Zbiornik gazu pod klucz: jak zainstalować zbiornik gazu i zainstalować sprzęt © Geostart

Zbiornik gazu pod klucz: jak zainstalować zbiornik gazu i zainstalować sprzęt

Projekty pod klucz to w pełni ukończona budowa, produkcja lub montaż obiektów nadających się do natychmiastowego użytkowania. Właściciele prywatnych nieruchomości często wybierają tę konkretną metodę instalacji nowego sprzętu gazowego.

Dużo łatwiej jest zamówić zbiornik gazu „pod klucz” w jednej organizacji niż zawierać umowy z kilkoma firmami. W każdym razie instalacja odbywa się ściśle zgodnie z wymaganiami i normami.

W tym materiale zrozumiemy etapy instalacji zbiornika gazu pod klucz.

Korzyści z projektu pod klucz

Właściciele prywatnych mieszkań, chcąc zaoszczędzić pieniądze, czasami próbują wykonać część prac samodzielnie. A jest to wskazane, jeśli istnieje doświadczenie w realizacji instalacji lub podłączenia i nie ma barier prawnych.

Jednak tylko w przypadku zorganizowania niezależnego zaopatrzenia w gaz do niezależnej interwencji praktycznie nie ma „luk”:

 • wszystkie prace związane z instalacją, wyposażeniem w dodatkowy sprzęt, podłączeniem, uruchomieniem muszą być wykonywane przez organizację posiadającą specjalną licencję;
 • opracowanie specyfikacji technicznych i opracowanie projektu jest również prowadzone przez firmy posiadające zezwolenie;
 • przed zawarciem umowy z instalatorami właściciel zbiera pakiet dokumentów (specyfikacje techniczne dotyczące zgazowania domu, dokumenty tytułowe gruntu, plan sytuacyjny, koordynacja z wieloma urzędami itp.), co zajmuje dużo czasu.

Jeśli właściciel domu po raz pierwszy ma do czynienia z projektem i instalacją autonomicznego systemu gazowego, a jednocześnie jest osobą zajętą, lepiej natychmiast skontaktować się z prywatną firmą, która z powodzeniem instaluje zbiorniki gazu pod klucz i serwisowanie systemów gazowych przez długi czas.

Firma mająca 10-15 lat doświadczenia w autonomicznym zgazowaniu ma do dyspozycji kadrę wykwalifikowanych pracowników, którzy dokładnie znają wszystkie zasady i przepisy dotyczące instalacji urządzeń

Przedstawiciele prywatnej firmy z reguły posiadają niezbędne powiązania w różnych powiązanych urzędach, więc proces koordynowania dokumentacji będzie znacznie szybszy.

Do zalet „pełnego pakietu” należy również szybki montaż zbiornika gazu, w tym roboty ziemne, transport i montaż, podłączenie i próba ciśnieniowa.

Specjaliści firmy są w pełni odpowiedzialni za realizację wszystkich prac instalacyjnych, które są przeprowadzane zgodnie z normami PB, SNiP, GOST i SP, a po zakończeniu prac dają gwarancję

Jeśli podczas procesu instalacji wystąpią błędy, zostaną one naprawione bezpłatnie. Zawarcie umowy serwisowej (profilaktyka, wtrysk gazu) z firmą instalującą zbiornik gazu ułatwia naprawę lub wymianę sprzętu. W tym materiale możesz przeczytać więcej o kosztach instalacji zbiornika gazu w prywatnym domu.

Wymagania dotyczące instalacji zbiornika gazu

Autonomiczny magazyn gazu, podobnie jak gazociąg, jest konstrukcją o podwyższonym stopniu zagrożenia, dlatego na instalację i podłączenie urządzeń gazowych nakłada się szereg wymagań.

Są one określone w dokumentach regulacyjnych: na przykład w PB 03-576-03 można dowiedzieć się o warunkach montażu zbiorników ciśnieniowych, a w SP 62.13330.201 – w sprawie ogólnych przepisów dotyczących budowy systemów dystrybucji gazu.

Podobne wymagania dotyczą gazociągu, którym paliwo płynie ze zbiornika do budynku:

 • głębokość wykopów na rury z polietylenu (stal stosuje się niezwykle rzadko) – co najmniej 1,7 m;
 • obowiązkowa instalacja kolektora kondensatu;
 • nachylenie rury do kolektora kondensatu – 1 cm na 1 m;
 • rury są połączone w sposób integralny;
 • odległość do równoległych rurociągów – co najmniej 1 m.

Przy zasypywaniu wykopów obszar układania gazociągu jest oznaczony szeroką taśmą sygnalizacyjną, która jest rozciągnięta na całej długości rury i posypana ziemią.

Warianty umowy z wykonawcą

Jeśli właściciel domu jest zainteresowany zainstalowaniem zbiornika gazu pod klucz, będzie musiał wybrać jedną z kilku opcji różniących się niuansami. Aby poszerzyć krąg klientów firmy oferują 3-4 rozwiązania. Zwykle nazywane są „Economy”, „Standard”, „Optima”, „Premium”, „Lux” i podobnymi nazwami.

Jedna z opcji instalacji zbiornika gazu pod klucz do domu o powierzchni do 150 m². Pakiet główny obejmuje projekt, sam zbiornik wraz z armaturą, transport, montaż, podłączenie, uruchomienie i uruchomienie. Prace wykopaliskowe i tankowanie gazu są dodatkowo płatne

Wybór jest dobry, ponieważ możesz wybrać najlepszy pakiet, oszczędzając na tych samych robotach ziemnych lub zawierając umowę na dostawę gazu z inną organizacją.

Główne etapy instalacji zbiorników gazu pod klucz

Instalacja „pod klucz” oznacza wykonanie wszystkich etapów autonomicznej gazyfikacji przez firmę, z którą zawierana jest umowa. Jednak pewna kontrola ze strony właścicieli domu nad działaniami instalatorów nie zaszkodzi.

READ
Cechy procesu wymiany zaworu na butli gazowej Andrey Tichonow, blog Low-rise Country

Projektowanie i dobór zbiornika

Dokumentacja projektowa jest sporządzana dopiero po wizycie specjalisty w obiekcie. Wybór zbiornika gazu i niuanse instalacji zależą od wielkości terenu, lokalizacji domu i autostrad, składu skał leżących pod spodem, poziomu wód gruntowych.

Na miejscu decyduje się, która pojemność zbiornika jest optymalna. Ten parametr jest powiązany z powierzchnią domu, więc nawet profesjonaliści często korzystają z tabel korespondencyjnych.

Poziomy zbiornik gazu czeskiej marki Kadatec. Obliczanie kubatury wg powierzchni budynku: do 150 m² – zbiornik 2400 l, do 250 m² – 4300 l, do 400 m² – 6200 l itd.

Mając doświadczenie w pracach instalacyjnych, przedstawiciele wykonawcy mogą doradzić w wyborze producenta urządzeń gazowych. Jednak w praktyce są to zazwyczaj dystrybutorzy jednej lub kilku firm tankujących gaz, więc będą polecać swoje produkty.

Logiczne jest założenie, że nie opłaca się im oferować zbiorników niskiej jakości, ponieważ ponoszą wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu.

Przeczytaj więcej o rodzajach uchwytów na gaz poniżej.

Opcje zbiorników gazu do domków:

Po sprawdzeniu terytorium i wybraniu kompletnego zestawu sporządzany jest szczegółowy plan działania i dokonywany jest szacunek, biorąc pod uwagę, co dokładnie zawiera koncepcja „pod klucz”.

Jeśli jakakolwiek praca musi być dodatkowo płatna, jest to negocjowane przed rozpoczęciem pracy. Dokumentacja projektowa jest dostarczana wraz z dokumentami od klienta w celu uzyskania pozwolenia na instalację autonomicznego systemu gazowego.

Przygotowanie wykopów i wykopów

Niektóre firmy oferujące usługi samodzielnego zgazowania domów wiejskich i wiejskich nie uwzględniają robót ziemnych w kompleksowych usługach pod klucz lub obejmują je, ale tylko w pakietach „Lux”, czyli najdroższych.

W konsekwencji na etapie kopania dołu i rowu można zaoszczędzić 15-20 tysięcy rubli. i samodzielnie wykonywać roboty ziemne.

Co należy w tym celu zrobić:

Zasypywanie odbywa się po zamontowaniu zbiornika gazu i armatury, podłączeniu i przetestowaniu. Piasek rzeczny jest wykorzystywany do zasypywania, a tylko do warstwy wierzchniej (20% całej zasypki) dopuszcza się użycie gruntu rodzimego.

Instalacja zbiornika gazu w wykopie

Transport zbiornika gazu odbywa się za pomocą specjalnego sprzętu. Mini zbiorniki można również dostarczyć własnym transportem, ale do domków z reguły używają dużych zbiorników od 2000 litrów. Jeśli jest wejście do wykopu, najlepszą opcją jest ciężarówka z manipulatorem.

Instalacja jest przeprowadzana przez organizację uprawnioną do pracy ze sprzętem gazowym. Zabrania się samodzielnego instalowania zbiornika gazu, podłączania do niego gazociągu i innych urządzeń.

Organizacja wejścia do piwnicy do domu

Wprowadzenie gazu niskociśnieniowego do budynku odbywa się według specjalnej technologii zwanej „wkładem do piwnicy”. W jego rdzeniu jest przejście rury polietylenowej, która przechodzi ze zbiornika gazu na stalową, która wchodzi do domu.

Do montażu wejściowego zwykle wybierana jest najkrótsza ścieżka. Podczas procesu instalacji upewnij się, że rury gazowe nie przecinają się z inną komunikacją.

Trzy opcje aranżacji wejścia do piwnicy: a – stal; b – polietylen ze swobodnym zgięciem rury; c – polietylen z odprowadzeniem ZN. Oznaczenia: 1 – odcinek wykonany z rury stalowej; 2 – przejście od rury stalowej do rury polietylenowej; 3 – rura polietylenowa; 4 – futerał ochronny; 5 – elastyczna obudowa z polietylenu; 6 – oddział z ZN

Kolana cokołowe produkowane są w sposób fabryczny zgodnie z SNiP 42-103-2003 . Wymiary części mogą się różnić w zależności od warunków instalacji.

Nie należy pomylić dwóch typów wlotu podstawy – dla gazu skroplonego i mokrego lub wysuszonego. Jeśli nie są używane zgodnie z ich przeznaczeniem, dopływ paliwa może zostać przerwany podczas mrozu.

Podłączanie sprzętu gazowego

Po zainstalowaniu zbiornika na kuchence instalowane są urządzenia, bez których nie można wykonać dostawy gazu:

 • elektrochemiczna ochrona przed korozją (anoda-katoda);
 • kompensator mieszkowy zapewniający rozszerzanie i kurczenie liniowe podczas ruchów gruntu;
 • kolektor kondensatu zapobiegający powstawaniu korków lodowych w czasie mrozów (montowany w najniższym punkcie gazociągu);
 • pętla uziemienia i system ochrony odgromowej.

Na panelu gardzieli wystającym z ziemi wszystkie zawory i zawory muszą być w dobrym stanie. Dotyczy to zaworu bezpieczeństwa i napełniania, manometru z kurkiem, osprzętu sterującego, kurków procentowych itp.

READ
Dlaczego rura gazowa jest elektryczna - przyczyny i sposoby radzenia sobie z problemem

Od zbiornika do wód piwnicznych układany jest gazociąg z HDPE. Polietylen niskociśnieniowy został wybrany jako materiał na rury nie bez powodu: jest trwały, elastyczny, nie reaguje chemicznie z paliwem, łatwo toleruje nacisk gruntu i ma długą żywotność.

Po ułożeniu gazociągu pokrywa się go warstwą piasku o grubości co najmniej 20 cm, na której naciągnięta jest jasnożółta taśma sygnałowa z napisem zakazu. Jest to konieczne, aby w trakcie kolejnych prac ziemnych nie uszkodzić autostrady

W przeciwieństwie do gazociągu zewnętrznego, wewnętrzny montowany jest z rur stalowych. Są one połączone rozłącznymi połączeniami i pozostawione w stanie otwartym w celu umożliwienia naprawy lub podłączenia dodatkowego wyposażenia.

Podczas instalowania zbiornika gazu pod klucz najczęściej nie bierze się pod uwagę wewnętrznego połączenia pieców lub kotłów, z wyjątkiem być może najdroższego pakietu serwisowego. Kwestia ta została omówiona osobno.

Uruchomienie i zasypanie

Rozruch wykonywany jest przed zasypaniem w celu skorygowania ewentualnych błędów, dokręcenia połączeń oraz dodatkowego zabezpieczenia gazociągu na złączach.

W pierwszej kolejności przeprowadza się próby ciśnieniowe i czyszczenie zbiornika i rur za pomocą sprzętu pneumatycznego pod ciśnieniem 50 kg/h, po czym monitoruje się wyciek. Jeśli wszystko jest w porządku, zbiornik jest napełniany gazem i ponownie sprawdzane są wszystkie połączenia w celu wykrycia nieszczelności.

Instalatorzy sprawdzają stan zaworów na wlocie i wylocie, sprawdzają i regulują ciśnienie w układzie w punktach kontrolnych – na wylocie regulatora i na wlocie do odbiorców

Wszystkie dane są wprowadzane do dziennika uruchomienia, zamontowane są czujniki gazu (opcja) oraz termiczny zawór odcinający. I dopiero po całkowitym zakończeniu rozruchu zbiornik jest wypełniony piaskiem.

Jeśli pakiet przyłączeniowy obejmuje instalację wyposażenia wewnętrznego, możesz natychmiast sprawdzić działanie kotła gazowego, pieca, kominka itp. Prace instalacyjne, jak wszystkie urządzenia, objęte są gwarancją.

Umowa na konserwację sieci gazowej

Obsługa i tankowanie autonomicznej stacji benzynowej to pozycje obowiązkowe, dlatego umowa na dalszą obsługę zawierana jest albo z organizacją, która zainstalowała zbiornik gazu, albo z inną firmą (na przykład bliższą lub oferującą niższe ceny za tankowanie).

Tankowce nazywane są jak zbiornik jest pusty, około 1-2 razy w roku, ale przy aktywnym zużyciu gazu przerwy między tankowaniami mogą ulec skróceniu

Płatność za gaz dokonywana jest gotówką w momencie wykonania usługi (według licznika zainstalowanego na gazowcu) lub przelewem bankowym.

Konserwacja systemu dzieli się na planowe, nieplanowe (naprawa) i awaryjne (awaryjne). Planowany obejmuje przegląd wyposażenia, sprawdzenie działania wszystkich urządzeń, określenie ciśnienia gazu i ewentualnie regulację.

Zaplanowano wymianę zaworu bezpieczeństwa. Zbiornik jest sprawdzany pod kątem integralności co 4-5 lat.

O niuansach używania skroplonego gazu i autonomicznej gazyfikacji:

Zrozumiale o instalacji i wyposażeniu:

Przykład nieprawidłowej instalacji zbiornika gazu:

Korzystanie z gazu w warunkach domowych sprawia, że ​​życie poza miastem jest wygodne, ale podlega absolutnemu bezpieczeństwu. Profesjonalny montaż sprzętu przez firmę posiadającą licencję i duże doświadczenie to jedyny sposób na prawidłowe i legalne podłączenie zbiornika gazu. Instalacja pod klucz w tym przypadku wygląda na praktyczną i celową.

Zbiornik gazu jako alternatywa dla centralnego ogrzewania

Zbiornik gazu jako alternatywa dla centralnego ogrzewania

We współczesnym świecie życie bez gazu w domu jest dość trudne. Ogrzewanie elektryczne jest znacznie droższe, a kotły na paliwo stałe nie są odpowiednie dla wszystkich. Najwygodniejszym ogrzewaniem jest gaz, więc większość ludzi z niego korzysta. Ale są miejsca w kraju, gdzie scentralizowane dostawy gazu jeszcze nie dotarły. Są to odległe wioski, niektóre wioski wakacyjne.

Alternatywą dla scentralizowanego zaopatrzenia w gaz jest zbiornik gazu. Ale niewiele osób wie, czym jest zbiornik gazu – jest to system, który zapewnia osobie gaz ziemny przez cały rok w miejscach, w których prowadzenie scentralizowanego gazu jest nierealne lub bardzo drogie. Dzięki zbiornikowi gazu do prywatnego domu wiele osób doświadczyło dobrodziejstw cywilizacji i dodatkowego komfortu życia.

Ceny zbiorników na gaz do wiejskiego domu mogą być dość zauważalne, ale takie zbiorniki usprawiedliwiają się z biegiem lat, ponieważ koszt gazu ziemnego stale rośnie i może się bardzo zmienić w ciągu roku. Takie systemy stają się coraz bardziej popularne, dlatego przyjrzymy się bliżej zbiornikowi gazu – co to jest, ile kosztuje i jak go zamontować. Aby uzyskać informacje z pierwszej ręki, zwróciliśmy się do specjalistów ROSAVTONOMGAZ, firmy zajmującej jedną z wiodących pozycji na rynku autonomicznej gazyfikacji.

READ
Dlaczego potrzebujesz dolnej szuflady w kuchence gazowej: opcje korzystania z palety kaflowej

Co to jest zbiornik gazu: informacje ogólne

Pojemnik na gaz – pojemnik przeznaczony do długoterminowego przechowywania gazu ziemnego lub innych substancji gazowych (biogaz, gaz płynny, powietrze itp.), ale w celach grzewczych zbiorniki są wypełnione skroplonym propan-butanem. Uchwyty na gaz są wykorzystywane zarówno na skalę przemysłową, jak i do użytku prywatnego.

Ten autonomiczny system jest dużym zbiornikiem do przechowywania rezerw gazu, co pozwala nie polegać na państwie i niezależnie regulować wysokość opłat za dostawy gazu. Uzupełniając zbiornik raz lub dwa razy w roku, w zależności od objętości zbiornika, możesz bezpiecznie wykorzystać kuchenkę gazową do gotowania i ogrzewania domu.

Pod względem objętości zbiorniki gazu są różne – od 2500 do 20000 XNUMX litrów, małe pojemniki są używane do mobilnych zbiorników gazu. Ponieważ są to urządzenia wymagające zwiększonej uwagi, obowiązkowe jest zainstalowanie automatyki ochronnej, która monitoruje ciśnienie gazu w zbiorniku, kontroluje dystrybucję i ilość paliwa, a także odpowiada za bezpieczeństwo systemu autonomicznego. Zbiornik gazu, którego zdjęcie pokazano poniżej, może dostarczyć gaz do dużego prywatnego domu.

Rodzaje zbiorników gazowych

Uchwyty na gaz do użytku prywatnego są używane od kilkunastu lat. Kiedyś były to bardzo duże cylindryczne konstrukcje o regulowanej wysokości, służące do dostarczania gazu do całych dzielnic miast. Takie systemy nazywane są zbiornikami gazowymi o zmiennej objętości, aw niektórych miastach takie budynki przetrwały do ​​dziś, jednak już jako eksponaty muzealne.

Czym jest dziś zbiornik gazu do prywatnego domu? Nowoczesne wersje zbiorników służą głównie do zgazowania domów prywatnych, domków letniskowych, wiejskich i mają bardziej zwartą formę. Mają stałą objętość, są wykonane z bardzo wytrzymałego metalu i mogą być zarówno pionowe, jak i poziome. Ponadto zbiorniki gazu dzielą się na naziemne i podziemne.

Grunt. Zainstalowany na powierzchni gruntu. Zbiornik gazu typu gruntowego do prywatnego domu jest korzystny, ponieważ zbiornik jest łatwiejszy w utrzymaniu i znacznie łatwiej jest wykryć na nim korozję lub inne zmiany i awarie. Nie powinniśmy jednak zapominać, że przy takiej instalacji zimą gwałtownie spada zdolność parowania mieszanki powietrzno-gazowej, ponadto wersja naziemna zbiornika wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Przede wszystkim musisz upewnić się, że na pojemnik nie pada bezpośrednie światło słoneczne. Chociaż obudowa zbiornika jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać wysokie temperatury, dla większego bezpieczeństwa lepiej jest zainstalować zbiornik gazu w cieniu.

Aby znacznie zaoszczędzić miejsce na budowie, wybierając naziemny zbiornik gazu, preferują zbiorniki typu pionowego o małej objętości, które są podłączone do jednej sieci. Z punktu widzenia eksploatacji pionowy zbiornik gazu w niczym nie ustępuje. Poniższe zdjęcie przedstawia poziome i pionowe pojemniki o różnych rozmiarach.

Pod ziemią. Na pierwszy rzut oka podziemna instalacja zbiornika gazu wiąże się z dodatkowymi kosztami, które polegają na konieczności przyciągnięcia specjalnego sprzętu. Ale podziemne położenie systemu zapewnia ochronę przed zimnem, dodatkowe bezpieczeństwo i stałe równomierne ciśnienie gazu.

Aby zapobiec zamarzaniu zbiornika i uniknąć uszkodzeń mechanicznych, podziemne zbiorniki gazu są zakopane na głębokości co najmniej 60 cm.Jeśli chodzi o objętość zbiornika, na miejscu można łatwo umieścić zbiornik o pojemności od 2500 do 10000 XNUMX litrów domu wiejskiego lub prywatnego, a zbiornik gazu nie zepsuje jego wyglądu krajobrazu.

Zbiornik jest zakopany w ziemi tak, że na powierzchni pozostaje tylko szyjka, do której jest podłączony wlew. Gaz wchodzi do domu rurami biegnącymi od węzła do budynku.

Pionowy. Są bardzo podobne do ogromnych puszek, a różnią się od poziomych puszek tym, że zajmują stosunkowo mało miejsca na budowie. Ale przy dużym zużyciu gazu takie zbiorniki są dodatkowo wyposażone w parowniki, które pomagają zapewnić konsumentowi pożądane ciśnienie gazu. To sprawia, że ​​instalacja jest zauważalnie droższa i zwiększa koszty eksploatacji.

READ
Termopara do kuchenki gazowej: co to jest? Zasada działania. Jak wymienić termoparę? Jak usunąć i sprawdzić? Jak czyścić?

Tak więc zbiornik pionowy jest korzystny tylko wtedy, gdy gaz jest używany do gotowania i dostarczania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim, kiedy jest to stosunkowo mało potrzebne. Należy również wziąć pod uwagę, że pionowe zbiorniki gazu są najczęściej projektowane do instalacji podziemnych, co oznacza, że ​​do niskiej sprawności doliczane są wysokie koszty instalacji.

Poziomy. Uznawane są za najczęstsze w naszych regionach ze względu na to, że mają duży obszar do odparowywania tzw. „fazy ciekłej”. W wersji poziomej zbiornika gazu zawsze jest wystarczająca ilość mieszanki gazowo-powietrznej, która wystarcza do zapewnienia normalnego ciśnienia przy zwiększonym zużyciu. Dlatego, aby zapewnić prawidłowe parowanie, wystarczą warunki naturalne i nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, a to duża oszczędność pieniędzy. Poziome zbiorniki gazu są w stanie zapewnić wystarczające ciśnienie nawet podczas silnych mrozów. Stwierdzono tylko jedną wadę – do zainstalowania takiego zbiornika potrzeba dużo miejsca.

Mobilne zbiorniki gazu

Jeśli obudowa nie jest stale użytkowana lub nie ma wystarczającej ilości wolnego terenu, aby zlokalizować urządzenie stacjonarne, rozsądne jest użycie mobilnego zbiornika gazu. Co to jest i jak są używane: jest to również urządzenie do zasilania gazem, tylko w małych rozmiarach, są używane w razie potrzeby, na przykład w sezonie letnim, a gdy nie są potrzebne, po prostu są przechowywane.

 • Takie urządzenia mogą dostarczać gaz do lokalu w sezonie letnim, a na zimę można je zabrać ze sobą;
 • Możliwe jest doprowadzenie gazu kolejno do kilku obiektów;
 • Specjalne wyposażenie i wolne terytorium na miejscu do instalacji i instalacji nie są wymagane;
 • Ponieważ objętość mobilnego magazynu gazu jest niewielka (odpowiednio około 500-600 litrów), jego koszt jest również niski.

Wszystkie zbiorniki gazu wymagają rejestracji w odpowiednich urzędach, a wersja mobilna nie jest wyjątkiem.

Zasada działania

Zasada działania zbiornika gazu jest dość prosta: do zbiornika wpompowywany jest gaz, a ze względu na to, że zbiornik nie jest całkowicie napełniony, w pustej przestrzeni zbiornika tworzy się mieszanina powietrzno-gazowa (propan-butan). magazynowanie. Aby proces naturalnego parowania był skuteczny, należy przestrzegać kilku zasad:

 • Nie napełniaj pojemnika skroplonym gazem więcej niż 85%.
 • Podczas instalowania zbiornika należy ściśle wziąć pod uwagę, że nie należy go chłodzić poniżej 0 °, dlatego w przypadku zainstalowania zbiornika gazu gruntowego wymagana będzie jego izolacja.
 • Jeśli oczekuje się, że powierzchnia parowania będzie mała (na przykład w zbiornikach pionowych), należy rozważyć dodatkowy system parownika.

Mieszanina gazów wchodzi do domu rurociągiem, a także konwencjonalną autostradą. Tankowanie zbiornika gazu wykonywane jest przez specjalistów pracujących na maszynie ze zbiornikiem do napełniania. Sama procedura przypomina tankowanie samochodu na stacji benzynowej.

Opis wideo

Więcej informacji o zbiorniku gazu i jego instalacji znajdziesz na filmie:

Aby kontrolować i regulować proces, system zapewnia specjalną automatyzację, jeśli chcesz odciąć dopływ, wystarczy odkręcić specjalny kran. Usuwanie nadciśnienia odbywa się za pomocą specjalnego zaworu. Rozliczenie pozostałego gazu odbywa się dzięki systemowi alarmowemu, który ostrzeże właściciela o konieczności napełnienia zbiornika.

Jak zainstalować zbiornik gazu pod klucz

Musisz zamówić zbiornik gazu pod klucz do prywatnego domu tylko w wyspecjalizowanej firmie posiadającej niezbędną licencję. Nie możesz zainstalować zbiornika gazu własnymi rękami – jest to nielegalne.

To bardzo ważne! Dostawa gazu do zbiornika, tankowanie, podłączenie zbiornika gazu do kotła gazowego oraz wszelkie prace serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanych pracowników wyspecjalizowanych firm. Jest to sprzęt wybuchowy i wymaga odpowiedniej konserwacji przez techników.

Do notatki! Możesz uzyskać profesjonalną poradę na temat autonomicznego zgazowania prywatnego domu bezpośrednio od specjalistów firmy „ROSAVTONOMGAZ”

Faza przygotowawcza

Aby prawidłowo zainstalować zbiornik gazu, musisz najpierw przeprowadzić prace przygotowawcze. Wszystkie wymiary wykopu i jego położenie względem budynku muszą być zgodne z normami i wymaganiami dotyczącymi instalacji zbiorników gazowych.

 • Wykop musi być o 0,5 m większy od zbiornika ze wszystkich stron.
 • Na dnie wykopu ułożona jest płyta betonowa z łącznikami do nóg zbiornika.
 • Wykop pod autostradą nie powinien zakłócać innej komunikacji ani przeplatać się z nimi.
 • Głębokość wykopu pod rurociąg powinna wynosić co najmniej 1,70 m, a nachylenie w kierunku domu powinno wynosić co najmniej 5 °.
 • Odległość obiektu mieszkalnego od zbiornika gazu wynosi co najmniej 10 m.
READ
Jak i w jaki sposób mierzone jest zużycie gazu: przegląd metod pomiarowych wszystkich typów gazomierzy © Geostart

Zamówienie pracy

Po zakończeniu prac przygotowawczych magazyn jest przewożony na obiekt, starannie usuwany z transportu i instalowany na betonowej podkładce. Bardzo ważne jest, aby nie uszkodzić powłoki zbiornika, aby później nie pojawiła się rdza. Po starannym zamontowaniu schowka na przygotowanym miejscu należy go pewnie zamocować, przykręcając łapy śrubami. Pozwoli to uniknąć ewentualnego ruchu zbiornika podczas kurczenia się gleby. Instalacja jest wymagana ściśle w pozycji poziomej.

Ścisłe spełnienie tego wymogu podczas instalacji zbiornika gazu pozwala uniknąć błędów w odczytach poziomu fazy ciekłej gazu wewnątrz zbiornika. Dodatkowo montaż zbiornika gazu wymaga wykonania środków ochrony odgromowej zbiornika oraz jego zabezpieczenia przed korozją elektrochemiczną.

Po zainstalowaniu zbiornika gazu prowadzone są prace przy instalacji gazociągu. Linia zasilania gazem składa się z rur stalowych z powłoką antykorozyjną lub rur z tworzywa sztucznego, których materiałem jest niskociśnieniowy polietylen. Rury są połączone ze sobą przez spawanie i układane na poduszce z piasku wykopu.

Wykop i rowy są najpierw pokryte piaskiem, który jest dobrze zagęszczony. Na całej długości wykopu gazociągu układana jest taśma sygnalizacyjna, która zapobiegnie uszkodzeniom rur podczas dalszych prac ziemnych. Następnie używa się miękkiej gleby, w której nie ma kamieni i innych cząstek stałych. Górną warstwę można pokryć żyzną glebą, na której następnie hoduje się kwiaty.

Opis wideo

Aby uzyskać więcej informacji o autonomicznym zgazowaniu, zobacz wideo:

Jeśli chcesz kupić mobilny zbiornik gazu, jego cena będzie znacznie tańsza niż zwykle, a poza tym instalacja na miejscu nie jest wymagana.

Jak obliczyć objętość zbiornika dla prywatnego domu

Większy nie znaczy lepszy, więc musisz poprawnie obliczyć objętość zbiornika gazu. Odbywa się to w oparciu o ich parametry techniczne kotła grzewczego, powierzchnię domu, a także liczbę powierzchni do gotowania.

Poziome zbiorniki gazu wybiera się z marginesem 15% obliczonych wskaźników zużycia, a pionowe z marginesem 10%.

Prawidłowe obliczenie objętości zbiornika pozwala wybrać odpowiedni zbiornik gazu do prywatnego domu, ponieważ ceny za nie zależą głównie od objętości, co oznacza, że ​​nie przepłacisz za dodatkową i niepotrzebną objętość zbiornika.

Koszt zbiornika gazu i jego instalacji

Wybierając zbiorniki gazu do prywatnego domu, ceny w regionie moskiewskim można sprawdzać przez długi czas, ponieważ zależą one zarówno od firmy produkcyjnej, jak i od objętości samego zbiornika. Na pierwszy rzut oka wszystko jest proste: im większy zbiornik, tym wyższa cena, ale korzyści ekonomiczne z małych magazynów bywają mylące. W końcu mały zbiornik trzeba napełniać częściej, a to są dodatkowe koszty za dostawę gazu. Dlatego powinieneś wybrać zbiornik gazu, po wcześniejszym obliczeniu objętości zbiornika potrzebnego do ogrzewania domu.

Jeśli już wybrałeś i kupiłeś zbiornik gazu, koszt instalacji zostanie obliczony specjalnie dla Ciebie przez specjalistę, który przybył na miejsce pracy. Zazwyczaj ceny różnią się w zależności od odległości obiektu od miasta, w którym będzie prowadzona instalacja, wielkości zbiornika i jego rodzaju, a także długości gazociągu. Koszt instalacji może wynosić od 40 000 do 100 tysięcy rubli. Obejmuje to wszystko (prace ziemne i instalacyjne, płyta żelbetowa, komplet materiałów, dostawa), z wyjątkiem kosztu samego zbiornika gazu.

wniosek

Niezależnie od rodzaju, zbiornik na gaz może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na gaz w prywatnym domu. A jeśli nie ma możliwości podłączenia do centralnego ogrzewania, dobrym rozwiązaniem będzie zbiornik gazu. Dodatkowo pomimo wszystkich kosztów instalacji i zakupu samego zbiornika jest to bardziej opłacalne niż korzystanie z ogrzewania elektrycznego.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: