Zasady tankowania domowych butli gazowych na stacjach benzynowych: czy można tankować i jak to zrobić?

Prokurator wyjaśnia – Prokuratura obwodu czelabińskiego

Iwanowa Ja.Ju., starszy asystent prokuratora czelabińskiego rejonu Traktorozawodskiego, wyjaśnia.

Każdego roku w Rosji dochodzi do około trzystu wypadków spowodowanych wybuchem zbiorników z gazem. Najczęstsze przyczyny wybuchu butli gazowych to niepoddawanie butli badaniu przed ich napełnieniem, tankowanie na stacjach benzynowych nieprzeznaczonych do napełniania domowych butli gazowych gazem oraz umieszczanie butli gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych. Często zdarzają się również przypadki wybuchów butli gazowych wykorzystywanych podczas prac instalacyjnych przy montażu sufitów napinanych, które są tankowane na stacjach benzynowych nieprzeznaczonych do napełniania domowych butli gazowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy Federacji Rosyjskiej z dnia 12.05.2003 maja 27 r. Nr XNUMX „W sprawie zatwierdzenia międzysektorowych zasad bezpieczeństwa pracy w działalności gospodarki gazowej organizacji” stacje benzynowe są niebezpiecznymi obiektami produkcyjnymi i są przeznaczone do odbioru, magazynowania skroplonych gazów węglowodorowych, tankowania pojazdów z balonami gazowymi, naprawy i ponownego badania butli samochodowych, ponownego wyposażenia pojazdów do pracy na skroplonych gazach węglowodorowych.

Tankowanie butli domowych na takich stacjach benzynowych jest surowo zabronione przez Zasady projektowania i bezpiecznej eksploatacji zbiorników ciśnieniowych, zatwierdzone dekretem Gosgortekhnadzor Rosji z dnia 11.06.2003 czerwca 91 r. Nr spuszczanie gazu z przepełnionych butli.

Zgodnie z paragrafem 523 rozporządzenia Rostekhnadzor nr 25.03.2014 z dnia 116 marca XNUMX r. „W sprawie zatwierdzenia federalnych norm i zasad w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego „Zasady bezpieczeństwa przemysłowego dla niebezpiecznych obiektów produkcyjnych wykorzystujących urządzenia działające pod nadmiernym ciśnieniem”, nie jest to dozwolone napełnianie gazem i używanie butli, dla których upłynął termin wyznaczonego badania, żywotność (liczba tankowań) ustalona przez producenta; upłynął okres sprawdzania masy porowatej; korpus butli jest uszkodzony; zawory są wadliwe; nie ma odpowiedniej kolorystyki ani napisów; nie ma nadciśnienia gazu; brak ustalonych znaków. Napełnianie butli, w których nie ma nadciśnienia gazów odbywa się po ich wstępnym sprawdzeniu zgodnie z instrukcjami stacji paliw

Zgodnie z paragrafami 188, 192, 193, 194 Rozporządzenia Rostekhnadzor nr 21.11.2013 z dnia 558 listopada XNUMX r. „W sprawie zatwierdzania federalnych norm i zasad w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego „Zasady bezpieczeństwa dla obiektów wykorzystujących skroplone gazy węglowodorowe”, butle LPG muszą być napełniane w ogrzewanym pomieszczeniu o temperaturze powietrza nie niższej niż plus dziesięć stopni Celsjusza, z działającymi systemami wentylacji nawiewno-wywiewnej i alarmami gazowymi; napełnione butle muszą przejść XNUMX% kontrolę napełnienia; butle po napełnieniu gazem muszą zostać poddane kontroli stopnia napełnienia poprzez ważenie lub inną metodę zapewniającą kontrolę stopnia napełnienia; wszystkie napełnione butle należy sprawdzić pod kątem szczelności i zamknąć korkiem gwintowanym.

Zakaz napełniania domowych butli gazowych na stacjach benzynowych wynika również z tego, że rodzaj butli samochodowych i domowych jest inny. Na butlach montowanych w samochodach znajdują się zawory odcinające, które zapobiegają przelaniu butli gazem. A gdy zbierze się wystarczająca ilość gazu, dopływ automatycznie się zatrzymuje. W domowych butlach gazowych nie ma takiego systemu.

Napełnianie domowych butli gazowych skroplonym gazem ziemnym zgodnie ze zmierzoną objętością w instalacji napełniania butli gazem dla pojazdów bez ważenia kontrolnego może prowadzić do przepełnienia butli ponad standardową ilość skroplonego gazu.

READ
Podłączanie gazu w mieszkaniu: procedura i zasady podłączania gazu w budynkach mieszkalnych © Geostart

Ponadto przed tankowaniem należy sprawdzić butlę pod kątem wycieków, upływu okresu użytkowania i obecności ciężkich frakcji wewnątrz butli. Napełnianie samego butli musi być wykonane na wadze.

Naruszenie wymagań zasad bezpieczeństwa przemysłowego podczas napełniania skroplonym gazem węglowodorowym domowej butli z gazem, która nie przeszła certyfikacji technicznej zgodnie z ustaloną procedurą na stacji napełniania gazem, która nie ma specjalnego wyposażenia, może prowadzić do sytuacji niebezpiecznej dla życia, zdrowie i własność konsumenta.

Zasady tankowania domowych butli gazowych na stacjach benzynowych: normy i wymagania bezpieczeństwa

Butla z gazem w domku letniskowym lub w wiejskim domu to znane, ale niezwykle kłopotliwe zjawisko. W końcu podaż niebieskiego paliwa w nich będzie musiała być okresowo przywracana, przestrzegając zasad tankowania domowych butli gazowych na stacjach benzynowych. Tak, a same butle muszą spełniać specjalne warunki.

Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego o normach i wymaganiach dotyczących napełniania zbiorników gazem skroplonym. Powiemy Ci, które butle nadają się do tankowania i dalszej eksploatacji, gdzie i jak najlepiej je wyprodukować. Przestrzegamy o problemach, które najczęściej towarzyszą temu wydarzeniu.

Co mówi prawodawstwo?

Najtrudniejszą operacyjną kategorią są stacje paliw, stacje dystrybucji gazu i inne obiekty zaopatrzenia w gaz. Ustawodawstwo przewiduje surowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z którymi wszelkie czynności wykonywane są na obiektach i ich otoczeniu.

Przechowywanie i eksploatację butli gazowej w sferze domowej wyjaśnia Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z 26.12.2016 grudnia 1498 r. Nr XNUMX. Reguluje świadczenie usług publicznych oraz funkcjonowanie majątku wspólnego. Jeden z akapitów opisuje zakup, tankowanie i wymianę domowych butli gazowych.

Ważne informacje, które są istotne dla wszystkich typów butli gazowych:

 • cylinder musi być w dobrym stanie;
 • mieć niewygasłą datę ważności;
 • sprzedaż odbywa się wyłącznie w specjalnie licencjonowanych punktach;
 • tankowanie odbywa się na „stacjach benzynowych”.

Wynika z tego, że tankowanie na konwencjonalnych samochodowych stacjach benzynowych jest zabronione przez przepisy dotyczące projektowania i użytkowania urządzeń ciśnieniowych. I nie jest to kaprys przepisów, ale prawdziwy akt troski o obywateli.

Wyposażenie stacji paliw gazowych

Najlepiej kontaktować się z niezawodnymi, specjalnie wyposażonymi stacjami napełniania gazem (GNS) przeznaczonymi do napełniania domowych butli

Niebezpieczeństwo napełniania butli na stacjach benzynowych bez licencji

Faktem jest, że butle domowe i samochodowe różnią się konstrukcją: te ostatnie mają specjalne zawory odcinające, które zapobiegają przepełnieniu zbiornika.

System zasilania gazem wyłącza się automatycznie po osiągnięciu normy (nie wyższej niż 85%). A w butlach, których celem jest użytek domowy, takie odcięcia nie są przewidziane. Kolejny niuans – systemy samochodowe są wypełnione w litrach, a domowe – w kilogramach.

W licencjonowanych „stacjach benzynowych” problem ten jest rozwiązany w prosty sposób – butla jest napełniana na wadze. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ilości pozostałości i nowo dostarczonego gazu. Sam zbiornik należy sprawdzić pod kątem szczelności, żywotności i obecności pozostałości frakcji ciężkiej.

Od 2017 roku domowe butle gazowe przestały być napełniane na zwykłych stacjach benzynowych do samochodów. Z jednej strony widać, że po kilku incydentach z wybuchami władze państwowe zwróciły uwagę na ten problem. Jednak z drugiej strony nie udało im się jeszcze go całkowicie rozwiązać ze względu na brak punktów licencyjnych.

READ
Dlaczego kuchenka gazowa jest elektryczna: popularne przyczyny i zalecenia dotyczące ich eliminacji © Geostart

A jeśli kontaktując się ze stacją benzynową napełniasz butlę, powinieneś wiedzieć, że zarówno Ty, jak i stacja benzynowa łamiecie prawo.

Zastanówmy się, jakie mamy prawne możliwości napełniania butli gazem, jakie są podstawowe zasady, według których butle z gazem domowym są napełniane na stacjach benzynowych, a także inne ważne informacje dotyczące eksploatacji urządzeń gazowych z wymiennymi nośnikami.

Rodzaje i cechy butli do przechowywania gazu

Producenci produkują kilka rodzajów butli stalowych o różnych pojemnościach: 5, 15, 25 i 50 litrów. Waga – od 4 do 22 kg. Na przykład butelka o pojemności 50 litrów waży 44 kg. Ostatnio opracowano i wyprodukowano butle wykonane z polimerowych materiałów kompozytowych o pojemności 14 lub 33 litrów.

Rodzaje butli do użytku domowego

W przypadku rzadkiego użytku sezonowego można kupić małe modele o pojemności 5-12 litrów. Do całorocznego i intensywnego użytkowania wybierz butle 50-litrowe

Rodzaje zbiorników do użytku domowego

W zależności od materiału, z którego wykonany jest korpus, butle do użytku domowego dzielą się na następujące grupy:

 1. Cylindry stalowe – mocny i trwały. Ich wrażliwym momentem są szwy spawalnicze, dlatego przy zakupie i kontroli wiele uwagi poświęca się badaniu szwów spawalniczych. Zaleca się wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania sprzętu, z wyłączeniem miejsc o dużej wilgotności, aby nie korodować modeli stalowych.
 2. Pojemniki kompozytowe. To jest bardziej nowoczesna wersja. Kompozytowa butla gazowa jest również dość trwała, kosztuje 2-3 razy drożej ze względu na wysoki koszt materiałów zawierających włókno szklane. Wzmacnia wytrzymałość dodatkowej ochrony etui.

Butle polimerowe są łatwiejsze w transporcie, ponieważ ważą mniej i są mniej podatne na odkształcenia po uderzeniu lub upuszczeniu. Kolejną zaletą sprzętu polimerowego jest wysoka stabilność termiczna. Może być blisko ognia.

Eurocylindry kompozytowe

Eurobutle kompozytowe z polipropylenu są bezpieczne, łatwe w utylizacji, łatwe w użyciu, ale droższe

Jaki jest związek między kolorem a celem?

Zgodnie z zasadami GOST kolor cylindra określa ich przeznaczenie:

 • biały z żółtymi napisami wypełnionymi acetylenem;
 • czerwony – na propan;
 • niebieski – dla tlenu medycznego lub zwykłego;
 • ciemnozielony magazynuje wodór;
 • w kolorze szarym z czarnymi elementami – podtlenek azotu.

Do użytku w naszym środowisku domowym i regularnego uzupełniania skroplonego paliwa nadają się tylko czerwone zbiorniki z odpowiednim oznaczeniem.

Kolorowanie cylindrów według rosyjskich zasad

Rosyjski schemat malowania cylindrów jest nie do pomylenia! Do użytku domowego sprzętu gazowego odpowiednie są tylko opcje w kolorze czerwonym.

Certyfikacja butli. Jak sprawdzić żywotność?

Butle z propanem do użytku domowego to metalowe zamknięte pojemniki o określonej objętości do przechowywania gazu. Materiałem do produkcji jest stop stali z dodatkiem chromu i molibdenu. Od producenta wchodzą do swobodnego obrotu. Wykorzystywane są w wyspecjalizowanych firmach jako sprzęt, w przedsiębiorstwach, w życiu codziennym ludności.

Każdej butli towarzyszy wystawienie papierowego paszportu od producenta. Dane są powielane w postaci metalowych napisów na odwrocie koperty, obok marki przedsiębiorstwa.

Stan techniczny butli musi być ściśle kontrolowany zgodnie z GOST 15860. Aby określić możliwość dalszej eksploatacji, przeprowadzana jest procedura badawcza.

Podlega kontroli raz na pięć lat:

 • produkty wyprodukowane przed lutym 2014 r. mogą trwać do 40 lat;
 • produkty wyprodukowane po 1 lutego 2014 r. – do 20 lat.
READ
Jak prawidłowo używać butli gazowej w życiu codziennym: instrukcje cenne wskazówki © Geostart

„Paszport metalowy” wskazuje datę wydania produktu, objętość, wagę, datę ostatniego badania. Zgodnie z regulaminem butle bez paszportów metalowych lub z niewyraźnymi napisami nie są tankowane i nie podlegają wymianie.

Dane dotyczące pracy butli gazowej

Na korpusie tabliczki znamionowej naniesione są dane dotyczące masy, data produkcji, data ostatniej certyfikacji. Ważne jest, aby ostrożnie obchodzić się z produktem, aby napisy były dobrze odczytane, w przeciwnym razie butla zostanie wycofana z eksploatacji.

I to jest słuszne. „Żywotność” każdego cylindra przebiega inaczej: niektóre produkty są w ciągłym użyciu, inne mogą przez lata gromadzić kurz w garażu, aby móc wykorzystać je do określonych celów we właściwym czasie.

Nie zapominaj, że wadliwy sprzęt do przechowywania niebezpiecznych substancji (gazu) może powodować kłopoty.

Dlaczego nie warto tankować na konwencjonalnych stacjach benzynowych?

Bardziej szczegółowo należy rozważyć kwestię, czy możliwe jest napełnianie domowych butli gazowych na stacjach benzynowych. Zgodnie z prawem, gaz płynny można sprzedawać tylko w specjalnie wyposażonych punktach. Jednak wiele stacji benzynowych, które omija prawo, próbuje na tym zarobić.

Kupując gaz na takiej stacji, konsumenci powinni mieć świadomość nie tylko odpowiedzialności prawnej, ale także niebezpieczeństwa, że ​​niewłaściwie napełniona butla jest najeżona.

plakat ostrzegający użytkowników

Napełnianie butli domowych jest możliwe tylko w punktach, w których jest specjalny sprzęt i licencja. Przestrzeganie zasad wskazanych na plakacie jest warunkiem wstępnym gwarantującym bezpieczeństwo

A ryzyko jest duże, jeśli:

 • pojemnik nie jest sprawdzany pod kątem wycieków;
 • kontrola badania, a tym samym przydatności do użytku, nie jest przeprowadzana;
 • ale co najważniejsze, nie ma możliwości sprawdzenia pojemności na stacjach paliw samochodowych, co przewidują zatwierdzone normy (85% objętości).

Wolna strefa tworzy „korek parowy”, który zapobiega rozszerzaniu się gazu. Na przykład po podgrzaniu pod słońcem. Ile potrzebnej płynnej substancji można łatwo obliczyć, dzieląc nominalną objętość przez 1,43. Na przykład do butli zaprojektowanej na 22 litry wystarczy dodać 15,38 litra skroplonego gazu.

W przypadku braku kutra prace wykonuje się dosłownie „na oko”, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo przepełnienia zbiornika, co oznacza zwiększenie możliwości wystąpienia zagrożenia katastroficznego.

Dlatego przed napełnieniem pustej butli z gazem na stacji benzynowej upewnij się, że punkt posiada do tego specjalne wyposażenie, w tym wagę. Ale lepiej jest napełniać pojemniki na specjalnych stacjach benzynowych, aby zagwarantować kontrolę wagi.

Ważenie butli gazowej po zatankowaniu

Usługi stacji paliw gazowych

Są to firmy, które tankują gaz w dowolnych dozwolonych zbiornikach. Stacja napełniania gazem musi być wyposażona w specjalny sprzęt, który określa sposób napełniania gazem.

Istnieją trzy sposoby tankowania gazu:

 • pompowanie;
 • pompowanie i kompresja;
 • pompowanie i odparowywanie.

Już sama nazwa sprzętu mówi sama za siebie. Są to pompy, sprężarki do wytworzenia zwiększonego ciśnienia, parownik, grzałka do zapewnienia zwiększonego ciśnienia. Ponadto muszą być obecne: okapy, zbiorniki gazu, wyposażenie techniczne (gęstościomierze, dystrybutory).

Mobilna Stacja Modularna to wariant małej stacji dystrybucji gazu do napełniania butli tlenowych, stosowany najczęściej w placówkach medycznych lub firmach budowlanych wykorzystujących tlen do spawania.

READ
Jak prawidłowo określić odległość od zbiornika gazu do budynku mieszkalnego: wybierz odpowiednie miejsce na stronie © Geostart

Butle na stacji benzynowej

Stacje tankowania LPG oferują usługi wymiany butli, instruktaże bezpieczeństwa oraz inspekcje i testy przydatności do ruchu drogowego.

Na dużych stacjach stosuje się stacje napełniania butli z elektronicznymi wagami, w tym sterownik przemysłowy i zawór zasilania gazem. Po zamontowaniu butli na platformie ładunkowej wagi, ilość pozostałości i masa nowego przybycia są automatycznie rejestrowane.

Po osiągnięciu żądanej objętości, ustawionej wcześniej na module elektronicznym, dopływ gazu zostaje automatycznie zatrzymany.

Zasady napełniania butli

Istnieją wymagania bezpieczeństwa dotyczące napełniania standardowej butli. Obowiązkowe oznaczenie „gaz sprężony” i specjalna naklejka sygnalizują niebezpieczeństwo wybuchu.

Sprzęt należy sprawdzić pod kątem następujących parametrów:

 • użyteczność;
 • obecność ciśnienia resztkowego;
 • wady zaworu lub zaworu;
 • obecność rdzy na powierzchni, łuszczenie się materiału;
 • wgniecenia lub uszkodzenia.

Przed tankowaniem z butli usuwane są pozostałości kondensatu i gazu, sprawdzane jest pod kątem przydatności do użytku.
Na wyspecjalizowanych stacjach stosuje się inwentarz – wąż do zasilania gazem z zaworami, adapter – adapter.

Co jest lepsze: wymiana czy tankowanie?

Butlę z gazem niezbędną do pracy kotła gazowego, kuchenki, przewodów oświetlenia zewnętrznego itp. można uzyskać na dwa sposoby: napełnić zbiornik lub wymienić go na inny, który już został napełniony.
W pierwszym przypadku butle pozostają na stacji na 1-2 dni, konsument otrzymuje pełny pojemnik.

W drugim szybka wymiana pustego pojemnika na napełniony. Konsumenci sami mogą wybrać, w jaki sposób skorzystać. Druga metoda jest szybsza, ale dostajesz sprzęt kogoś innego, być może nie najnowszy. Koszt zależy od rodzaju i objętości gazów. Standardowy przypadek: 200-300 rubli.

Jakie problemy mogą czaić się podczas tankowania

Ważne niuanse dotyczące napełniania butli gazowych:

 1. Niektóre chińskie cylindry mają cienkie ścianki. Nie są przeznaczone do dużych obciążeń. Należy pamiętać, że tani sprzęt może się nie opłacać ze względu na duże ryzyko.
 2. Aktywne gazy są podatne na zapłon i wybuchy, dlatego podczas napełniania propanem, tlenem, metanem należy uważnie monitorować objętość (85%).
 3. Do użytku domowego gazu w niskich temperaturach lepiej jest używać zimowych mieszanek propan-butan, z przewagą propanu, ponieważ butan jest mało przydatny do pracy w zimie.

Aby zapobiec wystąpieniu wymienionych problemów i zagrożeń związanych z uzupełnianiem skroplonej substancji wybuchowej, należy wcześniej przemyśleć proces i uwzględnić wszystkie niuanse.

Butle gazowe wysokiej jakości

Wysokiej jakości wkładka i przestrzeganie zasad eksploatacji to gwarancja bezpieczeństwa. Odnosi się do tej cechy należy z większą uwagą

Wymiana butli na nową, naprawa

Prędzej czy później cylinder się zużyje, zawór może ulec awarii, powierzchnia zacznie się rozwarstwiać. Prawie w każdym mieście jest punkt do wymiany lub naprawy butli. Możesz oddać stary i otrzymać nowy produkt, za dopłatą około 1500 rubli. To dobra alternatywa dla zakupu nowego sprzętu.

Jeśli zawór wymaga naprawy, jest on naprawiony lub całkowicie wymieniony. Sam balon można przeszlifować i pomalować. Koszt nowego pustego zbiornika propanu: od 2,500 do 600 rubli, w zależności od materiałów producenta.

Cylindry o optymalnej objętości

Bardziej opłaca się kupować duże butle – 50-litrowy pojemnik wystarczy do gotowania na kuchence dla małej rodziny przez 2 miesiące

READ
Dlaczego samozapłon kuchenki gazowej ciągle klika i samoczynnie odpala: przyczyny i rozwiązania

Procedura wymiany, bezpieczeństwo transportu

Konstrukcja cylindrów różni się obecnością zaworu zamykającego KB-2 lub zaworu technicznego VB-2 zgodnie z GOST 21804–94. Wersje z zaworem posiadają szybko zwalniany reduktor, który redukuje ciśnienie w momencie pojawienia się płomienia.

Reduktor mocowany jest do przewodu głównego poprzez złączkę z małym zaciskiem montażowym:

 • Reduktor mocuje się do butli z zaworem poprzez pociągnięcie szyjki zaworu z pierścieniem uszczelniającym.
 • Jest on połączony z zaworem za pomocą gwintu na złączce zaworu, w innym przypadku za pomocą nakrętki złączkowej reduktora. W punktach wymiany wydawana jest specjalna jednorazowa podkładka.

Jeśli ciśnienie gazu wyraźnie spadło i przejdzie do „nie”, nie należy go wyciskać do ostatniej kropli:

 1. Wyłącz gaz, zamknij zawór i zacznij wymieniać butlę.
 2. Pamiętaj, że gearbox ma gwint lewy. Poluzuj nakrętkę skrzyni biegów zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 3. Wymień butelkę.
 4. Przygotuj wymienną uszczelkę paronitową. Dokręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Butla musi stać w pozycji pionowej (nigdy nie odwracać jej do góry nogami).
 5. Pamiętaj, aby zamknąć zawór starego cylindra, założyć korek i nasadkę ochronną. Jest to ważne, ponieważ w butli zawsze pozostaje trochę gazu.

Zawsze wyłączaj zawór, gdy piec nie pracuje.

Transport butli odbywa się wyłącznie z nakładkami i zaślepkami zabezpieczającymi. Podczas transportu upewnij się, że kran jest zamknięty i zabezpieczony zatyczką.

Kilka ważnych punktów operacyjnych

Proste zasady pomogą Ci wygodnie i bezpiecznie korzystać z butli w domkach letniskowych i wiejskich domach:

 1. Nie palić podczas wymiany butli. Zabrania się trzymania w pobliżu otwartego ognia, sprawdzania wycieku ogniem (zapalniczka lub zapałki).
 2. Utrzymuj zawór całkowicie otwarty, a gdy urządzenia są wyłączone, całkowicie zamknięty.
 3. Nie pozwól, aby elektronarzędzie pracowało w pobliżu cylindra, aby iskry przewodzących szczotek wirnika nie rozbłysły z niezauważalnym wyciekiem gazu.

Spełnienie wymagań dotyczących prawidłowej i dokładnej eksploatacji zbiorników na gaz płynny jest normą gwarantującą bezpieczeństwo użytkownika i innych osób oraz bezpieczeństwo mienia.

Poniższy artykuł przedstawi niuanse i zasady napełniania nabojów gazowych wymaganych do działania palników. Zalecamy przeczytanie bardzo przydatnych informacji.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Napełnianie 5 litrowej butelki. Specjalistyczne stacje benzynowe posiadają niezbędny sprzęt. Butle muszą być sprawdzone pod kątem integralności, zawór jest sprawdzany. Czas tankowania to około 10-XNUMX minut. Przestrzegane są środki ostrożności:

Ostrożnie obchodzić się ze sprzętem gazowym. Staraj się chronić ciało przed uderzeniami, aby zapobiec wyciekowi gazu:

Po wymianie butli sprawdź i oceń szczelność połączeń, upewnij się, że nie ma wycieków gazu. Możesz pokryć spoiny pianką mydlaną i obserwować:

Kuchenka gazowa to najlepsza opcja do użytku domowego, gdy nie ma scentralizowanego gazociągu. Wiedząc, jak prawidłowo napełnić butlę gazową na stacji benzynowej niezbędnym sprzętem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa podczas transportu i eksploatacji, możesz uczynić życie wygodnym i wygodnym.

Czy możesz podzielić się swoim doświadczeniem w napełnianiu domowej butli najtańszym rodzajem paliwa? Czy masz przydatne informacje na temat artykułu, którymi warto się podzielić z odwiedzającymi witrynę? Prosimy o zostawianie komentarzy w poniższym bloku, zadawanie pytań, zamieszczanie zdjęć.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: