Studzienka drenażowa: 3 rodzaje jak wybrać, plastik lub beton

Studnia odpływowa do kanalizacji: 3 rodzaje + który lepiej wybrać

Przed rozpoczęciem budowy i sadzenia sadzonek na działce, na której gromadzi się wilgoć, tworzą się kałuże, konieczne jest odwodnienie takiego miejsca i wyposażenie go w system odwadniający. W przeciwnym razie ścieki i wody gruntowe zniszczą fundamenty domu i budynków, zniszczą system korzeniowy roślin i zalają glebę.

Odpowiednio wyposażony system odwadniający, który wykorzystuje rury drenażowe (odpływy) i studnie drenażowe, może zapobiec ewentualnym problemom.

Po co jesteś

Studnie są potrzebne do gromadzenia i odprowadzania wód gruntowych, a także są wykorzystywane do kontroli rur drenażowych i czyszczenia systemu z mułu i gruzu. Różnorodność zbiorników związana jest z ich orientacją w pracy. Jednak zasada działania urządzenia jest taka sama dla wszystkich. Projekt składa się z trzech głównych części:

 • dno – stałe lub w formie trójnika, z urządzeniem do zbierania szlamu;
 • kopalnia – odpływ z falistymi lub gładkimi ścianami;
 • pokrywa – właz solidny lub sztormowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego.

Istnieją rodzaje pojemników, które nie mają dna. Czasami zbiorniki są zamykane hermetycznym włazem, aby całkowicie wykluczyć dostanie się śmieci wraz z spływem powierzchniowym.

dobrze odpływa z tworzywa sztucznego

Właz do rewizji systemu odwadniającego

Na dnie osadzają się namuły i inne osady dostające się do studni rurami. Dlatego powinien znajdować się co najmniej 40 cm poniżej podłączonych odpływów.

Różnice i urządzenie

Studnie drenażowe różnią się wielkością, kształtem i lokalizacją. Każdy z nich ma swój własny cel. Istnieją trzy rodzaje studni:

Łączny.

Jest to również ujęcie i kolektor wody. Jest zainstalowany na terenie, który nie posiada alternatywnego punktu odprowadzania wody (zbiornik naturalny, fosa, kanalizacja centralna). Montowany jest w końcowej fazie budowy odwodnienia, w dolnej części terenu, gdzie zbiegają się wszystkie gałęzie kanalizacji. Rury układane są w taki sposób, aby woda osadowa spływała do zbiornika w sposób naturalny, grawitacyjnie.

Dobrze kolektor zawiera kilka elementów:

 • miska olejowa – zbiornik o pojemności do dwóch tysięcy litrów, zmontowany z żelbetowych lub polimerowych pierścieni piaskowych lub wykorzystujący zbiornik z włókna szklanego;
 • kreskowanie – pokrywa zapobiegająca przedostawaniu się gruzu, oprócz zwykłego produkowanego włazu izolowanego, który chroni studnię przed zamarzaniem w zimnych porach roku;
 • pompa – urządzenie jest zanurzone w pojemniku, zasilane z sieci elektrycznej, wypompowujące wodę wężem poza teren;
 • pływak – podłączony do pompy, przy pewnym poziomie objętości styki pływakowe zamykają się, pompa zaczyna działać.

Zaleca się budowanie studni odwadniających na glebie o wysokim stopniu nasiąkania wilgocią. Woda ze studni służy do nawadniania i potrzeb technicznych. Jeśli do zbiornika zostaną wprowadzone żywe bakterie, które oczyszczą wodę i przyspieszą jej osadzanie, uzyskana ciecz stanie się przydatnym nawozem do grządek ogrodowych.

Ważne! Wielofunkcyjna studnia drenażowa służy również do usuwania mułu z zatkanych gruzu w drenach.

Uważaj

Ma jeszcze dwie nazwy: inspekcja i rewizja, które jasno określają jego orientację funkcjonalną. Kanalizacja drenażowa to złożona konstrukcja budowlana składająca się z wielu rur o różnych średnicach. Możliwe jest sprawdzenie ich zajętości, ocena przepustowości systemu odwadniającego i usunięcie blokady w odpowiednim czasie tylko wtedy, gdy jest właz.

dobrze drenaż zrób to sam

W celu ochrony przed dostaniem się dużych zanieczyszczeń do systemu studzienka odpływowa jest przykryta pokrywą.

Urządzenia kontrolne są zainstalowane na górnych odcinkach rurociągu, a także w miejscach jego zwojów, gdzie prawdopodobieństwo nagromadzenia dużych gruzu jest szczególnie wysokie.

Odpływy są doprowadzane na dno studni z dwóch przeciwnych stron: jedna to dopływ, druga to odpływ. Do kontroli, płukania lub czyszczenia tej części systemu wystarczy konstrukcja o średnicy do pół metra. Podczas większej kontroli wykorzystywana jest większa studnia, aby osoba mogła się w niej bez problemu zmieścić.

 • liniowy – są umieszczane co 10-12 metrów na równych odcinkach drenażu;
 • obrotowy – regulować kierunek odpływów, montowanych na zakrętach magistrali odpływowej, co dwa obroty „odpływu burzowego”, a także na skrzyżowaniu odpływów;
 • węzłowy – stosowany w zbiornikach wielokanałowych do kontrolowania punktów połączeń kilku rur drenażowych jednocześnie.
READ
Koagulant do oczyszczania ścieków: jak wybrać zasady użytkowania © Geostart

Studnie rewizyjne wykonane są z PVC, HDPE i kręgów betonowych. Wymiary drenów i konstrukcji widokowych są wprost proporcjonalne do objętości cieczy odprowadzanej poza teren obiektu.

kanalizacja burzowa

Studnie plastikowe łączą zalety betonu (niezawodność, szczelność, trwałość) z niską wagą i przystępną ceną.

filtracja

Zatykanie lub absorpcja. Nie tylko zbiera wodę, ale także ją oczyszcza. Wykonany jest w formie walca lub stożka. Nie ma dna. Zamiast tego montuje się warstwę filtracyjną o grubości 300 mm z grubego żwiru, pokruszonego kamienia lub wiórów ceglanych.

Odpływy są montowane w górnej części zbiornika. Głębokość studni wynosi co najmniej 2 metry. Woda w nim nie jest kierowana poza teren, ale trafia bezpośrednio do ziemi. Dlatego konieczne jest stawianie takich studni na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, które mają szczególne właściwości chłonne.

Ważne! Rury karbowane zmniejszają nacisk na dno zbiornika.

Obiekty filtrujące znajdują się w odległości nie większej niż 50 metrów od siebie. Ilość wody opuszczającej grunt nie powinna przekraczać 1 m³ dziennie. Studzienki do fugowania rozmieszczone są w znacznej odległości od budynków, budowli i terenów ogrodowych, dzięki czemu nagromadzona woda, wnikając w głąb gruntu, nie prowadzi do jej podmoknięcia.

Do dokładnej filtracji ścieków odprowadzanych z budynków mieszkalnych lub przedsiębiorstw przemysłowych stosuje się lokalne oczyszczalnie (LZO). Głównym elementem LZO jest szambo – pojemnik wykonany z betonu lub tworzywa sztucznego, w którym koncentrują się wszystkie zanieczyszczenia płynu ściekowego.

Ważne! Jeśli dla szamba zainstalowany jest drenaż, odległość od dna kopalni do wód gruntowych powinna wynosić więcej niż jeden metr.

Jeżeli studnie inspekcyjne i absorpcyjne są budowane w pionie, to instalacje magazynowe montuje się również poziomo.

Wzdłuż magistrali odwadniającej często instalowane są wloty wody o różnym przeznaczeniu użytkowym.

podzespoły

Podczas instalowania urządzeń studni stosuje się odpływy z tworzywa sztucznego z falistymi ścianami. Zestaw zawiera:

 • tace – instalowane z dyszami tylko na dnie urządzeń inspekcyjnych;
 • rury odgałęźne – do podłączenia odpływów wlotowych i wylotowych;
 • dno monolityczne – szczelne dno bez otworów na odpływy, stosowane w zbiornikach magazynowych;
 • pierścienie wału – tworzą zbiornik;
 • pierścienie uszczelniające – służą jako elementy łączące wał z szyjką;
 • mankiet uszczelniający – umieszczony pomiędzy wałem a spodem konstrukcji;
 • pokrywa – właz chroniący kopalnię przed wnikaniem śmieci do kontenera.

Wysokość konstrukcji regulowana jest liczbą słojów studni. Urządzenia plastikowe są lekkie, szczelne i łatwe do podłączenia odpływów.

Wpusty betonowe są również szeroko stosowane w budownictwie odwadniającym. Ich główną zaletą jest długa żywotność. Jednak do montażu tak ciężkiej konstrukcji potrzebny jest specjalny sprzęt do podnoszenia.

Studnie drenażowe można budować z żelbetowych pierścieni, plastikowych pojemników, muru, a nawet zużytych opon samochodowych. Co lepiej wybrać?

Ważne! Na magistrali odwadniającej można jednocześnie umieścić kilka kolektorów wodnych różnych typów.

Nie ma wątpliwości co do wytrzymałości i trwałości betonu, a także ceglanych kolektorów wodnych. Muszą być jednak pokryte specjalnymi rozwiązaniami, aby zapewnić niezawodny poziom uszczelnienia.

Ułożenie kopalni za pomocą żelbetowych pierścieni jest niemożliwe bez zaangażowania specjalnego sprzętu, który będzie wymagał dodatkowych środków.

READ
O odwodnieniu powierzchni ulic miejskich: rodzaje, przeznaczenie i zasady aranżacji © Geostart

system studni odwadniających

Do poważnych kontroli używa się dużej studni, aby człowiek mógł się w niej zmieścić.

Pod względem stosunku ceny do jakości prym wiodą urządzenia polimerowe do studni odwadniających. Dla większej odporności na nacisk gruntu są pofałdowane i perforowane. Plastikowe konstrukcje zlewni produkowane są w trzech formatach:

 • prostokątny;
 • cylindryczny;
 • stożkowy.
 • Niewielka waga składowych elementów konstrukcyjnych pozwala na montaż studni prawie ręcznie przez dwie lub trzy osoby. Gwarantowana żywotność studni drenażowych z tworzywa sztucznego wynosi do 60 lat.

lokalizacja

Wybór miejsca na ułożenie kanalizacji i ujęcia wody lepiej powierzyć profesjonalnemu budowniczemu. Na własną rękę poradzisz sobie z takim zadaniem, jeśli mówimy o małej działce.

Przede wszystkim należy określić rodzaje planowanych zlewni. Każdy gatunek wymaga określonej lokalizacji:

 • skumulowany – na najniższym poziomie serwisu;
 • oglądanie – na prostych odcinkach rurociągu, na skrzyżowaniu kanalizacji;
 • obrotowy – w miejscach, w których rury zmieniają kierunki, spadki i rozmiary średnic.

Studnie filtracyjne typu absorpcyjnego muszą być budowane poniżej źródeł ujęcia wody pitnej, aby zapobiec jej skażeniu.

Istnieje pewien związek między średnicą rur a położeniem studni rewizyjnych względem siebie. Na stole wygląda to tak:

Średnica odpływu w milimetrach Odległość między studniami w metrach
150 35
200-450 50
500-600 75
700-900 100
1000-1400 150
1500-2000 200
Więcej 2000 250-300

Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji w sieci odwadniającej zbiorników studni można przystąpić do ich wyposażania.

Instalacja

Technologia budowy studni odwadniającej zależy od jej rodzaju i materiału wykonania. Urządzenia do podglądu i magazynowania wykonane z tworzywa sztucznego zbudowane są z rur falistych lub szczelnych zbiorników o wymaganych wymiarach.

Osiem kroków do właściwej studni odpływowej:

 1. Wykop dziurę nieco większą niż zbiornik.
 2. Przytnij rurę do wymaganych wymiarów.
 3. Zamocuj plastikowe dno na odcinku rury za pomocą bitumu.
 4. Wsyp piasek do dołu lub zbuduj betonową podszewkę.
 5. Opuść przygotowany pojemnik na dno.
 6. Wytnij króćce spustowe w zainstalowanym zbiorniku.
 7. Podłącz rurociąg do studni i szczelnie uszczelnij pęknięcia.
 8. Wypełnij puste przestrzenie między zbiornikiem a ziemią kruszonym kamieniem lub piaskiem.

Właz montowany jest według tych samych zasad, ale bez instalowania urządzenia pompującego.

Ważne! Kolektory wykonane z plastiku praktycznie nie mają wad. Wyróżnia je wytrzymałość i trwałość. Jednak konstrukcja może ulec deformacji z powodu niewłaściwej instalacji.

Plastikowa instalacja filtracyjna nie ma dna. Montuje się go tak samo jak inne studnie, ale bez betonowania podstawy zbiornika. W jego miejsce znajduje się warstwa filtracyjna żwiru o grubości 20-30 cm, która jest pokryta geowłókniną. Sieć drenażowa jest podłączona na szczycie studni. Pojemnik jest gęsto pokryty gruzem ze wszystkich stron.

Z betonowych lub polimerowych pierścieni piaskowych można zbudować dowolny rodzaj studni. Konstrukcja jest montowana w następujący sposób:

 • wykopać dół o odpowiednim rozmiarze;
 • dno pokryte jest warstwą piasku i żwiru (w urządzeniu absorpcyjnym poduszka filtracyjna powinna być grubsza niż pół metra);
 • pierwszy pierścień jest zamontowany na dole;
 • pozostałe pierścienie układa się następnie, mocując je bitumem;
 • dreny są wkładane do górnego pierścienia przez otwory, pęknięcia są zamknięte;
 • studnia jest hermetycznie zamknięta pokrywką z tworzywa sztucznego lub metalu;
 • puste przestrzenie między pierścieniami a ścianami wykopu są zagęszczane żwirem i piaskiem.

Jakość funkcjonowania systemu odwadniającego w dużej mierze zależy od regularnego czyszczenia studni. Zwłaszcza w deszczowe jesienne miesiące i na wiosnę, kiedy topi się śnieg.

Możesz dobrze zbudować drenaż własnymi rękami. Aby to zrobić, wykop dziurę o dużej średnicy i przykryj ją cegłami. Wyposażenie studni kanalizacyjnej to kłopotliwa i kosztowna sprawa. Jednocześnie żywotność takiego odbiornika wody jest krótka.

READ
Instalacja szamba „Twer”. Instalacja i konserwacja zrób to sam.

Ta opcja jest używana, gdy po naprawie lub budowie domu pozostają niewykorzystane cegły. Możesz więc zaoszczędzić na materiale i dobrze zbudować drenaż własnymi rękami.

Metody pompowania wody

Idealną opcją odprowadzania cieczy z kolektora wody jest podłączenie do scentralizowanego systemu odprowadzania cieczy. Jednak na działkach domowych ta metoda pompowania nie jest możliwa. Musimy wykonać rurociąg kanalizacyjny, którym woda grawitacyjnie przepływa poza granice domku letniskowego.

Ważne jest, aby określić miejsce zrzutu, czy to wąwóz, czy jakiś zbiornik, i uzgodnić to z lokalnymi władzami.

Jeśli odpływ nie występuje naturalnie, ponieważ szyb studni się zapełnia, wówczas uciekają się do wymuszonego pompowania wody. Wymaga to pompy elektrycznej, którą można zanurzyć w pojemniku.

rodzaje studni odwadniających

Pompa do pompowania wody z pływakiem ze studni drenażowych magazynowych

Do pompy na małym kablu przymocowany jest czujnik pływakowy, który reaguje na poziom napełnienia zbiornika i wprawia pompę w ruch. Wydajność urządzeń pompujących zależy od mocy agregatu i stopnia zanieczyszczenia pompowanej cieczy.

W studni burzowej mogą gromadzić się duże zanieczyszczenia. Należy to wziąć pod uwagę przy zakupie pompy. Jeśli woda gruntowa zostanie wypompowana ze zbiornika magazynowego, wymagana będzie prostsza jednostka, która jest w stanie poradzić sobie z cząstkami stałymi mniejszymi niż jeden centymetr.

Eksperci zalecają co miesiąc całkowite wypompowanie wody ze studni w celu spłukania jej podstawy strumieniem czystej wody pod silnym ciśnieniem. Ważne jest nie tylko prawidłowe zainstalowanie systemu odwadniającego, ale także regularna jego pielęgnacja. Wtedy Twój dom, ogród i ogród będą całkowicie bezpieczne.

Wszystko o studzienkach odwadniających: standardowe wymiary, odmiany, technologia montażu

Wszystko o studzienkach odwadniających: standardowe wymiary, odmiany, technologia montażu

Boom w budownictwie podmiejskim doprowadził do tego, że niewiele jest miejsc nadających się do pełnoprawnego życia. Ale władze powiatowe rozdzielają działki wszystkim, nawet na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych (skrót techniczny – UGV). Oznacza to, że w porze deszczowej lub roztopowej obszary pokryte są kałużami, które nie wysychają przez długi czas. Na takich terenach tereny zielone nie rosną dobrze, a budowa nie jest łatwa. Jest tylko jedno wyjście – ułożyć system odwadniający, który składa się z różnych elementów. W tym artykule dobrze porozmawiamy o inspekcji drenażu. To znaczy: co to jest, z jakich materiałów jest wykonany, standardowe rozmiary, cechy konstrukcyjne, a także sposób instalacji.

Rodzaje studni odwadniających inspekcyjnych

Na początek właz zastosowany w systemie odwadniającym spełnia tylko dwie funkcje:

Jeśli chodzi o kształt, studnie na rynku są reprezentowane przez urządzenia okrągłe i prostokątne. Mogą być instalowane w drenażach ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Ale w każdym indywidualnym przypadku istnieją pewne subtelności instalacji.

Te dwa systemy różnią się od siebie tym, że system bezciśnieniowy jest systemem grawitacyjno-przepływowym, w którym woda porusza się pod wpływem grawitacji. Ciśnienie to system obejmujący sprzęt pompujący. To właśnie pompuje wody gruntowe. W budownictwie podmiejskim najczęściej używany jest pierwszy.

W rzeczywistości jest to kilka prostych odcinków rur połączonych w jeden wspólny system. Te ostatnie mogą być bardzo złożone, więc nie można obejść się bez włazów. Dlatego muszą być instalowane w następujących przypadkach:

 • na odcinki proste;
 • w tym momencie połączenia obwodów albo ich konsekwencje;
 • na miejscu zmiany średnica rurociągu;
 • w miejscu, w którym się zaczyna zmiana nachylenia położony drenaż Rury;
 • w okolicy, gdzie производится zmiana kierunkach ruch wód gruntowych.

Należy zauważyć, że na odcinkach prostych włazy są instalowane w pewnej odległości od siebie, biorąc pod uwagę średnicę zastosowanych rur. Oto zależność:

READ
Włazy inspekcyjne do płytek: przegląd najlepszych projektów i możliwości ich ułożenia © Geostart
Średnica rur drenażowych, mm Odległość między włazami, m
do 150 35
200-450 50
500-600 75
700-900 100
1000-1400 150
1500-2000 200
więcej 2000 250-300

Należy zauważyć, że wszystkie te wskaźniki są zarejestrowane w SNiP 2.0403-85 pod tytułem: „Kanalizacja. Sieci i struktury zewnętrzne”.

Jeśli chodzi o wymiary samych włazów, to na rynku prezentowane są one w standardowym rozmiarze. I wybierają swoją średnicę poniżej średnicy rur systemu odwadniającego. Relacja jest pokazana w dolnej tabeli.

Średnica rury spustowej, mm Średnica włazu, mm
100 600
125 700
150 800-1000
200 1200

Jeśli właz jest zainstalowany na zakręcie systemu, należy zwiększyć jego średnicę, ponieważ ruch wody w nim zwolni. Oznacza to, że nastąpi nagromadzenie płynu, który wypełni studnię. Jednocześnie w takich miejscach dochodzi do szybkiego zamulenia.

Przy wyborze należy również wziąć pod uwagę głębokość studni. Chodzi o to, że nie jest tak łatwo przeprowadzić za ich pośrednictwem prace czyszczące i naprawcze. A jeśli głębokość jest duża, pracownik będzie musiał zejść do studni, aby przeprowadzić prace naprawcze. Dlatego jeśli głębokość układania, czyli długość studni, nie przekracza 1,2 m, można zastosować urządzenia o średnicy do 700 mm. Jeśli głębokość przekracza 2 m, to co najmniej 1500 mm.

Należy dodać, że urządzenia z małym wskaźnikiem głębokości nazywane są urządzeniami inspekcyjnymi. Głębokie nazywane są serwisowanymi. Zwróć uwagę, że studnie o średnicy większej niż 700 mm są wyposażone w drabinki lub wsporniki zapewniające wygodne zejście do środka.

Rodzaje włazów do kanalizacji

Istnieją tylko trzy rodzaje:

Te ostatnie to urządzenia, do których podłączonych jest kilka obwodów odwadniających. Są instalowane w taki sposób, że kontury wtórne zbliżają się do głównego pod ostrym kątem.

Materiały do ​​produkcji

Obecnie producenci oferują studzienki rewizyjne i magazynowe z trzech materiałów: betonu, tworzywa sztucznego i kompozytu. Wyroby betonowe (zbrojone) mają dość poważne cechy wytrzymałościowe:

Jest tylko jedna wada – duży ciężar właściwy. Często do ich instalacji korzystaj z usług mechanizmów podnoszących. Oznacza to, że jeśli użyjesz np. dźwigu, będziesz musiał zorganizować drogę dojazdową. Niektórzy producenci produkują studnie bez otworów przelotowych na rury. Dlatego trzeba je wiercić na miejscu, co nie jest takie proste. I jeszcze jeden mały minus – beton nie jest materiałem w stu procentach wodoodpornym.

Pod tym względem lepsze są studnie polimerowe i te wykonane z materiałów kompozytowych. Są lżejsze, kosztują kilka razy mniej, są w 400% wodoodporne. Ale rozmiar urządzeń jest niewielki – nie przekracza XNUMX mm. Ale, jak pokazuje praktyka, wystarczy to przy budowie systemu odwadniającego w strefie podmiejskiej.

Należy dodać, że wyroby z tworzyw sztucznych stopniowo wypierają wszystkie pozostałe. Powodów jest kilka:

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że nośność urządzeń z tworzyw sztucznych nie jest najwyższa. W każdym razie, zgodnie z tą cechą, przegrywają zarówno z produktami betonowymi, jak i kompozytowymi. Dlatego, gdy postawione jest zadanie – wykonać montaż studzienek odwadniających z kanalizacji, które są instalowane w pobliżu jezdni, należy zwrócić uwagę na grubość ich ścian. Im jest większy, tym lepiej.

Opis wideo

Film przedstawia włazy do kanalizacji wykonane z tworzywa sztucznego, wykonane w wersji liniowej i obrotowej:

Technologia instalacji włazów

Z zasady włazy montuje się podczas montażu całego systemu odwadniającego. A do tego konieczne jest wykopanie rowów, w których będą układane rury drenażowe, wyznaczenie miejsc do zainstalowania studni: rewizyjnych i akumulacyjnych.

Następnie rozpoczyna się instalacja rur. Zwykle zaczynają się od fundamentu domu, przenosząc się do studni magazynowej, która jest zainstalowana w najniższym miejscu strefy podmiejskiej. Rury są dostarczane do miejsc instalacji urządzeń do oglądania, gdzie są one montowane. Oczywiste jest, że w takich miejscach wykonuje się przedłużenia w celu wygodnego wykonywania wymaganej pracy.

READ
Odtłuszczacz kanalizacyjny - urządzenie, do czego jest potrzebne, jak działa, jak zrobić to sam ze zdjęciami i filmami

Starają się zainstalować system odwadniający w okresie niższego położenia poziomu wód gruntowych. Ale nawet w tym okresie woda może pojawiać się w rowach i dołach. Ponadto pod wykopami na rury wykopuje się zwykle dół na właz na głębokość 30-40 cm.

Dno wykopu pokryte jest piaskiem o grubości 10 cm, który jest zagęszczany. A potem sama studnia jest instalowana. Jest podłączony do rur drenażowych, złącze musi być uszczelnione.

W przypadku produktów betonowych jest więcej trudności. Najpierw musisz stworzyć dla nich solidny fundament. Dlatego dno wykopu wyrównuje się warstwą piasku, który jest zagęszczany. Następnie montowana jest rama wzmacniająca ze stalowego zbrojenia w postaci kratownicy. Układa się go na cegłach lub kamieniach, które wcześniej ułożono na piaszczystym dnie. Następnie wylewa się betonowy roztwór. Dziś wielu producentów wyrobów betonowych oferuje gotowe dna. Są one po prostu opuszczane na dno wykopanego dołu, które jest wstępnie wypoziomowane. Tutaj zadaniem mistrzów jest dobre uszczelnienie połączenia dna i zainstalowanej studni.

Studnie betonowe muszą być hermetycznie zamknięte, a więc przykryte pokrywami z tego samego roztworu betonowego, w którym znajduje się właz wejściowy. Pod tym względem produkty z tworzyw sztucznych są lepsze i łatwiejsze w użyciu. Zwykle jest to rura, która obejmuje dwa dachy: dolny i górny. Pierwszy to pojemnik, na który nakładana jest część rurowa. Swoją płaszczyzną spoczywa na dnie wykopu. Druga pokrywa zamyka studnię od góry. Dziś producenci oferują plastikowe urządzenia z dołączoną dolną pokrywą. Oznacza to, że studnia jest konstrukcją jednoczęściową, z jedną górną pokrywą jako osobnym elementem.

I jedna chwila. Plastik to materiał, który nie gnije, nie rdzewieje, nie wchodzi w interakcje z wieloma chemicznie aktywnymi substancjami. Beton nie może pochwalić się takimi cechami. Dlatego jeśli wybrałeś studnię betonową, jej mistrzowie muszą koniecznie ją zaimpregnować, najlepiej po obu stronach. Zwykle używa się do tego mastyksu bitumicznego, który nakłada się w dwóch warstwach.

Tak więc inspekcyjna studnia drenażowa jest zainstalowana i podłączona do rur. Pozostaje wykonać jego wypełnienie. Jeśli zainstalowano betonową konstrukcję, nie ma problemów. Dół jest po prostu zasypany ziemią. Jeśli zastosowano urządzenie z tworzywa sztucznego, zaleca się zasypanie piaskiem, można go przeplatać glebą. Zwykle wykonuje się zagęszczanie warstwa po warstwie, biorąc pod uwagę grubość warstwy w granicach 20 cm.

Bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie szyjki włazu na wysokość.

 • Jeśli tak jest przechodzący część, to montowany na równi z szyberdachem z nią.
 • Jeśli tak jest trawnik lub obszar z zielonymi przestrzeniami, właz jest ustawiony na 5-7 cm nad trawą.
 • Jeśli budowany jest drenaż otwarta przestrzeń, wtedy właz studni powinien być nad ziemiąco najmniej 20 cm.

Opis wideo

Film pokazuje, jak prawidłowo włożyć rurę drenażową do włazu:

Wnioski na ten temat

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje szczególny związek z włazami. Są rzadko używane, ponieważ system odwadniania grawitacyjnego rzadko się brudzi. Ale według SNiP muszą być zainstalowane bezbłędnie. Przy prawidłowym zaprojektowaniu i dobrze przeprowadzonych pracach instalacyjnych odpływ jest czyszczony raz na pięć lat. A żywotność samego drenażu mierzy się za kilkanaście lat.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: