Zawór na rurze gazowej w mieszkaniu: normy i zasady instalacji

Zawór do rury gazowej w mieszkaniu: cechy doboru, standardy instalacji i konserwacji

Regularne wybuchy gazu w mieszkaniach budzą niepokój właścicieli, mieszkańców i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Zainstalowanie systemu kontroli wycieków częściowo rozwiązuje ten problem: pomaga zapobiegać pożarom, wybuchom i zatruciom. Konstrukcja oprócz urządzenia sygnalizacyjnego musi zawierać zawór na rurze gazowej, który odcina dopływ paliwa w przypadku niebezpiecznych sytuacji.

W tej publikacji zapoznamy się z wymaganiami usług gazowych dotyczących integracji takiego urządzenia z głównym. Dowiemy się, jakie typy zaworów można podłączyć do alarmów gazowych, jakie normy muszą spełniać. Dodatkowo zrozumiemy niuanse instalacji urządzenia na rurze.

Zasady i przepisy budowlane

Zgodnie z SP 60.13330.2016 wyposażenie lokalu mieszkalnego w czujniki gazu nie jest obowiązkowe i odbywa się na życzenie klienta. Ale dotyczy to tylko już wybudowanych budynków.

Według s.6.5.7 Czujnik zanieczyszczenia gazu SP 60.13330.2016 wymagany jest w nowych, przebudowywanych, remontowanych budynkach mieszkalnych, w których mają być eksploatowane kotły, kolumny, piece i inne urządzenia.

Mechanizmem wykonawczym takiego czujnika jest szybkoobrotowy elektrozawór – zawór odcinający, który blokuje dopływ gazu. Powinna być zamontowana na wlocie gazu do pomieszczenia i sprzężona z sygnalizatorem tak, aby po podaniu sygnału do tego ostatniego zawór natychmiast odcinał dopływ niebieskiego paliwa.

Układ sygnalizatora i zaworu

Lokalizacja sygnalizatora i urządzenia odcinającego zależy od gęstości użytego gazu oraz właściwości okablowania w mieszkaniu. Wybór miejsca wymaga wysoko wykwalifikowanego rzemieślnika

Na etapie planowania lokale są badane. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary, w których możliwe jest gromadzenie się gazu (wnęki, nisze). Żadne „martwe strefy” nie powinny być dozwolone.

Oprócz zmiany okablowania wewnątrz mieszkania, w razie potrzeby demontują, montują lub wymieniają meble kuchenne, sprzęt AGD, a także instalują:

 • ukryte okablowanie;
 • alarmowe systemy informacyjne;
 • wymuszona wentylacja.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z projektem, który wymaga działań przygotowawczych. Najpierw musisz skontaktować się z regionalną usługą gazową.

Dopasowana instrukcja wygląda tak:

 1. Przygotowanie wniosku zgodnie z modelem wskazującym pożądane zmiany na autostradzie. Dokument służy jako podstawa do wizyty mistrza w miejscu instalacji sprzętu.
 2. Już na miejscu przedstawiciel organizacji sprawdza wszystko, sprawdza, dokonuje obliczeń zgodnie ze standardami, uwzględniając plan wnioskodawcy.
 3. Kalkulacja kalkulacji, przygotowywanie planu.
 4. Plan i kosztorys są uzgadniane: dokument przekazywany jest wnioskodawcy do wglądu i uzyskania zgody na instalację.
 5. Płatność w przypadku uzgodnienia z proponowanym projektem.

Jeśli kosztorys i / lub plan nie odpowiadają klientowi, jest to omawiane z mistrzem, znalezione rozwiązanie kompromisowe i sfinalizowany projekt.

Dobór wyposażenia do mieszkania

Wszystkie elementy systemu muszą być uzupełnione zezwoleniami, paszportem rosyjskim, certyfikatem i/lub deklaracją zgodności z przepisami technicznymi Unii Celnej, które pozwalają na ich użytkowanie na terenie Federacji Rosyjskiej.

System ochrony gazowej

Zestaw instalacji gazowej zawiera samo sygnalizator (mogą być dwa – z tlenku węgla i gazu ziemnego), zawór odcinający, przewody połączeniowe

Zakup specjalnego zestawu jest lepszy niż zakup instrumentów indywidualnie. W pierwszym przypadku elementy zestawu są już ze sobą skoordynowane pod względem parametrów, przystosowane do pracy w warunkach domowych oraz zaopatrzone w instrukcję użytkowania.

READ
Jak przekazać gazomierz: zasady i procedury dotyczące przekazania przepływomierza © Geostart

Na rynku dostępne są modele produkcji krajowej i importowanej. Wymiana i naprawa tego pierwszego jest tańsza i łatwiejsza do wykonania.

W przypadku oddzielnego wyboru sprzętu należy pamiętać, że istnieją modele czujników, które nie są przeznaczone do podłączenia zaworu elektromagnetycznego. Sygnalizują wyciek, są w stanie poinformować właściciela o niebezpieczeństwie wysyłając SMS na telefon, ale gaz nie jest blokowany.

Montaż pojedynczego czujnika bez zaworu jest niedrogi, można go zainstalować samodzielnie, ale niezawodność ochrony przed taką konstrukcją jest wątpliwa. A taki system nie będzie zgodny z obecnymi zasadami.

Odmiany elektromagnetycznych zaworów odcinających

Do czujnika podłączone są dwa rodzaje odcięć: otwarte (NO) i zamknięte (NC). Te pierwsze blokują dopływ paliwa dopiero po wywołaniu alarmu w systemie. Te ostatnie reagują również na awarię zasilania.

Możliwe jest przywrócenie początkowej pozycji zaworu po uruchomieniu ręcznie lub automatycznie. W mieszkaniu zawory z ręcznym napinaniem są instalowane głównie na rurze gazowej, są prostsze i tańsze.

Odcięcia gazu w gospodarstwie domowym

Domowe odcięcia gazu są najczęściej wykonane z mosiądzu lub aluminium (silumin). Nadają się do różnych gazów niekorozyjnych: naturalnego, propanu, skroplonej ropy naftowej

Ręczne wyłączniki normalnie otwarte umożliwiają pracę urządzenia przy braku napięcia zasilającego cewkę. Stan bez napięcia wydłuża ich żywotność.

Ale z powodu braku napięcia takie urządzenie nie odetnie dopływu gazu podczas przerwy w dostawie prądu, co jest niebezpieczne.

Praca z normalnie otwartym zaworem

Przy pracy z normalnie otwartym zaworem należy zdjąć kapturek ochronny, przekręcić zawór aż do zablokowania, ponownie założyć kapturek. Po włączeniu zasilania wyłącznik zamyka się. Aby wznowić pracę, procedura jest powtarzana.

Normalnie zamknięty zawór gazowy zamyka się w sekundę, jeśli włączy się alarm lub wyłączy się prąd w mieszkaniu. W tej pozycji pozostaje do momentu wyeliminowania niebezpiecznych czynników.

Wadą odmiany jest stałe napięcie na cewce i jej silne nagrzewanie (do 70 stopni).

Praca z normalnie zamkniętym zaworem

Podczas pracy z normalnie zamkniętym zaworem należy najpierw zasilić cewkę, zdjąć nasadkę ochronną, przekręcić przesłonę, aż się zablokuje, ponownie założyć nasadkę. Po uruchomieniu akcje są powtarzane

W sprzedaży dostępne są urządzenia odcinające z elektrycznym sterowaniem impulsem. Działają inaczej. W pozycji otwartej zawór jest przytrzymywany przez zatrzask. Jeżeli cewka otrzyma impuls prądowy z czujnika, zatrzask zostaje zwolniony.

W przypadku otrzymania impulsu zamykającego podczas przerwy w dostawie prądu (e/p) i zadziałaniu sygnalizatora, sygnalizator zachowuje się jak normalnie zamknięty. Jeżeli impuls jest odbierany tylko przez sygnał czujnika, zawór działa na zasadzie normalnie otwartej i nie przerywa dopływu gazu po wyłączeniu prądu. Algorytmy te można zmienić za pomocą ustawień alarmów.

Więcej informacji o rodzajach elektrozaworów i zasadzie działania urządzenia podaliśmy w naszym innym artykule.

Korelacja parametrów odcięcia z systemem

Przy wyborze urządzenia liczy się średnica rury w miejscu przyłączenia zaworu. W większości przypadków do potrzeb domowych nadaje się urządzenie o wartości Dn 15, 20 lub 25, co odpowiada rurom 1/2″, 3/4″ i 1″.

READ
Jak określić zużycie gazu: metody pomiaru i obliczania zużytego paliwa © Geostart

Jeśli w systemie znajduje się kocioł lub kolumna, która nie działa, gdy napięcie sieciowe jest wyłączone, zainstalowany jest zawór normalnie otwarty.

Stosunek zaworu do systemu

Normalnie otwarte odcięcie nie jest wygodne w połączeniu z czujnikiem, który automatycznie sprawdza swoje wyjścia. Sygnalizator wyśle ​​impulsy, które spowodują zadziałanie zaworu

Jeżeli praca urządzeń nie jest uzależniona od dopływu energii elektrycznej, montuje się odcięcie normalnie zamknięte. Nie zablokuje sprzętu w przypadku braku prądu i nie pozostawi pomieszczenia bez ochrony.

Instalacja urządzenia na rurze

Prace nad wprowadzeniem zaworu odcinającego do systemu są wykonywane wyłącznie przez kapitana – pracownika serwisu gazowego lub indywidualnego przedsiębiorcę. Musi posiadać specjalne zezwolenie na wykonywanie tego rodzaju pracy i zezwolenia.

Wybierając miejsce do instalacji, należy wziąć pod uwagę wygodę dostępu do ręcznego napinania.

Montaż zaworu czujnika wycieku gazu

Specjalista najpierw odetnie dopływ gazu, a następnie osadzi urządzenie, sprawdzi działanie sprzętu i poinstruuje konserwację konstrukcji

Gdzie można go zainstalować:

 • przed gazomierzem, jeżeli jego konstrukcja nie przewiduje zastosowania odcięcia na wejściu do jego wyłączenia;
 • przed domowym urządzeniem gazowym – kuchenka, kolumna, kocioł;
 • przy wejściu głównej do pomieszczenia, jeżeli posiada gazomierz z urządzeniem odcinającym w odległości co najmniej 10 m od punktu wejścia.

Aby zawór został zainstalowany szybko i sprawnie, warto wcześniej zadzwonić do mistrzów i wyjaśnić, czy potrzebne są dodatkowe materiały eksploatacyjne. Jeśli tak, warto je wcześniej kupić. Przestrzeń, w której będą wykonywane prace, należy zwolnić, a powierzchnie kuchenne, sprzęty należy przykryć plandeką, płótnem lub innym niepalnym materiałem.

Podczas wykonywania instalacji specjaliści muszą ściśle przestrzegać wymagań norm regulujących dokumenty. Zaleca się również kierowanie się paszportami i instrukcjami producenta urządzeń.

Konserwacja urządzenia

Samoobsługa polega na usuwaniu kurzu z urządzenia. W przypadku wykrycia awarii należy zadzwonić do pracownika firmy gazowniczej.

Konserwacja alarmów i zaworów

Konserwacja obejmuje coroczną weryfikację metrologiczną czujnika. Poza tym okresem odbywa się to przy wymianie czujników. Kontrola działania zaworu przeprowadzana jest przez specjalistów co pół roku

Zabronione jest samodzielne przeprowadzanie konserwacji urządzeń. Celowe podawanie niespecjalnej mieszaniny gazów może prowadzić do uszkodzenia wrażliwych elementów urządzenia.

Efektywność projektowania

Zainstalowanie alarmu i zaworu gazowego w mieszkaniu nie gwarantuje 100% ochrony przed wyciekami lub nieuprawnioną ingerencją w pracę urządzeń. System w zależności od miejsca instalacji wyłącza tylko jeden odcinek gazociągu lub urządzenia.

Ale wyciek jest również możliwy na wspólnej autostradzie domowej, więc zatrzymanie dopływu paliwa do jednego urządzenia nie może być nazwane skutecznym. Fałszywe zaufanie do pełnego bezpieczeństwa może wywołać znacznie bardziej negatywne konsekwencje. Zalecamy zapoznanie się z informacjami o wybuchu gazu w mieszkaniu.

Naprawdę skuteczne jest wyposażenie w system sterowania wszystkich mieszkań i pomieszczeń w budynku. W takim przypadku, jeśli nastąpi wyciek gazu, zasilanie zostanie zatrzymane na całej linii.

READ
Analizator gazu: zasada działania, na co zwrócić uwagę przy wyborze zestawienia producentów © Geostart

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Przegląd domowego urządzenia sygnalizacyjnego z zaworem, montaż instalacji.

Analiza konstrukcji czujnika i zaworu, jego parametrów, demonstracja działania urządzenia.

Większość pożarów w mieszkaniach jest spowodowana wyciekami gazu. Zainstalowanie czujnika z zaworem pomoże zapobiec poważnym konsekwencjom takich sytuacji. Ale bezpieczeństwo mienia i życia ludzkiego jest gwarantowane tylko wtedy, gdy sprzęt jest odpowiednio dobrany, a jego instalacja wykonana przez wykwalifikowanego pracownika serwisu gazowego.

Czy masz w swoim mieszkaniu zainstalowany detektor gazu wraz z zaworem na rurze gazowej i chcesz opowiedzieć, w jaki sposób ten sprzęt uchronił Twoją rodzinę i mienie przed negatywnymi skutkami wycieku gazu? Podziel się swoim doświadczeniem, zostaw zalecenia dotyczące celowości instalacji takich urządzeń blokujących – formularz komentarza znajduje się pod artykułem.

Kryteria lokalizacji rur gazowych w kuchni: zasady instalacji w mieszkaniu i domu prywatnym, wymagania prawne

Witajcie drodzy czytelnicy. Jeśli w kuchni jest rura gazowa, obowiązują dla niej specjalne standardy. Jest to odległość od powierzchni i urządzeń gospodarstwa domowego. Ważna jest również kompetentna instalacja rur gazowych w całym mieszkaniu.

Standardy mieszkaniowe

Gazociąg jest zainstalowany w mieszkaniu zgodnie z wcześniej opracowanym planem. Ale jeszcze wcześniej konieczne jest określenie warunków pracy gazociągu. Jeśli więc jednostki gazowe będą funkcjonować w kuchni, stanie się dla nich niezbędnym elementem. Jego obecność w kotłowni to gwarancja ciepła w całym domu.

Zgodnie z pozycjami rury gazowej w kuchni i mieszkaniu normy są następujące:

 1. Brak instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych i szybach wentylacyjnych.
 2. Niedopuszczalne jest skrzyżowanie z otworem na okna i drzwi.
 3. Zabrania się układania w trudno dostępnych miejscach. Na przykład za designerskim wykończeniem na ścianie. Urządzenia gazowe muszą być łatwo i szybko dostępne w przypadku awarii.
 4. Minimalna odległość rury gazowej od podłogi wynosi 2 m.
 5. W przypadku stosowania rury o cienkich ściankach długość elastycznych elementów komunikacyjnych nie powinna przekraczać 3 m. Duże znaczenie ma również gęstość połączeń elementów sieci.
 6. Instalacja jest dozwolona tylko w tych pomieszczeniach, w których minimalna wysokość sufitu wynosi 220 cm, a pomieszczenia te muszą być dobrze wentylowane.
 7. Kuchnia nie powinna być wyposażona w wentylację oddziałującą na pomieszczenia mieszkalne.
 8. Powierzchnie ścian i sufitów w pobliżu urządzeń gazowych muszą mieć specjalną powłokę z niepalnego tynku. Jeśli na ścianie nie ma takiej powłoki, należy ją odizolować od urządzeń gazowych za pomocą blachy. Jego odpowiednia gęstość to 3 mm.

Pytanie o prywatny dom

Aby położyć rurę gazową w kuchni w prywatnym domu, musisz również znać zasady. Po pierwsze, zgazowanie zaczyna się tutaj od powiadomienia lokalnej organizacji gazowniczej i planowanych prac. Podaje warunek technologiczny, który określa algorytm budowy gazociągu. Rozwiązujemy problem techniczny. Tworzony jest rozwój osobisty dla zgazowania określonego obszaru. Ponadto nakaz instalacji gazociągu wydaje policja drogowa.

READ
Rury polietylenowe do gazociągu: rodzaje, zakres zasad układania gazociągu polietylenowego

Jeśli sąsiednie domy są już zagazowane, wystarczy podłączyć rury na określonym obszarze do sieci głównej. Ważny jest tu również współczynnik ciśnienia roboczego. Jego parametr w głównych rurach określa wybór rur do przejścia do domu.

Preferowane źródło gazu określa technologię dostawy gazu: scentralizowaną lub autonomiczną.

Również gazociągi mogą podążać do prywatnych domów pod ziemią lub nad nią.

A normy prowadzenia rury do kuchni w prywatnym domu są identyczne z punktami w kwestii mieszkaniowej.

Normy instalacyjne

Zasady i przepisy dotyczące instalowania rury gazowej w kuchni są następujące:

 1. Przed pracą główny zawór jest zamknięty.
 2. Gazociąg jest przedmuchiwany, jeśli rura jest przenoszona.
 3. Dostarczone mocowania rur do ściany. Są to specjalne zaciski i zszywki.

Rodzaj łącznika zależy od długości i średnicy rur.

 1. Jeśli w pobliżu rur znajdują się kable elektryczne, minimalna odległość powinna wynosić 25 cm, a sprzęt gazowy znajduje się 50 cm od panelu elektrycznego.
 2. Niedopuszczalna jest lokalizacja w pobliżu urządzeń chłodniczych. W tej kwestii właściciele często popełniają błędy. Czy można umieścić lodówkę w pobliżu rury gazowej? To jest zabronione. Dzięki temu grzejnik lodówki może szybko się przegrzać, a samo urządzenie ulegnie awarii.
 3. Minimalna odległość od rury gazowej do pieca jest następująca: odgałęzienie do niej idzie tylko na linii łącznika. Zawór odcinający znajduje się 150 cm od podłogi i 20 cm od boku pieca. Płyta montowana jest za pomocą elastycznej tulei odpornej na ciepło.
 4. Prace należy wykonywać w pomieszczeniu o stabilnej wentylacji i naturalnym oświetleniu.
 5. Minimalna wysokość sufitu to 220 cm.
 6. Płyta i przeciwległa ściana muszą być oddalone o co najmniej 100 cm.
 7. Powierzchnie przy rurach i płytach pokryte są materiałem ognioodpornym – tynkiem.
 8. Rury są hodowane tak, aby płyta znajdowała się 7-8 cm od ścian.
 9. Piec pracuje tylko w kuchni, która posiada ogrodzenie od korytarza: ściana lub ścianka działowa oraz drzwi.
 10. Wysokość rury gazowej od podłogi wynosi co najmniej 2 m.

Kolejnym ważnym aspektem jest maksymalna długość certyfikowanych węży gazowych. W Rosji nie ma ograniczeń. W Europie jest to 2 m. Możemy mieć produkty od 2 do 10 m i więcej. Wszystko zależy od zadań właścicieli i warunków pracy.

Aspekty transferu

Kiedy rura gazowa ingeruje w kuchnię, można ją przesunąć lub zamaskować. W pierwszym przypadku musisz ściśle przestrzegać wymagań regulacyjnych dotyczących przenoszenia rury gazowej w kuchni.

Tutaj spełnione są te same kryteria instalacji:

Maksymalna długość elementów elastycznych to 3m.

Normy rury gazowej w kuchni na wysokości od podłogi wynoszą 2 m (minimum).

Sekcje łączące muszą być sztywne.

Sam rurociąg powinien być pomalowany.

Sekcje przecięcia systemu ze ścianami są „pakowane” – stosuje się specjalny przypadek.

Podczas pracy z siecią, która przesyła gaz, zablokuj gaz przed rozpoczęciem pracy.

Musisz zdefiniować swoje zadania. Lepiej wyznaczyć je schematycznie i pokazać specjalistom.

READ
Kurki gazowe: odmiany, główne cechy i cechy do wyboru

A decyzja o przecięciu lub przeniesieniu rury w kuchni jest prerogatywą służb specjalnych. Właściciel może jedynie wskazać swój zamiar. A mistrzowie mogą to zatwierdzić lub zabronić. Podpowiedzą, jaka jest cena takiej aktualizacji, od czego lepiej zacząć i z kim się skontaktować.

Algorytm działań w rozwiązywaniu tych problemów jest następujący:

 1. Kontakt z firmą gazową w miejscu rejestracji. Stwórz zestawienie pożądanych zmian.
 2. Na podstawie zgłoszenia przyjeżdżają mistrzowie. Badają warunki, przeprowadzają kontrolę i niezbędne obliczenia, aby nie naruszać norm dotyczących lokalizacji rury gazowej w kuchni.
 3. Utwórz budżet. Gdy gotowy plan znajduje się w rękach klienta, załatwiane są inne formalności, klient płaci za usługę. W razie potrzeby plan jest korygowany.

Jeśli scenariusz klienta nie jest bezpieczny lub oszacowanie nie jest dla niego dobre, może zamaskować fajkę. Na przykład kup specjalne eleganckie pudełko

Jeśli nie ma dylematów z oszacowaniem, to w ciągu 5 dni zasiewa się jego aprobatę, mistrzowie przybywają do klienta. Klient przed wizytą może:

 1. Skontaktuj się z nimi i dowiedz się, czy nie potrzebują żadnych materiałów eksploatacyjnych i natychmiast rozwiąż ten problem,
 2. Zwolnij miejsce na demontaż starych produktów i instalowanie nowych. Pracownicy nie powinni mieć problemów z dostępem do sieci.
 3. Chroń wszystkie wartościowe przedmioty, sprzęt kuchenny i powierzchnie. Do ochrony używana jest plandeka lub podobny materiał. W końcu praca przed nami jest bardzo zakurzona.
 4. Zawór jest zablokowany. W tym okresie gaz nie powinien trafiać do rur. Mocowanie komponentów jest łatwiejsze dzięki połączeniu syfonowemu.

Sama praca przebiega tak:

 1. Rury są przedmuchiwane w celu usunięcia resztek gazu i zanieczyszczeń (po zablokowaniu gazu).
 2. Zbędny składnik systemu jest usuwany.
 3. Powstały otwór jest zatkany.
 4. W miejscu montażu nowego elementu wykonywany jest otwór.
 5. W tym miejscu spawana jest nowa konstrukcja i inne elementy, jeśli są w projekcie.
 6. Żuraw jest zainstalowany. Sekcje łączące są uszczelnione kablem.
 7. Piec jest podłączony. Obserwowana jest norma, w jakiej odległości od rury gazowej można umieścić piec. Ten aspekt został już tutaj uwzględniony (zawór znajduje się na poziomie złączki, minimalna odległość od boku płyty to 20 cm). W przypadku górnego wariantu okablowania zawór odcinający jest umieszczony na zejściu do aparatu gazowego. Odległość od podłogi: 150-160 cm Pion gazowy znajduje się co najmniej 20 cm od kranu.
 8. Powstaje i podpisuje akt ukończonych prac.

Pytanie o przebranie

Czy można ukryć rurę gazową, gdy nie ma możliwości jej przeniesienia? Jest to możliwe i konieczne. W sprzedaży dostępne są pudełka specjalne.

Możesz wymyślić własny plan, jak ukryć rurę gazową, a jednocześnie blat w kuchni.

Jeśli absolutnie nie masz pojęcia, jak to zrobić skutecznie i harmonijnie, spójrz na zdjęcie „Jak ukryć rury gazowe w kuchni?”

wniosek

W mieszkaniu, a w szczególności w kuchni konieczne jest zainstalowanie rur gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. To zarówno legalność, jak i gwarancja Twojego bezpieczeństwa.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: