Wymagania dotyczące instalacji kotła gazowego w prywatnym domu: wskazówki dotyczące instalacji i zasady bezpiecznej eksploatacji © Geostart

Wymagania dotyczące instalacji kotła gazowego w prywatnym domu: wskazówki dotyczące instalacji i zasady bezpiecznej obsługi

Zgadzam się, że nie będzie działać, aby Twój dom był bezpieczny, ignorując wymagania dotyczące instalacji kotła gazowego w prywatnym domu. W końcu, prawda? Jedynym problemem jest to, że trudno jest zrozumieć odpowiednie dokumenty, ponieważ sferę regulują dziesiątki SNiP, GOST.

Ramy prawne regulujące zakres

Niewłaściwe użycie sprzętu gazowego często prowadzi do negatywnych konsekwencji. Dlatego państwo uregulowało ten obszar w najdrobniejszych szczegółach.

A ze względu na tę funkcję jeden, nawet obszerny dokument, nie będzie w stanie zawierać wszystkich niezbędnych informacji.

Wszystkie niezbędne zasady instalacji kotłów gazowych są określone w obowiązujących dokumentach profilowych. Problem polega jednak na tym, że jest ich dużo i poznanie ich zajmie dużo czasu. Dlatego w większości przypadków trzeba polegać na specjalistach

W rezultacie istnieje naprawdę wiele rodzajów instrukcji. Na przykład niektóre powiązane kwestie regulują:

 • SP-401.1325800.2018, który określa zasady projektowania wszelkiego rodzaju instalacji poboru gazu w budynkach mieszkalnych;
 • SP 62.13330.2011, który wskazuje, jakie powinno być ciśnienie gazu, jak prawidłowo ułożyć rury do kotła itp.;
 • GOST o numerach R 52318-2005; R 58121.2-2018; 3262-75. Gdzie wskazano, które rury i elementy łączące mogą i powinny być używane podczas instalacji kotła gazowego. Ponadto opisano gazociągi stalowe i inne rodzaje. Wskazano także ich cechy;
 • GOST 27751-2014; SP 20.13330. Dokumenty te określają wymagania dotyczące obciążenia zewnętrznych i wewnętrznych gazociągów używanych do instalacji kotłów;
 • SP 402.1325800.2018, który określa zasady podłączania kotłów do sieci energetycznej;
 • SP 28.13330, aw niektórych przypadkach GOST 9.602-2016, który opisuje metody zwalczania korozji;
 • SNiP 21-01-97. W niniejszym dokumencie przedstawiono środki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas eksploatacji budynków, w tym ogrzewanych kotłami gazowymi. Jak również podział materiałów budowlanych na palne, niepalne. A takie informacje są ważne przy wyposażaniu pomieszczenia, w którym zostanie umieszczony kocioł.

Ponadto powinieneś zapoznać się z zasadami określonymi w SP 60.13330.2016 (ten dokument jest zaktualizowaną wersją znanego SNiP 41-01-2003). Przecież to w tym regulaminie wskazano, że indywidualne źródła ciepła mogą być wykorzystywane do ogrzewania mieszkań i jakie powinny być.

A to nie wszystko, co musisz wiedzieć, aby zapewnić prawidłowe umieszczenie kotła i dalszą bezpieczną eksploatację.

Podczas instalacji kotłów konieczne jest przestrzeganie aktualnych wymagań. Ponieważ w przeciwnym razie określona jednostka po prostu nie będzie dozwolona do działania. A za nieautoryzowane połączenie przewidziane są surowe sankcje w postaci wysokich grzywien (od 10 tysięcy rubli). Jest to określone w art. 7.19 Kodeksu wykroczeń administracyjnych, a także w art. 215.3 kodeksu karnego

A jeśli na przykład pojawiło się pytanie, dlaczego podczas budowy trzeba znać środki bezpieczeństwa lub obciążenia rur. Należy wtedy pamiętać, że zainstalowany kocioł będzie dopuszczony do eksploatacji. A gdy ustalone zasady określone w odpowiednim dokumencie nie będą przestrzegane, zidentyfikowane niedociągnięcia będą musiały zostać wyeliminowane.

W przypadku, gdy zakupiony kocioł gazowy jest instalowany we własnym drewnianym domu i nie są spełnione wymagania co do wielkości fundamentu, który w dowolnym miejscu musi przekraczać wymiary kotła o co najmniej 30 cm, wówczas zamiast ciesząc się komfortem, będziesz musiał zdemontować konstrukcję i wykonać nową pracę.

Jak prawidłowo zainstalować kocioł?

Nie warto rozpoczynać prac nad instalacją kotła gazowego z wyposażeniem kotłowni. I nawet nie od określenia modelu kotła, ale od ustalenia, czy w ogóle można to zrobić.

Dlaczego warto skontaktować się z Gorgaz (Raygaz) w celu uzyskania warunków technicznych, a jednocześnie pozwolenia na zaprojektowanie kotłowni.

Apel do Gorgaza składany jest na piśmie. Niezbędne jest złożenie wniosku, do którego bezwzględnie dołączone są:

 • kopie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest właścicielem budynku i przyległego gruntu;
 • załóż plan sytuacyjny. Ta pozycja ma znaczenie tylko wtedy, gdy kotłownia będzie znajdować się w oddzielnym budynku, który jeszcze nie istnieje.
READ
Jak ukryć gazomierz w kuchni: normy i wymagania popularne sposoby na ukrycie © Geostart

Wnioskodawcy będą również musieli zweryfikować swoją tożsamość.

Procedurę instalacji kotła gazowego należy rozpocząć od złożenia wniosku – i jest to również ustalona zasada. Podobnie jak wszystkie inne kroki w tej procedurze

Przesłany dokument powinien zawierać żądanie udostępnienia warunków technicznych oraz wskazywać planowane zużycie gazu. Jeśli jej dokładna wartość nie jest znana, a sam właściciel nieruchomości nie posiada wiedzy niezbędnej do wykonania obliczeń, wówczas usługę tę można negocjować z przedstawicielami Gorgaz. Ale w tym celu będziesz musiał złożyć osobny wniosek.

Gazownicy są zobowiązani do wystawienia warunków technicznych w ustalonych 10 dniach. Ale rzeczywistość jest taka, że ​​warunki zależą od obciążenia pracą specjalistów z jednej lub drugiej miejskiej firmy gazowniczej.

Etapy instalacji sprzętu

Po otrzymaniu warunków technicznych w swoje ręce możesz przystąpić do realizacji zadania instalacji kotła. Cała procedura składa się z 4 etapów.

Należą do nich: stworzenie projektu, zatwierdzenie projektu, montaż kotła, testowanie sprzętu. Nie można zignorować wymienionych etapów, zmienić ich miejsca.

Etap 1 – projektowanie roślin

W rzeczywistości ten etap instalacji kotła gazowego ma na celu określenie dokładnej listy zasad i przepisów, których należy przestrzegać.

Projekt to inwentaryzacja lokalu i przygotowanie dokumentacji. I dopiero po przeprowadzeniu takich procedur właściciel nieruchomości dowie się wszystkich zasad dotyczących jego sprawy.

Jest ich wiele, ale wszystko sprowadza się do tego, aby system grzewczy, którego częścią będzie kocioł, mógł:

 • zapewnić ogrzewanie wszystkich pomieszczeń budynku do znormalizowanych temperatur (dla pomieszczeń mieszkalnych liczba ta wynosi 18-24 ° C) i przez cały okres grzewczy;
 • równomiernie ogrzewaj wszystkie pomieszczenia;
 • zapewniają stabilność hydrauliczną i termiczną. W prostych słowach oznacza to, że system grzewczy jako całość, podobnie jak sam kocioł, musi być niezawodny i stabilny przez cały okres eksploatacji, niezależnie od trybów pracy.

Te wymagania nie są ogólne – są to szczegółowe i surowe zasady określone w SP 60.13330.2016 i są one fundamentalne.

Dla zrozumienia: jeśli kocioł nie zapewnia ogrzewania powietrza do komfortowych temperatur, to czy ważna będzie zasada określająca, jaka powinna być minimalna wielkość działającego kotła gazowego w konkretnym prywatnym domu?

Dlatego wydajność kotła gazowego należy koniecznie określić, biorąc pod uwagę:

 • powierzchnia pomieszczeń, które urządzenie będzie ogrzewać;
 • straty ciepła w budynku;
 • warunki klimatyczne regionu.

Początkowo należy zwrócić uwagę na to, czego nie wolno robić podczas instalacji kotła.

Schemat przedstawia wymagania dotyczące minimalnych wymiarów i odległości, które są istotne we wszystkich przypadkach dla bezpiecznego użytkowania kotłów gazowych

Mianowicie niemożliwe jest umieszczanie urządzeń gazowych na powierzchniach wykonanych z materiałów palnych. Na przykład na drewnianej podstawie. Niebezpieczny, a przez to zabroniony, jest montaż kotłów na balkonach, loggiach, piwnicach i innych miejscach, gdzie zabieg wentylacyjny jest utrudniony.

Jeśli planowane jest użycie skroplonego dwutlenku węgla, zabronione jest również umieszczanie kotła na podłodze piwnicy. Pomieszczenia wykorzystywane do rekreacji są najbardziej nieodpowiednimi pomieszczeniami do umieszczania urządzeń grzewczych. Ponadto drzwi z kotłowni nie powinny wchodzić do pomieszczeń rekreacyjnych – należy to również wziąć pod uwagę przy projektowaniu.

Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł, musi spełniać szereg wymagań, a mianowicie:

 • powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 4 m²;
 • minimalna kubatura pomieszczenia to 7,5 m³. Co więcej, taki standard dotyczy tylko kotłów, których moc nie przekracza 30 kW. Jeżeli określone cechy jednostek są wyższe, minimalna objętość kotłowni powinna wynosić 13,5 m³. A o mocy 60 kW – 15 m³;
 • wysokość pomieszczenia musi wynosić co najmniej 2,2 m przy mocy kotła do 30 kW. Jeśli wydajność przekroczy określoną wartość, minimalna wysokość wyniesie 2,5 m;
 • pomieszczenie musi być wyposażone w drzwi o otworze 0,8 m.
READ
Przenoszenie rury gazowej: jak przenieść ją w mieszkaniu zgodnie ze standardami

Przy wyposażaniu kotłowni należy zwrócić szczególną uwagę na okna. Które powinny zapewnić pomieszczeniu wystarczający poziom oświetlenia do wykonywania niezbędnych operacji sterowania kotłem, a także służyć do wentylacji pomieszczeń. Ostatni punkt jest krytyczny.

Dlatego głównym wymaganiem jest, aby kotłownie były bezbłędnie wyposażone w okna. W takim przypadku powierzchnia przeszklenia powinna wynosić 0,03 m² na każdy 1 m³ kubatury pomieszczenia.

Wykres przedstawia minimalne odległości pomiędzy zainstalowanym kotłem gazowym a najbliższymi powierzchniami. Zasady te muszą być brane pod uwagę we wszystkich przypadkach.

Do instalacji nadają się tylko okna na zawiasach, które ponadto koniecznie otwierają się na zewnątrz. Taka cecha konstrukcyjna w sytuacjach krytycznych pozwoli na szybką wentylację np. w przypadku wycieku gazu. A w wielu sytuacjach zmniejszą lub zniwelują skutki eksplozji.

Wnieś do kotłowni:

 • woda – aby zapewnić systemowi grzewczemu chłodziwo;
 • kanalizacja, która jest niezbędna do spuszczania chłodziwa.

Pomieszczenie, w którym kocioł będzie później instalowany, musi być wyposażone w systemy wentylacji i oddymiania.

Ponadto rura do odprowadzania produktów spalania powinna znajdować się powyżej poziomu dachu. W niektórych przypadkach taka zasada może nie być przestrzegana, ale celowość takiej decyzji będzie musiała zostać udowodniona.

Podczas instalowania kotłów dozwolone jest stosowanie rur miedzianych, stalowych i polietylenowych. Ale we wspólnym przedsięwzięciu profilowym, oznaczonym numerem 28.13330, zaleca się stosowanie ostatniego rodzaju produktu

Wszystkie powyższe wymagania dotyczą domów drewnianych. Jedyna różnica polega na tym, że przy mocy kotła powyżej 60 kW minimalna dopuszczalna kubatura pomieszczenia powinna wynosić 27 m³. W takim przypadku instalację należy przeprowadzić na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, za pomocą którego należy również zabezpieczyć drewniane ściany przed działaniem wysokich temperatur.

Należy mieć świadomość, że wymagania dotyczące pomieszczenia, jego wyposażenia i zasilania gazem są bardzo duże. Dlatego opracowanie projektu powinno być prowadzone przez specjalistów. Sugerujemy również zapoznanie się ze schematami kotłowni dla prywatnego domu. Więcej szczegółów – kliknij link.

Etap 2 – zatwierdzenie projektu

Jeżeli na etapie tworzenia zostaną określone wymagania i normy, które sprawią, że działanie systemu grzewczego będzie sprawne i bezpieczne, to po uzgodnieniu monitorowana jest poprawność ich wyboru.

Określoną procedurę przeprowadzają osoby odpowiedzialne za gorgas (rygas). Co więcej, ich zadaniem nie jest identyfikacja niedociągnięć i odrzucenie projektu. Dlatego większość zasad wymienionych w poprzednim akapicie można dostosować.

Jeśli projekt instalacji kotła nie spełnia wymagań odpowiednich przepisów, zostanie zwrócony bez zatwierdzenia. Ale operatorzy gazowi są zobowiązani do wskazania przyczyny, a także sposobów jej wyeliminowania.

Na przykład, jeśli powierzchnia pomieszczenia jest nieco mniejsza niż zalecane 4 m² i nie ma możliwości jej zwiększenia, dozwolona będzie instalacja kotła. Ale aby zrekompensować niedobór, powierzchnia przeszklenia okna będzie musiała zostać powiększona. Podobne korekty stawek stosuje się w wielu innych przypadkach.

A optymalnym rozwiązaniem będzie to, które jest dostarczane na etapie tworzenia projektu. Ponieważ skraca to czas procedury instalacji kotła, a także zmniejsza koszty. Ale aby podjąć najlepszą decyzję, potrzebna jest nie tylko wiedza, ale także doświadczenie, które posiadają tylko specjaliści, które należy wziąć pod uwagę.

Niemniej jednak opisana funkcja koordynacji ma znaczenie tylko w przypadkach, gdy dom został już oddany do użytku.

Jeśli mieszkanie jest nadal w budowie, zasady muszą być ściśle przestrzegane. A jeśli nie ma takich możliwości, normy projektowe stwierdzają, że kotłownia gazowa nie może znajdować się w prywatnym domu, to znaczy do tych celów należy wykorzystać przedłużenie lub oddzielny budynek.

READ
Jak działa koc termiczny do butli gazowych: urządzenie, cel i zalecenia dotyczące wyboru

Etap 3 – instalacja kotła gazowego

Osobliwością tej procedury jest to, że konieczne jest ścisłe przestrzeganie norm i wymagań stosowanych przy tworzeniu projektu. Ponieważ za ich bezpłatne tłumaczenie możesz zapłacić później, na etapie weryfikacji.

Przy odpowiednim podejściu dokumenty z wytycznymi mogą wiele zdziałać. Na przykład, jeśli właściciel budynku dba o estetyczne właściwości kotłowni, to większość komunikacji można ukryć w bramach. Ale kiedy zostanie podjęta decyzja o zrobieniu tego z rurami gazociągowymi, konieczne będzie podjęcie szeregu środków w celu zwiększenia ich odporności na korozję.

Każda osoba może zainstalować kocioł, to znaczy nie musi to być specjalista z wyspecjalizowanych organizacji. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to z przestrzegania standardów technologicznych, środków bezpieczeństwa i wszystkich innych wymagań.

Etap 4 – kontrola wydajności

Sprawdzenie działania sprzętu i poprawności jego instalacji jest obowiązkowym krokiem przed uruchomieniem sprzętu. Audyt ma na celu zidentyfikowanie wszelkich naruszeń i niezgodności z wymaganiami, aby zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom.

Niezbędne kontrole przeprowadzają pracownicy Gorgaz, którzy na podstawie wyników kontroli i pierwszego uruchomienia sporządzają akt potwierdzający spełnienie wymagań instalacyjnych.

Aby rozpocząć pełne działanie systemu grzewczego, musisz przestrzegać ostatniej zasady – zanieś otrzymane pozwolenie do miejskiego gazu.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji kotłów

Korzystając z urządzeń grzewczych należy pamiętać, że regularne wdrażanie kilku prostych i uniwersalnych zasad pozwoli uniknąć kłopotów.

Należy pamiętać, że dobór kotła, całego związanego z nim wyposażenia, w tym rurociągów, kotła, liczników odbywa się również zgodnie z zasadami i wymaganiami, ponieważ ich cechy i możliwości powinny pozwolić na stworzenie wydajnego i bezpiecznego systemu

Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że nie ma wycieku gazu, który jest determinowany specyficznym i nieprzyjemnym zapachem. Następnie musisz przewietrzyć pomieszczenie i sprawdzić obecność trakcji. Należy również zapewnić niezakłócony dopływ powietrza do kotła, co zmniejszy prawdopodobieństwo wygaśnięcia płomienia.

Nie kłaść żadnych przedmiotów na grzejniku. Zabrania się przechowywania w kotłowni przedmiotów wybuchowych i łatwopalnych, substancji, płynów. Na przykład drewno opałowe, pojemniki z benzyną, papier itp. Zabronione jest również przechowywanie zapasowych butli na gaz płynny w kotłowni.

Działanie kotła gazowego musi być monitorowane i regularnie. Gdy urządzenie jest wyłączone przez dłuższy czas, na przykład poza sezonem, zawór gazowy i dopływ wody powinny być zamknięte. Konieczne jest również odłączenie urządzenia od sieci.

Kocioł można czyścić tylko w stanie wyłączonym i bez napięcia. Rozruchów i innych krytycznych prac powinny unikać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy, umiejętności i specjalnych narzędzi.

Osoby nieprzeszkolone – dzieci i osoby starsze – nie powinny być dopuszczane do obsługi kotła. Należy również pamiętać, że w przypadku wykrycia wycieku gazu należy natychmiast przerwać użytkowanie kotła i powiadomić serwis gazowy o usterce.

Poniższy materiał zawiera informacje na temat wymagań dotyczących instalacji kotłów stojących:

Liczne regulaminy określają setki wymagań, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji kotła w domu. Ale większość z nich to nie dogmaty. A jeśli nie jest możliwe ścisłe przestrzeganie jakiejkolwiek zasady, można ją obejść i to legalnie. Ale takimi kwestiami, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, powinni zajmować się specjaliści.

Wymagania dotyczące kotłowni w wiejskim domu w 2021 r.

Pomieszczenie, w którym zainstalowane są urządzenia grzewcze w prywatnym domu, nazywa się kotłownią. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi na to pomieszczenie nakładane są bardzo surowe wymagania, ponieważ mocne grzejniki działają na łatwopalne paliwo.

W tym artykule przeanalizujemy podstawowe wymagania dotyczące kotłowni w prywatnym domu i rozważymy zasady instalowania sprzętu w pomieszczeniach do różnych celów.

Zasady umieszczania kotłowni w domu

Głównym dokumentem regulującym zasady instalacji kotłowni w domu jest SNiP 42-01-2002, obowiązujący od 1 lipca 2003 r. Zawiera wszystkie podstawowe wymagania dotyczące zaaranżowanego pieca. A podczas budowy trzeba się na tym skupić.

READ
Obliczenia hydrauliczne gazociągów dystrybucyjnych do wydobycia skoncentrowanego gazu

Teoretycznie właściciel nie musi rozumieć SNiP, ponieważ zgodnie z obowiązującymi normami projekt kotłowni w domu powinien zostać opracowany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Doświadczeni projektanci doskonale znają wszystkie współczesne zasady i potrafią opracować dokumentację projektową w taki sposób, aby zgodnie z nią powstała w budynku funkcjonalna i bezpieczna kotłownia dla mieszkańców.

Jednak w praktyce właścicielom obiektu nie przeszkadza znajomość przepisów budowlanych. Dlatego wyznaczamy główne wymagania dotyczące kotłowni w domu na rok 2021:

 • Minimalna kubatura obiektu powinna wynosić od 15 m3.
 • Piec może znajdować się na pierwszym piętrze piwnicy, a także w piwnicy.
 • Zabronione jest budowanie pieca w pobliżu sypialni w domu.
 • Najkrótsza odległość do wyjścia na ulicę nie powinna przekraczać 12 m.
 • Urządzenia grzewcze można umieszczać tylko w pomieszczeniach o wysokości sufitu 220 cm lub większej.
 • Upewnij się, że masz drzwi i okno.
 • Wymagany jest sprawny system wentylacji.

Wymagania dotyczące kotłowni dołączonej do domu

Obecne przepisy dopuszczają budowę kotłowni przy głównym budynku mieszkalnym. Nakładane są na nie dodatkowe wymagania (oprócz tych już opisanych powyżej).

 • usunięcie okien pieca z okien domu o co najmniej 12 m;
 • usunięcie okien budynku na ostatniej kondygnacji z podłogi kotłowni o co najmniej 9 m;
 • zabronione jest dołączanie kotłowni od frontu.

Powierzchnia kotła

Oficjalne wymagania dotyczące kotłowni w prywatnym domu w 2021 r. Mówią, że minimalna objętość obiektu powinna wynosić 15 metrów sześciennych. Oznacza to, że piec może być umieszczony w obiektach wbudowanych, dołączonych lub wolnostojących o powierzchni 5 m2.

W większości przypadków to nie wystarczy, dlatego profesjonaliści zalecają przydzielenie większej ilości miejsca na sprzęt grzewczy.

Wymiary kotłowni w prywatnym domu

Odpowiednią powierzchnię kotłowni w budynku należy obliczyć indywidualnie, biorąc pod uwagę kilka ważnych czynników. Jednym z nich jest rodzaj urządzeń grzewczych. Porozmawiajmy o dwóch najczęstszych opcjach.

Pomimo dopuszczalnej powierzchni 5 m2 najlepiej wykorzystać pomieszczenie od 8 m2 na kotłownię. Jeśli umieścisz cały sprzęt niezbędny do bezpiecznej pracy systemu wzdłuż jednej ściany, zajmie on ponad 3 metry długości i około 1,7 metra szerokości. Jeśli sprzęt zostanie nieco przesunięty, aby nie umieścić go pod jedną ścianą, zajmie około 2,5×2,5 metra przestrzeni.

Jednocześnie sama otaczająca przestrzeń musi pozostać dostępna nawet przy otwartych drzwiach i oknach. Ponadto można tu umieścić dodatkowe wyposażenie, na przykład pralkę lub suszarkę.

Pellet to pręty ze sprasowanych trocin o wymiarach 0,8×3 cm, często stosowane jako główne paliwo do kotłów w sytuacjach, gdy niemożliwe jest podłączenie obiektu do sieci gazowej.

W przypadku kotłowni na pelety wymagane są jednocześnie dwa pomieszczenia. W pierwszym będzie bunkier do przechowywania pelletu, aw drugim bezpośrednio piec.

Wielkość bunkra w większości przypadków wynosi około 6 m2. Pod samą kotłownią zaleca się wydzielenie pomieszczenia o powierzchni około 7-8 m2.

Umieszczenie kotła

Kocioł grzewczy można dziś umieścić wewnątrz samego budynku w istniejących pomieszczeniach. Rozważ najpopularniejsze opcje.

kuchnia

W budynkach o powierzchni poniżej 350 m2, do ogrzewania których wystarcza kocioł o mocy 50 kW, nie można organizować osobnej kotłowni. Niezbędny sprzęt można umieścić w kuchni, najważniejsze jest to, aby powierzchnia pomieszczenia wynosiła co najmniej 7 m2 przy łącznej kubaturze co najmniej 21 m3.

Nie będzie trudności z koordynacją instalacji kotła w połączonej kuchni z jadalnią. Ale w tym przypadku wymiary pomieszczenia powinny być większe: objętość – 36 m3, powierzchnia – 12 m2.

Dodatkowe wymagania dotyczące pomieszczenia obejmują obecność okna, a także naturalny kanał wentylacyjny z dostępem do dachu domu.

READ
Gazociągi naziemne i podziemne: cechy urządzenia i układanie © Geostart

Oprócz kotła system grzewczy może mieć inne wyposażenie:

 • miksery;
 • lakierki;
 • bojler;
 • kolektor;
 • zbiornik wyrównawczy.

Aby umieścić go w pokoju, możesz użyć specjalnej szafki o wymiarach 1×1,5 metra. Najważniejsze jest to, że wszystkie elementy systemu są dostępne do planowej konserwacji i naprawy.

spiżarnia

Wymagania dotyczące spiżarni podczas instalowania urządzeń grzewczych są podobne do innych wewnętrznych pomieszczeń niemieszkalnych. Oznacza to, że jeśli pomieszczenie spełnia swoją powierzchnię i objętość dozwolonych kryteriów, możesz z łatwością umieścić tutaj kocioł gazowy.

Jednak nie we wszystkich pomieszczeniach niemieszkalnych można zainstalować kocioł. Prawo zabrania instalowania takich urządzeń grzewczych w łazienkach i łazienkach.

Korytarz

Na korytarzu, a także na korytarzu, werandzie i innych podobnych pomieszczeniach jest mało prawdopodobne, że zostanie umieszczony kocioł. Takie lokale prawie zawsze nie są w stanie sprostać aktualnym kodeksom i przepisom budowlanym. Albo kubatura/powierzchnia jest niewystarczająca, albo salony są zbyt blisko, albo nie ma okna itp.

Okno w kotłowni

Wymagania dotyczące kotłowni gazowej w domach prywatnych regulują obowiązkową obecność okna. Nie każde okno będzie w stanie sprostać normom. Musi być zgodny z GOST R 56288-2014.

Okno w kotłowni jest niezbędne w celu ochrony pomieszczeń mieszkalnych i ich użytkowników przed dodatkowym niebezpieczeństwem w przypadku awarii i wybuchów.

Wymagania dotyczące okna zależą bezpośrednio od powierzchni pieca. W przypadku pomieszczenia o powierzchni mniejszej niż 9 metrów kwadratowych powierzchnia przeszklona musi wynosić 80 cm2 lub więcej.

Wymagania dotyczące drzwi kotłowni

Wszystkie dołączone piece muszą mieć drzwi prowadzące na ulicę. Jeśli urządzenia grzewcze znajdują się we wnętrzu, nie trzeba z nich wychodzić.

Wymóg ten dotyczy jednak tylko kotłów gazowych w prywatnym domu. Jeżeli piec pracuje na innych paliwach, np. na peletach, niezależnie od jego lokalizacji, musi być wyjście z pomieszczenia.

W wewnętrznych kotłowniach gazowych drzwi mogą nie prowadzić na zewnątrz, ale do innych pomieszczeń w domu, na przykład na korytarz lub schody. Najważniejsze, aby odległość od niej do wyjścia z domu nie przekraczała 12 metrów.

 • musi otwierać się na zewnątrz;
 • szerokość jest o 0,2 m większa niż wymiary urządzenia grzewczego;
 • muszą odpowiadać klasie bezpieczeństwa pożarowego 3 z EI15 (norma dla drzwi stalowych z wypełnieniem z niepalnego włókna bazaltowego).

Dozwolone jest posiadanie kilku drzwi prowadzących na korytarz / werandę / ulicę. Najważniejsze, że każdy z nich jest zgodny z określonymi standardami.

wymagania dotyczące ścian

Ściany muszą być samonośne lub nośne, koniecznie wykonane z bezpiecznych, niepalnych materiałów. Normy wymagają, aby ściany spełniały wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego typu 2 – mogą wytrzymać palenie i nie zawalą się przez 45 minut lub dłużej.

W większości przypadków ściany budowane są z cegły, pianobetonu lub gazobetonu. Takie materiały o wystarczającej grubości ścianki są w stanie wytrzymać działanie otwartego ognia do 3 godzin.

Wentylacja w kotłowni

Każda kotłownia wymaga szybu wentylacyjnego wywiewnego prowadzącego na dach, a także wlotu, który może być umieszczony w drzwiach lub na ścianie.

Bez wentylacji nie można uzgodnić projektu budowy kotłowni.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwo stałe i płynne

Takie piece podlegają specjalnym wymaganiom, które nie odbiegają zbytnio od norm dotyczących urządzeń gazowych. Rozważ główne:

 • obowiązkowa obecność drzwi na ulicę, niezależnie od lokalizacji lokalu;
 • ochrona powierzchni przed działaniem wysokich temperatur i ryzykiem pożaru;
 • instalacja urządzeń grzewczych w odległości co najmniej 10 cm od ścian;
 • obecność okna;
 • szerokość drzwi z pokoju powinna wynosić co najmniej 80 cm;
 • obowiązkowe zorganizowanie magazynu do przechowywania paliwa, które powinno być przykryte, ale nie ogrzewane.

Specjaliści Render House zajmują się budową domów z kotłowniami według projektów standardowych i indywidualnych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, możesz skontaktować się z numerem telefonu podanym w nagłówku strony.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: