Wymagania izolacyjne dla przełączników domowych i przemysłowych

Izolacja przełącznika: wymagania dotyczące izolacji urządzeń domowych i przemysłowych

3.1 Klasa napięcia urządzeń elektrycznych – znamionowe napięcie międzyfazowe sieci elektrycznej, dla której przeznaczony jest sprzęt elektryczny.

1 Klasa napięcia uzwojenia transformatora (reaktora) – zgodnie z GOST 16110.

2 Klasa napięcia transformatora – zgodnie z GOST 16110.

3 Klasa napięciowa uziemiającego dławika gaszącego to klasa napięcia uzwojenia transformatora mocy lub generatora, do którego przewodu neutralnego podłączony jest dławik.

3.2 Najwyższe napięcie robocze sprzętu elektrycznego – napięcie najwyższej częstotliwości 50 Hz, którego nieograniczone długotrwałe stosowanie do zacisków różnych faz (biegunów) urządzeń elektrycznych jest dopuszczalne w warunkach jego izolacji.

Uwaga – Najwyższe napięcie pracy urządzeń elektrycznych nie obejmuje krótkotrwałych (do 20 s) wzrostów napięcia w stanach awaryjnych oraz wzrostów napięcia z częstotliwością 50 Hz (do 8 godzin), które są możliwe podczas przełączania eksploatacyjnego określonego w Załącznik.

3.3 Sprzęt elektryczny z normalną izolacją – sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w instalacjach elektrycznych narażonych na przepięcia piorunowe przy normalnych środkach ochrony odgromowej.

3.4 Urządzenia elektryczne z lekką izolacją – sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania wyłącznie w instalacjach elektrycznych niepodlegających przepięciom piorunowym lub w instalacjach elektrycznych, w których przepięcia piorunowe nie przekraczają wartości amplitudy badanego krótkotrwałego (jednominutowego) napięcia przemiennego.

3.5 Izolacja wewnętrzna – zgodnie z GOST 1516.2.

3.6 Izolacja zewnętrzna – zgodnie z GOST 1516.2.

3.7 Poziom izolacji urządzeń elektrycznych (w tym uzwojenia, uzwojenia neutralne itp.) – zestaw znormalizowanych napięć testowych ustalonych w normie do badania izolacji wewnętrznej i zewnętrznej tego sprzętu elektrycznego (uzwojenia, przewody neutralne itp.).

3.8 Znamionowe napięcie testowe – zgodnie z GOST 1516.2.

3.9 Sieć elektryczna z izolowanym punktem neutralnym – sieci, której przewód neutralny nie jest uziemiony, z wyjątkiem urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych i zabezpieczających o bardzo wysokiej rezystancji, lub sieci, której przewód neutralny jest połączony z ziemią przez dławik łukowy, którego indukcyjność jest taka, że ​​w W przypadku jednofazowego zwarcia doziemnego prąd dławika kompensuje głównie składową pojemnościową prądu ziemnozwarciowego.

3.10 Sieć elektryczna z uziemionym punktem neutralnym – sieć, której przewód neutralny jest ściśle połączony z ziemią lub przez rezystor lub dławik, których rezystancja jest na tyle mała, aby znacznie ograniczyć wahania przejściowe i zapewnić wartość prądu niezbędną do selektywnego zabezpieczenia ziemnozwarciowego.

Uwaga – Stopień uziemienia przewodu neutralnego sieci charakteryzuje się najwyższą wartością współczynnika zwarcia doziemnego dla obwodów tej sieci, możliwą w warunkach eksploatacji.

3.11 Współczynnik zwarcia doziemnego – stosunek napięcia na nieuszkodzonej fazie w rozważanym punkcie trójfazowej sieci elektrycznej (zwykle w miejscu instalacji sprzętu elektrycznego), gdy jedna lub dwie inne fazy są uziemione do napięcia fazowego o częstotliwości roboczej, które zostałaby ustalona w tym momencie, gdy usterka została usunięta.

READ
Jak obliczyć moc, prąd i napięcie: zależności ilości

Uwaga – Przy określaniu współczynnika zwarcia doziemnego miejsce zwarcia i stan obwodu sieci elektrycznej dobiera się tak, aby dać najwyższą wartość współczynnika.

3.12 Badania typu izolacji urządzeń elektrycznych – badania tego typu urządzeń elektrycznych na zgodność z ich izolacją do wszystkich wymagań określonych w dokumentacji technicznej, wykonywane po opanowaniu technologii jego wytwarzania lub (częściowo lub całkowicie) po zmianach w konstrukcji, zastosowanych materiałach lub technologii produkcji, które może zmniejszyć wytrzymałość dielektryczną izolacji.

3.13 Okresowe badania izolacji urządzeń elektrycznych – według GOST 16504.

3.14 Badania odbiorcze izolacji urządzeń elektrycznych – według GOST 16504.

3.15 Uzwojenie z pełną neutralną izolacją – uzwojenie o neutralnym poziomie izolacji równym poziomowi izolacji liniowego końca uzwojenia.

3.16 Uzwojenie z niepełną izolacją neutralną – uzwojenie o neutralnym poziomie izolacji niższym niż poziom izolacji liniowego końca uzwojenia.

3.17 Strona wysokiego (średniego, niskiego) napięcia transformatora — według GOST 16110.

3.18 Neutralna strona uzwojenia transformatora – zestaw części przewodzących prąd podłączonych do zacisku neutralnego i część uzwojenia najbliżej końca neutralnego.

wszechstronność

Wielu producentów stara się, aby ich elektronarzędzia, zwłaszcza wiertarki, były wielofunkcyjne. Oprócz głównej funkcji może wykonywać kilka dodatkowych. Na rynku dostępnych jest wiele modeli wierteł, które potrafią wiercić, nacinać gwinty, pracować ze śrubami, a poza tym wiercić z udarem, tj.

Niektórzy sprzedawcy idą jeszcze dalej – oferują zestaw, który zawiera wiertło jako główny moduł mocy i kilka przystawek: strugarkę, szlifierkę kątową, piłę tarczową, wyrzynarkę itp. Taki zestaw jest zwykle sporządzany w formie walizki „Dla mistrza”. Jeśli wiertarka jest również wyposażona w funkcję wiertarki udarowej, to na pierwszy rzut oka taki zestaw spełnia wszystkie wymagania.

Nie należy przerywać wyboru na takich zestawach. Należy pamiętać, że każda operacja ma swoją specyfikę, wymaga własnej mocy, szybkości i czasu pracy. Praca narzędzia z przeciążeniem lub na granicy jego możliwości prowadzi do jego awarii.

Możesz zdecydować się na narzędzie z dodatkowymi funkcjami tylko wtedy, gdy ich wykorzystanie wynosi od 15 do 20% szacowanego zakresu prac.

Urządzenia pomiarowe

Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji są konwencjonalnie podzielone na dwie grupy. Są to: mierniki panelowe AC oraz urządzenia o niewielkich rozmiarach (przenoszone są ręcznie). Pierwsze próbki są używane w zestawie z instalacjami ruchomymi lub stacjonarnymi, które posiadają własny neutralny. Strukturalnie składają się z części przekaźnikowych i wskaźnikowych i są zdolne do ciągłej pracy w istniejących sieciach 220 lub 380 woltów.

READ
Liniowe lampy LED: charakterystyka, rodzaje, niuanse montażu lamp liniowych © Geostart

Najczęściej pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych są organizowane i przeprowadzane za pomocą urządzeń mobilnych zwanych megaomomierzami. W przeciwieństwie do konwencjonalnego omomierza, urządzenie to jest przeznaczone do pomiarów specjalnej klasy, opartej na ocenie stanu izolacji pod wpływem wysokiego napięcia.

Znane modele tych urządzeń są analogowe i cyfrowe. W pierwszym z nich zastosowano zasadę mechaniczną, aby uzyskać żądane napięcie testowe (jak w „dynamo”). Eksperci często nazywają je „wskaźnikiem”, co tłumaczy się obecnością skali z podziałką i głowicy pomiarowej ze strzałką.

Urządzenia te są dość niezawodne i łatwe w użyciu, ale dziś są przestarzałe. Główną niedogodnością pracy z nimi jest ich znaczna waga i duże gabaryty. Zostały one zastąpione nowoczesnymi miernikami cyfrowymi, których obwód zapewnia potężny generator montowany na kontrolerze PWM i kilku tranzystorach polowych.

Takie modele, w zależności od konkretnej konstrukcji, mogą pracować zarówno z zasilacza sieciowego, jak i autonomicznego źródła zasilania (jedną z opcji są akumulatory). Wskazania do pomiaru izolacji przewodów zasilających w tych urządzeniach są wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Zasada ich działania opiera się na porównaniu badanego parametru ze standardem, po czym otrzymane dane trafiają do specjalnej jednostki (analizatora) i tam są przetwarzane.

Instrumenty cyfrowe są stosunkowo lekkie i mają niewielkie rozmiary, co jest bardzo wygodne w testach terenowych. Typowymi przedstawicielami takich urządzeń są popularne mierniki Fluke 1507 (zdjęcie po lewej). Jednak do pracy z układem elektronicznym potrzebny jest pewien poziom umiejętności, aby przygotować urządzenie i uzyskać minimalny błąd pomiaru podczas pomiarów. To samo podejście będzie wymagane podczas obsługi importowanego produktu cyfrowego o nazwie „1800 cali”.

Należy zauważyć, że sprawdzanie izolacji produktów kablowych za pomocą konwencjonalnych przyrządów pomiarowych nie ma sensu. Ani najbardziej „zaawansowany” multimetr, ani żadna inna podobna do niego próbka nie nadaje się do tych celów.

Za ich pomocą możliwe będzie jedynie przybliżone oszacowanie uzyskanego parametru z dużym procentem błędu.

Przygotowanie do pomiarów

Przygotowanie do badania izolacji sprowadza się do wyboru urządzenia odpowiedniego pod względem właściwości do podanych celów, a także do zorganizowania schematu pomiarowego. Następujące urządzenia są uważane za najbardziej odpowiednie w większości przypadków:

 1. Megaomomierze typu M4100, posiadające do pięciu modyfikacji.
 2. Mierniki serii F 4100 (modele F4101, F4102, zaprojektowane dla limitów od 100 V do jednego kilowolta).
 3. Urządzenia ES-0202/1G (limity 100, 250, 500 V) i ES0202/2G (0,5, 1,0 i 2,5 kV).
 4. Przyrząd cyfrowy Fluke 1507 (limity 50, 100, 250, 500, 1000 V).

Miernik cyfrowy Fluke 1507

READ
Opinie o Lampa Led Era Led

Według PUE przed pomiarem rezystancji izolacji konieczne będzie przygotowanie obwodu do podłączenia megaomomierza do elementów sprawdzanego obiektu. W tym celu miernik jest dostarczany z parą elastycznych przewodów o długości nie większej niż 2 metry. Rezystancja wewnętrzna ich izolacji nie może być mniejsza niż 100 MΩ.

Zwracamy również uwagę, że dla wygody sprawdzania izolacji kabla za pomocą megaomomierza, robocze końce przewodów są oznaczone, a od strony urządzenia nakładane są na nie specjalne końcówki. Po przeciwnej stronie przewody pomiarowe wyposażone są w zaciski krokodylkowe ze specjalnymi sondami i izolowanymi uchwytami.

W suchych, bezpyłowych pomieszczeniach, w których nie ma
opary i gazy, które niekorzystnie wpływają na izolację i osłonę przewodów oraz
kable, dozwolone jest łączenie rur, kanałów i elastycznych węży metalowych
bez pieczęci.

Łączenie rur, kanałów i elastycznych węży metalowych
między sobą, a także ze skrzynkami, skrzynkami na sprzęt elektryczny itp
będzie zrobione:

w pomieszczeniach zawierających opary lub gazy, ujemnie
wpływających na izolację lub osłony przewodów i kabli, na zewnątrz
instalacje oraz w miejscach, gdzie istnieje możliwość przedostania się oleju do rur, skrzynek i węży,
woda lub emulsja, – z uszczelką; pudełka w takich przypadkach powinny być
z litymi ścianami i szczelnymi litymi pokrywami lub głuche, dzielone
puszki – z uszczelkami w miejscach łącznika oraz elastycznymi tulejami metalowymi –
obcisły;

w zakurzonych pomieszczeniach – z uszczelnieniem połączeń i odgałęzień
rury, tuleje i skrzynki do ochrony przed kurzem.

Izolacyjna ochrona urządzeń elektrycznych

Materiały izolacyjne chronią otaczających ludzi i zwierzęta przed porażeniem elektrycznym. Warunek jest tylko jeden: trzeba dobrać odpowiedni dielektryk eksploatacyjny, jego kształt, grubość, parametry napięcia roboczego (może być inny, podobnie jak konstrukcja urządzenia).

Ponadto na jakość izolatorów może mieć znaczący wpływ produkcja lub domowe warunki pracy złożonego urządzenia elektrycznego. Jakość izolacji, grubość i stopień oporności elektrycznej muszą odpowiadać rzeczywistym wpływom otoczenia i standardowym warunkom eksploatacji.

Izolacja przełącznika: wymagania dotyczące izolacji urządzeń domowych i przemysłowych

Aby sprawdzić właściwości izolacyjne, przez kabel przykładane jest napięcie testowe, a następnie za pomocą multimetru lub testera mierzona jest rezystancja izolacji urządzenia elektrycznego.

Informacje o tym, jak sprawdzić napięcie w gniazdku elektrycznym, znajdują się w poniższym artykule, z którym zalecamy się zapoznać.

Skład izolacji elektrycznej może obejmować zarówno pewną grubość warstwy dielektrycznej, jak i formę konstrukcyjną (obudowę) wykonaną z materiału dielektrycznego. Dielektryk pokrywa całą powierzchnię elementów przewodzących prąd urządzenia lub tylko te elementy przewodzące prąd, które są odizolowane od innych części konstrukcji.

Dielektryki naturalne i syntetyczne

Materiały izolacyjne, inaczej dielektryki, ze względu na ich pochodzenie dzielą się na naturalne (mika, drewno, lateks) i syntetyczne:

 • izolatory folii i taśm na bazie polimerów;
 • lakiery elektroizolacyjne, emalie – roztwory substancji błonotwórczych, produkowane na bazie rozpuszczalników organicznych;
 • związki izolacyjne, które twardnieją w stanie ciekłym natychmiast po nałożeniu na elementy przewodzące. Substancje te nie zawierają w swoim składzie rozpuszczalników, w zależności od przeznaczenia dzielą się na impregnaty (obróbka uzwojeń urządzeń elektrycznych) i zalewania, które służą do wypełniania puszek kablowych oraz wnęk urządzeń i zespołów elektrycznych w celu uszczelnienia ;
 • materiały izolacyjne w arkuszach i rolkach, które składają się z nieimpregnowanych włókien pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Może to być papier, tektura, włókno lub tkanina. Wykonane są z drewna, naturalnego jedwabiu lub bawełny;
 • tkaniny lakierowane o właściwościach izolacyjnych – specjalne tworzywa sztuczne na bazie tkaniny, impregnowane masą elektroizolacyjną, która po utwardzeniu tworzy warstwę izolacyjną.
READ
Potężny stabilizator napięcia „zrób to sam”: schemat instrukcji montażu

Dielektryki syntetyczne posiadają właściwości elektryczne i fizykochemiczne, które są ważne dla niezawodnej pracy urządzeń i są określone przez konkretną technologię ich wytwarzania.

Są szeroko stosowane w nowoczesnym przemyśle elektrycznym i elektronicznym do sprzedaży następujących rodzajów produktów:

 • osłony dielektryczne wyrobów kablowych i drutowych;
 • ramy produktów elektrycznych, takich jak cewki, obudowy, stojaki, panele itp.;
 • elementy osprzętu elektroinstalacyjnego – puszki rozdzielcze, gniazda, wkłady, złącza kablowe, przełączniki itp.

Produkowane są również elektroniczne płytki drukowane, w tym panele służące do okablowania przewodów.

Wymagania ogólne

1.9.7. Wybór izolatorów lub konstrukcji izolacyjnych wykonanych ze szkła i porcelany powinien być dokonany zgodnie z określoną skuteczną drogą upływu w zależności od SOC w miejscu instalacji elektrycznej i jej napięcia znamionowego. Wybór izolatorów lub konstrukcji izolacyjnych wykonanych ze szkła i porcelany może być również dokonany zgodnie z charakterystyką wyładowania w stanie zanieczyszczonym i mokrym.

Doboru izolatorów lub konstrukcji polimerowych w zależności od SZ i napięcia znamionowego instalacji elektrycznej należy dokonać zgodnie z charakterystyką rozładowania w stanie zanieczyszczonym i mokrym.

1.9.8. Wyznaczenia SZ należy dokonać w zależności od charakterystyki źródeł zanieczyszczeń oraz odległości od nich do instalacji elektrycznej (tab. 1.9.3 – 1.9.18). W przypadkach, gdy korzystanie z tabeli. 1.9.3 – 1.9.18 z tego czy innego powodu jest niemożliwe, określenie SZ powinno być wykonane zgodnie z SZ.

W pobliżu kompleksów przemysłowych, a także na obszarach, na których występują zanieczyszczenia z dużych przedsiębiorstw przemysłowych, elektrowni cieplnych i źródeł wilgoci o wysokiej przewodności elektrycznej, oznaczanie SZ z reguły należy przeprowadzać zgodnie z SZ.

1.9.9. Drogę upływu L (cm) izolatorów i konstrukcji izolacyjnych wykonanych ze szkła i porcelany określa się wzorem

 • gdzie λe jest właściwą efektywną drogą upływu zgodnie z tabelą. 1.9.1 cm/kV;
 • U to najwyższe robocze napięcie międzyfazowe, kV (zgodnie z GOST 721);
 • k jest współczynnikiem wykorzystania drogi upływu (1.9.44-1.9.53).

4.5 Napięcia probiercze udarem piorunowym

4.5.1 Napięcia testowe pełnych i odciętych impulsów piorunowych powinny być odpowiednio standardowymi pełnymi i odciętymi impulsami napięcia piorunowego zgodnie z GOST 1516.2 z maksymalnymi wartościami określonymi w tabelach – , i paragraf z ten standard.

4.5.2 Podczas badań należy zastosować:

a) do izolacji zewnętrznej urządzeń elektrycznych oraz do izolacji wewnętrznej przekładników prądowych i urządzeń – impulsy o biegunowości dodatniej i ujemnej;

READ
Kanał kablowy do przewodów elektrycznych: rodzaje konstrukcji i ich klasyfikacja © Geostart

b) do izolacji wewnętrznej transformatorów mocy, przekładników napięciowych, dławików i kondensatorów sprzęgających – impulsy o biegunowości ujemnej.

4.5.3 Metody testowania izolacji za pomocą impulsów piorunowych i kryteria zaliczenia testu muszą być zgodne z GOST 1516.2, sekcje 4 i 5, a także z normami dotyczącymi sprzętu elektrycznego niektórych typów.

Stosuje się następujące metody badawcze:

a) do izolacji wewnętrznej urządzeń elektrycznych (z wyjątkiem gazowych) – metoda 3-wstrząsowa;

b) do izolacji zewnętrznej urządzeń elektrycznych i izolacji wewnętrznej urządzeń elektrycznych wypełnionych gazem – metoda 15-uderzeniowa.

W przypadku izolacji zewnętrznej transformatorów mocy oraz pomiędzy stykami tego samego bieguna rozłączników i bezpieczników przy wyjętej wkładce dopuszcza się zastosowanie metody pełnego rozładowania zamiast metody 15-uderzeniowej; w tym przypadku napięcie wytrzymywane z prawdopodobieństwem 90% nie może być mniejsze niż odpowiednie napięcie testowe.

4.5.4 Badania izolacji wewnętrznej i zewnętrznej transformatorów mocy, przekładników napięciowych, przekładników prądowych, dławików, wyłączników i kondensatorów sprzęgających napięciami udaru piorunowego mogą być przeprowadzane jednocześnie. Jednocześnie wymagania dotyczące izolacji wewnętrznej i zewnętrznej w odniesieniu do polaryzacji, liczby impulsów i ich maksymalnej wartości, którą należy przyjąć jako największą z dwóch wartości znormalizowanych dla izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, biorąc pod uwagę podczas badania musi być zachowana poprawka na warunki atmosferyczne.

4.5.5 Próba napięć probierczych udarem piorunowym izolatorów, odłączników, zwarć, uziemników, bezpieczników, rozdzielnic, WOM i przewodów ekranowanych metodą określoną dla izolacji zewnętrznej jest jednocześnie próbą wytrzymałości elektrycznej ich izolacji wewnętrznej.

Tabela 2 – Znamionowe napięcia probiercze dla urządzeń elektrycznych klas napięcia od 3 do 35 kV przy normalnej izolacji

Napięcia w kilowoltach

Napięcie probiercze izolacji wewnętrznej i zewnętrznej

zmienna krótkoterminowa (jednominutowa)

Urządzenia elektryczne do ziemi i między fazami (biegunami)2), między stykami wyłącznika a rozdzielnicą z jedną przerwą na biegun

Pomiędzy stykami rozłączników, bezpieczników i rozdzielnicy z dwoma przerwami na biegun

Przekładniki mocy i napięcia, dławiki bocznikowe do ziemi i międzyfazowe2)

Uziemienie urządzeń elektrycznych (z wyjątkiem transformatorów mocy, dławików olejowych) i między biegunami2), między stykami wyłącznika a rozdzielnicą z jedną przerwą na biegun

Transformatory mocy, dławiki bocznikowe i łukowe względem uziemienia i innych uzwojeń

Pomiędzy stykami rozłączników, bezpieczników i rozdzielnicy z dwoma przerwami na biegun

Sprzęt elektryczny do ziemi i między biegunami2), między stykami przełącznika

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: