości fizycznych wyroby gotowe dzieli się na 3 kategorie: miękkie (R – wytrzymałość na rozciąganie 220 MPa), półstałe (R – wytrzymałość na rozciąganie 250 MPa), twarde (R – wytrzymałość na rozciąganie 290 MPa).

Do instalacji gazociągów zaleca się przyjmowanie rur o stałej lub zwiększonej twardości. Miękkie nadają się tylko do podłączenia urządzeń gazowych do sieci – kotłów, pieców, kolumn

Zauważa się, że długotrwałe przechowywanie wpływa na jakość miedzi – staje się ona trudniejsza. Możesz przywrócić dawne cechy za pomocą wyżarzania. Aby nie przeprowadzać dodatkowych zabiegów renowacyjnych, nie zalecamy kupowania produktów montażowych z marginesem.

Nie używaj produktów rurowych o grubości ścianki mniejszej niż 1 mm. Cienkie rury nie spełniają wymagań, mogą ulec uszkodzeniu podczas procesu montażu – podczas gięcia lub zaciskania

READ
Palniki gazowe na puszkę: odmiany i zasada działania, niuanse wyboru i użytkowania © Geostart

Zgodnie z technologią produkcji rury gazowe dzielą się na 2 grupy:

 • spawane – w produkcji którego stosuje się spawanie, dlatego występują szwy;
 • bezszwowe – monolityczne, bezszwowe produkty.

Lepiej jest użyć drugiej grupy, ponieważ szwy zawsze będą obszarami ze strefy ryzyka, to znaczy będą miały zmniejszoną charakterystykę pod względem szczelności.

Oprócz konwencjonalnych rur i kształtek miedzianych produkowane są również wyroby z płaszczem zewnętrznym z materiałów polimerowych – PVC lub spienionego polietylenu. Zaletami takich produktów jest dodatkowa ochrona zewnętrzna i rodzaj przebrania.

Produkty miedziane są często używane jako elementy konstrukcyjne, dlatego umieszczają rurociąg w widocznym miejscu i montują za pomocą stylizowanych łączników i elementów złącznych

Szycie gazociągu miedzianego do ściany betonowej lub chowanie go za płytą kartonowo-gipsową jest prawnie zabronione.

Normy i przepisy norm

Gazociąg należy do konstrukcji, które stanowią potencjalne zagrożenie dla mieszkańców domu, dlatego zarówno produkcja wyrobów, jak i prace instalacyjne podlegają wymogom określonym w dokumentacji regulacyjnej.

Podstawą nowoczesnych kodeksów postępowania były normy z 1987 r. – SNiP 2.04.08-87.

Teraz interesujące informacje na temat rurociągów miedzianych można znaleźć w następujących dokumentach:

 • SP 42-101-2003 – w sprawie projektowania i budowy systemów dystrybucji gazu;
 • SNiP 42-01-2002 – normy i zasady SRS;
 • OST 153-39.3-051-2003 – Działanie GDS.

Wraz z głównymi dokumentami powinieneś zapoznać się z uzupełnieniami i wyjaśnieniami, które pojawiają się okresowo w związku z rozwojem technologii i wypuszczaniem nowych produktów. Załóżmy, że SNiP 42-01-2002 w 2011 r. Został zmieniony i uzupełniony o materiały, w tym wymagania dotyczące wyrobów miedzianych. Nowe wydanie – SP 62.13330.2011.

Jeśli zawarłeś umowę z serwisem gazowym na instalację i konserwację gazociągu, zakup materiałów i montaż gazociągu muszą być przeprowadzane przez pracowników zgodnie z dokumentami regulacyjnymi

Do ogólnych wymagań należy dodać zasady montażu konstrukcji wykonanych z miedzianych rur gazowych. Przykładem takiego dokumentu jest STO „Projektowanie, instalacja i eksploatacja gazociągów z rur miedzianych w zgazowaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”, który szczegółowo opisuje niuanse montażu gazociągu i wymagania dotyczące rur.

Więcej informacji na temat wymagań dotyczących rur i kształtek miedzianych można znaleźć w następujących dokumentach:

 • GOST 617-90;
 • GOST 859-78;
 • GOST R 52318-2005;
 • EN1057 – normy europejskie;
 • GOST R 52948-2008;
 • GOST R 52922-2008;
 • GOST R 52949-2008.

Ostrzegamy, że przy stosowaniu produktów niespełniających prawnie uzasadnionych wymagań eksploatacja gazociągu staje się niebezpieczna.

Rekomendacje rekrutacyjne

Angażowanie amatorów w prace instalacyjne nie jest najlepszym rozwiązaniem. Radzimy skontaktować się z firmą, która od dłuższego czasu zajmuje się instalacją krajowych gazociągów i ma doświadczonych instalatorów systemów gazowych.

READ
Najlepsze nielotne kotły gazowe do ogrzewania prywatnego domu w latach 2021-2022 według opinii klientów: które kotły grzewcze lepiej kupić, jak wybrać właściwy, porównanie cen

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne spawanie, lutowanie lub zaciskanie rur miedzianych, prace powinien nadzorować mistrz z doświadczeniem i dostępem do takich prac.

Kwalifikacje pracowników są udokumentowane, więc masz prawo żądać zaświadczenia.

Lutowanie lub spawanie jest dozwolone dla specjalistów, którzy zgodnie z OK 016 otrzymali 4 kategorię i wyższą. Wnioski wyciąga komisja certyfikacyjna na podstawie przepisów RD 03-495-02 i PB 03-273-99.

Zaciskania mogą wykonywać pracownicy z 3 kategorią i wyższą, którzy mają doświadczenie w montażu gazociągów miedzianych i przeszli określone testy. Aby uzyskać dopuszczenie do praktyki, wykonawca musi wykonać co najmniej 3 wysokiej jakości i sprawdzone w komisjach połączenia za pomocą złączek zaprasowywanych. Kontrola wykonywanej pracy jest określana zgodnie z zasadami SNiP 3.01.01.

Cechy montażu gazociągu miedzianego

Montaż i podłączenie rur miedzianych do gazociągu wewnątrzdomowego różni się od prac instalacyjnych wykonywanych przy innych rodzajach produktów – na przykład polimeru lub stali.

Lut twardy służy do lutowania elementów miedzianych. Różni się od miękkiego tym, że ma wyższą temperaturę topnienia – od + 600 ° C i więcej.

Lut twardy stosowany jest bez topnika, popularne materiały to PMFOTsr6-4-0,03 i PMFS6-0,15 – związki miedziowo-fosforowe.

Jeśli lutowanie jest korzystnie stosowane do okablowania wewnątrz domu, to przy wejściu do domu, w którym instalowane są rury o dużej średnicy, prace łączące wykonuje się za pomocą spawania łukiem argonowym lub gazowym.

Inne zasady dotyczące prac instalacyjnych przy instalacji gazociągu miedzianego:

Plastikowe wsporniki i inne elementy mocujące wykonane z polimerów są zabronione. Jeżeli stroboskopy są wycięte do układania wewnętrznego okablowania, to nie można ich zamknąć od zewnątrz, a przestrzeń wokół rur w stroboskopie musi być wolna.

Instrukcje instalacji rur

Instalacja gazociągu obejmuje 3 etapy:

 • projekt;
 • przygotowanie rur;
 • instalacja.

Na koniec wykonywany jest przebieg próbny i sprawdzany jest rurociąg pod kątem szczelności.

Przeanalizujemy główne metody przygotowania części do montażu – gięcie i cięcie, a także dwie popularne metody łączenia rur – prasowanie i lutowanie.

Jak ciąć i zginać miedź

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych konieczne jest przygotowanie rur. Gazociągi całkowicie proste są rzadkością, częściej składają się z kombinacji elementów prostych i giętych. Oznacza to, że materiał rury należy przyciąć, a niektóre części starannie wygiąć pod określonym kątem, 90° lub rozwartym.

Do cięcia można użyć piły do ​​metalu, okrągłej piły elektrycznej, ale przecinak do rur jest uważany za najbardziej dopuszczalne narzędzie.

Obcinaki do rur wyróżniają się tym, że wykonują idealnie równe cięcie prostopadle do kierunku rury. Cięcie odbywa się szybko i dokładnie, a gładka krawędź obrabianego przedmiotu nie wymaga dodatkowej obróbki.

READ
Napełnianie wkładów gazowych do palników własnymi rękami: instrukcje dla różnych typów butli © Geostart

Podczas procesu cięcia upewnij się, że rura nie jest zdeformowana – wszelkie wybrzuszenia, pęknięcia czy wgniecenia będą stanowić zagrożenie dla szczelności gazociągu.

Gięcie można wykonywać na zimno lub na gorąco. Pierwszy stosuje się do cienkich rur, częściej używanych w życiu codziennym, o średnicy do 22 mm. Metodę gorącą stosuje się do produktów o dużej średnicy. Rura jest podgrzewana poprzez wypełnienie łuku piaskiem. Jest to konieczne, aby nie było zagnieceń.

Do gięcia na zimno stosuje się giętarki do rur – specjalne maszyny. W życiu codziennym stosuje się urządzenia sprężynowe, w które najpierw wkłada się cienkie rurki, a następnie delikatnie wygina

Do ogrzewania doświadczeni rzemieślnicy używają palnika, acetylenowo-tlenowego lub acetylenowo-powietrznego. Temperatura pracy – od +650°C. Gotowość miedzi zależy od jej odcienia: gdy tylko stanie się ciemnoczerwony, możesz się zgiąć. Zabieg przeprowadza się szybko, ale ostrożnie.

Metody łączenia: zaciskanie i lutowanie

Jeśli masz czas, rozwinięte umiejętności i doświadczenie, możesz sam spróbować lutować rury miedziane. Ta metoda jest dłuższa niż zaciskanie, ale jest niedroga i niezawodna.

Lutowanie powinno odbywać się w określonych warunkach: w wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od -10°C do +40°C, najlepiej w temperaturze pokojowej.

Po lutowaniu wykonywana jest diagnostyka. Testy na szczelność systemu przeprowadza specjalna komisja.

Połączenie za pomocą złączek zaprasowywanych to niezawodna nowoczesna metoda, której główną zaletą jest szybkość montażu gazociągu.

Instrukcja łączenia elementów rurociągu przez naciśnięcie:

Jeśli ręka jest pełna, to przy montażu małego fragmentu kilka elementów najpierw łączy się z łącznikami, a następnie dociska się je za jednym zamachem. Zaleca się montowanie własnej instalacji gazowej w częściach – najpierw osobno złożone odcinki z dużą ilością giętych elementów, a następnie razem.

W połączeniu rur miedzianych stosuje się również złączki zaciskowe (zagniatane), które praktycznie nie są stosowane przy montażu linii gazowych ze względu na niezbyt wysoką niezawodność zespołu składanego. Połączenia utworzone przez lutowanie są uznawane za najbardziej niezawodne.

Jednak do realizacji lutowania rurek miedzianych potrzebne jest doświadczenie i odpowiednie narzędzie: palnik lutowniczy do połączenia niskotemperaturowego, palnik propanowy lub acetylenowy do połączenia wysokotemperaturowego.

Jak zaciskać złączkami miedzianymi:

O korzyściach z zastąpienia rur miedzią:

Domowy gazociąg wykonany z rur miedzianych wyróżnia się niezawodnością i estetyką. Jest uważany za jedną z najlepszych opcji instalacji w prywatnym domu lub mieszkaniu. Ale planując instalację konstrukcji miedzianej, nie zapomnij o bezpieczeństwie: jeśli nie masz doświadczenia z rurami, lepiej powierzyć instalację specjalistom.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: